ISRAËL-LOBBY IN DE HAAGSE ACHTERKAMERTJES

De Israëlische ambassade regelt voor en op verzoek van een oorlogsmisdadiger een ‘gesprek’ met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. In het gebouw van de Tweede Kamer. Israël bepaalt daar blijkbaar de agenda. En niet een betrokken volksvertegenwoordiger heeft daar een probleem mee.

Maj. Gen. Eitan Dangot, Coordinator of Government Activities in the Territories

Een lezer emailde mij het volgende:

Na afloop van de hoorzitting Mensenrechtenbeleid afgelopen maandag 19 maart werd de Kamer een uur lang achter gesloten deuren gebriefd door generaal Eitan Dangot, coordinator Government Activities in the Territories. Zie http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/vandaag/details.jsp?parlisnummer=2012A01041&dayofweek=Maandag&his=0

De baas van de bezette gebieden dus. Een uur lang. Ná de hoorzitting over mensenrechten. Op verzoek van de ambassade van Israël[1]. Een deel van de hoorzitting ging over de relatie Israël – Nederland (vanaf 14:00, veel vuurwerk), o.a. met de volstrekt niet serieus te nemen Le Bois (Christenen voor Israël), zie artikel: http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/gesteggel_in_tweede_kamer_om_israelbasher_1_630839

[1] (bron, pdf)

Agendapunt: Verzoek Ambassade van Israël om gesprek met generaal Eitan Dangot, coordinator Government Activities in the Territories, op 19 maart 2012
Zaak: Brief derden – Ambassade van Israël (NL) te Den Haag – 9 maart 2012
Verzoek Ambassade van Israël, namens de coordinator of Government Activities
in the Territories, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d.
19 maart 2012 – 2012Z04810
Besluit: Gesprek plannen op maandag 19 maart van 18.00 tot 19.00 uur.

 

M825A1 155mm projectiles, painted light green to designate a munition containing white phosphorus, stand fuzed and ready with an IDF artillery unit firing into Gaza.

Majoor-Generaal Eitan Dangot, die “de poortwachter” als bijnaam heeft, coördineert het Israëlische leger en “burgerzaken” op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, onder de titel “Coordinator of Government Activities in the Territories” (COGAT). Dat wil dus zeggen dat hij aan het hoofd staat van een militair bezettingsregime dat de internationale gemeenschap, dus ook Europa en Nederland, meermalen heeft veroordeeld en illegaal acht.

In 2010 meldde Dangot dat het Israëlische ‘beleid’ t.a.v. de Gazastrook gezien moet worden in het licht van “economische oorlogsvoering“. Een schokkende mededeling, omdat het Israël’s mantra van ‘zelfverdediging’ doorbrak, en het, ingezet tegen een opgesloten bevolkingsgroep, een oorlogsmisdaad betreft. Desalniettemin werd deze bekentenis door de Nederlandse nieuwsmedia unaniem verzwegen. Dat Eitan Dangot in formele zin een oorlogsmisdadiger is, blijkt echter zelfs geen probleem te zijn voor de volksvertegenwoordigers die de Mensenrechten in hun portefeuille hebben.

Gaza, 8 januari 2009.

Wanneer het “de Joodse staat” betreft is ons hele democratische instituut corrupt, omdat iedereen in Den Haag Israël’s misdaden steunt, vergoeilijkt, verzwijgt of negeert. CDA, VVD, PVV, CU en SGP zijn 100% pro-Israël, pro-bezetting, anti Internationaal Recht en VN, en tegen een duurzame vrede voor de Palestijnen – dat staat buiten kijf. De PvdA mompelt wel eens wat, maar blijft volgzaam aan de consensus. De SP vaart sinds Roemer een steeds sterker pro-Israëlen pro-bezetting koers, en heeft in de praktijk, net als de PvdA, nooit echt een vuist gemaakt. Sinds kort weten we dat Boris van der Ham ten overstaan van de Nederlandse Israël-lobby een “vriend van Israël” is, dus D66 valt ook af. Aan Arjen El Fassed – zoon van een Palestijnse vader met de portefeuilles Buitenlandse Zaken, Midden-Oosten en Ontwikkelingssamenwerking – heb heb ik op Twitter tot twee keer toe de vraag gesteld hoe het zit met dat treffen met Dangot. Hij heeft beide tweets genegeerd, waaruit ik concludeer dat (ook) hij het liever onder de pet houdt. Dat roept vragen op. De Partij van de Dieren heeft mij jaren geleden al te kennen gegeven dat het niet aan Buitenlandse Zaken doet.

Den Haag 9 januari 2009. Harry van Bommel sluit zich aan bij een pro-Israël demonstratie in Den Haag, terwijl er op hetzelfde moment in Gaza bommen en witte fosfor werd gegooid op mensen die nergens naartoe konden vluchten.

Gerelateerd:
RD over de hoorzitting Mensenrechtenbeleid → Gesteggel in Tweede Kamer om “Israëlbasher”
→ SP en de Palestijnen
→ SP: illegale nederzettingen mogen blijven
→ Israël en onze bloedeloze oppositie

(eindpunt.blogspot.com / 07.04.2012)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *