Doelstellingen van de Stichting

1. De Stichting Stop de Bezetting maakt deel uit van een mondiale beweging tegen racisme, discriminatie, uitbuiting en onderdrukking.

2. Stop de Bezetting zet zich expliciet in voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk, zoals die in VN resoluties en beginselen van het Internationaal Recht zijn vastgelegd.

3. Stop de Bezetting is volledig solidair met het Palestijnse volk dat strijdt voor zijn bevrijding. Het Palestijnse volk beschouwt geheel Palestina als bezet gebied. Stop de Bezetting onderschrijft dat.

4. Stop de Bezetting steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, met name het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.

5. Stop de Bezetting bestrijdt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen.

6. Stop de Bezetting stelt daarom dat alle Palestijnen – binnen en buiten Palestina – een stem dienen te hebben in de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken.

7. Stop de Bezetting zet zich in voor de erkenning van een multiculturele Palestijnse Staat.

8. Het zionistische project in het gebied van Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking, de vernietiging van de Palestijnse samenleving en de herinnering daaraan. Dit veroordelen en bestrijden wij met geweldloze middelen.

9. De exclusief joodse staat in oorspronkelijk Palestijns gebied, reeds tot stand gekomen door etnische zuiveringen, die nog steeds voortduren, is voor Stop de Bezetting onaanvaardbaar, mede ook omdat die staat de apartheid onder de bevolking blijft toepassen.

10. Stop de Bezetting zet zich krachtig in om het Israëlisch politiek en militair leiderschap en de rechters die hun beleid hebben toegestaan, te doen vervolgen wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en tegen de universele rechten van de mens.

11. Stop de Bezetting streeft naar een omslag in de Europese politiek omdat die, door bewust wegkijken en ontkennen van de misdaden van het Israëlische regiem, zich medeschuldig maakt aan de ondergang van het Palestijnse volk. Stop de Bezetting zal dit voortdurend aan de kaak stellen en de herinnering daaraan levend houden.

12. Het Palestijnse volk is slachtoffer geworden van de politieke machtsverhoudingen waarbij het recht van de sterkste heerst. Stop de Bezetting ziet het als een van haar taken om daarbij de noden van het Palestijnse volk op elk mogelijk terrein te lenigen.

(www.stopdebezetting.com / 07.01.2012)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *