Nederland wekt opnieuw ergernis Europese Unie over Israël

urirosenthal2

Rosenthal begin vorige maand op een persconferentie in Praag.

De Nederlandse regering sluit zich als enige niet aan bij de kritiek van EU-landen op geweld van Israëlische kolonisten. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Deze ongebruikelijke positie heeft tot grote ergernis geleid bij diverse Europese landen.

Het is bijzonder dat minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) zich zo expliciet tegen de Europese aanpak keert, maar het past in een patroon. Rosenthal stelt zich in Europees verband steeds nadrukkelijker op als bondgenoot van Israël. Niet eerder leidde die opstelling tot een geïsoleerde Nederlandse positie.

EU-rapport signaleert ‘alarmerende toename’ geweld kolonisten

In een geheim rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah, signaleren diplomaten een “alarmerende” toename van het geweld door kolonisten. Ze schrijven onder meer dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht en dat die een twee-statenoplossing “onmogelijk” maken. Cijfers van de Verenigde Naties laten volgens het rapport zien dat het aantal aanvallen door kolonisten tegen Palestijnen in 2011 verdrievoudigd is tot 411.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet via de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Ramallah weten dat het primaat voor deze kwestie in Brussel ligt en dat Nederland derhalve een “algemeen voorbehoud op de gehele tekst” maakt. Onderaan het Europese rapport staat dit ook vermeld: “NL places a general reserve on the document.” Dat is ongebruikelijk. Rosenthal passeert daarmee in feite zijn eigen uitgezonden diplomaten.

‘Hardste Nederlandse opstelling ooit’

VVD-Kamerlid Han ten Broeke gaat ervan uit dat Nederland zich alsnog zal inzetten voor een gemeenschappelijk EU-standpunt. Ten Broeke: „Het gebruik van geweld door kolonisten moet vanzelfsprekend veroordeeld worden.”

Diplomaten wijzen erop dat alle [21] Europese vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah de kritiek op Israël onderschrijven. Een Europese diplomaat: zegt over de Nederlandse houding in Europa: “Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen Israël.”

Een Israëlische regeringsmedewerker noemde het Europese rapport op de website EUobserver „onacceptabel” vanwege het eenzijdige karakter ervan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het voorbehoud ‘procedureel’ en zegt dat beleidsvorming in hoofdsteden of in Brussel moet plaatsvinden.

(www.nrc.nl / 14.03.2012)

EU officials urge action on violence by Jewish settlers

EU governments have secretly been urged by their top diplomats in Jerusalem and the West Bank to press Israel to enforce laws against Jewish settlers responsible for an “alarming” rise in violence against Palestinians and their property.

A report sent to Brussels last month calls for an end to “the impunity” of acts that force Palestinians from their land near the settlements and increase the “opportunities” for settlers to expand.

The report repeatedly stresses that settlements are illegal in international law and “threaten to make a two-state solution impossible”.

Citing recent UN figures showing that the number of settler attacks in 2011 had tripled to 411 in two years, the diplomats also highlighted the fact that more than 90pc of complaints filed with the Israeli police by Palestinians go unpunished.

Last month’s dispatch updates an also still-confidential report produced by the EU‘s diplomatic heads of mission last year, which warned that Israel’s failure to enforce the law risked “engendering more violence and jeopardises political dialogue”.

The earlier report also recommended that the EU put settlers with a record of violence or incitement on a travel “watch list” to prevent them entering member countries.

But while the updated report was endorsed by 21 out of 22 EU Consuls-General — ambassador-level representatives to the Palestinians who have offices in Jerusalem or Ramallah — attempts at unanimity have been undermined by the refusal of The Netherlands to sign the document.

The Dutch government is rapidly emerging as the most reluctant in Western Europe to criticise Israeli policy in the occupied West Bank.

Ties

Close ties between The Hague and Benjamin Netanyahu‘s Likudgovernment were further cemented by the Israeli Prime Minister’s two-day visit to The Netherlands in January.

The updated report acknowledges that, thanks to an enhanced presence by the Israeli military, last year’s olive harvest, which has traditionally seen a spike in settler attacks on Palestinians and their olive groves, was a “notable exception” to the general steep rise in settler violence.

It added that eight settlers were killed in three separate attacks in 2011, including one on a family in the Itamar settlement, for which two Palestinians were convicted. Three Palestinians were also killed by settlers in 2011.

But the earlier report warned that the Israeli military had limited authority to confront settlers attacking Palestinians, while they routinely intervene against Palestinians.

(www.independent.ie /14.03.2012)

Roddelen (Islam)

Wat is roddelen, wat valt onder roddelen, bewijzen over het verbod,  de aanleidingen tot roddelen.

Hoe moeten we omgaan met roddelen, de gevolgen, hoe kunnen we het roddelen vermijden, uitzonderingen die niet vallen onder roddelen en tawbah van deze zonde.

De tong is een van de grote gunsten die Allaah ons heeft gegeven. Op het eerste oog een klein aspect van het menselijk lichaam, maar wat er uit voort vloeit is groot. Onderscheid maken tussen een gelovige en niet-gelovige, kunnen we alleen met de verklaring van de tong. Daarom is het van groot belang dat de persoon die toerekeningsvatbaar is, waakzaam moet zijn over wat hij zegt met zijn tong en dat hij deze gunst alleen in het goede gebruikt. Wanneer je ziet, dat hetgeen wat je zegt van geen belang is en geen voordeel heeft, dan is het beter voor je om te zwijgen.  Hoewel het toegestaan is om te praten, kunnen jouw woorden leiden tot iets haraam of afgeraden.

In mijn lezing van vandaag wil ik kort stilstaan bij een grote zonde die veroorzaakt wordt door de tong, namelijk roddelen. De volgende punten komen aan bod: Wat is roddelen; wat valt onder roddelen, ; bewijzen over het verbod,  de aanleidingen tot roddelen, hoe moeten we omgaan met roddelen, de gevolgen, hoe kunnen we het roddelen vermijden, uitzonderingen die niet vallen onder roddelen en tawbah van deze zonde.

Wat is roddelen?

Vele mensen maken geen onderscheid tussen al-ghiba en namiema. De laatste betekent het stoken tussen twee mensen met de intentie ruzie te veroorzaken en ze uit elkaar te drijven.

De geleerden hebben roddelen als volgt gedefinieerd: Iets vertellen over je medebroeder/zuster wat hij niet goed of niet leuk zou vinden, of het nou gaat over zijn lichaam, afkomst, eigenschappen, daden, woorden, geloof, zelfs zijn kleding, huis en vervoermiddel.

AboeHoerairah zei dat de Boodschapper van Allaah zei: ‘Weten jullie wat achterklap(of roddel) is?’ Zij zeiden: ‘Allaah en Zijn Boodschapper weten het beste.’ Hij zei: ‘Als je iets over je broeder zegt, wat hij niet leuk vindt, dat is achterklap.’ Iemand zei: ‘Maar wat als mijn broeder zo is zoals ik zeg? Hij zei: ‘Als hij is zoals je zegt, dan heb je geroddeld en als hij niet is zoals je zegt, dan heb je hem belasterd.
(Overgeleverd door Moeslim; Sahih)

Wat valt onder roddelen?

Beste broeders en zusters, roddelen wordt niet beperkt tot dat wat je uitspreekt, maar het is meer dan dat. Onder roddelen valt ook het wijzen, knipogen, shrijven, gebaren, etc. Aisha –moge Allaah tevreden over haar zijn- heeft gezegd: {Een vrouw kwam langs bij ons en toen ze wegging, maakte ik een gebaar met mijn hand dat ze kort was. De Profeet zei toen tegen mij: “Dit is roddel”.}

Beste broeders en zusters, vaak hoor je mensen die roddelen het excuus gebruiken dat wat zij zeggen over een bepaald persoon ook echt zo is. Hier maken mensen de fout te denken dat dit niet onder roddelen valt, maar dat is niet het geval. Al spreekt hij de waarheid, toch is en blijft het roddelen.

Er is ook nog een ernstigere vorm van roddel en dat is laster. Laster wordt als volgt uitgelegd in het Islamitisch; iets achter de rug om over iemand vertellen en er tevens dingen bijverzinnen die niet waar zijn. Deze zonde weegt nog veel zwaarder dan het eerste, want er is tevens ook nog eens gelogen, wat de zonde nog groter maakt.

Bewijzen over het verbod

Beste broeders en zusters, in de Koran en in de Profetische overleveringen, vinden we verschillende verzen en overleveringen die roddelen verbieden. Een aantal daarvan zijn:

Allaah de Verhevene zegt: “O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allaah voorzeker, Allaah is Berouwaanvaardend, Genadevol.” (Koran, 49:12)

IbnMas’ud, moge Allaah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: ‘De Profeet heeft gezegd: ‘Zal ik jullie vertellen wat de mensen in groepen kan verdelen? Dat is lasteren, kwaadspreken tussen de mensen’.
( Overgeleverd door Moeslim; Sahih )

En de Profeet zei:”De beste dienaren van Allaah zijn diegenen, die, wanneer zij gezien worden, Allaah gedenken. De slechtste dienaren van Allaah zijn degenen die kwade roddel verspreiden en daarmee verdeeldheid onder hun vrienden zaaien en problemen voor onschuldige mensen veroorzaken.”
( Overgeleverd door Ahamd: Hadith SahihIsnad )

Ook overgeleverd door IbnMas’ood dat hij zei: ‘We waren met de Profeet toen een man opstond en weg ging. Meteen sprak er een man vernederend over hem. De Profeet zei tegen hem, ‘Reinig de ruimte tussen je tanden.’ Hij vroeg, ‘Waarom moet ik de ruimte tussen mijn tanden reinigen? Ik heb geen vlees gegeten.’ Hij zei, ‘Je hebt je broeders’ vlees gegeten.’’
(Overgeleverd door Al-Albaanie: Sahih).

De profeet zei:’ De Moslim is degene voor wiens tong en handen de andere Moslims veilig zijn’.
( Overgeleverd door Boechaarie&Moeslim; Sahih )

AboeHoerairah zei dat de Boodschapper van Allaah zei: ‘Degene die waarlijk in Allaah en de Laatste Dag gelooft moet het goede zeggen of zijn mond houden.‘ (Overgeleverd door Boecharie en Moeslim; Sahih)

Imam al-Qurtubi heeft gezegd dat er consensus bestaat tussen de geleerden dat roddelen een van de grote zonden is en dat men berouw hiervoor moet tonen.

De aanleidingen tot roddelen

Er zijn vele redenen waarom een persoon valt in de zonde van het roddelen en ik zal er een aantal noemen. Het eerste is het vele praten. Men moet ervoor waken niet te vaak en onnodig veel te praten, want hierdoor wordt het makkelijker om te roddelen. Ook moet worden getracht slecht gezelschap en plekken waar geen vrome mensen zich bevinden te vermijden. Het zich niet bezighouden met het gedenken van Allaah en Zijn Boek te lezen is ook een aanleiding. Een andere reden is het hebben van te veel vrije tijd, waardoor men zich sneller bezighoudt met het praten over anderen om zijn tijd te vullen. Een belangrijke aanleiding is ook de onwetendheid van velen over het gevaar van roddelen en denken dat het allemaal niet zo erg is. Velen houden zich ook niet bezig met het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Afgunst, hoogmoed en andere psychische ziektes spelen ook een grote rol. Een excuus die ook vaak wordt gebruikt, is dat men roddelt om ‘zijn hart te luchten’.

Omgaan met roddelen

Een van de rechten van de moslim op zijn medemoslim, is dat hij hem verdedigt als iemand over hem roddelt en dat hij zijn eer verdedigt. Dit is een van de plichten van een moslim en indien hij deze plicht verzuimt te vervullen, loopt hij de kans om nu of later gestraft te worden. Er zijn vele bewijzen die duidelijk maken dat een moslim roddelen behoort af te wijzen en dat het afwijzen van roddel een goede daad is. Een van deze bewijzen is de hadith die overgeleverd is door Asma bint Yazied, moge Allaah tevreden met haar zijn, dat zij zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: “ Wie de eer van zijn medemoslim verdedigt wanneer over hem wordt geroddeld; Allaah zal hem zeker van het Hellevuur redden.” (sahih al-Jami’, nummer 6240)

Ook heeft onze Profeet in een andere overlevering gezegd: “Wie een weerwoord geeft wanneer over de eer van zijn medebroeder wordt gesproken, zal Allaah hem weren van de Hel op de Dag des Oordeels.”  (Tirmidhi)

Beste broeders en zusters, degene die luistert naar roddel, zondigt ook. Degene die het afkeurt met zijn tong of met zijn hart als hij bang is, valt hier niet onder. Indien hij in staat is het gesprek te veranderen of dat gezelschap te verlaten, maar toch doet hij het niet, dan zondigt hij ook. Indien hij het gezelschap wel vermaant te stoppen met roddelen, terwijl hij in zijn hart graag wil luisteren naar deze roddel, dan wordt dat hypocrisie genoemd. De zonde blijft dus indien hij het niet afkeurt met zijn hart. Het is niet voldoende te gebaren dat men moet stoppen met het roddelen, maar men moet daadwerkelijk een einde maken aan de roddel. Onze Profeet heeft gezegd: “Indien een moslim wordt vernederd in het bijzijn van zijn broeder en hij doet er niks  aan terwijl hij daartoe wel in staat is; Allaah zal hem op de Dag des Oordeels vernederen in het bijzijn van iedereen .

Beste broeders en zusters, laat de roddelaar de bijeenkomsten niet vervuilen door roddel en het vlees van je medebroeders niet eten. Verdedig hun, want het kan ook zo zijn dat dezelfde persoon over jou roddelt.

Zaken waaraan de roddelaar moet denken

Weet, oh broeders en zusters, dat de roddelaar de vloek, afschuw en de straf van Allaah riskeert te ontvangen. En weet dat…….

 • de hasanaat van de roddelaar worden gegeven aan degene waarover hij roddelt. En indien hij geen hasanaat heeft, zal hij de zondes van die persoon ontvangen.
 • degene die roddelt zich eerst bezig moet houden met zichzelf en zijn eigen tekortkomingen en fouten.
 • de roddelaar het vlees van zijn broeder eet.
 • de roddelaar zijn les moet trekken uit de bewijzen waaruit duidelijk blijkt hoe ernstig roddelen is.
 • de roddelaar zich verre moet houden van de bovengenoemde aanleidingen die tot deze grote zonde leiden.
 • men zijn tijd goed moet benutten, zich niet moet bezighouden met nutteloze zaken en in het gezelschap verkeren van rechtschapen mensen.

Gevolgen van het roddelen

Roddel kan een persoon enorme schade berokkenen. Door het geroddel wordt zijn eer aangetast, men krijgt een verkeerd beeld van die persoon en misverstanden zullen ongetwijfeld ontstaan.

De omgang tussen de mensen van een bepaalde gemeenschap bepaalt tevens de eigenschappen van een desbetreffende gemeenschap. Als de eigenschappen “tolerantie” en “vergevingsgezindheid” ontbreken in de omgang tussen de mensen is het onmogelijk te denken dat er rust en vertrouwen zich zal nestelen in een gemeenschap. Als de mensen elkaar intolerant en geduldloos benaderen, zal de omgang met mensen van een bepaald gemeenschap stuklopen.

Roddel is tevens een van de grootste ziektes en vernietiger van de (goede) mensenrelaties van gemeenschappen/mensenmassa’s .

Roddelen verstoort de mensenrelaties en creëert onnodige vijandschappen. Mensen die een roddelgesprek bijwonen zullen, omdat diegene er niet bij is om zich te verdedigen, verkeerde denkbeelden over diegene krijgen. Er zullen onnodige vooroordelen ontstaan. Deze vooroordelen zullen dan op het laatst omslaan in een “gemeenschapsziekte” en de vriendschap tussen de mensen zware schade toebrengen. Een Moslim moet beseffen welke schade roddelen en kwaadsprekerij aanricht, het is de oorzaak van ruzies en de verbreking van vriendschapsbanden. Het is een slechte zaak wanneer met vervalt in zulke grote zonde.

Uitzonderingen

De geleerden hebben vermeld dat er zes uitzonderingen bestaan die het toestaan om over een persoon te praten. Deze uitzonderingen zijn toegestaan om een religieus doel te bewerkstelligen.

 1. Het is toegestaan voor een persoon waarop onrecht is gepleegd, om bij de rechter over de persoon te praten die over  hem heeft geroddeld.
 2. Het is toegestaan naar een persoon te stappen van wie men denkt dat hij in staat is om al-munkar te veranderen. Bijvoorbeeld als men ziet dat een bepaald iemand iets verkeerds heeft gedaan en vervolgens bij de vader van die persoon klaagt, omdat hij er van uit gaat dat de vader verandering kan brengen in de situatie.
 3. Het is toegestaan  om te praten over iemand tegenover een geleerde om een fatwa te verkrijgen. Het is het beste om de naam van de persoon in kwestie te vermijden.
 4. Het is toegestaan om te praten over een persoon om te waarschuwen voor het slechte. Bijvoorbeeld in het geval van het huwen van een meisje. Als men op de hoogte is van de slechte reputatie van de man die een meisje ten huwelijk gaat vragen, dan mag je haar vader hierover inlichten.
 5. Het is toegestaan te praten over degene die bijvoorbeeld openlijk slechte zaken verricht zoals het drinken van alcohol.
 6. Het is toegestaan iemand te noemen met een bijnaam die doelt op een tekortkoming, maar waar hij bekend om staat. Bijvoorbeeld, al-a’raj (de kreupele).

Hoe berouw te tonen

Beste broeders en zusters, ieder die in deze zonde is gevallen, behoort berouw te tonen. De voorwaarden van tawbah zijn:

 1. Men behoort afstand te nemen van de zonde.
 2. Men behoort spijt te tonen voor zijn daad.
 3. Hij moet de oprechte wil hebben de daad niet meer te herhalen.
 4. Als de roddel de persoon heeft bereikt, dan behoort hij de persoon ook om vergiffenis te vragen. Indien de roddel de persoon in kwestie niet heeft bereikt, dan moet hij vergiffenis vragen voor hem.

Broeders en zusters, laat ons goed spreken over elkaar of anders gewoon zwijgen.
‘Abdoellah bin ‘Amr zei dat de Boodschapper van Allaah zei: ‘Degene die zijn mond houdt is veilig.’ (Overgeleverd door Ahmed en Tirmidhi; Sahih)

 

vertaling van een vrijdagpreek gegeven door Said Amrani

(islaamkennis.nl / 14.03.2012)

WFP: Yemenis trapped in dire need of food

The World Food Program (WFP) has warned that about a quarter of Yemen population is in dire need of food assistance over the political crisis in the country.

“A WFP food security survey revealed almost one quarter of the Yemeni population needs emergency food assistance now,” said the UN agency Yemen representative Lubna Alaman.

“Hunger is on the increase in Yemen and rising food prices combined with conflict are taking their toll on many families,” she added.

The survey was conducted in November and December last year, interviewing almost 8,000 households in 19 out of 21 governorates in Yemen.

According to the survey, 22 percent of the population, which is around five million people, are in need of food assistance while another five million are at the risk of becoming food insecure.

The rate of hunger is nearly double the level of severe food insecurity occurred in 2009, and above the threshold at which external food aid is normally required.

“A further five million people are moderately food insecure, and at risk of becoming severely food insecure in the face of rising food and fuel prices and conflict,” reported in the survey.

WFP also stated that it has increased its humanitarian aid in 2012 to supply the needs of 3.6 million Yemenis affected by rising prices and the conflicts across the country.

With political crisis pushing the country’s economy into poor and terrible situation, UN agencies warned in December that Yemen is on its way to becoming another Somalia as they found one in three children acutely malnourished in Hodeidah and Hajjah.

The WFP survey’s final report on dire malnutrition rates in Yemen, called ‘alarming,’ will be released next month.

(www.presstv.ir / 14.03.2012)

Tunisia: Imports stop for 50 medicines from Israeli labs

TUNIS, MARCH 14 – The Tunisian Health Ministry has stopped imports of around fifty medicines made by laboratories owned by Israelis. The news was confirmed by the Ministry on the website Tunisie Numerique, which had found out about the move.

The decision made by the Ministry seems to be unrelated to the quality of the medicines in question, and comes in a period in which there is a lack of specialised products in Tunisia, because many of these products are sold to neighbouring countries for high prices.

(www.ansamed.info / 14.03.2012)

News from Palestine 14.03.2012

note to self, step telling mama the news if you want to go to #gazathis summer. “Yes mama, the truce is still on!”

I will live, write and dance on your nerves, Israel. #Gaza

Stay safe RT @RanaGaza: F-16’s are in my ears. SO LOUD. #Gaza

12:00 AM Israeli F-16s and (what sounds like Apaches) hovering over#Gaza city

Israeli warplanes are flying in a law latitude ! 🙁 #Gaza

IOF bombed a target south of Khan Younis v safa #Gaza

RT @Solarah: Israeli F16s back in the skies of #Gaza & it looks like ALL over #Gaza as reported by fellow tweeps! #TerroristIsrael

F-16’s are in my ears. SO LOUD. #Gaza

Israeli #f16s now hovering over #Gaza

Gladly till this second no reported injuries due 2 latest Israeli attack on Zayton neighborhood #Gaza

Bibi, if Gaza is Iran, does that make Gaza a nuclear duck too?

I do not look forward to the day when Israel recognizes us as human beings for it needs to recognize itself as such first. #Gaza

WTF. Netanyahu: “Gaza is Iran” HURRY! SOMEONE GET THIS MAN A MAP!!

Israel Police expel Harvard students from Palestinian village

#terroristisrael this a ceasefire no fly zone in #gaza don’t you understand

A huge airstrike rocks Zeitoun, #Gaza. No injuries reported. #F-16s and drones present throughout the Strip. #apartheid #Israel#Palestine

Breaking: explosion heard in Zayton neighborhood Eastern #Gaza

Zionist Rulers of Saudi Arabia

THE SAUDI DYNASTY: IT’S ORIGIN AND WHO IS THE REAL ANCESTOR OF THIS ‘ROYAL’ FAMILY?

Abd ul Aziz

In the year 851 A.H. a group of men from AL MASALEEKH CLAN, which was a branch of ANZA Tribe, formed a caravan for buying cereals (wheat and corn) and other food stuff from IRAQ, and transporting it back to NAJD. The head of that group was a man called SAHMI BIN HATHLOOL. The caravan reached BASRA, where the members of the group went to a cereal merchant who was a Jew, Called MORDAKHAI BIN IBRAHIM BIN MOSHE’.

During their bargaining with that merchant, the Jew asked them : “Where are you from?” They answered: “From ANZA TRIBE; a clan of AL MASALEEKH.” Upon hearing that name, the Jew started to hug so affectionately each one of them saying that he, himself, was also from the clan of AL MASALEEKH, but he had come to reside in BASRA (IRAQ) in consequence to a family feud between his father and some members of ANZA Tribe.

After he recounted to them his fabricated narrative, he ordered his servants to load all the camels of the clan’s members with wheat, dates and tamman; a remarkable deed so generous that astonished the MASALEEKH men and aroused their pride to find such an affectionate (cousin) in IRAQ- the source of their sustenance; they believed each word he said , and , because he was a rich merchant of the food commodities which they were badly in need, they liked him (even though he was a Jew concealed under the garb of an Arab from AL MASALEEKH clan).

When the caravan was ready to depart returning to NAJD, that Jewish Merchant asked them to accept his company, because he intended to go with them to his original homeland, NAJD. Upon hearing that from him, they wholeheartedly welcomed him with a very cheerful attitude.

So that (concealed) Jew reached NAJD with the caravan. In NAJD, he started to promulgate a lot of propaganda for himself through his companions (his alleged cousins), a fact, which gathered around him a considerable number of new supporters; but, unexpectedly, he confronted a campaign of opposition to his views led by SHEIKH SALEH SALMAN ABDULLA AL TAMIMI, who was a Muslim religious preacher in AL-QASEEM. The radius of his preaching area included Najd, Yemen, and Hijaz, a fact which compelled the Jew (the Ancestor of the present SAUDI FAMILY to depart from AL QASEEM to AL IHSA, where he changed his name (MORDAKHAI) To MARKHAN BIN IBRAHIM MUSA. Then he changed the location of his residence and settled at a place called DIR’IYA near AL-QATEEF, where he started to spread among the inhabitants a fabricated story about the shield of our Prophet MOHAMMAD (p.b.u.h), that it was taken as a booty by an Arab Pagan in consequence of OHOD Battle between the Arab pagans and the Muslems. “That shield, he said, was sold by the Arab Pagan to a Jewish Clan called BANU QUNAIQA’ who preserved it as a treasure!

He gradually enhanced his position among the Bedouins through such stories which indicated how the Jewish clans in Arabia were so influential and deserved high esteem. He gained some personal importance among the Bedouins, and decided to settle permanently there, at DIR’IYA town, near AL QATEEF, which he decided to be his (Capital) on the Persian Gulf. He aspired to make it his spring board for establishing a Jewish Kingdom in Arabia.

In order to fulfill his ambitious scheme, he started to approach the desert Arab Bedouins for support of his position, them gradually, he declared himself as their king!

At that juncture, AJAMAN Tribe together with BANU KHALED Tribe became fully aware of that Jewish cunning plan after they had verified his true identity, and decided to put an end to him. They attacked his town and conquered it, but before arresting him he had escaped by the skin of his teeth.

That Jewish Ancestor of the SAUDI FAMILY, (MORDAKHAI), sought shelter in a farm called at that time AL-MALIBEED-GHUSAIBA near AL-ARID, which is called at our present time : AL-RIYADH.

He requested the owner of that farm to grant him an asylum. The farmer was so hospitable that he immediately gave him sanctuary. But that Jew (MORDAKHAI), no longer than a month had he stayed there, when he assassinated the land lord and all members of his family, pretending that all were killed by an invading band of thieves. Then he pretended that he had bought that real estate from them before that catastrophe happened to them! Accordingly, he had the right to reside there as a land lord. He then gave a new name to that place: He named it AL-DIRIYA – the same name as that he had lost.

That Jewish Ancestor of the SAUDI FAMILY (MORDAKHAI), was quick to establish a “GUEST HOUSE” called “MADAFFA” on the land he usurped from his victims, and gathered around him a group of hypocrites who started to spread out false propaganda for him that he was a prominent Arab Sheikh. He plotted against Sheikh SALEH SALMAN ABDULLA AL TAMIMI, his original enemy, and caused his assassination in the mosque of the town called (AL-ZALAFI).

After that, he felt satisfied and safe to make (AL-DIRIYA) his permanent home. There he practiced polygamy at a wide scale, and indeed, he begot a lot of children whom he gave pure Arab names.

Eversince his descendants grew up in number and power under the name of SAUDI CLAN, they have followed his steps in practicing under ground activities and conspiracies against the Arab Nation. They illegally seized rural sectors and farm lands, and assassinated every person who tried to oppose their evil plans. They used all kinds of deceit for reaching their goals: they bought the conscience of their dissidents; they offered their women and money to influential people in that area, particularly to those who started to write the true biography of that Jewish Family; they bribed writers of history in order to purify their ignominious history, and make their lineage related to the most prominent Arab Tribes such as RABI’A, ANZA and ALMASALEEKH.

A conspicuous hypocrite in our era whose name is MOHAMMAD AMIN AL TAMIMI- Director/Manager of the contemporary Libraries of the SAUDI KINGDOM, made up a genealogical tree (FAMILY TREE) for this JEWISH FAMILY (THE SAUDIS), connecting them to our Great Prophet, MOHAMMAD (P.B.U.H) For his false work, he received a reward of 35 (THIRTY FIVE) THOUSAND EYPTIAN POUNDS from the then SAUDI AMBASSADOR TO CAIRO, EGYPT, in the year 1362 AH.- 1943 A.D. The name of that Ambassador is : IBRAHIM AL-FADEL.

As aforementioned, the Jewish Ancestor of the SAUDI FAMILY, (MORDAKHAI), practiced polygamy by marrying a lot of Arab women and begot many children; his polygamous practice is, at the present time, being carried out ” to the letter” by his descendants; they cling to his marital heritage!

One of MORDAKHAI’S sons called AL-MAQARAN, arabized from the Jewish root (MACK-REN) begot a son called Mohammad, then another son called SAUD, which is the name of the present day SAUDI DYNASTY.

Descendants of SAUD (the present day SAUDI FAMILY )started a campaign of assassination of the prominent leaders of the Arab Tribes under the pretence that those leaders were apostates; renegading from the Islamic Religion, and deserting their Koranic doctrines; so they deserved the SAUDI condemnation and slaughter!

In the History Book of the SAUDI FAMILY pages (98-101), their private family historian declares that the SAUDI DYNASTY considers all the people of NAJD blasphemous; so their blood must be shed, their properties confiscated, and their females be taken as concubines; no muslem is authentic in his /her belief unless he/she belongs (affiliates) to the sect of MOHAMMAD BIN ABDUL WAHAB, (whose origins are also Jewish from TURKEY.) His doctrines give authority to the SAUDI FAMILY to destroy the villages with all their inhabitants-males including children, and to sexually assault their women; stab the bellies of the pregnant, and cut off the hands of their children, then burn them! They are further authorized by such a BRUTAL DOCTRINE to plunder all the properties of whom they call renegades (not following their Wahabi Sect).
Their hideous Jewish Family has, in fact, done all that kind of atrocities in the name of their false religious sect (the Wahabi), which has actually been invented by a Jew so as to sow the seeds of terror in the hearts of people in towns and villages. This Jewish Dynasty has been committing such brutal atrocities eversince 1163 A.H. They have named the whole Arabian Peninsula after their family name (SAUDI ARABIA) as if the whole region is their own personal real estate, and that all other inhabitants are their mere servants or slaves, toiling day and night for the pleasure of their masters (THE SAUDI FAMILY).

They are completely holding the natural wealth of the country as their own property. If any poor person from the common people raises his/her voice complaining against any of the despotic rules of this Jewish Dynasty, (the Dynasty) cuts off his/her head in the public square. A princess of theirs once visited FLORIDA, USA, with her retinue; she rented 90 (NINETY) Suite rooms in a Grand Hotel for about One Million Dollars a night! Can anyone of their subjects comment about that extravagant event If he/she does, his/her fate is quite known: DEATH WITH THE EDGE OF THE SAUDI SWORD IN THE PUBLIC SQUARE!!!!!!


Witnesses on the Jewish Ancestry of this Saudi Family: 
In the 1960′s the “SAWT AL ARAB” Broadcasting Station in Cairo, Egypt, and the YEMEN Broadcasting Station in SANA’A confirmed the Jewish Ancestry of the SAUDI Family.

King FAISAL AL-SAUD at that time could not deny his family’s kindred with the JEWS when he declared to the WASHINGTON POST on Sept. 17, 1969 stating: “WE, THE SAUDI FAMILY, are cousins of the Jews: we entirely disagree with any Arab or Muslem Authority which shows any antagonism to the Jews; but we must live together with them in peace. Our country (ARABIA) is the Fountain head from where the first Jew sprang, and his descendants spread out all over the world.” That was the declaration of KING FAISAL AL-SAUD BIN ABDUL AZIZ!!!!!

HAFEZ WAHBI, The SAUDI Legal Adviser, mentioned in his book entitled: “THE PENINSULA OF ARABIA” that KING ABDUL AZIZ AL-SAUD, who died in 1953, had said : “Our Message (SAUDI MESSAGE) encountered the opposition of all Arab Tribes; my grandfather, SAUD AWAL, once imprisoned a number of the Sheikhs of MATHEER Tribe; and when another group of the same tribe came to intercede for the release of the prisoners, SAUD AWAL gave orders to his men to cut off the heads of all the prisoners, then, he wanted to humiliate and derogate the interceders by inviting them to eat from a banquet he prepared from the cooked flesh of his victims whose cut off heads he placed on the top of the food platters!! The interceders became so alarmed and declined to eat the flesh of their relatives; and, because of their refusal to eat, he ordered his men to cut off their heads too. That hideous crime was committed by that self imposed king to innocent people whose guilt was their opposition to his most cruel and extremely despotic rules.

HAFEZ WAHBI, states further that King ABDUL AZIZ AL-SAUD related that bloody true story to the Sheikhs of the MATHEER Tribe, who visited him in order to intercede for their prominent leader at that time, FAISAL AL DARWEESH, who was the king’s prisoner. He related that story to them in order to prevent them from interceding for the release of their Sheikh; otherwise, they would face the same fate; He killed the Sheikh and used his blood as an ablution liquid for him just before he stood up for his prayer (after the false sect doctrine of the Wahabi); The guilt of FAISAL DARWEESH at that time was that he had criticized King ABDUL AZIZ AL-SAUD when the king signed the document which the English Authorities prepared in 1922 as a declaration for giving PALESTINE to the Jews; his signature was obtained in the conference held at AL AQEER in 1922.

That was and still is the system of this Regime of the JEWISH FAMILY (SAUDI FAMILY): All its goals are : plundering the wealth of the country, robbing, falsifying, and committing all kinds of atrocity, iniquity, and blasphemy-all are executed in compliance with their self invented Wahabi Sect which legalizes the chopping of the heads of their opposing subjects.


Brief synopsis about the leading Saudi figures

King Abdel Aziz:
also known as Ibn Saud. King Abdul Aziz is the father of King Fahd and 44 other sons. Abdul Aziz united Saudi Arabia with the sword. A savage bedouin whose self gratification, war after war, was to taste the blood of those he killed. During the early twentieth century, he offered his services to the Ottoman empire and was rejected by the Turks as unreliable and uncivilized. The British, during the same period, were looking to increase their sphere of influence in Arabia, and saw in Ibn Saud the unruly, savage warrior they were looking for to control Arabia for them. They financed him and protected him to deliver Arabia to them. Among the many of the ruling families during that period : The Hashemites (King Hussein of Jordan), the Rasheeds (trading respected family from Saudi Arabia) and the Idrisses were all unwilling to deal with the British empire after World War I on the British terms. The British found in Abdul Aziz a willing bandit they could rely on to conquer and preserve their interests. Since Abdul Aziz was a Wahhabi, he encouraged Fundamentalism to create fear in the various tribes he was trying to unite. Little did he and King Fahd after him know that fundamentalism has grown to become more than a politically oriented idealogy but a way of life.


King Fahd bin Abdel Aziz:
The corrupt members of Al-Saud Family are many. It is not easy to assemble facts on all of them with total accuracy, however, the most corrupt of them all and master of all masters is none other than the King himself. King Fahd bin Abdul Aziz. Absolute power over Executive, Legislative, and Judicial branches of the Saudi government. He is the judge, jury, prosecutor, defense attorney, and executioner. Having total power, he has, with other members of his family, emptied the coffers of the government. Today, Saudi Arabia is bankrupt and has a very grim economic future because of his policies and lack of vision.
More about this king and his dark history of corruption and waste in future articles to come…


Prince Sultan bin Abdel Aziz:
Third in command of the country but no less corrupt than King Fahd is Sultan bin Abdul Aziz who has four titles all with the intent to retain power and to rob the country. He is the Deputy Crown Prince, Minister of Defense, Chairman of Saudia Airlines, and the Inspector General of the country of Saudi Arabia. Imagine being the fox watching over the chicken hen !! Minister of Defense and Inspector General. This is like having the head of the largest chemical company head also the Environmental Protection Agency. What a joke. Sultan is known for his sexual deviation including penophily. He maintains several bordellos for his own pleasures in Saudi Arabia and abroad.


Prince Muhammed bin Fahd:
Eldest son of King Fahd, Mohammad bin Fahd was exposed to corruption early on. With the blessings of his father, Mohammad has stolen government funds through large telecommunications projects. Telephone deals, cellular deals, equipment, etc… His wealth is valued at close to $5 billion mostly amassed during the heydays of the late seventies and early eighties. His father assigned a government post after he pilfered through business deals. Today, he is the governor of the Eastern Province in Saudi Arabia where 25% of the oil world reserves lie. His father wants him to become the Crown Prince and Bandar bin Sultan the new Defense Minister.Prince Faisal bin Fahd:
If a classroom had to write a thesis on al-Saud Family, Faisal bin Fahd would win the award for the imbecile of the family. Stupidly stubborn and unmistakably foolish, Faisal has spent his life in pursuit of two things : drugs and women. He gets his drugs from Lebanon through his business associates and his women from Europe following the same trail of contacts. This is a man who has never done anything right, good, or useful in his life. His father, King Fahd, appointed him as the head of all youth sports programs. One must be sick to appoint a well known drug addict to be head of all youth programs. This is like hiring a child molester as your Kindergarten teacher.


Prince Abdel Aziz bin Fahd:
The youngest son of King Fahd, Abdul Aziz is a 24 year old child who is the most protected child on earth. Born to an astute mother, King Fahd was duped into believing that if he took his son everywhere, he will never be assassinated (like King Faisal). So Abdul Aziz was born with a golden spoon in his mouth. This is a kid who is so spoiled and so protected that he has never known pain, physical, moral or emotional. People that are close to him say that he is unremarkable and vain. When his father had a heart attack in November of 1995, he bequested him $10 billion of his personal fortune. The money was transferred to Abdul Aziz accounts at Credit Suisse and Union de Banques Suisses in Geneva and Zurich with the help of Khaled al-Ibrahim, his uncle.


Prince Bandar bin Sultan:
The most ignorant and dangerous of the newcomers to the scene of politics. Bandar is the unofficial son of Sultan (See the full story below). For those who do not know him, Bandar is a murderer (he financed and approved the planting of a bomb in Beirut that killed 80 innocent women and children), a liar (Washington and his fellow Ambassadors know him well), a thief (ask Mrrs. Saeed Karma and Wafic Saeed in London), and a back stabber all in one. He also happens to be the Ambassador of Saudi Arabia to the United States since 1984, a side job considering that he spends his time plotting and stealing. His friends are few and his enemies are many. His dream is to return to power in Saudi Arabia jumping over Princes Naef and Salman. His uncle King Fahd is helping him achieve that goal. Once King Fahd dies, Bandar will lose all his powers. Bandar despises anyone who has more money than he does or is more respected than he is, mainly Prince Saud bin Faisal, Minister of Foreign Affairs who is highly respected, Prince Mohammad bin Fahd who is richer than he is, and lately Prince Walid bin Talal, the businessman wiz who has, unlike any of the al-Saud House members, made money rather than steal it.


Prince Khalid bin Sultan:
If one had to describe this big ugly huggable bear, the best description will have to be the quote provided anonymousely by General Schwarzkopf staff during the Gulf war : “When it comes to military knowhow, he gets a C minus.When it comes to bravery, he gets a D. When it comes to intelligence, he gets a D minus. Other than that, he is OK”. This is the man who provided water and food to the Desert Storm troops through a contractual agreement with the government of Saudi Arabia. This contract alone made him $2 billion in commissions. After the war, he claimed that he was behind the victory of Desert Storm. Needless to say that he has been exiled to London where he has written a self-promoting book that exuded his intelligence and understanding of military operations. Even Prince Sultan wishes he never had that son. Today, he spends his time trying to impress Europeans and Americans alike through social activities. He is totally ignored except for those who benefit directly and indirectly from the crums of his money.


Prince Naef bin Abdel Aziz:
Minister of Interior and head of internal security, he is known for his cowardice. During the Mecca uprising by Jumaiha al-Otaibi, Naef fleed the Ministry to hide underground. It took a long time for him to recover. Naef oversees a large budget of which 40% a year goes to pay for bribes, kickbacks, and fixed contracts for himself and his sons. His weakness helped extremist elements in Saudi Arabia plant a bomb in Riyadh that killed five Americans. He spends most of his time overlooking a bloated bureaucracy that blocks his vision when it comes to the security of the country. His incompetency is never questioned as he is another Sudeiri. His younger brother Salman has made it clear that he will jump Naef to the throne when the right time comes.


Prince Saud bin Naef:
is the son of the Interior Minister. Here we have the typical son of a Sudeiri who steels from the government and then looses it all through rsiky businesses and pure stupidty. In fact, he is so financially overstretched that he is unable to maintain payments and obligations which means very little for him since he does not admit any obligations or knowledge of debts. A typical true business deal for Saud bin Naef is when he invested millions to build car inspection stations all over Saudi Arabia. After he built them, he went to his father seeking a royal decree that all 5 million plus cars in Saudi Arabia must be inspected annually by a certified inspection station. And the company that got immediate certification is none other than the one he put together prior to the decree. Saud bin Naef is a small government within a government charging people hundreds of Riyals a year to have their car inspected and then loosing it all somewhere else. How did the government of Saudi Arabia go bankrupt ?


Prince Salman bin Abdel Aziz:
As Governor of Riyadh, the capital of Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz wears many hats. He is the strongman of Saudi Arabia and heading fast to the throne. In the last year, Salman has met with major Jewish organizations in the US to dispel the rumors that he is anti-semitic and supports Israel in its push for peace. His message was met with skeptisism according to people who have arranged the meetings to take place. Salman is as corrupt as any of his brothers and has amassed his fortunes by appropriating vast lands from the government and then selling it back to the government for whatever he needed to cover the expensive lifestyle he maintains. Salman has been instrumental in advising Fahd on procedural issues regarding the future of the seven brothers in light of Prince Abdullah taking over the throne upon the imminent death of King Fahd. But lately, King Fahd has been ignoring him totally by advancing his son Mohammad and Bandar bin Sultan to the throne.


Mohammad bin Fahd Bin Abdel Aziz
Fifty-year-old Prince Mohammad is the second son of King Fahd. He is the governor of the oil-rich eastern province, the most visible of his brothers and a secret pretender to the Saudi throne. Simultaneously, he has been involved in more shady business pay-offs at home, moral and business scandals abroad and political negligence than the younger princes of his generation.

Mohammad’s qualifications are vague; a high school degree from California. His ascendancy over his older brother Faisal owes more to the latter’s lack of character than to Mohammad’s talents. Faisal has been disqualified from fatherly attention for indulging in drink and drugs and the writer Peler Theroux (Sandstorm) has accused him to murdering his male lover. Mohammad stepped into the number one spot by default. Pay-offs at home take place through Mohammad’s Al Bilad and United Arab Helicopter companies, but Mohammad’s business interests were never limited to them. In fact, as we will see, companies were created to deal with huge individual contracts and dissolved after the illegal deal was concluded.

The biggest scandal conducted under the cover of a company of convenience was exposed by the Guardian and Wall Street Journal newspapers in November 1980. A Japanese company called Petrmonde was buying 140.000 barrels of oil a day from ARAMCO at $32 a berrel. However, close examination revealed the following: the company was paying $34.63 a barrel and the differential amounted to $368.000 a day ($135 million a year), the company was not Japanese but London-based and headquartered at the Al Bilad offices and the difference in price was pocketed by Mohammad. Occurring as it did during the Iran-Iraq War, a period of tight oil supplies, the deal infuriated the American oil companies which put pressure on ARAMCO and brought the arrangement to an end. But Mohammad walked away wealthier and though Petromonde disappeared.

A second deal involving Mohammad and Saudi Telecom was an open contract but no less horrific in its scale of corruption. In 1979 international firms were invited to undertake the tripling of the number of Saudi telephone lines from 200.000 to 600.000. The project was so huge, some of the companies transported their offers in pick up trucks, and the value was estimated at somewhere between 6 and 10 billion dollars. The contract was won by a consortium of Philips of Holland, Bell of Canada and Sweden’s Erikson and the agent was the Mohammad-owned and operated Al Bilad company. Other contenders for the contract, ITT, Western Electric, Thompson of France and Hitachi, smelt a rat and demanded an investigation. They claimed that their offers were lower and better than those of the winning consortium and tried to reach Mohammad to lodge a protest, but he was not available.

Nor were King Khalid and crown Prince Fahd available to receive American Ambassador William Porter who too tried to protest on behalf of his county’s multinationals. Eventually the noise died down, estimates of the Mohammad-Al Bilad commission run as high as 20 per cent or $1.3 billion of the $6.7 billion winning tender. To this day, the maintenance contract for this project, because other contractors have disqualified themselves knowing that they can’t win, is with Mohammad and its carries a hefty commission much greater than is acceptable in normal circumstances.

Mohammad’s colossal home contracts didn’t stop him from misbehaving abroad. Among others, he had established connections with British MP and one time Under Secretary of Defence Jonathan Aitken. The British politician appears to have used Mohammed’s Al Bilad London offices free of charge and there have been allegations, so far unrefuted, that Mohammad and Aitken have conspired to sell arms to Singapore which eventually found their way to Iran at a time when such sales were prohibited.

Moreover, in 1981, the News of The World newspaper reported an incident involving Mohammad and a London girl for hire. His Highness appears to have roughed up the girl and escaped to America after she threatened disclosure. This aspect of Mohammad’s character is reported to have more to it and a recent television programme has accused Aitken of procuring for Royals and implied that Mohammad was involved.

Most recently, during the Gulf War, Mohammad was accused of realizing hundreds of millions of dollars in profit from housing and feeding American troops sent to Saudi Arabia to protect it against Saddam Hussein. Housing these troops meant building temporary accommodations on public land confiscated by Mohammad specifically for that purpose. Feeding them, ordinarily a simple operation, found some of Mohammad’s open or de facto companies charging exorbitant rates to provide them with everyday provision. It is estimated that Mohammad’s profits out of this were $28 per soldier, per day, If the number of soldiers was 500.000 then it adds up per diem $14.000.000. If Mohammad’s business deals make corrupt financial sense then his political qualifications are totally absent. His first appointment to an official position was as assistant to the Minister of Interior, and there is very little to report about that. Later, in 1985, he was appointed Deputy Governor of the Eastern Province and once again it is impossible to judge a performance by its non-existence. Yet later, in 1989, he was appointed to the important post of governor of the same province.

Perhaps the best way to judge his governance is to review his action in 1995. He spent five months away from his post, in Arizona in the United States with his ailing mother. During that period nothing was done, no one dared make any decisions because everything is in Mohammad’s hands. Upon his return, he was confronted with the problem of what to do to implement promises made to the Shias of this province in return for making peace with the house of Saud.

The Situations in the Eastern Province continues to deteriorate, Mohammad shows no interest in the affairs of the state, his business activities continue unabated despite the overall reduction in the oil income of the country and his personal behavior is as abominable as ever. Yet, this is the star among Fahd’s sons, the one his father is thinking of making King, supposedly the symbol of a new generation to replace the old discredited one.


Nayef bin Abd-al-Aziz 
63 years old, Minister of the Interior. Since taking over the Ministry of Interior in 1975, Prince Nayef has been subjected to national and international attention owing to occurrences of repression and scandals. More recently he has been in the limelight for his heavy-handed clampdown against the alleged authors of the two anti-American bombings which took place in November 1995 in Riyadh and June 1996 in al-Khubar. Unfortunately, his harsh repressive stance has been closely linked to corruption and murky dealings, like most of the members of the House of Saud. Yet, initially the man was not, to use an understatement, as irresponsible as he is today. Who is Nayef bin Abd-al-Aziz? Born in 1933, Nayef is the third son of Hussa bint Ahmad al-Sudeiri, one of the seven Sudeiri brothers. He obtained his first degree in the Kingdom, but is not particularly bright intellectually, nor is he considered to be well educated. However, an honorary doctorate was conferred upon him by South Korea in 1979.


Good man turned evil:
Nayef is one of those strange human beings that mankind has known throughout the centuries. He was a calm man, who always avoided making hasty decisions in matters which committed the reputation of his ministry and himself. He used to comport himself with good manners and deference, earning himself respect and consideration amongst important personalities in society, amongst politicians and even diplomats. He maintained particularly good relations with the ulama and the religious institutions. But one day, in 1991, there was a certain Gulf War and the man turned evil almost overnight. He is known to have spoken in a way which does not befit an ordinary man, let alone his office as Minister of the Interior.


The appointment and promotion:
In 1951 he was given his first ever appointment as Deputy Governor of Riyadh from which he became Governor in 1953 only to cede it to Prince Fawaz a year later. From then on he did not assume any responsibility in public service until 1971 when his elder brother (Interior Minister Fahd) appointed him as his Deputy. Four years later, after the assassination of King Faisal in 1975, he eventually became Interior Minister himself. Twenty one years later, he is still head of this ministry and his record is indeed impressive.


Sudeiris tighten grip on power:
The Sudeiris reached the highest positions of the State when Faisal took over as King in 1962. Fahd was given the Interior, Sultan the Defence and Salman the Governorate of Riyadh. The appointment of Nayef as Deputy Interior Minister in 1971 was seen as a move which reinforced the grip of the Sudeiris on the State machinery. When he took full charge of the Ministry in 1975, Nayef, in turn, appointed his younger brother Ahmad as his deputy with whom he has since planned and executed the ministry’s policies.


Importance of the Interior Ministry:
As Interior Minister, Nayef was granted important prerogatives following the demise of King Faisal. These were to gradually increase year by year, thereby emphasising the importance of the Interior Ministry in the strategy of the House of Saud of holding onto power.

The Interior Ministry has usually been seen as the bridge to the supreme office, as the cases of King Faisal and King Fahd demonstrate. Since its inception, the post has respectively been held by Prince Faisal before he became King, Musa id bin Abd-al-Rahman Al-Saud, Abd-al-Muhsin bin Abd-al-Aziz, Faisal bin Turki bin Abd-al-Aziz, Fahd and finally Nayef. Moreover, a great many lesser princes have been employed by the ministry throughout the Arabian provinces and emirates, which indicate yet again the extent of the House of Saud’s grip on the country. The Interior Ministry’s importance comes from the fact that it controls the policing of the population through the security services; the borders and coasts through the Borders and Coast Guards and the tribes through the so-called Mujahidin Forces. Under Nayef, and among its prominent services are the Special Police Forces, who have became notorious of late and the Anti-terrorist Squad.

One of the features of Nayef’s authority, is that all civilian services within the country’s provinces report directly to his ministry even if they are attached to other ministries. This is another strategic method by which the House of Saud foils possible unrest and uncovers any activity deemed suspicious. This prerogative has enabled Nayef to infringe upon the authority of the Minister of Justice as Nayef is able to control the proceedings of scores of courts, especially those dealing with political activity.

Another aspect of Nayef s prerogatives is his overall control of the media. The Supreme Information Council, set up in 1977, paradoxically comes under his authority instead of that of the Ministry of Information, which once more underlines the repressive character of the regime. Even the Foreign Ministry’s Information Department was integrated into this council which has become the initiator of both internal and external information policy. In the wake of the 1979 revolt inside the Sacred Mosque in Makka, Prince Nayef was given unlimited power over the audio-visual and written press. Under the notorious March 1980 Decree no. 78, Nayef appointed a representative of his Ministry to monitor the activities of newsmen whom he forced to practice self-censorship.

In the field of human rights Nayef has always ignored the requests of human rights organizations regarding the rights of political prisoners for fair trials, and has even undertaken media campaigns against them in an attempt to belittle their importance. In the recent trials of defendants charged in connection with the Riyadh and al-Khobar anti-American bombings, Nayef himself oversaw the proceedings and is reported to have personally interrogated the accused, while circulating rumours that they were ShiÕa dissidents rather than an armed opposition to the Saud oligarchy. As a prince belonging to the family of King Abd-al-Aziz, Nayef is annually entitled to a remuneration of $100 million.

He also has a quota of oil which accounts for hundreds of millions of dollars, in addition to a quota of royal lands which he resells. He is also known to have confiscated land for his own benefit claiming that it was for security reasons. Meanwhile he is rumoured to be involved in the sale of drugs and alcohol for which he receives a commission.

In the meantime, one of his wives, Maha Sudeiri, is known to dominate him and actually makes decisions in his place at the Interior Ministry, which has led to persistent abuses of power. The victims are the ordinary people. Also, her misbehaviour abroad was such that an American television stations in Florida broadcast a film about her. Her attitude caused great embarrassment to the House of Saud who kept urging Nayef to divorce her, but in vain.

As the fourth key personality of the regime (after the King, the Heir Apparent and the Defence Minister), Nayef has an eye on the highest office, but so has his elder brother, Sultan and younger brother, Salman. This situation has created a rift between the Sudeiris, although this has so far been kept under control. But for how long? And would this diminish Crown Prince Abdallah’s chances of succeeding the ailing King Fahd?


Sultan bin Abdel Aziz
SULTAN, the Defence Minister and son of King Abdul Aziz, was born in 1924. He is one the Sudeiri Seven, the full brothers of King Fahd. He is second in line to the Saudi throne.


Ambitions of a would-be Dictator:
Sultan rose to fame when he was appointed Governor of Riyadh, the capital city. But he became more powerful when he was appointed Defence Minister in 1964, a post which he still holds. Worse than this, within the Sudeiri family’s relentless endeavour to secure monopoly of power, Sultan gradually acquired many other important posts in addition to the defence ministry. He is now the Deputy chairman of the Council of Ministers, the Government’s General Inspector, Head of the Higher Education Council, Head of the Higher Council for Islamic Affairs and, last but not least, Head of the Higher Labour Council. These were only his most important responsibilities.

Sultan has nurtured his ambition to succeed King Fahd and this ambition has become even more apparent since Fahd’s health has degenerated irremediably over the last year. But his half-brother, heir apparent Prince Abdullah, is next to succeed King Fahd under Saudi succession law which reserves the right to succession to the most senior prince. The fact that the dejure successor is Crown Prince Abdullah, is for Sultan and his six Sudeiri brothers, a great obstacle.


Low IQ blamed for violent behaviour:
Sultan is known for his manichean classification of people as masters and slaves. The best example is his long-standing, irrational determination to disown his own son Bandar, son of a slave woman, for fear that he might become a slave. He refrained from doing so only after King Faisal’s intervention. But fate decreed that Bandar became an educated person, and is the Kingdom’s Ambassador to Washington, while Sultan’s other sons have inherited their father’s undesirable traits. His class mentality expresses itself in his attitude towards the respected men of the nation and its scholars on whom he bestows derogatory nicknames.

Among the members of the House of Saud, Sultan shines with ignorance. He had little formal education and acquired his present fame only on account of his family name. Those who know him testify that his knowledge and experience does not exceed the fields of repression, wealth plundering and moral perversion. Despite his oratory style he is known to make regular blunders in speeches. For example, when addressing the inhabitants of Jizan (a part of the Kingdom) he began by conveying to them the regards of the people of Arabia, a statement that made him the laughing-stock of the whole country.

Such behaviour stems from his inferiority complex which partly explains why he is the most zealous opponent of education. But at another level, Sultan believes that educating people paves the way for awareness and thus the questioning of the House of Saud’s dictatorship. In the past he took a strong stand against educational development projects. When the Islamic reformist movement inaugurated its period of political questioning in the nineties, through the scholars memoranda for reform, Sultan felt a malicious pleasure to tell his ruling brothers you did this yourselves when you allowed them to get educated.

The man is not renowned for his capability to deal with problems using hindsight, calmness, wisdom, argument and dialogue worthy of any respectful political leader. Lacking all of these qualities has given him an inferiority complex which impels him to resort to force and violence in order to deal with any political opposition.


A threat to the Kingdom:
The 1994 clampdown against reformist scholars took place too late as far as he was concerned. If it had been up to him, and if King Fahd had not feared social unrest, he would have led the crackdown years earlier. In any case, reliable sources within the regime told MIRA that Sultan was the one urging the Sudeiris which led the last two years campaigns against the reformist opposition; he is reported to have personally signed the arrest warrant against Sheikh Safar al-Hawali and Salman al-Awdah. He is also said to have taken steps with the judicial authorities to obtain a series of immediate executions against the Muslim reformists and only backed down after being advised of the untold social unrest that such executions would entail.

His violent attitude and disrespect is unwisely directed even at people whose loyalty is important to him. He is known to be deeply unpopular in the armed forces that he heads. On the advice of foreign powers, he retires officers early and rotates them frequently for security reasons. Meanwhile, he is known to be very abusive to the high-ranking officers he commands and to whom he is supposed to be a role model. In this respect he does not refrain from insulting, hitting and spitting at officers in front of their colleagues. He reportedly humiliated them this way even in the presence of foreign delegations just as a master would do with his slaves.

Psychologists would surely find Sultan very interesting. He has married many times and into different tribes. He allegedly does not even know how many children he has. Dangerous claims have been said about his personal life. Indeed, it has come to the knowledge of the opposition (and unfortunately interested parties outside the Kingdom) that Sultan may have something to hide. Furthermore, according to reports, his psychological condition has been blamed for dubious decisions relating to army promotions, relationships and so on. Also, MIRA has learned that a number of foreign countries and other parties have blackmailed Sultan and the Kingdom through the procurement of material evidence depicting his immoral behaviour. This may explain some of the policies that the Kingdom has adopted in order to suit the political and strategic interests of such countries.

Obviously, from the Islamic point of view this is scandalous as Sultan is the Defence Minister of the country in which there exist the holy shrines of Islam. Furthermore what is striking is not so much his absence of devotion to Islam but his intolerance of practising Muslims. He is reported to have severely beaten one of his new employees. The unfortunate man had ventured to call for prayer at one of his residences (the call being a regular practice, officially enjoyed all over the Kingdom).

As far as corruption is concerned, the Defence Minister is one of the richest multi-billionaires in the world. He has used the defence ministry to amass an untold amount of wealth in the 32 year period he has been at its head. Hundreds of thousands of dollars have been spent on the armed forces over this period. Yet it arose that of the total amount spent only 5% was effectively used for the purchase of military hardware and training. It will not be difficult to imagine where the remaining 95% went. Meanwhile the Arabian armed forces humiliated by Sultan himself, ill-equipped and lacking obvious military training were caught unprepared in 1991 by the invading Iraqi army. That the whole episode was a foreign conspiracy is self-evident as far as we are concerned, it remains though that Sultan and his brothers turned the US military assistance into a glorious episode through the manipulation of their subservient media.


Bandar bin Sultan
For those who know him, Bandar has grown up unhappy and deprived of any real fatherly love. His mother was a slave girl of Sudanese origin, which caused his father to steer clear of him. Because of the status of his mother, his father, Defence Minister Sultan has for a long time denied that Bandar was his son. So intense was Sultan’s irrational behaviour that he thought that Bandar would grow up with a slave mentality. Sultan only refrained from disowning Bandar as a result of King Faisal’s intervention.

Bandar was born in 1950 and, owing to his father’s rejection spent most of his childhood with his uncles. He would only meet other members of his family on special occasions such as at gatherings at his aunt Hissa al-Sudeiriyah. He also made good childhood relationships with the Sudeiri children, such as his half brothers Fahd bin Sultan (born in 1953) and Khalid bin Sultan (1949) and also with his cousins Mohammed bin Fahd (1948), Sultan bin Fahd (1951) and Su’ud bin Nayef (1955).

At the insistence of, his now mature child and Bandar’s uncles, Sultan eventually agreed to meet Bandar and patched up his relationship with him. To Sultan’s surprise, the unwanted child showed a high level of intelligence, which he had developed in the company of the Sudanese in whose company he grew up after being rejected by his other brothers.

Bandar was then sent to attend American schools along with the other Sudeiri children. In 1967, he joined the British Air Force Academy in Cornwall. After his graduation he was sent for further training in American air bases in Texas and in Carolina. At the end of his air force training, Bandar joined John Hopkins University in the United States where he graduated four years later in International Relations and Politics.

Bandar’s relations with the United States started under the Presidency of Jimmy Carter where he built up strong ties with Carter’s collaborators, Hamilton Jordan and Robert Strauss. He thus, gradually eased himself into the position of intermediary between his country and the American Administration by conveying messages and views between the two sides.

In 1979, during a trip to the United States, Bandar paid a visit to President Jimmy Carter who stressed his country’s strong relationship with Saudi Arabia and promised assistance to Riyadh if the Iran-Iraq war threatened the Saudi Kingdom.

Following Iran’s initial victories over Iraq and the occupation of part of the Basra area by Iranian troops, the United States sent on 28th September 1981 a delegation to Arabia headed by General David Jones, joint Chief of Staff, to convey to them that the turn of the war was worrying Washington who feared the fall of the House of Saud. The American delegation was welcomed at Dahran Airport by Prince Fahd bin Abdallah and Prince Bandar who was then promoted to the position of commander of a squadron of jet fighters.

The House of Saud, which was already alarmed by Iranian victories over Iraq, enabled Bandar to play a key role in acquiring AWACS radar planes. Requested by Bandar, General David Jones conveyed to the Carter Administration the Saudi need for the AWACS, but the pro-Zionist lobby in Congress opposed the sale of AWACS to an Arab country on the grounds that it this would constitute a threat to Israel.

But months later, the Saudi’s felt an even greater need for the AWACS. They needed someone who could convince Washington of such an urgent need and give assurances that the radar planes would not be a threat to the Zionist State. The House of Saud agreed that the man tailor-made for this mission was Bandar, who indeed succeeded and thus, Arabia obtained the American-manned AWACS.

His success earned him the promotion of Ambassador to Washington. Bandar soon became very friendly with the Head of Operations at the CIA who was in charge of contacting foreign diplomatic missions in Washington. He reportedly involved himself in CIA activities and surprised diplomats with lavish parties parties organised by his wife Fiha, daughter of Faisal bin Abdelaziz in defiance to the Kingdom’s traditions and moral code.

One of the missions entrusted to Bandar was to find a solution to the Palestinian issue and the recognition of Israel by the Arab States. Being involved with the CIA, Bandar also played a role in the Western Sahara in favour of Morocco in its dispute with Spain. Similarly, he played a role in the Lebanese conflict and was in charge of supplying the Phalangist movement with Saudi arms and armoured vehicles through Port Said and via Malta, but his plan was frustrated when the Maltese authorities intercepted the ship.

In the Lebanon hostage crisis he stated to Al-Sharq al-Awsat (25/02/85) that he was making every effort to obtain the release of the hostages. In Sudan, he intervened on the side of the separatists of the South and provided them with financial and medical assistance. His relationship with the CIA led him to becoming entrusted with a mission to assassinate Sheikh Fadlallah of the Lebanese Hisbullah but the bomb intended to kill the man missed its target. Bandar also involved himself in many other murky affairs such as with the Nicaraguan Contras.


Arms Deal
Is the Defence Minister Prince Sultan fond of arms deals because of the cash rewards they bring ? or, has the House of Saud been pressurised into buying American arms for other reasons? At the end of January, there was extensive Press coverage in the United States concerning an accord which stipulated that the Saudi rulers, had in principle, agreed to buy up to one hundred F16 jet fighters for an estimated value of $25 billion – $30 billion. According to an anonymous official who spoke to the press the deal will be signed during a future, but unspecified, visit to Washington by the Saudi Defence Minister.

According to expert sources in the arms trade, the total cost of the fighter planes is just $2.5 billion, whilst the outstanding balance is alleged to cover spare parts and maintenance for the jets and the training of the flight crews !

This deal comes as a surprise for several reasons. To begin with, the Saudi army does not need a new air defence system nor does it even need reinforcement. The Yamama deal with Britain (in the mid-1980′s) and the earlier American-bought AWACS and F15 planes more than cover the needs of Arabia’s air defence. In addition, none of these planes have ever been used.

What is even more surprising is that the deal comes at a time of dire economic crisis in the Kingdom: The Government’s total debt has spiralled to more than $100 billion and if one includes unemployment (already at a staggering 25% of the active population), rising inflation, the rapidly decreasing income level per capita and poor social services, one cannot find any justification for new, very costly and otherwise unwarranted military spending.

It is equally interesting, and curious to say the least, that the deal has come at a time when the Saudi rulers are basically at the mercy of America, with the latter literally occupying Arabia and looting its resources against a background of anti-American guerrilla operations. So, is the deal a mere deal, or does Washington have a few cards up its sleeves which enables it to put a knife to the House of Saud’s throats? Moreover, why would Riyadh enter into such a new deal when it has already passed deals with the United States totalling $25 billion and whose payment facility spreads to the year 2,000.

This deal also comes at a critical time in the bitter dispute between the different members of the House of Saud over the succession to King Fahd. However, if, as it appears, such a deal does not worry the Americans it is possible that they are already certain of who the eventual victor in the succession conflict will be.

Another reason to be vigilant remains that the leaks concerning the arms deal follow shortly after the FBI’s Director Louis Freeh’s angry outburst about the Saudi rulers’ secretive approach to the inquiry over the anti-American bomb attack at al-Khobar on 25th June last year. At a meeting with Washington Post staff, he expressed his frustration about the lack of Saudi cooperation. The Attorney General, Janet Renois, also made a similar statement on the same day. Was this a coincidence, or did these two officials have the green light to do so for other reasons ? What is clear is that not only will this arms deal cause even further financial hardship for the Arabian people, but that it may also have serious consequences for America too.

So what are the possible motives behind this deal. Could it possibly be that the Saudi rulers are trying to placate the Americans after having lied to, and embarrassed the Americans about the authors of the Khobar attack ? Or, on the contrary, is the US Administration raising the stakes by using the FBI’s Director’s angry remarks to strategically secure more leverage over the House of Saud by forcing the deal through?

In our view, the deal is not being used to boost the Kingdom’s air defence, nor is it an attempt by Riyadh to placate the Americans in the Khobar bombing affair. Simple though the explanation may be, it appears as if the Defence Minister Prince Sultan believes that he will again make a huge commission on the deal as he did on the Yamama deal with Britain which was revealed by the British press at the time. Clearly his highness has not learnt his lesson.

As mentioned, experts in the Arm’s trade have calculated that out of the total amount of $25 – $30 billion spent on the deal, only $2.5 billion is for the actual purchase of the F16 fighter jets. It is, therefore, totally inconceivable that the remaining $22.5 – $27.5 billion is for spare parts, training and maintenance. The reality, (which is now common knowledge) is to be paid in commission to the Sultan himself, his son Bandar and other close advisors and intermediaries such as arms dealers.

This deal will further strain the Kingdom’s economy, and thereby generate not only more hardship for the Saudi population but further anti-government and anti-American feeling. Undoubtedly, it could lead to increased anti-American violence.

US press comments, however, gave numerous reasons as to why the deal should not go through. It was argued that if such enormous funds were available to the Saudis, then they would do better to alleviate the population’s suffering by spending the amount on much needed social services. The US Press underlined the point that the Saudi economy could not support such expenditure, and noted that America would, by agreeing to this deal, undermine, and thus jeopardise the very stability of the pro-American Kingdom.

Such comments do point to a new awareness in America concerning the dangerous policy Washington is following towards Arabia. But this awareness does not stem from a novel, altruistic notion following on from the Vietnamese, Lebanese and Somali experiences, as unfortunately, it has needed two bomb attacks targeting US military installations in Arabia to drive home to the Americans that perhaps their country is easing itself into yet another quagmire. But still, some decision-makers in the Clinton Administration stubbornly seek to mortgage Arabia’s oil for generations to come; so that if any political shift occurs in Arabia which questions the US domination of the Kingdom’s oil resources, then the United States could invoke international law in order to justify a military intervention. In other words, it looks as if Washington is paving the way for the law of the jungle in Arabia, thus inaugurating what Chomsky called the new world disorder.


Khalid bin Sultan Bin Abdel Aziz

Lineage:
Prince Khalid bin Sultan bin Abdulaziz. Must be known to many people. During the second Gulf war, he came on the news repeatedly due to his involvement in the war and because of the many gaffes he made. The Americans fought the anti-Iraqi war, but Khalid alleged that he won it He is the son of Defence Minister Prince Sultan bin Abdulaziz and of Laila bint Ahmad Abdallah bin Uthman, sister of the late King Fasals wife Iffat al Thaniyan. He was born on 23rd September 1949 in Makkah and studied at the King Saud School for princes in Riyadh. Unlike his half brother Bandar, whose mother was a slave girl, Khalid was the subject of much attention from his father who saw in him his successor at the head of the Defence Ministry.


Education:
At a very young age, he was sent to train at Sandhursts military academy in Britain from where he graduated in 1967. He was then sent to Fort Pills in Texas for advanced training in air defence. He is said to have completed an MA in military Sciences at Fort Lefnort military Academy (Kansas City) in 1979. Meanwhile, he is alleged to have joined the Maxwell Air Warfare Academy in Alabama in 1980 and, strange though it may seem, he is officially reported to have carried, at the same time, yet another MA in Administrative and Political Sciences at Montgomery University, Alabama, only one year after the previous MA. Some people do have an extraordinary IQ and time.

In any case, back in Arabia, he was promoted very swiftly. He successively occupied the positions of Air Squadron Chief, Training Officer/ Assistant Staff Officer for Operations, Army Inspectorate Chief. Director of the Administration of Air Defence Projects, Deputy Chief of the Air Force, Chief of Air Defence and, to crown it all, Chief of the Strategic Missiles Force.


Quest of Notoriety:
Prince Khalid was in the shadow during his studies and while in the various offices he occupied. His urge to become known nationally and to be heard of internationally led him to do what the other Gulf princes normally do, that is to give an astonishing donation to save a westerner in danger of death. Khalid did just that when he offered a huge amount of money to an American child who needed a heart and kidneys transplant. He announced this sensational news in front of an American television crew during a holiday in the Bermudas.

But Khalid came to notoriety through his dealings with the London-based arms merchant Mohammad Wafiq al-Said. Arms deals involving Defence Minister Sultan and his sons made Wafiq al-Said a billionaire and Khalid the same. The first deal in which Khalid was involved alongside al-Said appears to have been the purchase of administrative equipment for an air defence system, bought from France in January 1984a deal which was, at that time, the biggest arms deal the French had ever made.

The commissions made on the it were to the tune of $750 million, with $300 million taken by Prince Khalid alone. Khalid also shared with his father, his brother Bandar, al-Said and others, a two billion dollar deal for the purchase of 10 Boeing transport planes and their spare parts for Saudia Airlines in 1984 (Sunday Times 5/8/84). During the scandal over the £20 billion Yamama deal with Britain in 1984, Khalid was mentioned in the international press as being involved in the commissions which reportedly reached half the total of the cost of only the Tornado jets side of the Yamama deal. Witnessing before an American civil court, a former head of the British Arms Company, Gerald James said that each Tornado was sold to the Saudis for £40 million whereas the standard price is only £20-22 million.

Another nine billion dollar deal with American for the supply of F15 fighter jets was reported in the international press as having a real value of four billion dollars. Khalid was again quoted as having pocketed a share of the remaining five billion dollar commission alongside his father, brothers, King Fahd and the usual sharks around them.

The air surveillance AWACS radar planes deal of 1980, organized by Bandar bin Sultan, also involved a hefty commission for Khalid whose name was mentioned in this connection in the Dooley Papers. The usual partners in the deal got their share of commission through Global Enterprise Group, a company set up for this particular purpose.


Khalid Enters the Media World:
After the 1979 Sacred Mosque incident, the Iran-Iraq war and some other scandals involving their royal highnesses, the House of Saud, and the Sudeiris in particular, realized the importance of a media network under their control. So, from 1984 on, they embarked on building a veritable media network which has come to include many Arabic dailies and weeklies as well as radio and television stationsmost of international coverage. Once the network was in place, Prince Khalid was pushed to the fore mainly to project the Sudeiri familys views to the world.

Khalids first appearance in the media world was his attempt to buy the British daily The Observer. He offered a very attractive price but, however moderate an Arab he was in the eyes of the West, he remained after all an Arab and, in the view of some shadowy political lobbies, the Arab must not be given the opportunity to own media of international coverage. Hence, his offer to buy the British daily was turned down.

Continuing in his attempts, he bought off the Lebanese newspaper El-Hayat in 1988 and started its daily publication from London under the editorship of a former Lebanese Maronite, Jihad al-Khazen. Meanwhile, he bought actions in the Bahraini daily Al-Ayyam and later founded the weekly Al-Wasat in London. About a year ago, he set up the Arab-American Television station in the United States.

Even though all the Saudi-controlled media are in the hands of the Sudeiris, conflict between them erupted over many petty issues, which led them to a lot of bickering in public. This is how Al-Sharq al-Awsatfounded by Khalids uncle Salman! published the photo of Prince Khalids mistress Brigitte Nelson, while Khalids El-Hayat published King Fahds mistress Leila Alawi.


Desert Storm Blows Khalid Away:
Khalids career declined sharply with the second Gulf war. King Fahd entrusted him with the catering service of the anti-Iraqi coalition of forces under the leadership of American General Schwartzkopff. Misleadingly named by the Saudi monarch Chief of the joint forces. He was, in fact, simply a collaborator of the Americans against his own people because of assisting the friendly forces over sensitive issues likely to cause anti-American unrest among the Arabian people. His being constantly present alongside General Schartzkopff in the Operations Room got him some media coverage both nationally and internationally. So, he soon became too big for his boots. Apart from diverting an important part of the catering budget, which aggravated Washington, he dared criticize General Schwartzkopff, who had returned to America. Later Khaled wrote in his book Desert Warrior that the success of the Gulf war was due to his own planning.

Even more compromizing was his statement shortly after the war over the necessity of rearming the Arabian army (under the command of his father Sultan) and the National Guard (under the command of Crown Prince Abdallah, Sultans rival), and the need to make compulsory conscription, all of which are sensitive issue within the House of Sauds carefully maintained balance of forces. Other revelations made in his book, and which had been concealed by the Americans, regarding the role of the joint Arab troops during the Gulf war caused some friction between Washington and Riyadh which was the last straw and caused his downfall. Ironically King Fahad sacked him in humiliating circumstances for the same reason. Khaled went too far in his own imagination of being the Commander of the Forces. King Fahad was extremely furious when Khaled took several decisions without consulting him.

Khalid has ever since been ignored by the regime and the Saudi media. He has gradually slumped into oblivion. Neither his father, nor his estimated wealth of $10 billion have been of any assistance to remember him to the world. Perhaps another $50 billion donation to help control AIDS in America might do the trick


Prince Faisal bin Fahd Bin Abdel Aziz
Prince Faisal, son of King Fahd bin Abdulaziz, was born in 1945. He did most of his studies in the Kingdom and obtained a BA in Political Sciences from abroad.

His first job was in 1971 as Head of the Youth Department with ministerial rank. The Labour Ministry was also attached to his Department. Since then, he has had many positions, all within the youth and sport areas. He was successively President of the Arab Football Union, Arabian Football Union, Arabian Olympic Committee, Arab Sports Union and Head of the National Committee on Drugs Control. At the international and regional level, Faisal bin Fahd was nominated Honorary President of the International Swimming Federation. In 1974 he became Chairman of the Arab Ministers’ Council on Youth and of member of the Supreme Council of Youth which was set up that very year. Finally, he acquired the position of President of the Basket Ball Federation. During his term in these positions, he naturally attended a great many sports events including the conferences of the International Football Federation in Munich between 1972 and 1974.

Faisal has been kept in the same position since he was appointed to it in 1971 at the time of King Faisal, when his own father was Interior Minister. In the meantime, his brothers and cousins in the Sudeiri family had been raised to higher offices. In fact, were it not for the present system of succession to the throne, which was established by his grand father King Abdulaziz, Faisal would have had the chance to become king himself, especially as he is well educated. So, why is it that he has been kept in the same position when he is not less eager than his relatives to wield power? Faisal bin Fahd was connected with the Youth Department at an early age, when the situation of sport in the kingdom was dismal with almost inexistent sport facilities. His appointment at the head of this Department coincided with the oil boom.

The plan was to make sport popular among the youth. But the ultimate objective of the Sudeiris was a long term strategic one. The point was to keep young people busy in order to protect the grip on power by the House of Saud. Many countries, like the former Soviet bloc, used sport as a means to keep their youth away from any political or intellectual activity. Various studies exist which show that the use of sport for such ends put state budgets for games second only to military expenditure in such countries.

As a by-product of this objective, another not less devious goal was sought: the creation of a feeling of national, ‘Saudi’ belonging which would supersede and even marginalize the Arabian youth’s sense of belonging to the wider Arab and Islamic Ummah. For this purpose Saudi Arabia had to fix the ways and means to train a sport-oriented youth which would enable the Kingdom to have access to International events and Olympic games to eventually instil this sense in an ever greater number of youths.

The House of Saud gave Faisal all the prerogatives to attain this goal. With an annual budget of $20 billion for the Youth Department, Faisal embarked on a programme of impressive sport facilities and training and visits to various world-famous clubs were regularly undertaken and Western coaches recruited at great costs. With the assistance of his brother Sultan bin Fahd, Faisal undertook the construction of sport villages, centres and stadia, clubs and fully staffed training facilities of all kinds at a cost considered enough to be meet the nations needs until the year 2000. One particular sports complex occupies an area of 80,000 m2 and cost xxxxxxx1,280 Saudi Riyals.

It accommodates swimming pools, Olympic-standard activity areas, restaurants for 1,000 people and a purpose-made building for the House of Saud and their guests. Faisal had similar complexes built in the other major cities like Riyadh, Jeddah and Dammam. Alongside these facilities, separate Olympic-grade swimming pools, youth hostels as well as unions and clubs for all sorts of games were set up. At the same time, Faisal undertook to have the Saudi national team and clubs join international federations. It was in this context that, in 1976, he hired the British football coach Jimmy Hill. Hill was given a special budget with prerogatives to train young people of all ages, everywhere in the kingdom. In a move to boost the country’s chance of winning matches and get promoted to higher divisions, Faisal hired several western players at prohibitive costs.

Therefore, the cost of hanging on to power is double: on the one hand, billions of pounds have been spent out of the country’s wealth; on the other hand, through sport the youth is being alienated from its Islamic values and traditions, and is being made redundant intellectually. Not that sport as such is the “opium of the people,” but the very policy which underlies it is intentionally devious and harmful. Whereas the Sudeiri brothers— morally and financially corrupt—are banking on time to instil in the youth the a sense of narrow nationalism and regionalism, the late Al-Saud kings can be credited with keeping away from these concepts for religious reasons and because of the kingdom’s religious weight in the Muslim world. Apart from heading the Sudeiri family’s policy of alienating Saudi youth, Prince Faisal is no exception in the world of financial corruption. His commissions are reported to be 30% of the budget of his Youth Department. This classic way of obtaining commissions is no different from that of his father, uncles, brothers and cousins: a percentage is taken on each project, service and equipment supplies. Another percentage is taken annually on the earnings of each of the facilities. Yet a further source of illegal income comes from the budget devoted to sports events both at home and abroad.

Faisal’s embezzlement was not limited to the sports world and his Department. According to two authors, Nacer Said (History of the House of Saud, Arabic p. 773) and AbderRahman Al-Shamrani (The Scandal Kingdom, Arabic, vol. 2, p. 287), Faisal obtained a commission of $40 million from the European company Philips which was entrusted with the modernization of the country’s telephone system in the seventies. Meanwhile Faisal was involved in the confiscation of poor people’s lands. He is known to have taken 4 million m2 of land along the Jeddah sea shore, while he confiscated the Dammam Project no. 92 which included 92,000 allotments distributed to impoverished people. Property licences were suddenly withdrawn from the beneficiaries overnight without any valid explanation and the lands were given to Prince Faisal. The latter’s embezzlement from real estates is reported to be much higher than the commissions he acquired through his office at the head of the Youth Department.

King Fahd who used to prepare his sons for high offices became desperate about Faisal’s disastrous behaviour. This explains why the King, his father, has decided not to promote him. Indeed Faisal is known to be both a homosexual and a chronic drug addict. For all this, King Fahd reportedly continued to test him. In the hope of getting him to improve, he gave him several sensitive missions to Gorbatchev’s Soviet Union and to communist China under cover of sporting events. But this was to no avail as Faisal continued his drug addition and went even as far as having a drug wing under his control, which led to complaints from various foreign diplomatic and intelligence services to the Saudi authorities, according to a journalist close to the royal family. As a remedy, Faisal was sent to the West for drug addiction treatment. It was at that time that he was appointed president of the Drug Control Committee, a move meant to encourage him to give up taking drugs but, again, to no avail.

In view of his son’s hopelessness, King Fahd decided to groom his other two sons, Muhammed and Abdulaziz bin Fahd, for high positions. Muhammed was then dropped and the King concentrated his attention on Abdulaziz. The latter received $300 million from the state’s budget while his father transferred to him another all his fortune both in real estates and in money—a total estimated to be to the tune of $40 billion. Needless to say that all this aggravated Faisal who saw his chances of promotion gone, perhaps for ever.

Yet, Faisal is not poor: the wealth he stole or was given from the people’s stolen wealth is estimated to be between seven and ten billion dollars. He is still relatively young, so he still may have a lot of time to plunder and become richer.

(Translated from Arabic / www.pakalertpress.com / 14.03.2012)

Arabs: Israel and America are our main concern, NOT Iran

by Sami Zaatari

The Arab Centre for Research and Policy Studies (ACRPS) has recently published their preliminary report on a major survey they conducted on Arab opinion, over the course of their project they covered 12 Arab countries, and interviewed over 16,000 Arabs on a wide range of subjects to try and gauge the Arab opinion.

The results of the survey were very interesting to say the least, particularly when it came to the question of whom they viewed to be the major threat to the region, America, Israel, or Iran? A total of 73% viewed America and Israel as the major threat to the region, 51% in regards to Israel, 22% in regards to America, and when it came to Iran a mere meager 5% viewed Iran as the major threat to the region. On any given day of the week, one would not be too surprised by these statistics, but context is important here which is why these results are very important.

For the past few years the American establishment has been creating a massive propaganda effort against Iran, warning that Iran poses a major threat to everyone in the Middle East, especially with their supposed intentions of having a nuclear weapon. America has been doing everything possible to sway Arab opinion, to try and build a joint Arab-American coalition united in combating Iran. This off course perfectly aligns with Israel’s agenda who has been on a war path with Iran, Israeli leaders have constantly likened the current Iranian regime to that of Nazi Germany, calling Iran a major threat to the world, and a major threat to both Arabs and Israelis. Within the media itself there has been a lot of talk about an unthinkable alliance between the Arabs and Israel, two major foes who are now united in the face of an Iranian threat, and this is precisely what the American establishment has been trying to set up. So therefore within this context, the results of this survey are a major blow to the American establishments plan of trying to sway Arab opinion towards their own anti-Iranian agenda.

The Arab perception of Israel and America being the major threat to the Middle East is also purely logical and rational, one must only look at the ground facts, and look at events through the eyes of the Arabs themselves. Currently it is Israel that occupies Arab lands, Israel occupies Palestinian land, occupies Lebanese land, occupies Syrian land, and for a while even occupied Egyptian land. In the case of the Palestinian occupation, the Israelis not only occupy a land that does not belong to them, they also occupy the inhabitants of the land, Palestinians live under very tight Israeli restrictions, and are virtually a people with no rights thanks to Israel. Israel has also routinely attacked Arab states such as Egypt, Syria, Iraq, Lebanon, and their almost routine attacks on the Palestinians. And then just to top it off, it is Israel that actually possesses hundreds of nuclear weapons, as well as other deadly chemical and biological weapons within its arsenal. So based on all of these facts, why would the Arabs view Iran as a bigger threat to Israel? The irony is that all the claims that America makes against Iran are actual realities for Israel.

Then when it comes to America itself, is it any wonder that the Arabs view them as the second major threat to the region? America is the country that is firmly behind Israel, and as Obama recently said, America will always have Israel’s back no matter what. On top of this America has also been heavily involved in meddling into Arab affairs for their own interest, and this meddling includes military action as well, such as the invasion of Iraq which tore the country apart and led to major instability throughout the entire Middle East region. So with all the actual ground realities of what both Israel and America have done in the Middle East, is it any actual surprise or wonder that the Arabs view Israel and America as the major threat to the region, and not Iran?

America and Israel’s effort in trying to build an Arab coalition against Iran is all part of a divide and conquer strategy, and many Arabs are fully aware of this. An Arab-Iranian, Sunni-Shia sectarian war would be the greatest calamity for both Arabs and Iranians, and such a conflict would simply benefit both Israel and America. But as this recent report has found, if it is up to the Arab people, no such conflict will ever take place.

********

About the Author

Sami Zaatari is an American of Palestinian-Iranian descent, Zaatari is a writer, and a public speaker who has taken part in public events of inter-faith and inter-community discussions. Zaatari also holds an MSc in the field of Middle East Politics.

(www.intifada-palestine.com / 14.03.2012)

Massacre in Afghanistan – Time to End the Occupation

Statement by the Socialist Party USA, National Action Committee March 13, 2012

The bloody US occupation of Afghanistan reached a new low as a 38 year old US Army Staff Sergeant embarked on a killing spree that resulted in 16 civilian deaths.  Most of the victims were children, all were unarmed and many were not only shot and stabbed, but burned alive.  The solider had already done three tours in Iraq and had suffered a traumatic brain injury.  Despite this, the US military certified him as a sniper and shipped him out to join the occupying forces in Afghanistan – another tool in their killing machine.  So while Pentagon spinsters play off the attack as the action of one “troubled individual” with “family problems,” Afghan civilians see it for what it is – another illustration of the violence of an occupying army.

The killings come on the heels of mass protests in the capital of Kabul and other cities over the  burning of the Koran by the US military.  This, along with the videos of American soldiers urinating on dead Afghans has fueled the mass anger that was released in street protests and increased insurgent activity.  Afghan civilians have now spent more than a decade living under the military occupation of NATO forces led by the US government.   This means restrictions on civil rights, death by drone bombing and a seemingly endless  series of military offensives by NATO forces.

American elections have provided no relief to them as Barack Obama has proved to be every bit the war President that George W. Bush was.  Scandals about private mercenaries have done little to relieve the oppression.  And even the massive financial crisis that has gripped the Western world has done nothing  to weaken the will of the global militarists to rule over Afghanistan.  Deeply politically entrenched military weapons makers and military service company lobbyists have made common cause with war hawks in the Pentagon to ensure that the military occupations continue despite budget cutbacks elsewhere.

Only a globally coordinated anti-war movement that connects people in NATO countries with Afghan civilian groups can drive out the occupiers.  This movement will not be made by governments or NGOs or by social media outlets.  It can only come to life as a result of the determined resistance of everyday people who are willing to put their bodies on the line in the name of peace.

Instead of such a movement, Afghans have faced a series of betrayals by the West.  Under the guise of supporting democracy in Afghanistan, the US  installed Hamid Karzai as the puppet President of the country.  Not surprisingly, the Karzai government has proven to be a deeply corrupt and oppressive regime that aims at securing privileges for a close circle of friends while obeying the orders of the occupiers.  This has resulted in mass discontent in the population and the resurgence of support for Taliban resistance forces.  It is a cruel twist for Afghan civilians that Western Occupation has provided a new future for Taliban fundamentalism.

The recent acts of the Occupiers, especially the Koran burnings and the massacre of innocent civilians, demonstrate that this bloody occupation must end immediately.  Americans have a global responsibility to participate in a movement to remove US troops immediately.  This is a desperate short-term goal for the global anti-war movement that has resonated throughout the various Occupy Wall Street movements.  In the longer term though, we need more than this.  Our movement needs a sustained push to put an end to the Military Industrial Complex.

Many people ask Socialist Party USA members why we are running a candidate for President this year.  The killings in Afghanistan provided a clear answer to this question.  Stewart Alexander and Alex Mendoza carry a clear message of anti-militarism with them on the campaign trail.  The peace initiative they propose is one that can resonate throughout the globe.  An immediate 50% cut  to the military budget, the removal of US occupying troops, the elimination of all foreign military bases and the responsible elimination of weapons of mass destruction set the Socialist Party USA apart from the Democrat and Republican parties of war.

This is not about a “disturbed” 38 year staff sergeant or about building democracy in Afghanistan or about weakening the grip of the Taliban. Democratic Socialism is about building a peaceful world that puts an end to one of the greatest threats to human security in the 21st century – the US military.  Our democratic revolution is built upon the hopes and aspirations of millions of people throughout the world to live a life based on peace, solidarity and freedom.  The immediate removal of US troops from Afghanistan and a moratorium on drone bombings are small steps in that direction.  Only democratic pressure from below can make this happen.

(socialistparty-usa.org /14.03.2012)

Syria arrests terrorists responsible for Homs massacre

File photo of a convoy of the Syrian army
The Syrian army has reportedly arrested a number of terrorists responsible for the massacre of civilians in the restive city of Homs, Press TV reports.
At least 15 civilians, among them a woman with her four children, were killed after armed gangs stormed the Karm al-Louz neighborhood of Homs on Tuesday. This was the second civilian massacre in Homs in recent days.

At least 45 people, including women and children, were tortured and killed in Karm el-Zaytoun on Sunday night.

Syria’s Information Minister Adnan Mahmoud has said that terrorist groups carried out the massacre in the Karm el-Zaytoun neighborhood to tarnish the image of the Syrian government.

Meanwhile, Syrian troops have pulled out the bodies of several army soldiers from the sewage system in the Ashireh neighborhood of Homs, who were killed by terrorist groups earlier.

Heavy clashes have also been reported in the southern city of Dara’a.

Syria has been experiencing unrest since mid-March and many people, including security forces, have lost their lives in the violence.

The West and the Syrian opposition accuse the government of killing the protesters. But Damascus blames ”outlaws, saboteurs and armed terrorist groups” for the unrest, insisting that it is being orchestrated from abroad.

(www.presstv.ir / 14.03.2012)