News from Syria 31.01.2012

#DeirEzzor Bo Kamal Intense shooting in the main street and the Liberty Square in the city

#Aleppo sec forces reinforced with huge numbers of thugs (Shabeha) are raiding the Fardos area

#Damascus Yabroud an evening demo in solidarity with Rankous and the besieged cities Participants called for the regime’s ouster

#Homs Qusair Several explosions were heard in the city followed by intense shooting

70 #Homs Al-Rastan Nedeem Shahoud ( 70 years old) was martyred he died of his wounds after he was injured by the sec forces

Destruction caused by Russian weaponry sold to Assad forces

 

#Damascus a demo started in Al-Afeef and was followed by a detention campaign in Al-Salhiyeh area (downtown #Damascus)

Raising the Kurdish and Independence flags on a bridge in central Aleppo

Important: Heavy security presence in Aleppo city. Shabeeha and army are roaming the city in pickup trucks

Foreign minister meets Quartet envoy

Amman, Jan 31 (Petra) – Foreign Minister, Nasser Judeh, on Tuesday discussed with International Middle East Peace Quartet Envoy, Tony Blair, the latest developments in the region and peace-making efforts.

Judeh and Blair tackled the outcome of the recent exploratory meetings held in Amman between the Palestinian and Israeli sides under the auspices of Jordan in a bid to break the deadlock in the peace process.

They stressed the importance of making all necessary efforts by all concerned parties, including the Quartet to push the Palestinian and Israeli sides to direct negotiations to arrive at the two-state solution based on international legitimacy resolutions, the Arab Peace Initiative and the Quartet statement issued on September 23.

The meeting is part of continuous consultation and coordination with all concerned parties, including the International Quartet and the Arab Peace Initiative Committee to assess the outcome of Amman meetings.

The foreign minister expressed his appreciation for the efforts of the Quartet and its role in supporting the Jordanian initiative to host the meetings.

Blair expressed appreciation and support for the efforts initiated by Jordan under the leadership of His Majesty King Abdullah II to achieve security and stability in the region.

(petra.gov.jo / 31.01.2012)

Food journalism has played insidious role in disappearing Palestine

  on January 31, 2012
Soda Stream product Genesis 1
Soda Stream product “Genesis”

A food-loving friend writes:

Yesterday you did a post on the promotion, at the popular food website Food 52, of Soda Stream, the seltzer device made in settlements in the occupied West Bank. I noticed that commenter Citizen dismissed the promotion as the work of naive “foodies.”

The line between “foodies” like Amanda Hesser of Food 52, and formerly of the NY Times (and the glossy mag promotion of Soda Stream we’ve seen), and professional marketers is thin to transparent.

Read this profile of wine marketer Anush O’Connor.  Notice Ms O’Connor’s work with “Heritage Wines”–an example of her competence is “four placements per account” and getting one of her wines served at the James Beard dinner. Food journalists are notorious for having one or both feet in marketing.

One of the most insidious ways that the name, idea, and knowledge of Palestine has been disappeared is through food journalism. It’s a Cold War technique, using cultural journalism to advance political programs. One prime example of this was the Time-Life “Middle Eastern Cooking” from the “cooking of the world series”, this volume published in 1969. The word Palestine has been disappeared, though there is a chapter on Israel–an entirely separate chapter, “New Food for a New Land”– though the theme of the book is the seamless continuity of the region, shown through its food. “Nine Nations, one cuisine.”

Time-Life. No political agendas among those foodies.

Or read this obit in 2000 of Copeland Marks, a foodie who was a fervent Zionist, and Arabophobe, among other things. He was in the import-export business till he began publishing food books at age 59. So tell me what you think the “foodie” Mr. Marks might have been doing in Guatemala and Indonesia besides collecting recipes.

Mr. Marks had been in the Foreign Service and the import-export business before getting a late start writing about food. He began in 1981 with ”The Indonesian Kitchen” (Atheneum). His last book was ”The Exotic Kitchens of Peru” (M. Evans & Company, 1999), and he had recently been working on a book about the foods of the Senegalese coast. In between, he explored the cooking of Sephardic Jews and the Jewish community of Calcutta, offered recipes from Guatemala and the Himalayan rim and brought home the cuisines of Malaysia, Korea, Burma and North Africa….

While Mr. Marks’s eternal search for the exotic led him around the world, he also hoped that one day it would lead him home, said David Karp, a food writer. ”The joke was always that the next book would be ‘The Jewish Cooking of Vermont,’ ” Mr. Karp said.

I could quote you some of the “Israel” promotion woven into his books sometime. Granted, he looks to have been up to something more than marketing. But the marketing of Soda Stream in this innocuous way is a commercial way to plant settlements and settlement produce in the US, through this kind of unnoticed, contextless creation of acceptance.

Really, in trying to grapple with this reality, one can’t be too self-important. Nothing is too trivial.

(mondoweiss.net / 31.01.2012)

Breivik geeft interview op tv

De Noorse moordenaar Anders Behring Breivik zal voordat zijn proces begint een televisie-interview geven. Dat meldde het Noorse persbureau NTB.

De moordenaar van 77 mensen heeft het interview toegezegd aan ‘een groot buitenlands mediabedrijf’, aldus onderdirecteur Gøran Nilsson van de gevangenis waar Breivik zit. Het is niet bekend uit welk land de journalisten komen. De Noor heeft alle andere verzoeken voor een vraaggesprek afgewezen. Breiviks advocaat Geir Lippestad had zijn cliënt ontraden interviews te geven.

Het proces tegen de PVV-aanhanger begint op 16 april. Breivik pleegde op 22 juli eerst een bomaanslag in Oslo, waardoor 8 mensen stierven. Kort daarna schoot hij op het eilandje Utøya 69 veelal jonge bezoekers van een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij dood. Breivik noemt zichzelf een strijder tegen de multiculturele samenleving en de islam.

(www.powned.tv / 31.01.2012)

Weg van de straat naar school,werk en moskee

Conclusies en oplossingen voor de jeugdproblematiek

Masterthesis sociologie

Door:Jeroen Schilder

‘Ik doe te weinig aan mijn geloof, ik doe er geen ene moer aan.’ Citaten als deze geven het nodige inzicht in de geloofsbeleving van jonge moslims die te maken hebben met jeugdproblematiek. Regelmatig wordt in het publieke debat gespeculeerd over de rol van de islam bij jeugdproblematiek onder jonge moslims. Voor het eerst is dit nu wetenschappelijk onderzocht. Schooluitval, werkloosheid, jeugdcriminaliteit en overlastgevend gedrag bij jongens van Marokkaanse komaf, wat heeft dit met de islam te maken?

In het kader van mijn masterthesis in de sociologie heb ik dit onder begeleiding van Prof. Dr. Godfried Engbersen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Gemeente Rotterdam onderzocht. Aan de hand van uitvoerige gesprekken met jonge moslims (van Marokkaanse, Turkse en Somalische afkomst) die momenteel of in het verleden te maken hebben gehad met genoemde jeugdproblematiek, is wetenschappelijk inzicht gegeven in de door hen ervaren jeugdproblematiek, hun geloofsbeleving en de relatie hiertussen.

Jonge moslims op straat ervaren crisis in geloofsbeleving

‘Ik geloof er echt in, maar het doet me pijn dat ik er niks mee doe.’ Veel van de jongeren in kwestie geloven met overtuiging in de Islam en zij vinden het zelfs het belangrijkste in het leven. De islam is diep van binnen bepalend voor hun zingevingkader en de moraal in hun leven. Maar juist vanuit islamitische perspectief balen zij en schamen zij zich voor hun eigen leefstijl. De jongens doen mee aan de ramadan en eten geen varkensvlees, maar eigenlijk houdt de uiting die de islam krijgt in het dagelijks leven daar ook wel mee op. Dagelijks bidden (wat zij zeer belangrijk vinden) doen zij bijvoorbeeld zelden en daarnaast doen de jongeren vooral veel dingen die in hun ogen moslims juist niet zouden moeten doen; drinken, roken, blowen, spijbelen, seksen, stelen, helen en verdoen zij naar eigen zeggen te veel van hun tijd buiten op straat met ‘verkeerde’ vrienden. Sommige jongens vinden hun eigen leefstijl zelfs zo niet-islamitisch, dat zij vinden niet eens het recht te hebben om zichzelf moslim te noemen.

Spanning tussen straatleven en islamitische levenswijze

‘Ik was te veel op straat.’ Vanuit de sociaaleconomische en culturele achtergrond waarin de jongeren opgroeien, zijn zij buitengewoon gevoelig voor het straatleven en de problematiek. Op straat vinden zij de erkenning en vertier bij vrienden die zij op school, op werk en thuis missen. Door socialisatieprocessen die zij doormaken op straat gaan zij op in het straatleven. ‘Chillen’, leven met de dag, makkelijk snel geld verdienen, (soft)drugs, meisjes ‘playen’ en lak aan de rest worden bepalend voor het dagelijks leven van de jongens en zo ook voor hun karakter. De islamitische levenswijze – die de jongens daarentegen associëren met ‘ontwikkeling’, ‘discipline’, ‘structuur’, ‘planning’, ‘geduld’, ‘huwelijk’, ‘nuchterheid’ en ‘behulpzaamheid’ – achten de jongens diep van binnen als ideaal, maar de naleving hiervan blijft door de gewenning van het straatleven achterwege. Soms pogen jongeren tevergeefs het geloof op te pakken, maar vervallen door de sleur van het straatleven dan vaak terug in hun oude patroon. Sommige jongeren hangen dan enige tijd met het ene been in de problematiek op straat en proberen met het andere been naar school, werk en moskee te gaan. Wel hopen de jongens vroeg of laat echt het geloof op te pakken en als een goede moslim te leven door school en werk op te pakken en de straat achter zich te laten.

Islam kan helpen bij het oplossen van de jeugdproblematiek

‘De Islam stimuleert juist om je best te doen op school, op werk en in de maatschappij.’ Uit de bevindingen blijkt dat veel van deze jongens in het proces van volwassen worden – waarbij zij afstand nemen van de jeugdproblematiek – zich uiteindelijk ook erg optrekken juist aan hun islamitisch geloof. Uit hun islamitisch zingevingkader putten deze jongens de zin/discipline, moraal en structuur die nodig is om studie (wat wordt gezien als een religieuze plicht) en werk (wat wordt gewaardeerd als een vorm van aanbidding) op te pakken en afstand te nemen van de problematiek op straat. De jongens gaan bewuster leven, doen kennis op over geloof, maatschappij en beroep, reflecteren op zichzelf, nemen structuur aan, werken, studeren, bidden en plannen. De islamitische geloofsbeleving speelt in de algemene ontwikkeling van veel van deze jonge moslims dan ook een betekenisvolle rol, zo ook waar het gaat om het oplossen van schooluitval, werkloosheid, jeugdcriminaliteit en overlastgevend gedrag. Dit is echter een proces wat niet moet worden versimpeld tot het idee dat vijf keer per dag bidden ervoor zorgt dat de problematiek als sneeuw voor de zon verdwijnt. Opgroeiende jonge moslims in Nederland zijn op zoek naar een balans tussen geloof en omgeving. De juiste begeleiding vanuit de omgeving is voor het vinden van deze balans van groot belang.

Te veel moskeeën en ouders niet capabel om jongeren te begeleiden in ontwikkeling

‘De manier zoals in de moskee les werd gegeven, was niet mijn ding.’ Het islamitisch zingevingkader en ook de identiteit van de jongeren kunnen eerder en beter ontwikkeld worden. De pedagogische kwaliteit in huis en moskee zijn gebrekkig. De jongens ervaren te weinig uitleg en leuke interactie. Te veel moeten, te weinig begrijpen. Ouders en moskee missen vaak toegesneden kennis en ervaring van zowel de samenleving als van de islam om kinderen een optimale begeleiding te bieden als opgroeiend moslim in Nederland. Opgroeiende jonge moslims zijn zoals gezegd constant op zoek naar een balans tussen geloof en hun omgeving. Sommige jongeren ervaren de samenleving bijvoorbeeld als vijandig, fixeren zich op het geloof en zonderen zich af. Dit kan juist schooluitval en werkloosheid in de hand werken. De jongens relativeren deze fixatie veelal tot een fase in een proces. Zodra een jongere meer kennis opdoet over het geloof en het hem lukt om erkenning te vinden op school en werk, zal hij stap voor stap zijn draai in de samenleving wel vinden. Moskeeën kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Jeugdproblematiek onder jonge moslims kan zo beter verholpen of zelfs voorkomen worden.

Jeroen Schilder is socioloog, cultureel maatschappelijk vormer en studeert momenteel af in bestuurskunde. Bovenstaande inzichten komen aan de orde in zijn onderzoek ‘Weg van de straat naar school, werk en moskee’ welke is te vinden in de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor vragen of kritiek op de inhoud van deze bijdrage kan men zich tot hem wenden via schilder@citade.nl

(www.moslimvandaag.nl / 31.01.2012)

Arafat’s toespraak bij de Verenigde Naties

Arafat als vertegenwoordiger van de Palestijnen met de Iraanse minister-president

New York 1974 – ‘Ik sta hier vandaag voor u met een olijventak en een pistool van een vrijheidsstrijder. Laat de olijventak niet uit mijn hand vallen. Ik herhaal: laat de olijventak niet uit mijn hand vallen.’ Zo sprak Yasser Arafat op 13 november ten overstaan van de Verenigde Naties.

Ondanks protesten van Israel en de Verenigde Staten maakte Yasser Arafat, leider van de Palestina Liberation Organization (PLO), in 1974 zijn opwachting in een vergadering van de Verenigde Naties (VN). De PLO was in 1964 opgericht en had bij zijn oprichting tot doel om de Palestijnse staat te bevrijden. Israel en de Verenigde staten ontkenden in deze periode dat de Palestijnen een onafhankelijk volk waren. Toch begonnen de Verenigde Naties vanaf 1968 steeds meer te erkennen dat de Palestijnen rechten in het omstreden gebied hadden.

Deze erkenning resulteerde in een uitnodiging aan de voorzitter van de PLO, Yasser Arafat, om in 1974 voor de VN een toespraak te houden. Arafat trad de VN tegemoet met zijn holster nog aan zijn heup. Zijn pistool had hij er echter uitgehaald. Arafat bepleitte een democratische staat, waar moslims, joden en christenen naast elkaar konden leven. Arafat sloot zijn toespraak af met de woorden: ‘Ik sta hier vandaag voor u met een olijventak en een pistool van een vrijheidsstrijder. Laat de olijventak niet uit mijn hand vallen. Ik herhaal: laat de olijventak niet uit mijn hand vallen.’ De olijventak was in deze een symbool voor de vrede. Door deze toespraak nam de sympathie voor de Palestijnen wereldwijd toe.

In 1974 werd de PLO erkend als het enige orgaan dat het Palestijnse volk representeert en is sindsdien waarnemend lid van de VN. In 1988 riep de PLO de onafhankelijke Palestijnse Staat uit. Daarnaast erkende zij de staat Israel en zijn recht om in vrede te bestaan. In 1993 leidde geheime vredesgesprekken tussen de Palestijnen en Israel tot de Oslo-akkoorden, waarvoor Arafat in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

De vraag die op dit moment centraal staat in het conflict tussen Israël en de Palestijnen is of een twee-statenoplossing kan leiden tot een vreedzame en duurzame oplossing van het conflict. Op dit moment heeft cultuurorganisatie UNESCO de Palestijnse Autoriteit volwaardig lidmaatschap verleend. Het proces voor de twee-statenoplossing wordt echter tegengewerkt doordat Israel nederzettingen blijft bouwen in betwiste gebieden als Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast heeft Israel gebieden in handen die volgens de Palestijnen niet aan hen toebehoren, zoals de bovengenoemde Westelijke Jordaanoever, maar ook de Gazastrook en de Sinaïwoestijn. Hierdoor komt het geregeld tot een confrontatie tussen joden en Palestijnen.

(www.isgeschiedenis.nl / 31.01.2012)

Syrian Kurds divided on international intervention

Representatives of Syria’s Kurdish community are divided on the issue of seeking a foreign military intervention to help topple Syrian President Bashar al-Assad, who is trying to crush a popular uprising.
NATO-led forces, which carried out air strikes in Libya last year after popular protests gave way to an armed uprising, were instrumental in long-time strongman Muammar Qaddafi’s fall.
About 210 Syrian Kurds from 25 countries participated in a conference in Arbil, the capital of the autonomous Kurdistan region in north Iraq, which was held from Saturday to Sunday.
The final statement issued at the conference denounced “the violence of the Syrian security forces against protesters and insisted on the importance of cooperation among Kurds inside and outside Syria.”
Jawad al-Mulla, the radical secretary general of the Kurdish National Congress, called during the meeting for “an (autonomous) Kurdish government in Syria” and said he is in favor of a foreign military operation there.
“International intervention is the only solution because we have already had the experience of Saddam Hussein’s regime, which would never have fallen without outside intervention,” he told AFP, referring to the 2003 US-led invasion of Iraq that toppled the dictator.
“The Syrian Baath (party) is of the same nature as the Iraqi Baath, and nothing can eliminate it except an outside intervention. This is the only solution,” he said.
Saadeddin al-Mulla, a leader of the al-Likiti party (Democracy in Kurdish), said: “There are already external interventions, notably by Iran and Turkey, so the U.N. must make decisions based on Chapter VII of its charter.”
Chapter VII provides for various measures, including military intervention, in cases of threats to peace or acts of aggression.
But NATO so far has ruled out a Libya-style intervention in Syria.
Going to the U.N. is also the wish of Hamad Darwish, the secretary of the Kurdish Progressive Party of Syria, one of the oldest Kurdish groups in Syria.
“If the Arab League cannot impose its solutions, the file should be passed to the Security Council which cannot remain a spectator in the face of what is happening in the country,” he said.
The Kurdistan Democratic Party in Syria was more circumspect.
“It is too early for an international intervention, and I believe we must seek a national solution before international pressure in the political, economic, media and diplomatic domains,” its leader Abdel Hakim Bashar said.
Syrian Kurds represent about nine percent of the country’s population and are mainly located in the northeast and Damascus, where they form an important minority.
They say they have been the subject of political discrimination for decades, and demand recognition of their language and culture and want to be treated as full citizens.
(www.xendan.org / 31.01.2012)

Air strikes kill ‘al-Qaeda fighters’ in Yemen

 

Several alleged al-Qaeda leaders among 11 killed in apparent drone attacks, according to local residents’ accounts.

At least 11 fighters with alleged links to al-Qaeda have been killed in an air strike in Yemen, according to local residents and tribal officials.

Local residents told the Reuters news agency on Tuesday that an unidentified drone carried out the attack on two vehicles travelling east of the city of Loder in Abyan province in southern Yemen.

A tribal leader said at least four of those killed were local al-Qaeda leaders, according to Reuters.

Tribal officials speaking to the AFP news agency reported four raids in which up to 15 people were killed.

“We think they were carried out by American planes,” a tribal official told AFP, speaking on condition of anonymity and without elaborating.

Three of the raids targeted a school in which al-Qaeda fighters and local fighters were meeting around midnight, while a fourth strike targeted an al-Qaeda control post, sources told AFP.

Al-Qaeda-linked groups have reportedly used Yemen’s political turmoil to gain foothold in the south of the Arabian Peninsula country.

(www.aljazeera.com / 31.01.2012)

De oorzaak van het gedrag van Marokkaanse jongeren / Interactieve lezing

  • donderdag 23 februari 2012
  • Tijd
   16:00 tot 18:00
 • Waar
  Volgt bij aanmelding, Centrum, Rotterdam, Netherlands

 • Ruim 20 jaar wordt er al gediscussieerd over over het niet ‘willen/kunnen’ slagen van de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Met name de jongeren worden vaak alszijnde de oorzaak van het probleem betiteld.
  Al die jaren (vanaf 1994) onderzoek/ volg ik dit onderwerp. Vooral bij de laatste bijeenkomst “Marokkaanse jongeren, toolkit voor jongerenwerkers” bij InHolland in Rotterdam, ergerde ik me wederom rot, omdat ik het gevoel had dat we op de huidige manier geen stap verder komen. Er is maar weinig in de laatste 20 jaar tijd veranderd. In het panel zaten experts, Doctoren en anders…, maar op de vraag of iemand de oorzaak het gedrag van de jongeren écht kent?, werd het doodstil op het podium en in de zaal.

  Met de kennis van nu, snap ik meer van toen. Ik nodig u uit, om mijn kennis en praktijkervaring met u te delen. Middels een interactieve lezing wil ik samen met u een beweging maken naar de begrijpbaarheid, over de oorzaak van het gedrag van deze jongeren. Daarnaast zouden de Nederlanders onder ons ook mogen inzien, dat er nog veel winst bij hen zelf te behalen valt.

  Ik hoop u te mogen begroeten!

  Sidi Amine

  De lezing wordt georganiseerd door Stichting Marokkanenbrug.

  We vragen een kleine entreevergoeding van € 10,00, teneinde de kosten van deze bijeenkomst te kunnen dekken.

  Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  Aanmelden?
  Dit kan geschieden op twee manieren. Via onze facebookpagina ‘aanwezig’ of per email: info@marokkanenbrug.com. U ontvangt na bevestiging van uw aanmelding meer informatie en de locatiegegevens.

Israeli forces shoot Palestinian near Gaza border

Israeli soldiers are seen operating in the West Bank city of Qalqiliya
GAZA CITY (Ma’an) — Israeli forces shot and injured a Palestinian farmer on Tuesday east of Gaza City, medical officials and an Israeli military official said.

Emergency services spokesman Adham Abu Salmiya said the farmer, who was not identified, suffered a gunshot wound while tending his land east of Gaza City.

He was taken from the Shajaiyeh area to Shifa Hospital in Gaza City where he was determined to be moderately injured, Abu Salmiya said.

An Israeli military spokeswoman confirmed that forces stationed near the border fence shot a Palestinian man who approached the area in the northern Gaza Strip.

The official said forces first fired warning shots and then at the man’s lower body when he failed to respond. A direct hit was identified, but she said he left on his own.

She said the border area had been used in the past for planting explosives, “thereby endangering the citizens of Israel and the security forces operating in the area.”

(www.maannews.net /31.01.2012)