Verdraagzaamheid en geen dwang in het geloof

In tegenstelling wat beruchte Islambashers in Nederland en daar buiten ons dagelijks willen praten, is de Islam een religie van vrede, rechtvaardigheid, tolerantie en vrije keuze. Hiervoor zijn een aantal voorschriften in de Qur’an te vinden, speciaal hoe men om gaat met ongelovigen, met mensen die een ander geloof hebben of van geloof willen veranderen.

Keuzevrijheid van geloof.
Mensen kunnen en mogen niet gedwongen worden om een geloof aan te nemen, en dus ook niet om moslim te worden, valt te lezen in:

  • 2:256     In de godsdienst is geen dwang …
  • 10:99     En als jouw Heer het had gewild hadden wie er op aarde zijn allen geloofd, of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?

Mensen hebben een eigen keuze om moslim te blijven of niet, het is een zaak tussen de Schepper en de individuele persoon en er staat geen strafrechtelijke sanctie op afvalligheid, er is dus geen dwang op godsdienst (2:256)

  • 4:137     En zij die geloven en dan ongelovig worden, dan weer gelovig worden en dan weer ongelovig en dan hun ongeloof nog vermeerderen, God is niet zo dat Hij hun vergeeft en brengt hen niet op het goede pad  

Als er geen dwang is in het geloof, is er een religieuze tolerantie op een manier dat er een multiculturele samenleving ontstaat. In de omgang met niet- of andersgelovigen staat de verdraagzaamheid centraal, Allah zal de mensen beoordelen. Dit betekent dus dat we als mens geen oordeel mogen over de religie van de ander, we kunnen alleen reageren op de woorden en daden ven mensen.

  • 45:14     Zeg aan hen die geloven dat zij hun die Gods dagen niet verwachten moeten vergeven, opdat Hij aan de mensen vergeldt wat zij begaan hebben
  • 3:134     Die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en toegeeflijk zijn voor de mensen
  • 109:6     Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst

Wat we niet mogen vergeten is dat deze verdraagzaamheid ook geldt ten opzichte van degenen die spotten met het geloof; denk hierbij ook aan de Profeet (vzmh). Op het gedrag van spot zit geen sanctie, alleen blijf er niet bij staan, maar ga verder. Daarentegen is het bedreigen of boycotten van spotters niet aan de orde.

  • 4:140     … wanneer jullie horen dat men aan Gods tekenen geen geloof hecht of ermee de spot drijft, niet bij hen gaan zitten totdat zij op een ander gesprek overgaan …

Verder wordt in de Qur’an specifiek de religieuze tolerantie genoemd, zoals in …

  • 2:62       Zij die geloven, de joden, de christenen, de sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en hebben zij niets te vrezen en zullen zij niet bedroefd zijn.
  • 22:40     … en als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest …

 Een samenleving die gebaseerd is op bovenstaande Islamitische principes is een multiculturele samenleving, waarin joden, christenen en andersgelovigen een eigen rechtssysteem mogen hebben, zoals beschreven in de verzen 5:43 tot en met 5:50. In vers 9:29 wordt door sommigen gelezen dat andersgelovigen verplicht zouden zijn te betalen aan de islamitische staat, echter het vers spreekt niet over belasting, maar over herstelbetalingen na een oorlog. Indien er een speciale belasting zou zijn voor andersgelovigen, zou dit voor sommigen een dwang kunnen zijn om moslim te worden, wat weer indruist tegen de hoofdregel van de Qur’an: er is geen dwang in het geloof.

     •    9:29    Strijdt tegen hen (als zelfverdediging) die niet in God geloven … uit het midden van hen die het Boek gegeven is, totdat zij de jizya herstelbetalingen doen

Tenslotte nog een vers om het multiculturele karakter van een Islamitische samenleving aan te geven:

  • 49:13     O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige

Egypt parliament starts debate on constitution body

CAIRO (Reuters) — Egyptian lawmakers held a heated session on Saturday as they debated how parliament would pick members of an assembly tasked with writing a new uprising in February constitution, a process crucial to democracy there after the ousting of Hosni Mubarak.

The document will define the balance of power between the army-backed executive and parliament, which wants to curb broad presidential powers and may become the focus of confrontations over the role of Islam in Egyptian law and society.

The constitution will also outline the future political role of the military, which has been in power since Mubarak was toppled in a popular 2011.

Under an interim constitution, parliament is responsible for picking the 100-strong assembly that will write the new constitution, replacing the one that helped keep Mubarak in power for three decades and was a cornerstone of his rule.

“The most important step to building democratic institutions is what we are about to do here today,” Saad al-Katatni, the speaker of the lower house of parliament, said at the start of a joint session between the two houses.

“The path of our revolution was not paved with flowers but with sacrifices,” he said after asking lawmakers to read a verse of the Koran in honor of the victims of the uprising.

The speaker suspended the session on Saturday, agreeing that parliament would form a smaller committee to receive proposals on how the constituent assembly could be formed. The two houses will then meet again on March 17 to discuss the proposals and finalize the selection criteria. They will vote on the assembly a week later on March 24.

Muslim Brotherhood in driving seat

As members of parliament in the Arab world’s most populous state outlined their visions for the make-up of the body, early signs of disagreement were evident.

The Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party, which controls most seats in both houses of parliament, wants 40 members of the constituent assembly to be from parliament and the remaining 60 to include legal and constitutional experts and members of unions.

That vision is opposed by liberal groups in parliament, who stress that women, young people and Christians should be fairly represented and who seek to draw from outside parliament to strengthen their influence.

Both the liberals and the Brotherhood’s Salafi rivals, which call for a strict application of Islamic law, worry the FJP may be able to pack assembly members coming from parliament with its own lawmakers.

To counter this, the Salafi al-Nour Party wants more MPs in the assembly than advocated by the FJP.

“Those in a better position to be in the assembly should be the elected members of parliament. They should have a priority over others,” said Nour’s Moustafa Khalifa.

The FJP says it wants an assembly that can represent all parties, and a constitution that can safeguard Egypt’s freedoms.

“We want an assembly that represents all of Egypt’s people and we will cooperate with everyone from inside parliament and outside to do so,” said Hussein Ibrahim, an FJP lawmaker.

Difficulties ahead

One FJP member of parliament sought to defuse worries about the make-up of the assembly and the dominance of his own party. Mohamed el-Beltagi said he foresaw a broad consensus on the articles of the new text.

“It is impossible for any party, any authority or any sect … to have some form of guardianship or to usurp others in this nation at this phase. Nor can anyone seek to marginalise or sideline another,” he said.

Once the assembly is formed, it has six months to draft the constitution, which will then be put to a referendum.

But Saturday’s fierce debate in deciding the criteria by which assembly members will be chosen may be a foretaste of the difficulties in writing the document.

Political parties aim to play a significant role in the constitution-writing process and some commentators fear hard-line Islamists may seek to curb citizens’ freedoms.

The assembly will have to try to establish what role to give the military, which for decades has had no civilian oversight. Some Islamists are expected to defend the status of the military in what political watchers suspect is a tacit deal between the two.

“The process of granting Egypt a new constitution will not be an easy one. Egyptians need real debate about their constitution,” liberal MP Amr Hamzawy told Reuters this week.

Some lawmakers kicking off the process on Saturday stressed that expertise, rather than party affiliation, should be the crucial factor when selecting members of the assembly.

“Picking the constituent assembly should be governed by expertise and not numbers, it should be about caring for substance and not appearances,” Essam Sultan, a lawmaker with the moderate Islamist Wasat party, told parliament.

(www.maannews.net /03.03.2012)

Sarkozy nixes halal meat in schools for Muslims

The issue of France’s Muslims moved front and center into the presidential campaign with the incumbent, Nicolas Sarkozy, excluding on Saturday any special indulgences for halal meat or separate swimming hours for Muslim women in public pools.

Echoing his 2007 campaign, Sarkozy insisted that French civilization must prevail in France. He created France’s first Ministry of Immigration and National Identity after being elected, but has since done away with it.

Muslims, and immigration, are constant themes in recent French presidential races, but the topic is rising to the fore with vehemence as the April 22 first-round vote nears – 50 days from now. The final round is May 6.

Critics say Sarkozy is ogling supporters of extreme-right candidate Marine Le Pen, who is third in polls after front-runner Francois Hollande, a Socialist, and the conservative president. Le Pen, who succeeds party founder Jean-Marie Le Pen, her father, has worked to erase the image of the party as anti-Semitic – but now castigates what she says is the profile of Islam in France.

There are an estimated 5 million Muslims in France, the largest such population in Western Europe, and the latest generation is making increasing demands that the country accommodate needs set out by their religion or their customs.

“There is no place in the republic for xenophobia, there is no place for racism … There is no place for pools with hours for men and hours for women,” Sarkozy told a rally Saturday in Bordeaux.

The team of Hollande, the Socialist candidate, castigated as “sickening” a remark Friday by Interior Minister Claude Gueant, who said that giving foreigners the right to vote in local elections would open the way to halal meat in school canteens and burqa-style bathing suits in public pools.

Sarkozy makes “scapegoats, stigmatizes” Muslims, said Manuel Valls, communications chief for Hollande’s campaign.

Hollande has proposed allowing all foreigners residing in France legally for five years to have the right to vote in local elections. The Socialist candidate has made it a policy to avoid implicating himself directly in divisive issues, leaving responses to his lieutenants.

At a rally Saturday in Dijon, Hollande simply reiterated that foreigners should be allowed to vote “without fearing for our citizenship or our national cohesion or our freedom.”

The French president, who declared his candidacy just weeks ago, on Feb. 15, is narrowing the gap with Hollande but, polls show, would lose by a wide margin in second-round balloting.

“There is no taboo subject,” Sarkozy said, suggesting that it is not in the nation’s interest to be politically correct about immigration or about what some Muslims seek to conform to their religious beliefs or cultural mores.

He said issues like halal food in schools or special hours so that Muslim women can swim out of view of men are in contradiction with the French principle of secularism.

Such issues “should be considered not as religious facts, but as facts of civilization,” he said.

Jerome Sainte-Marie of the CSA polling firm, monitoring the rally with BFM television, said that with Sarkozy’s showing in polls he must work the terrain where he does best.

“Nicolas Sarkozy has no other choice but to turn the tables and transform this election into a referendum on national identity,” Sainte-Marie said.

But the spokesman for Le Pen’s campaign, Florian Philippot, counters that “the French are not for one second dupes of the electoral strings (being pulled) by the Sarkozy camp.”

(english.alarabiya.net / 03.03.2012)

EU’s Ashton says Israeli TV station raids break accords

EU foreign policy chief Catherin Ashton
BETHLEHEM (Ma’an) — The EU foreign policy chief Catherine Ashton warned on Saturday that Israeli raids of two Palestinian television stations breaks international accords, and threatens Palestinians state-building.

Israeli forces raided Watan TV and Al-Quds Educational TV, both in the Ramallah-district, and confiscated broadcasting equipment early Wednesday. An Israeli military spokeswoman said the TV networks were broadcasting illegally, which was disputed by the Palestinian Authority.

Ashton is “deeply concerned” by the raid, a statement said, adding that the incursion into PA-controlled territory is a “breach of (the Oslo) accords and puts in jeopardy the internationally recognized success of Palestinian institution building efforts.”

The 1993 accord — which gave the PA limited jurisdiction over the West Bank — established a joint technical committee to address disagreements over telecommunications, the statement noted.

Ashton “calls on Israel and the Palestinian Authority to use this mechanism to urgently resolve any issues concerning broadcasts by these companies,” it continued.

Both channels have worked with the EU, the statement highlighted. The US, which has funded the channels, is looking into the incident, a State Department spokeswoman on Thursday. France, another partner, urged “the Israeli authorities to return equipment confiscated.”

(www.maannews.net / 03.03.2012)

Geen dwang in de Islam

In de Edele Koran staat in hoofdstuk 109 dat moslims hun religie hebben en de niet-moslims hebben hun eigen godsdienst.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: “O gij ongelovigen,
2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”
(Soerrah Al Kafiroen, 109)

Volgens bovenstaande Soerrah heeft een mens de keuze in het kiezen van zijn religie. Hij kan kiezen voor de Islam, als de ware religie; hij kan zijn eigen religie blijven praktiseren; of hij kan er voor kiezen geen religie te praktiseren. In alle 3 de gevallen: het is zijn keuze. Kiest hij voor een andere religie dan de Islam, dan wordt dit niet van hem door Allah, de Verhevene, geaccepteerd.

Verder lezen we in hoofdstuk 76, vers 3:

“Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.”
(Hoofdstuk 76, vers 3)

Dit betekent dat de Islam een manier van leven is, je bent vrij om ervoor te kiezen. Doe je dat, dan ben je dankbaar dat je de juiste weg hebt gekozen en je zult insha-Allah een gelukkiger leven leiden. Dus volg je je eigen wil, immers je hebt er zelf voor gekozen.

Kies je voor de religie, dus de Islam, niet te aanvaarden (ondankbaar), dan is dat jouw keuze en dat mag. Dus, volg je ook in dit geval je eigen wil, want je hebt er zelf voor gekozen om niet-moslim te zijn.

En ook in een ander vers lezen we dat we zelf mogen kiezen:

‘Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.’” (Hoofdstuk 18, vers 29)

En een ander vers vertelt ons dat er geen dwang in de godsdienst is:

“Er is geen dwang in de godsdienst. ….” (Hoofdstuk 2, vers 256)

Samengevat, ongeacht de gevolgen voor het al dan niet accepteren van de Islam als de religie, het feit is en blijft dat de mens zeker een eigen wil heeft, en zelf bepaalt of hij besluit de Islam te aanvaarden als zijn religie.

(www.islamcity.nl / 03.03.2012)

Assad blocks Red Cross aid mission to Homs

Regime resists Red Cross hopes for Homs mercy mission

March 2, 2012

After a merciless, month-long bombing campaign that has ravaged Homs, Bashar al-Assad’s regime stood in the way of the Red Cross last night as it attempted to bring aid to the now fallen and devastated rebel district of Baba Amr.

The humanitarian organisation was blocked from moving in as reports emerged that dozens of people had been killed in execution-style murders following the retreat of rebel fighters from the area. Meanwhile, Mr Assad’s forces opened another deadly front against anti-government protesters yesterday, bombing Rastan, a rebel-held town 12 miles north of Homs.

David Cameron condemned what he described as the “medieval butchery” afoot in Syria, where the uprising against Mr Assad’s rule has turned increasingly bloody.

On Thursday, the Syrian regime granted permission to the International Committee for the Red Cross (ICRC) for its volunteers to enter Baba Amr. But ICRC chief Jakob Kellenberger said that, in a reversal, aid workers from his organisation had been denied access to the district, describing the action as “unacceptable”. Chillingly, one activist who spoke to The Independent by phone said the Syrian government was worried about what the Red Cross might find when it entered the neighbourhood, which has been pulverised by four weeks of intense shelling and rocket fire. “The regime doesn’t want the world to see what has happened,” said the man, who was speaking from a district adjacent to Baba Amr and who said his name was Abu Abdu.

Over in Rastan, at least 12 people were blown up yesterday by a rocket attack. According to the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, the rocket crashed into a rally as hundreds of civilians turned out for a demonstration following midday Friday prayers. A film uploaded on to YouTube apparently revealed the gruesome aftermath of the explosion, with severed heads lying on the ground and walls splattered in blood and body parts.

The rally had been one of a series of nationwide demonstrations from activists calling for help in arming the Free Syrian Army, whose troops were forced to retreat from Baba Amr this week. Yesterday, there were reports that dozens of civilians in the district had been massacred by advancing regime gunmen, who took control of the neighbourhood after rebel troops abandoned the area on Thursday.

The United Nations High Commission for Human Rights said it had received reports of a “particularly grisly set of summary executions” involving 17 people. The killings, which are yet to be confirmed, reportedly happened after government troops and loyalist militias entered the shell-blitzed district.

According to the Homs activist who spoke to The Independent by phone yesterday, the killings were carried out by shabiha, the pro-Assad paramilitaries recruited from the President’s Alawite sect. “They were slaughtered like sheep,” said Abu Abdu, who lives in the Al-Hakura neighbourhood next to Baba Amr and claimed to have spoken to a witness who saw it happen. “He told me it happened on Thursday night. There were shabiha. He saw them cutting the throats of the civilians. This man who saw it happen is now with a doctor. He is shaking and doesn’t know where he is.”

Another activist from Homs repeated the allegation that 17 people had been executed on Thursday night. The activist, who said his name was Abu Emad, said five of those killed were from the same family. He claimed that the murders had taken place near a graveyard in the area, close to a supermarket.

With the violence in Syria continuing unabated, Prime Minister David Cameron indicated that President Assad could face an international tribunal. “We should do more to make sure that those who are responsible for atrocities are held to account,” Mr Cameron said at a summit of EU leaders yesterday, “We need to document their crimes. It needs to be written down. We need to make sure that the evidence is there.”

Mr Cameron’s call was supported by French President Nicolas Sarkozy, whose government yesterday followed the UK in announcing the closure of its embassy in Syria.

The Syrian army’s success in throttling the life out of Baba Amr – a district which for months one of the main strongholds of defected soldiers battling against the regime – has led to fears that the year-long uprising against President Assad could be in danger of fizzling out.

Taleb Ibrahim, a Syria analyst with close links to Damascus, told the Associated Press news agency that this week’s advances by the Government marked “the beginning of Syria’s final victory over the Qatari, Saudi, French, American and Zionist conspiracy”. But yesterday there were more demonstrations across Syria. According to the Local Co-ordination Committees, a network of activists that works to publicise the uprising, security forces attacked protesters rallying in Damascus while drivers in the surrounding suburbs were stopped at numerous checkpoints.

“The only way for people to protect themselves is through the Free Syrian Army,” said Radwan Ziadeh, a leading member of the opposition Syrian National Council. “The international community has left Syrians to die alone. There is no other way forward now apart from arming the opposition.”

(www.uruknet.info / 03.03.2012)

News from Syria 03.03.2012

The FSA say they have seized a multiple arms depots in the Damascus suburbs, gaining a large amount of weapons and ammo

Rescued Photographer: In Syria ‘It’s Not A War, It’s A Massacre’

BREAKING: Brave Syrian soldiers have uncovered foreign currency in Baba Amr proving the foreign conspiracy

Dear regime, to make a good Israeli conspiracy in Baba Amr. Paint stars of David all over the place and print out pictures of Netanyahu

#Syria hands over bodies of two foreign journalists

#Jbeilah #DeirEzzor #Syria – 3rd mar 2012 large participation in the funeral procession for Maryam Mohammad Salem… fb.me/1yZJjCPX7

The Israeli Banknote that the regime claimed to have found in Baba Amr went out of circulation 28 years ago!

#TaybaalImam #Hama #Syria – 3rd mar 2012 anti government demonstration this afternoon in the Tayba al-Imam area…

#BreakingNews: China urges the Syrian government and armed opposition to immediately and unconditionally end all acts of violence

#Inkhel #Daraa #Syria the following video taken on 1st feb 2012 shows regime forces attacking women in the Inkhel…fb.me/12SlRKGVw

Gaza without electricity

Aggiungi didascalia

Ministry of Health in Gaza warns of life and death situation due to electricity crisis

The lack of electricity does not cause a simple discount to families in Gaza and not only to business activities of all kinds, especially those foods that require the use of refrigerators and freezers for storage of most food, but also cause problems very serious affecting the health of the inhabitants of this territory illegally occupied: in hospitals because many machines are still powered by electricity generators and are in poor condition and not always working, due to wear that exceed the “normal” times determines the bad finzionamento or even failures that put them out of order.

Gaza children in darkness
The Deputy Minister of Health in Gaza has issued a warning about the massive problem of electricity cuts in the besieged territory. Dr. Hasan Khalaf described the cuts as a real danger to the already very difficult health conditions in the Gaza Strip.

Pointing to the fact that around 100 premature babies are kept in incubators which require a constant supply of electricity, Dr. Khalaf said that the lack of a reliable source of power makes the current crisis a matter of life and death. He appealed to local and international NGOs to do all that they can to provide fuel for emergency generators and, indeed, new generators to replace those which are worn out by being in constant use.

Speaking to the media, the Deputy Minister also mentioned the desperate shortage of medicines on the Essential Drugs List; around 200 items on the list are either unavailable or in very short supply in Gaza at any one time due to the Israeli-led blockade.

(vik-vittoriothewinner.blogspot.com / 03.03.2012)

Arab League calls for an immediate end to the siege on Gaza

CAIRO , (PIC)– The Arab League general secretariat on Thursday called for an immediate end of the siege imposed on the Gaza Strip for the past six years and called for the reopening of the border crossing.

This was in a report by the AL Secretary General, Nabil al-Arabi which was presented by the Deputy Secretary General for Palestinian and Arab occupied territories affairs, Muhammad Sabih, to the Arab affairs committee at the Egyptian parliament.

“The siege on the Gaza Strip is not legal and constitutes a flagrant violation of international law and Geneva conventions [..] Israel implemented a one-sided withdrawal from the Gaza Strip and besieged it making life for Gaza people very difficult for which the occupation authorities are fully responsible.” the report read

The report also talked of the effects of power cuts and the restrictions on importing fuel is having on hospital in the Strip and on the population their calling for international efforts to force the Israeli occupation to end such inhumane policies.

Arabi also said in the report that the 2005 border crossing agreement should be reviewed specially that the occupation authorities breached the agreement on numerous occasions.

He also said in the report that the agreement between Hamas and Fatah to form a national unity government under the premiership of Mahmoud Abbas as agreed in Doha should help to deal with half the effects of the siege on the Gaza Strip.

He added that implementing the Palestinian reconciliation should bring positive results for the Palestinian people including the rebuilding of the Gaza Strip which suffered great destruction during the Israeli war on it in 2008/2009.

(occupiedpalestine.wordpress.com / 03.03.2012)

GCC-sponsored hospital in Gaza near completion phase

GAZA, March 3 (KUNA) — Islamic Development Bank (IDB) announced Saturday the start of the second phase of finishing the (Surgery) building in the Al-Shifa Hospital compound in Gaza City.
IDB’s announcement came due to its position in charge of GCC’s (Gaza reconstruction) program.
The cost of the completion of the second phase of the project is USD 10.3 million, said IDB, noting it has recently signed a deal with the contractor to that effect, a press release by the IDB explained here.
It said that finishing the project includes infrastructure works, electrical works, equipment-placing works as well as finishing the exterior of the building so that it is ready to receive medical equipment.
The four-storey building includes an ICU unit as well sterilization and operation rooms.

(www.kuna.net.kw / 03.03.2012)