Ambtenaren over akkoord: ‘dramatisch’, Natuurmonumenten tevreden

Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat er extra geld naar natuur gaat.

Het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie donderdagmiddag hebben gesloten kan rekenen op veel positieve reacties. Toch zijn er ook kritische geluiden te horen.

De makelaarsvereniging NVM is blij dat de overdrachtsbelasting op 2 procent blijft. Ook heeft de NVM er begrip voor dat nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Podiumkunsten
De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), waarin producenten als Joop van den Ende, Ivo Niehe en Mojo zijn verenigd, juicht het toe dat de btw op podiumkunsten weer teruggaat van 19 naar 6 procent. Dat geeft de sector lucht, aldus VVTP-voorzitter Erwin van Lambaart. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) sluit zich daar bij aan.

Ouderenbond ANBO is blij met de terugkeer van het persoonsgebonden budget (pgb) en met het terugdraaien van het plan om patiënten 9 euro per recept te laten betalen.

Het uitblijven van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking kan rekenen op goedkeuring van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. ‘Dit is goed nieuws voor de miljoenen mensen die onze investeringen nodig hebben’.

Onderwijs
De onderwijsbond CNV Onderwijs is heel gelukkig dat de bezuiniging op passend onderwijs van tafel gaat, maar noemt het teleurstellend dat er een nullijn voor de ambtenarensalarissen is afgesproken: ‘het onderwijspersoneel staat al twee jaar op nul’.

Het schrappen van de verhoging van de griffierechten valt in goede aarde bij de Orde van Advocaten, die blij zegt te zijn dat de rechter nu voor iedereen toegankelijk blijft.

Natuur
Natuurmonumenten is tevreden dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt. ‘Daarmee krijgt de natuur weer lucht. Met het akkoord gaat een deel van de onevenredig forse bezuinigingsplannen van staatssecretaris Bleker van tafel. Topprioriteit is nu dat er voldoende geld beschikbaar komt voor het beheer van natuurgebieden, want die budgetten staan door de bezuinigingen in veel provincies onder druk.’

Directeur Hans Berkhuizen van Milieudefensie stelt dat anderhalf jaar aan ‘afbraakbeleid op natuur en milieu’  in twee dagen grotendeels wordt teruggedraaid. Er worden volgens hem concrete stappen vooruit gezet. ‘De vervuiler laten betalen, is niet alleen een manier om te bezuinigen maar ook een prikkel voor het vergroenen van de economie en dat is uiteindelijk in het belang van ons allemaal.’

Ambtenaren
De ambtenarenbond Abvakabo FNV noemt het akkoord ‘dramatisch’. De nullijn voor ambtenaren is in de ogen van de bond geen structurele bezuiniging. Ook is de bond niet te spreken over de snelle verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoging van het btw-tarief.

Kritiek is er ook uit de hoek van de Woonbond. De bond ziet niets in het marktconform maken van de huren en vreest dat vooral de lagere en modale inkomens daar de dupe van zullen worden, met name in de grote steden.

Vervoerdersorganisaties TLN en EVO zijn onaangenaam getroffen door het duurder worden van het eurovignet. ‘Alleen het wegvervoer wordt aangepakt. Onze sector kan geen lastenverzwaring gebruiken’.

(www.parool.nl / 26.04.2012)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *