De dag na … Geert W.

Vandaag zou dan de belangrijke dag zijn, het debat over het klappen van de Catshuisonderhandelingen en de val van het kabinet-wie-hoort-er-nu-wel-bij. Maar wat viel het weer eens tegen, lief en begrip voor elkaar, niet terugkijken maar toch zorgen voor bezuinigingen voor 2013. En allemaal wel of geen 3%, zonder dat we het heilig mogen noemen volgens de ChristenUnie. De minister-president probeerde het nog op zijn eigen manier (luchtig, lachje hier, knipoogje daar), en woorden als “stilstand is niet goed voor Nederland, de werkgelegenheid staat onder druk, de staatsschuld loopt op” en aangeven dat de overheid kleiner is geworden (“ minder ministers, minder ministeries”), maar het kwam er niet echt uit.

Ook de VVD probeerde het op dezelfde manier (“de staatsschuld is € 25.000 per persoon en dat moeten ze gaan betalen”), maar kwam ook niet verder dan de opmerking de opgelopen financiële schade te moeten beperken en daarom snelle verkiezingen voor te stellen. De ChristenUnie reageerde hierop dat de verkiezingsbelofte van de VVD was om de problemen op te lossen, echter ze zijn ondertussen alleen maar groter geworden.

De voorman van de PvdA vond het geheel een wanprestatie en gaf aan dat er teveel tijd (lees 18 maanden) is vermorst. Van de partij kwamen dan nog een beetje de problemen onder de aandacht en dat de oplossingen meer bij “sterke schouders meer dragen”, “solidariteit” en ‘inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg” zou moeten liggen.

De PVV kwam niet verder dan dat het overleg mislukt was, want het Catshuispakket zou slecht zijn geweest voor Nederland, daar de overheid teveel geld uitgeeft, wat de burger moet betalen, maar dat er niet gesneden zou worden in de overheidsuitgaven. De partij wist nog voor te rekenen dat de vermindering van 4.6% naar 3% 14 miljard zou kosten.

De andere regeringspartij, het CDA, was van mening dat de voorman van de PVV geen rechte rug had gehad, maar slappe knieën. Ook het CDA rekende ons wat voor: niet voldoen aan de norm van 3% zou een jaarlijkse boete van 1.2 miljard euro opleveren.

Volgens de SP komt de haperende economie niet op gang door gebrek in vertrouwen, vooral in de politiek. In de laatste 25 jaar is er vooral bezuinigd op sociale zekerheid en samenhang, wat tot een tweedeling heeft geleid. Er moet geïnvesteerd worden, met een blik van solidariteit op de toekomst.

Voor de D66 was het imago van het kabinet van de laatste 18 maanden: “Wat de PVV niet wilde, gebeurde niet” wat geresulteerd heeft dat Nederland overgeleverd was aan een populist. Het vertrouwen is extreem laag, de economie moet hervormd worden en er zijn drastische maatregelen nodig, maar wel houden aan de EU-regels.

GroenLinks sterkte het geheel nog een beetje aan door aan te geven dat de “puinhopen van het experiment van extreem rechts, het leven van mensen heeft verknald, zoals gehandicapten en chronisch zieken.”
Opvallend was het niet, maar Brinkman wilde zich nog even profileren t.o.v. PVV: “Een stem op PVV is een verloren stem”.

In het antwoord van de minister-president kon men horen dat Nederland een sterke economie heeft en dat men vertrouwen heeft in Nederland. Maar er moet wel wat gedaan worden, Paars+ zou niet verder dan 11 a 12 miljard bezuinigingen komen. Hierop reageerde de ChristenUnie dat er toegezegd was dat er 400.000 banen erbij zouden komen, echter er zijn  500.000 werkelozen gekomen en de zorg kost nu al € 5600 per persoon per jaar.

Tijdens het antwoord van de minister-president viel wel een ding op en dat was Fleur Agema constant nee zat te schudden. Kan twee dingen betekenen: Mark Rutte spreekt onzin of waarom wordt door de PVV niet ingegrepen?

Het debat zou een terugblik moeten zijn geweest over de val van het kabinet, maar inderdaad is er weinig verantwoording afgelegd, maar vooral is er te weinig gesproken over de mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij en hoe men deze gaat helpen. Nee, belangrijk is dat we vasthouden aan regels, het imago van Nederland in de wereld, de financiële status en hoe de financiële markten hier naar kijken en hoe er bezuinigd moet worden.

Niets over ombuigen naar sterke schouders moeten meer dragen om de mensen met een kleine portemonnee te ontzien, niets over moslims in benarde positie door anti-islam partij, niets over te dure zorg en dat moet beter, niets over zorg voor de zwakkeren in de maatschappij, niets over asielzoekers, niets over de band met Palestina.
Donderdag gaat het debat verder, over de bezuinigingen die gehaald moeten worden.

One thought on “De dag na … Geert W.

 1. Wil dit toch even kwijt omdat ik de leugenaar hoor zeggen dat hij zo begaand is met de AOW’rs. Was hij niet diegene met vrienden van VVD en CDA die ouderen met een gekort AOW en AIO (Aanvullende Inkomsten Ouderen) met ingang van 1.1.2012 gingen korten van €33,09 per maand per persoon,ook lagere huur-en zorgtoeslag etc.een totaal bedrag van €70,00 p.m.Maar ja dat was bestemd voor zo’n 80% medeNederlanders en 20% Nederlanders.
  Ook de vakantieperiode werd van 6 mnd naar 3 mnd teruggebracht met welk doel?Laat deze mensen met rust zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de economie van de jaren 60 etc.Volgens de brief van de SVB zijn er talrijke bezwaarschriften binnengekomen.
  P.s. Voor de goede order gaat hierbij nog een bericht van de FNV die een proefprocedure daarover wil beginnen.

  Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het proefproces dat we wilden aanspannen tegen de Sociale Verzekeringsbank.
  Omdat een groot aantal gedupeerden bezwaar heeft aangetekend tegen de korting op de AIO uitkering, heeft de SVB besloten de zaken samen te voegen. Er zullen nu een paar voorbeeldzaken worden uitgehaald, waarmee verder zal worden geprocedeerd. De andere bezwaren worden zo lang aangehouden.
  Daarom raden wij mensen aan het bezwaar niet in te trekken, maar aan te houden, tot er duidelijkheid is over de voorbeeldzaken. Indien deze zaken worden gewonnen zullen alle gedupeerden die bezwaar hebben gemaakt alsnog met terugwerkende kracht hun rechten terugkrijgen. Als het goed is zal de SVB u informeren over het aanhouden van bezwaren.
  Men kan uiteraard ook besluiten om zelf de procedure voort te zetten, maar dat is dan uiteraard voor eigen rekening.
  Verder is het van belang te melden, dat er nog steeds bezwaar kan worden gemaakt tegen de gekorte AIO uitkering. Het is dus goed om andere gedupeerden hiervan op de hoogte te stellen dat zij alsnog bezwaar maken.

  De eerste stap die we nu gaan nemen is dat we met een groot aantal belangenorganisaties gezamenlijk een klacht gaan indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Dit om het bezwaar en beroep te ondersteunen.

  Met vriendelijke groet,

  Linda Rigters
  Beleidsmedewerker FNV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *