Persbericht: Moslimpolitiek in Nederland

Hoewel er bijna een miljoen moslims in Nederland zijn, hebben wij als moslims geen  grote lobbygroep, d.w.z. een  grote groep van politici en activisten die opkomt voor de rechten van de moslims in Nederland, er zijn teveel losse bewegingen en groeperingen met deze zaken bezig, vaak zonder dat ze van elkaars bestaan afweten. Hierdoor krijgt de Nederlandse politiek geen duidelijk beeld over punten die moslims aangaan, te denken valt aan het zgn. boerkaverbod, het afgeschoten voorstel over het halal slachten en de islamitische educatie en islamitisch bankieren. Voor deze punten zijn de moslims afhankelijk van politici die zich op een goed moment zich herinneren dat er ook minderheidsgroepen zijn waar ‘aandacht aan geschonken moet worden’.

Dit kan niet langer en daarom hebben de vier initiatiefnemers Khalid Ramdani (Roermond), Jacques Visker (Heerlen), Mostafa Abbou (Eindhoven) en Henny Kreeft (Harderwijk)  de koppen bij elkaar gestoken en afgesproken dat er wat moet gaan veranderen. Jacques – Isa Mohammed – Visker en Henny – Abdel Kariem – Kreeft doen dit nu al een paar jaar namens de Nederlandse Moslim Partij maar zoeken nu hulp in brede zin. Het is nu tijd dat de moslims in Nederland hun eigen rechten gaan opeisen, opkomen voor deze rechten en de rechten van hun broeders en zusters in Nederland.
Deze groep wordt uitgebreid met zgn. kartrekkers die de eerste fundamenten voor de beweging moeten gaan uitrollen in Nederland; op dit moment hebben voor Almere x , voor Doetinchem Fatima Tulay en voor Gouda Rachid Karkache  zich gemeld. Mensen die mee willen werken aan de opzet van de beweging, kunnen zich bij de initiatiefnemers melden.

Het doel van de beweging is te komen tot een  verbreding van een Nederlandse moslimpartij die zich landelijk gaat manifesteren en opkomt voor de rechten van alle moslims in Nederland. Het eerste doel is het meedoen aan verkiezingen om zo te komen tot de eigen lobbygroep met beleidsmedewerkers.

De kartrekkers zullen samen met de initiatiefnemers een ruwe schets opstellen voor een partijprogramma; eind januari moet hier meer bekend van zijn op de eerste bijeenkomst in het midden van het land. Nadat de ruwe schets is besproken en in concept is goedgekeurd, gaan de kartrekkers naar de verschillende islamitische groeperingen en moskeeën in Nederland om het concept te bespreken met de besturen. De bestuursleden (en eventueel verdere adviseurs) worden gevraagd mee te denken en hun wensen, ideeën en plannen in te brengen in het concept partijprogramma. Alle ingebrachte opmerkingen worden bekeken, gewogen en verwerkt (indien mogelijk) in het partijprogramma. Alle bestuursleden die hebben meegedaan, krijgen daarna een exemplaar aangeboden, waarop nog een keer in het kort op- en aanmerkingen gegeven kunnen worden, voordat het goedgekeurd gaat worden.

Het streven is om alle Islamitische groeperingen en moskeeën in Nederland de mogelijkheid te geven om de wensen kenbaar te maken. Doordat de besturen van deze groepen en verenigingen actief worden betrokken bij het samenstellen van het partijprogramma, moet de beweging gaan werken als lobby voor de moslims in Nederland; tevens wordt er op deze manier aandacht geschonken aan een belangrijk gegeven uit de Qur’an: nl. overleg ofwel Shura. Het volk kan en moet mee kunnen praten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *