Morocco’s new cabinet held up over key jobs

* New cabinet uncertain a month after polls

* Justice and foreign affairs are main points of disagreement

RABAT, Dec 30 (Reuters) – A bid by the moderate Islamist party PJD to finalise the line-up of a power-sharing cabinet in Morocco has been held up, mainly by opposition from King Mohammed’s circle, sources said on Friday.

PJD (Justice and Development) won most seats in a Nov. 25 election which the king had brought forward by nearly a year in an effort to stave off the revolts sweeping the Arab world.

King Mohammed then appointed PJD leader Abdelilah Benkirane as prime minister-designate, allowing him to start talks with coalition partners for a new government.

The election followed reforms proposed by the palace to narrow the king’s sweeping powers in favour of elected officials in response to protests pressing for a British or Spanish-style monarchy.

Media reports last week quoted Benkirane as saying he had submitted the government line-up for the king to approve and that it would be unveiled on Dec. 26 after he concluded talks with three parties in his coalition.

But, they said, the palace was not pleased about Benkirane’s proposals for the justice and foreign ministries.

Two sources familiar with the process confirmed these reports to Reuters. The sources spoke on condition of anonymity because they are not allowed to speak to the media on the confidential process.

PJD member Mustapha Khalfi denied that there was a delay.

“The procedure for the appointment by the king of a new cabinet is not a spontaneous affair. The names have to be discussed,” he told Reuters.

Chakib Laroussi, a spokesman for the Royal cabinet, could not immediately be reached for comment.

Benkirane has agreed to concede to the king the appointment of the defence portfolio, religious affairs and the powerful general-secretariat, a sort of legal advisor for the government, the sources said.

It has widely been expected that the new charter would limit interference by the royal court in the appointment of justice, religious affairs, interior, defence, foreign affairs and the government’s general secretariat.

Ali Anozla, editor of the independent news portal Lakome.com, said the insistence by PJD on their nominees, especially the justice ministry, may force them to start again.

The monarch might want to avoid this so avoid tarnishing perceptions of its reforms at home and overseas.

Benkirane proposed for the justice minister’s role Mustafa Ramid, a prominent lawyer and human right activist who has often been critical of the security services’ record.

“The palace fears that Ramid is a bit of renegade. He is not flexible enough,” one of the two sources said.

Contacted by Reuters, Ramid declined to comment.

For the foreign minister’s job, he proposed Saad-Eddine El-Othmani, a career psychiatrist.

Royal advisors, acting as middlemen between Benkirane and the king in the negotiations over the cabinet, feel that Othmani is not the best candidate, the sources said.

Khalfi said the finance portfolio looks set to be led by a PJD member. Several sources cite Najib Boulif, an economics university lecturer and a supporter of Islamic finance, hitherto little-developed in Morocco.

The king hopes the fresh faces at the top of government, and at least the appearance of change, will stave off the pressure for a more revolutionary transformation, inspired by the Arab uprisings.

The reforms won overwhelming support in a July 1 referendum but the protests are still continuing. The new charter subjects any government appointment to obtaining the king’s approval.

Morocco’s parliament also has yet to approve a budget for 2012. The incumbent government on Wednesday extended credit lines to ensure the sustainability of the public sector.

PJD’s strong showing in the election came after years in opposition. It promised to increase democracy, reform the judiciary, cut corruption and tackle widespred inequalities.

(af.reuters.com / 30.12.2011)

Syrische oppositiegroep legt wapens neer – oproep nieuwe protesten

syrischeprotesten

Betogers ageren tegen het regime van president Assad in de noord-Syrische stad Amude.

Een belangrijke gewapende Syrische oppositiegroep heeft vanochtend aangekondigd de aanvallen op doelen van het Syrische regime voorlopig te staken. Andere oppositiegroeperingen hebben opgeroepen tot het houden van nieuwe massademonstraties vanmiddag.

Het Vrije Syrische Leger, een groep van voornamelijk naar de oppositie overgelopen militairen, stopt met het aanvallen van regeringsdoelen zolang de waarnemers van de Arabische Liga in het land zijn. Dat liet een commandant van de groep vanochtend weten aan persbureau Reuters. De militanten proberen volgens hem in contact te komen met de waarnemers, maar dat is hen volgens de commandant nog niet gelukt.

De Syrische oppositie en westerse landen hebben de laatste dagen kritiek geuit op de waarnemersmissie van de Arabische Liga, omdat deze onvoldoende kritisch zou zijn en geleid wordt de omstreden Mohamed al-Dabi, die gelieerd is aan het van genocide beschuldigde regime van Soedan. Rusland, dat vanwege warme banden met het Syrische regime huiverig is voor internationale bemoeienis met Syrië, zei vanochtend echter te rekenen op de onpartijdigheid van de waarnemers en noemde hun eerste rapportages “geruststellend”.

Activisten doen oproep voor nieuwe massale betogingen

Een belangrijke coalitie van Syrische actiegroepen heeft voor vanmiddag opgeroepen tot nieuwe massabetogingen tegen het regime van president Assad. De activisten moedigen betogers aan zich op de centrale pleinen in de belangrijke steden te verzamelen. Het Syrische leger bereidt zich intussen op nieuwe protesten voor. Ooggetuigen signaleerden vanochtend extra eenheden in de straten van de steden en sluipschutters op de daken.

Ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga vielen sinds dinsdag volgens activisten minstens 130 doden in Syrië. De opdracht van de waarnemers is om te controleren of het Syrische regime zich aan zijn belofte houdt om geen geweld meer te gebruiken tegen vreedzame betogers.

(www.nrc.nl / 30.12.2011)

From the Children of Gaza: We Want to Tell A Story

by Abby Zimet

On the third anniversary of the Israeli assault on Gaza that killed 1,400 men, women and children, and devastated the lives of an already-besieged population, an openletter from dozens of organizations calling on the international community and “the Arab street” to demand the liberation, finally, of the Palestinians. In Gaza, meanwhile, between the rubble, life goes on.
“‘We want to tell a story about a home with broken lanterns
About a lonely farm and about its fruits that weren’t picked
About a picnic that wasn’t enjoyed
About a baby girl that didn’t grow up
About a fire that consumed a child
About a classroom that wasn’t attended
About a wedding that wasn’t celebrated
About a football that wasn’t kicked
About a spirit that cannot be defeated
And about a stubborn flag that refuses to lie down.'”
(mideastnews-danmike.blogspot.com / 30.12.2011)

Over het misbruik van de term antisemitisme

Verdedigers van Israël hebben de gewoonte om de termen antisemitisme en antizionisme door elkaar te gebruiken, alsof het om één en het zelfde zou gaan. Een verduidelijking door Lucas Catherine.
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -
DeWereldMorgen.be -

Antisemitisme is een irrationele haat tegen alle joden, gewoon omdat ze jood zijn. Zelf kunnen ze niets doen dat deze haat kan verhelpen. Dit soort jodenhaat bestaat al sedert het ontstaan van het christendom en evolueerde van een op godsdienst gestoelde haat naar een vorm van racisme die we nu antisemitisme noemen.

Antizionisme is een reactie op het zionisme. Dit laatste is een politieke beweging die nog maar een eeuw bestaat, meer bepaald sinds het eerste Zionistische Wereldcongres van 1897, genoemd naar Zion, het mythische beloofde land van alle joden. Het is de beweging die daar ontstond die aan de basis ligt van de kolonisatie van het Arabische Palestina en de daaropvolgende oprichting van de staat Israël. Vandaag is het zionisme de leidende ideologie van de staat Israël.

Dat Belgische verdedigers van Israël de twee begrippen verwarren, al dan niet gewild, heeft een verklaring. De joodse gemeenschap in België heeft immers een identiteitsprobleem.

Op een minderheid van hassidim (streng orthodoxen) in Antwerpen na praat niemand nog Jiddisch. Niemand gaat nog naar de sjoel (synagoge), tenzij op grote feestdagen. Kasjroet-regels worden niet meer letterlijk toegepast, de sabbatrust heeft zijn striktheid verloren en een groot deel van de huwelijken is gemengd. Wie terug wil naar zijn roots om een nieuwe identiteit op te bouwen moet terug naar Polen, Roemenië of andere notoir antisemitische landen in Oost-Europa die ooit deel uitmaakten van het Jiddisch Land. Niet echt een optie.

De twee overblijvende opties zijn: opgaan in de bredere Belgische gemeenschap – iets wat vaker gebeurt dan buitenstaanders denken – of zich identificeren met de Joodse staat in Israel en zo het jood zijn bevestigen. Voor deze laatste groep is deel uitmaken van of opkomen voor de staat Israël gelijk aan ‘jood zijn’.

Vanuit die opstelling is iedere persoon die tegen de huidige politieke structuur van de staat Israël is, logischerwijs ook tegen hen als ‘jood’ in België. Dit maakt het zeer moeilijk om met Belgische joden die zich met Israel identificeren een rationeel gesprek te voeren over de kwestie Palestina.

In die context moet een recente uitspraak als die van Karel De Gucht begrepen worden: “Het is dus niet gemakkelijk om zelfs met een gematigde jood een gesprek te hebben over wat zich in het Midden-Oosten afspeelt.”

Zionisme, kritiek op een politieke stroming

Het zionisme, de basisideologie van Israël, is om volgende redenen een te bestrijden politieke stroming.

  1. Het geeft een foute oplossing voor de problemen van de joden in Europa.

Oost-Europa beleefde in de 19de eeuw een zeer gewelddadige opstoot van antisemitisme, met tussen 1881 en 1884 de vervolgingen (pogroms) in Kiev, Warschau en Odessa. Deze golf van antisemitisme verspreidde zich naar West-Europa.

Het zionisme, het idee van een beloofde land ver weg van de onderdrukking in Europa was hier een reactie op. Jammer genoeg gaf het zionisme met die keuze nog meer munitie aan de antisemieten, die immers beweerden dat Joden niet thuis hoorden in Europa en er een ‘onnatuurlijke’ natie waren. Zionistische joden vertrokken om Palestina te koloniseren, wat hun oplossing voor het probleem van de vervolgingen in Europa was.

De negentiende eeuw was ook de eeuw waarin het nationalisme als ideologie werd geboren. In die tijdsgeest beslisten de zionisten toen om zich niet louter als een religieus godsvolk te beschouwen, maar als een aparte nationaliteit, die tweeduizend jaar geleden verloren zou zijn gegaan en nu moest worden heropgebouwd. Ook vanuit die optiek was de oplossing de kolonisatie van Palestina.

  1. Het zionisme creëerde een menselijk drama voor het Palestijnse volk.

Het beloofde Zion was echter geen fictief land maar een reëel bestaande provincie van het Ottomaanse Rijk (en na het ineenstorten van dat imperium een door de Volkenbond – de voorloper van de Verenigde Naties – aangeduid Brits mandaatgebied) met een bestaande bevolking. Voor die bevolking was de komst van de zionisten dus een tragedie:

  1. door de massale landonteigening van de autochtone Palestijnen: binnen de grenzen van 1948 controleert Israel nu 78 procent van historisch Palestina. Daarbij komt nog dat iets meer dan de helft van de Westelijke Jordaanoever in handen is van joodse koloniale nederzettingen. Dit maakt dat er vandaag voor de Palestijnen nog slechts 10 procent van hun oorspronkelijk land overblijft;
  2. door de herleiding van de meerderheid der Palestijnen tot vluchtelingen door hen de nationaliteit van hun land te ontnemen. Er zijn nu 7,6 miljoen Palestijnse vluchtelingen, waarvan 4,6 miljoen geregistreerd door de Verenigde Naties (VN).
  1. Het vernietigde grotendeels de eigen identiteit van grote groepen niet-Europese joden.

Die werden na de verdrijving van de Palestijnen in 1948 (in de aanloop naar de oprichting van de staat Israel een jaar later) binnengehaald als ‘a source of cheap labor that could replace the dispossessed Palestinian fellahin’ (een bron van goedkope arbeid die de onteigende Palestijnse ‘kleine boeren’ kan vervangen – ‘fellahin’ is hier negatief pejoratief bedoeld) is, zoals de auteur Ella Shohat schrijft in haar essay ‘Taboo Memories, Diasporic visions’. Ella Habiba Shohat is een joodse met dubbele Iraakse en Israëlische nationaliteit die nu doceert in New York.

Toen werd een dilemma gecreëerd. Ik citeer opnieuw Shohat: “Sedert het begin van het Europese zionisme werden de joden in moslimlanden verplicht te kiezen, en dat voor de eerste maal in hun lange bestaan, tussen jood zijn of Arabier zijn, omdat de geopolitieke context nu maakte dat je ofwel Arabier, Oriëntaal en moslim was aan de ene kant of Jood, Europeaan en Westerling aan de andere kant.(citaat uit: ‘Sephardim in Israel: Zionism from the standpoint of its Jewish victims’). “Het was cruciaal voor het zionisme om het Arabisch karakter van de Sefardi en Mizrahim joden uit te wissen.”

(Sefardi waren joden afkomstig uit Al Andalus – het huidige Spanje – die na hun verdrijving vooral verspreid leefden in het Ottomaanse Rijk, een klein deel ook in West-Europa. Mizrahim waren Oosterse, vooral Arabische, Berberse, Koerdische, Perzische en andere joden uit moslimlanden)

De in de VS verblijvende Arabisch-joodse artiest Meir Gal, geeft daar in zijn werk ‘Nine out of Four Hundred’ een mooi voorbeeld van. De titel van zijn boek slaat op de slechts negen pagina’s in een Israelitisch schoolhandboek van vierhonderd pagina’s die over de geschiedenis van de Arabische joden handelen.

  1. Een laatste, kwalijk gevolg was de gelijkschakeling “Israël” met “jood”:

De joodse identiteit verschrompelt tot een identificatie met een staat. Niet met de burgers van die staat (twintig procent is Arabisch), maar met het ‘joodse’, etnische karakter van die staat. Alles moet wijken voor de belangen van die staat. Dit element zat van bij het begin in het zionisme ingebakken:

Net na de Kristallnacht verklaarde Ben Goerion, de toekomstige premier van Israël: ‘Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.’

De toenmalige leider van de Zionistische Wereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer: ‘Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden Joden slechts een uitstel van executie dat niets oplost.’

Daarom dat de zionistische beweging vanaf 1933, toen de Nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen, met hen ging samenwerken. Ze zagen daarin een mogelijkheid tot ‘staatsopbouw’. Het zijn de beruchte Ha’avara-akkoorden, waartegen Hannah Arendt zo van leer trekt in haar boek Eichmann in Jerusalem, over kapitaalinvesteringen en immigratie van Joden uit nazi-Duitsland. Door die Ha’avara of Transfert-akkoorden, kon de basis gelegd worden voor de Israëlische industrie: 16.000 joods-Duitse kapitalisten mochten van de Nazi’s naar Palestina vertrekken en daarbij 31,6 miljoen Britse pond, dat is nu 1,16 miljard Euro mee exporteren. Daarnaast was er nog samenwerking met de Nazi’s voor gewone emigratie: in 1936 beheerden de zionisten zo’n veertig Umschülungslager, trainingskampen voor jonge emigranten.

De minderheidsbeweging binnen het zionisme, de zogenaamde Revisionisten (nu Likud en Kadima) schurkten dan weer aan bij het Italiaanse fascisme, nog zo’n ideologie waarbij het staatsbelang boven dat van de burgers gaat.

De Amerikaans-joodse auteur Lenni Brenner heeft hier grondig onderzoek naar gedaan. Maar ook David Yisraeli van de Bar Ilan Universiteit (Israël). Zelfs de Israëlische propaganda was tot in de jaren 1970 fier op deze samenwerking. Ze stond ondermeer uitgebreid te lezen in The Israël Pocket Library-reeks die door Israëlische ambassades gratis werden verspreid, geïllustreerd met foto’s

Nu is dit veranderd, nu verwijt men juist mensen die fundamentele kritiek hebben op het etnische staatsbestel in Israël om met nazi-argumenten te werken en verwijt men ze antisemitisme.

Een frappant voorbeeld.

Andre Gantman schreef zo pas een pamflet ter verdediging van Israël, onder het mom het antisemitisme te bestrijden. Hij trekt daarbij van leer tegen god en klein pierke. En alle verdraaiingen zijn daarbij toegelaten. Het is een beetje het karakter van de man. Voor wie hem niet kent: een sjoemelende advocaat die een celstraf heeft uitgezeten voor fraude en misbruik van vertrouwen. Iets wat hij blijkbaar nog niet heeft afgeleerd.

Hij valt ondermeer GAL aan. Die heeft indertijd, in 1980 een cover gemaakt voor mijn eerste boek over de Israëllobby, en ook een tekening op de achterflap. In Joods Actueel (november) zegt hij daarover: “Dat is één van de meest rabiate antisemitische prenten van de afgelopen dertig jaar. Daar is geen twijfel over mogelijk…je ziet het spinnenweb in de vorm van een davidster, Joodser kan het echt niet, met een Arabier gevangen in dat ‘Joodse’ web…Dat is je reinste regelrechte antisemitische inspiratie uit de jaren dertig, Der Stürmer, het lijfblad van Hitler, waardig…Dit zegt alles over de ingesteldheid van de tekenaar en de auteur…”

Ging GAL zijn inspiratie zoeken bij ‘Der Stürmer’? Neen, hij laat zich leiden door pagina vijftien van het boek waarin de kolonisatiemethode van de zionisten wordt beschreven, door een van de toen bekendste zionistenleiders, Franz Oppenheimer; Citaat : “We zullen een net van kolonies over het land spannen. Eerst pinnen we haken en sterke draden aan de randen vast en daarna weven we er sterke nerven doorheen om tenslotte het geheel ragfijn op te vullen.”

Niet ‘Der Stürmer’ dus, maar een toespraak op het zesde Zionisten Congres in Bazel (1903) door zionistenleider Oppenheimer met als titel: ‘Een eerste programma voor de Zionistische kolonisatie’.

Maar Israëlverdedigers als Gantman lezen niet wat er staat, luisteren niet naar argumenten want critici van de etnisch-religieuze staat Israël zullen en moeten volgens hen nazisympathieën hebben, want antizionisme is voor hen gelijk aan antisemitisme. Quod non!

Als Gantman zijn eigen lijstje van al wie volgens hem antisemitische Israëlhaters zijn eens zou doornemen moet er toch een belletje bij hem gaan rinkelen: Intal, 11-11-11, Broederlijk Delen, Pax Christi, Vrede vzw, Oxfam, KifKif, het ABVV, Jozef Dewitte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, Eva Brems van Groen!, Dirk Vandermaelen van de Sp.a… allemaal antisemieten.

Kortom, al wie zich in België inzet tegen racisme en discriminatie, zijn volgens hem antisemieten. Hoe blind is die man? Of is het kwaadwillige domheid?

(www.dewereldmorgen.be / 30.12.2011)

Ruim 100 geweldsincidenten bij moskeeën

HILVERSUM –  Moskeeën in Nederland waren in de periode 2005-2010 117 keer doelwit van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Zo werden moskeeën beklad (43 keer) of waren er vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).

Onderzoekster Ineke van der Valk bevestigde vrijdag dat dat blijkt uit haar onderzoek waar radioprogramma Argos (VPRO) zaterdag over bericht. Ze deed onderzoek naar islamofoob geweld in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnen haar bevindingen in het boek Islamofobie en discriminatie.

Bij 99 incidenten bleven de daders onbekend. De incidenten zijn lastig op te lossen, want „de daders laten geen handtekening achter”, zegt Van der Valk. Geweld tegen moskeeën komt relatief weinig voor in grote steden, hoewel daar relatief veel moslims wonen, aldus de onderzoekster.

Ook het Meldpunt Discriminatie Internet krijgt regelmatig meldingen van racistische uitspraken tegen moslims. Dat zei een woordvoerder van Stichting Magenta, waaronder het meldpunt valt. Volgens hem stond de teller vrijdag op 317 meldingen die onder de noemer ‘haat tegen moslims’ vallen. Dat is zo’n 20 procent van het totale aantal meldingen dat dit jaar binnenkwam.

(www.telegraaf.nl / 30.12.2011)

Rosenthal: rapport Goldstone blijft van waarde

Rosenthal

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Het Goldstone-rapport over de Gaza-oorlog hoeft niet in zijn geheel de prullenbak in. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) zei vandaag in de Tweede Kamer dat er ‘toch nog punten instaan die het waard blijven te worden onderkend’. Wel is Israël volgens hem ‘op cruciale punten’ vrijgepleit.

Richard Goldstone leidde het onderzoek naar de Gaza-oorlog van ruim twee jaar geleden. Hij schreef vrijdag in The Washington Post niet langer achter een van de belangrijkste conclusies te staan. Volgens hem is gebleken dat het Israëlische leger toch niet met opzet op burgers lijkt te hebben geschoten, een oorlogsmisdaad. De oorlog, die drie weken duurde, kostte het leven aan veertienhonderd Palestijnen, onder wie honderden burgers, en dertien Israëliërs.

“Als ik had geweten wat ik nu weet, zou het Goldstone-rapport een ander document zijn geweest”, schreef de rechter uit Zuid-Afrika.

Rosenthal zei het artikel van Goldstone te verwelkomen:

“Het rapport wordt zeer twijfelachtig, maar in het rapport staan ook feiten die Israël onderkent, die blijven staan.” – Rosenthal

Rosenthal gaat in EU- en VN-verband aankaarten of Goldstone zijn standpunten ook in een officiële reactie kan gieten.

Israël maakt zich sterk voor intrekken rapport
In Israël werd het artikel van Goldstone met veel vreugde ontvangen. Het land wil dat het rapport wordt ingetrokken nu Goldstone een deel van zijn conclusies heeft teruggenomen. President Peres eiste excuses van Goldstone.

(www.nrc.nl / 05.04.11 / 30.12.2011)

Demonstration in Syria

Syria

Al Jazeera’s Dorsa Jabbari, reporting from Beirut in neighbouring Lebanon, said demonstrations were taking place in 18 different provinces across Syria.

“One of the biggest demonstrations is near the capital, Damascus. Activists have called on all residents to try and reach the centre of their cities. In Damascus … they are being met by security forces who have used tear gas, according to many of the residents nearby,” she said.

“We know that large demonstrations are also under way in the city of Hama, [in] Homs, as well as [in] Idlib, where we’ve seen images of observers themselves along with the demonstrators in the midst of it all.”

(blogs.aljazeera.net / 30.12.2011)

News from Palestine 30.12.2011 III

URGENT: the #IOF took photos of the protesters and now they are arresting some while leaving the village of #NabiSaleh cover your faces

Urgent: #Israeli occupying forces are arresting ppl while leaving #NabiSaleh be aware spread the word

Breaking:@ entrance of #NabiSaleh there is a checkpoint they are arresting people leaving the village they just took 2 in total 4 arrested

Tear gas fired has yellow green color. One youth suffocated. Long range fucking tear gas. #NabiSaleh

Demo started with balloons commemorating kids killed in gaza massacre 3 years ago. Skunk water sprayed #NabiSaleh

Israeli soldiers ran and tried to arrest omar tamimi released from prison last week. They then fired tear gas at us to not help #nabisaleh

Some guy from ramallah called Adel just got arrested on his way out of #nabisaleh. It was his first time here.

#IOF arrested 5 Palestinians from Deir Nizam town near #NabiSaleh

#Israeli occupying forces are trying to arrest some of the Protesters Palestinian women in the frontline trying to stop them #Nabisaleh

#NabiSaleh is the laughs,the kids,the rain,the love,the resistance,the unity,the nature,the pain,the peace,the gas, the resistance and more

Few moments and black Balloons will fly in #NabiSaleh sky hundreds of them will fly..each balloon is an innocent soul Remember #GAZAKIDS

We’re on the mountain trying to get to the spring. So much tear gas fired, 50 or more canisters fired #nabisaleh

A black balloon will fly a black memory will remain #NabiSaleh kids will let go the balloons soon ,,each Balloon with a name

Each Balloon has a name of a soul of a young girl a young boy murdered in gaza by the #Israeli Occupying forces Soon will fly in #NabiSaleh

Soon #NabiSaleh kids will let go black balloons carrying the names of #Gazan kids that were killed in castlead massacre in #GAZA by #Israel

“bombing gas bombing gas, bombing all the day, bombing gas bombing gas in a christmas day” by #nabisaleh girls

The 2 kidnapped activists from this morning are now held in a police station charged with disobeying orders #NabiSaleh

Barrage of tear gas fell directly on us. One hit @Hurriyahz on the arm, but it barely hurt her thank god #nabisaleh

@Occupy2gether a girl from Nabi Saleh

One of the protesters got shot with a tear Gas canister on her shoulder #NabiSaleh

America America your tears gas is being used in #NabiSaleh ..you tears gas killed #MustafaTamimi go to the streets Say #NO to injustice

NOW #Israeli Soldiers are shooting toxic tear gas from close distance towards the protesters the homes the streets the humans of #NabiSaleh

NOW toxic skunk trucks spraying the peaceful protesters the amazing women men and kids of #NabiSaleh WHY!!! WHY!!! fuck the #IOF

The amazing kids of #NabiSaleh with big smiles singing revolutionary songs .its not a kindergartener as it shud be its a war zone #injustice

in #NabiSaleh “we resist to exist”

Take part in raising awareness to the world about #NabiSaleh tweet today about #NabiSaleh #Palestine

#Palestinian women raising Palestinian flags at #NabiSalehmountains toxic gas everywhere little chats there some laughs amazing spirit

In the modest of the toxic tear gas everywhere the protesters still find some space to enjoy the beauty of Al hanon in #nabisaleh hills

Urgent the gas being used in #NabiSaleh is yellow gas known as #Mustard gas and it can cause internal bleeding

‘Marokko en andere Arabische landen moeten Israël miljarden betalen’

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is op dit moment een voorstel aan het indienen om ‘eigendommen’ terug te halen.
In het voorstel staan alle landen die Israël een vergoeding moeten betalen voor schade aan joodse eigendommen. Zo moet Saudi-Arabië 100 miljard ophoesten voor schade aan joods bezit sinds de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh). In totaal wil Israël 400 miljard dollar ophalen met de claim die vooral schade in de afgelopen eeuwen moeten vergoeden. Israël werkt het voorstel nog uit om het definitief voor te leggen aan het Knesset (De Israëlische Tweede Kamer).

Ook Marokko moet naast  Egypte, Mauritanië, Algerije, Tunesië, Libië, Soedan, Syrië, Irak, Libanon, Jordanië en Bahrein een flink geldbedrag betalen ter compensatie van het vastgoed van 850.000 joden. Bij elkaar moeten deze landen 200 miljard betalen.

Ook deelde Israël een sneer uit naar Iran die voor 100 miljard dollar mag opdraaien voor de vermissing en doden van honderden Iraanse joden. Of de landen daadwerkelijk meewerken is nog maar de vraag.
(nieuws.marokko.nl / 30.12.2011)

News from Palestine 30.12.2011 II

Yellow gas is being used at #NabiSaleh high enough doses of it is fatal. @palyouthvoice

Breaking News: A journalist arrested in #NabiSaleh

#US made toxic tear gas being used against protesters in #NabiSaleh #Palestine #OWS

#Israeli occupying forces are targeting one journalist they threw a tear gas canister towards him at #NabiSaleh

More Palestinian Protesters are trying to head to the stolen spring at #NabiSaleh the spring was stolen by #israeli settlers

#Israeli occupying forces are heading towards a journalist..lets hope they wont arret him #NabiSaleh

More tear gas!! Please if u know what is the yellow tear gas let us know #NabiSaleh the effect of the tear gas is diff than every time

#Israeli toxic tear has covering the beautiful mountains of #NabiSaleh

Around 5 Israeli jeeps in #nabiSaleh and dozens of soldiers on feet at the moment shooting tear gas at the protesters

Protesters are chanting #Revolution against the Occupiers at #NabiSaleh mountains

Amazing the #Israeli forces r screaming this is a closed military area the protesters responded yes its a Palestinian closed area

Peaceful protesters heading to the stolen spring in #NabiSaleh lets hope the #Israeli forces wont shoot or arrest any of them

Today even the nature is resisting with the protesters in #NabiSalehthe wind is moving away the toxic gas ..down with the occupiers

The #Israeli occupying forces are photographing the faces of the peaceful protesters in #NabiSaleh ..Future arrests?

The spirit of the protesters in #NabiSaleh is amazing..young women and men…amazing