Laf en onbeschoft

Deze week konden we het laatste gedachtespinsel van de PVV weer in de media lezen: PVV Den Haag wil dat de allochtonen een assimilatiecontract  gaan ondertekenen.

(Niet westerse) allochtonen moeten voordat ze naar Nederland komen in het land van herkomst een proeve van bekwaamheid afleggen (zgn. taalcursus)om aan een visum te kunnen komen. Aangekomen in Nederland krijgen ze de opdracht een inburgeringscursus te volgen, die binnen een bepaalde tijd met goed gevolg afgerond dient te worden; echter de tijd waarbinnen dit afgerond dient te worden, wordt door de waakhonden van het ministerie (de IND) niet vermeld.

Daar komt dan nog een assimilatiecontract bij, voorgesteld door de one-issue partij PVV bij. Deze partij zoekt en blijft zoeken naar een stok om iemand te kunnen slaan en dat is dan meestal de moslim, de niet-westerse allochtoon, de asielzoeker of een andere medemens die niet past in het straatje van de gemiddelde PVV-er.

Maar wat blijkt nu de laatste weken, er is gemor ontstaan binnen de gelederen van de PVV; de gekozen bestuurders zijn toch niet allemaal zo volgzaam als de grote meester zich had voorgesteld. Was het zo dat hier en daar een gemeenteraadslid of provinciaal lid afscheid nam van de woorden van de leider van de PVV, zelfs in de Tweede Kamer gebeurt het. De peilingen laten nu ook zien dat de partij flink op verlies staat.

Partijleden gaan zich ook verzetten tegen de uitspraken van het hoofd van de partij, maar vooral ook tegen de stemmingsmakerij tegen bepaalde bevolkingsgroepen, dat wordt stukje bij stukje duidelijk. Het is de hoogste tijd dat ze afstand nemen van de laffe en onbeschofte uitspraken of voorstellen, zoals een assimilatiecontract. Wat heeft het voor nut om steeds maar weer te trappen naar mensen die hier als gasten komen? Wat is de toegevoegde waarde van al die haatdragende woorden en uitspraken? Wordt daar de maatschappij beter van?

Wordt het niet tijd dat de PVV eens een fatsoenscontract ondertekent, een contract over de normen en waarden in Nederland, een contract over hoe we met anderen omgaan? Een contract om aan te tonen dat ze loyaal zijn aan Nederland en Nederland bestaat uit meer mensen dan de gemiddelde PVV-er.
Een niet-westerse allochtoon die hier uit vrije wil naar toekomt, heeft het besluit genomen om hier een bestaan op te bouwen en dat betekent dat die daarvoor ook zijn best zal doen. En dat staat los van het feit of hij een religie heeft, een tweede paspoort of waar hij vandaan komt. Laten we weer eens Nederlander zijn, zoals we altijd bekend zijn geweest, nl. gastvrij voor diegene die hier met goede bedoelingen naar toe is gekomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *