Wat zegt de Islam over de evolutietheorie?

Het hangt zeer af van wat men met ‘de evolutietheorie’ bedoelt. Als men hiermee bedoelt dat:
A             De mens is geevolueerd uit een aap.
Islam wijst dit zeer zeker af.  In de Qur’an wordt in verschillende ayaats (verzen) duidelijk aangegeven dat Allah de eerste mens, Adam, geschapen heeft uit aarde/klei.
Toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik ga de mens uit droge klei scheppen. Wanneer
Ik hem daaruit heb gevormd en hem Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in onderdanigheid voor hem neder.? (15/28-29)
En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij u uit aarde schiep. (30/20)
B             De schepping uit het niets is ontsaan door een oerknal.
Als er een knal is geweest leert de islam ons dat er Iemand moet zijn die besloten heeft om deze knal te veroorzaken en uit deze chaos een perfect geordend systeem neer te zetten.  In de Qur’ an lezen we:
Hij is degene die de hemelen en aarde uit het niets heeft geschapen  (6/101)
Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemelen en aarde ineengesloten waren en dat Wij ze hebben gescheiden?(21/30)
Voorzeker, Wij bouwden de hemel met Onze macht hebben en waarlijk Wij zijn het die hem laten uitdijen.  (51/47) (Onlangs hebben astronomen bewezen dat de universum vanaf de oerknal nog steeds zit uit te dijen)
Ziet gij niet dat Allah de hemelen en aarde in wijsheid en met rede schiep? (14/19)
Islam leert ons Allah alles uit het niets heeft geschapen en nog steeds aan het scheppen is. Het is niet zo dat hij de wereld in 6 dagen heeft geschapen en daarna zijn schepping heeft gestaakt.  Allah is continu aan het scheppen en gebruikt in deze materiele wereld (natuur)wetten, zoals aarde, water, zon, lucht, sperma, eicel enz, voor Zijn schepping.. Deze (natuur)wetten zijn zo perfect op elkaar afgestemd dat men vaak de Schepper achter deze wetten niet kan en wil zien. Hierdoor geeft men deze machteloze,, levensloze, oneindig  behoeftige  wetten de scheppingskracht.
Terwijl al deze (natuur)wetten wijzen naar Allah, de Almachtige Schepper, richt men de blik op    gereedschappen in plaats van de Kunstenaar die deze gereedchappen gebruikt voor zijn kunstwerk.
De Almachtige Schepper die zijn Schone Kunsten aan ons tentoonstelt heeft ons een handleiding gestuurd waaarin exact wordt vermeld hoe je je korte verblijf in deze expositieruimte optimaal kan benutten, zodat je uiteindelijk geestelijk en zintuigelijk rijp bent om bij de Kunstenaar te komen en voor altijd bij Hem te verblijven. Daar zal je oneindig van zijn kunstwerk genieten zonder tussenkomst van welk  gereedschap dan ook.
Dus dankzij deze handleiding kan een moslim duidelijk onderscheid maken tussen de gereedschap en de Kunstenaar die deze gereedschap gebruikt voor zijn kunstwerk. Degene die deze handleiding niet willen en kunnen lezen geven de ziel- en levensloze gereedschappen deze eer. Hoezeer ze ook hun best doen kunnen deze personen degenen wiens ogen geopend zijn door de handleiding onmogelijk in verleiding brengen door de gereedschappen in plaats van de kunstenaar te zetten. Het heeft niet veel inzicht en kennis nodig om te weten dat een gereedschap door iemand gebruikt moet worden om kunstwerk te verrichten. Als deze gereedschap een paar miljard jaar door wind, regen, hagel, bliksem, stroming en andere natuurkrachten heen en weer wordt geslingerd zal deze onmogelijk een kunstwerk kunnen neerzetten zoals Michelangelo die in een paar uur met dezelfde gereedchap zal neerzetten. Als dat al zo is bij een ‘simpel?’ kunstwerk hoe is het dan mogelijk dat doelloze en levensloze gereedschappen deze complexe universum en alles wat er in is heeft kunnen scheppen?
De Islam laat ons de Kunstenaar zien zodat we niet blijven haken bij de vele gereedschappen.
(www.vraagislam.nl / 10.04.2012)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *