Kennis is licht, Onwetendheid is duisternis met Shaykh Al-Arifie

  • donderdag
  • Tijd
   18:30 tot 21:30
 • Waar
  Moskee Al Moslimine , Jan Palfijnstraat 35/37
 • Beschrijving
  As salaam aleykoum wa rahmatulahi wa barakatoe,

  Beste broeders en zusters….geliefden van Al-Mawada,

  al-Mawada heeft de eer u uit te nodigen op donderdag 22 december 2011 op onze conferentie met als titel “al-‘ilm noer wal jahloe Dhalaam” oftewel “Kennis is licht en onwetenheid is duisternis” .

  “Zoek kennis van de wieg tot het graf.”

  “Met kennis stijgt men op naar de hoogten van goedheid en een nobele positie, naar die van de vorsten in deze wereld, en het leidt naar de perfectie van geluk in de volgende wereld.”

  “Buitensporige kennis is beter dan buitensporig gebed … Het is beter om gedurende één uur in de nacht kennis te onderwijzen, dan om de gehele nacht te bidden.”

  Deze gezegden die onze geliefde Profeet(saw) 1400j geleden heeft geuit, vindt nog maar zelden de weg naar ons in ons handel en wandel. Onze huidige samenleving heeft kennis, inzichten en vooral inzet nodig in het vergaren van kennis.
  De cijfers liegen er niet om: in een onderzoek uitgevoerd in 2004 door het NIS EAK is 80% van de Marokkanen en Turken laaggeschoold, 16% middengeschoold en 4% hooggeschoold. Voor een gemeenschap die kennis hoog in het vaandel houdt slagen we er maar niet in om omgekeerde resultaten te behalen.

  Voor deze conferentie hebben we de gekende Shaykh Dr. Mohamed al-‘Arifie uitgenodigd en Shaykh Khalid al-‘Abri die ons het belang van de kennis in deze samenleving zullen uitleggen.

  Het beloofd een donderdagavond te worden die gevuld zal worden met kennis, en hopelijk zullen we aan het einde van deze avond meer inzichten hebben in het belang van de kennis.

  Fie amanilah

  Tijd:
  Na het ‘isha gebed (18h30)

  Plaats:
  Moskee Al Moslimine
  Jan Palfijnstraat 35/37
  Antwerpen 6

  Alle info
  www.almawada.be
  Facebook; ALMAWADA
  info@almawada.be
  tel +32484172127

Moroccan Islamists quit Arab Spring opposition

RABAT Dec 19 (Reuters) – An Islamist group seen as the main opposing force to Morocco’s monarchy has suspended its involvement in a movement inspired by revolts in Tunisia and Egypt, citing the need for a new deal with secularist activists to bolster its ideology.

Al-Adl wal Ihsane’s move comes at a tense time for the February 20 Movement whose regular protests, aimed at stripping the Arab world’s longest-serving dynasty of its sweeping powers, have thinned considerably in recent weeks.

On Monday, it suspended its youth wing’s involvement in the February 20 Movement, said Fathallah Arsalane, a member of al-Adl wal Ihsane’s (Justice and Spirituality) Guidance Council.

“We have suffered marginalisation at the hands of some parties in February 20 and this involved the ceiling of political demands, a ban on making public statements and the use of slogans that reflect our group’s ideology,” Arsalane told Reuters.

“We are stopping our action within the February 20 Movement but we can continue outside it … We want a real partnership with everyone, including secularists and left-wing activists.”

Al-Adl is seen as Morocco’s biggest and best-organised Islamist group. It is active mostly in universities and in helping the poor, but it is banned from politics due mostly to what is seen as its hostile rhetoric towards the monarchy.

“Why do we have to tie ourselves to the extent of saying ‘No, we need to mention that we want a constitutional monarchy?’. For some it may sound too bold a demand, others may think it’s too shy,” he said.

“Why did they have to prohibit slogans like “Allah is the Greatest” and others against prejudice. In doing so, you marginalise a large fraction of Moroccans”.

The February 20 Movement, named after the date of its first protests, is a leaderless, motley group of activists mostly from al-Adl, small secularist left-wing parties, and Salafis.

Morocco has not had a revolution of the kind seen elsewhere in north Africa. King Mohammed is still firmly in charge after he responded with limited reform.

He offered to trim his powers under constitutional reform that won overwhelming support in a July 1 refrendum. He later brought forward parliamentary polls by almost a year which handed moderate Islamists in Justice and Development Party (PJD) their first chance to lead a government.

Unlike al-Adl, PJD is firmly attached to the monarchy.

“The Moroccan regime has circumvented pressures by the February 20 Movement,” Arsalane said. “February 20 has accomplished its mission: It has restored confidence in the possibility of change and the culture of protests.”

The main principles for any partnership, he said, should be “fighting despotism and corruption, a democratic constitution that gives power to the people and ensuring equal opportunities on political participation by lifting all restraints”.

After winning the election, PJD have invited al-Adl to enter Moroccan politics and push for change under the country’s institutions. Arsalane dismissed the existence of any link between PJD’s call and al-Adl’s withdrawal from February 20.

“Many say that the only way to politics in Morocco is under the institutions,” Arsalane said. “This is pure fallacy because these institutions have no legitimacy whatsoever.”

(af.reuters.com / 19.12.2011)

WESTERN SAHARA: DOCUMENT DETAILS REPRESSION IN CAMPS

a Western Sahara Separatist polisario Front confidential document revealed the difficulties polisario is facing within its own camps located in SouthWestern Algeria.

The document revealed the difficulty polisario is facing within the camps following demonstrations of the refugees to oust Polisario president-for-life Mohamed Abdelaziz. The document that was circulated by the polisario’s  “defense ministry”, headed  by Muhammad Wali Oekaki, gave instructions to all those responsible to supervise the elections to coerce participants to vote for Mohammed Abdelaziz, to intimidate, and to use all means available to crush his opponents in order to keep the same ruling leadership that has been in power for over 35 years.

This paper highlights the methods of intimidation and coercion used by the Polisario leadership in order to maintain their own interests away from the interests of the Sahrawis refugees that they are supposed to be protecting.
The Polisario leadership which is supported by Algeria’s sinister Military Security Arm “DRS” has rejected all solution to the Western Sahara conflict short of outright independence for the territory.

 

The document was signed by the head of security of the Western Sahara Separatist Polisario Group

(moroccoboard.com / 19.12.2011)

Tweede Kamer en de Israëlische bezetting

 

De Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gaat volgend jaar zijn 45ste jaar in. Dat is net zo lang als Oost-Europa bezet was door de Sovjet-Unie, terwijl het einde van de Israëlische bezetting nog niet in zicht is. Het zal weldra ook 45 jaar geleden zijn dat de Veiligheidsraad met resolutie 242 unaniem de ontoelaatbaarheid benadrukte van enigerlei gebiedsverwerving door middel van oorlog. Dit was een onderstreping aan het adres van Israël van geldend internationaal recht.

Met de annexatie van Oost-Jeruzalem en de doorlopende confiscatie van Palestijnse grond en huizen voor de bouw van joodse nederzettingen is Israël al 45 jaar lang een systematische schender van het internationaal recht, keurig democratisch gesteund door het overgrote deel van de Israëlische kiezers. De Israëlische burgers zijn dus medeverantwoordelijk voor dit beleid.

Hoe ’n democratie kan ontsporen! Het stelen van land en onroerende goederen is in elk westers rechtssysteem niet een wetsovertreding, maar een misdrijf. Het Palestijnse volk wordt op misdadige, berekende wijze vertrapt – het gebeurt voor onze ogen. Al tientallen jaren lang, tegen de uitdrukkelijke wil van de gehele wereld in. Weten is verantwoordelijkheid dragen. Dat geldt zeker voor Europa. Is het Nederlandse, resp. Europese, antwoord daarop ooit effectief geweest? En, hoe kijken de belangrijkste partijen in de Tweede Kamer hier tegenaan?

Wanneer na bijna 45 jaar deze aanhoudende schendingen van het internationaal recht door een lid van de VN en een bondgenoot van het Westen nog niet zijn gestopt, dan moet er toch iets zijn dat we verkeerd hebben gedaan. Wordt die vraag wel eens gesteld? Die zelfkritische instelling is in ons parlement kamerbreed afwezig. Dit valt temeer op, omdat de vraag naar de effectiviteit van het buitenlands beleid wel opgeworpen wordt als het gaat over andere onderwerpen van buitenlands beleid.

Bij de recente begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zagen we dat het conflict tussen de Palestijnen en Israël onverminderd veel aandacht krijgt in de Tweede Kamer. Dat is ook meer dan terecht. Maar het debat miste ten ene male focus op het herstellen van de internationale rechtsorde in dit conflict en op de pijnlijke vraag waarom alle vriendelijke oproepen aan Israël om het nederzettingenbeleid te stoppen helemaal niets hebben uitgehaald. Het ontwijken van die vraag is verzaken aan onze grondwettelijke plicht om voor de internationale rechtsorde op te komen. Die plicht ligt ook vast in het EU Verdrag, in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte en in de verkiezingsprogramma’s van de twee regeringspartijen. PvdA-woordvoerder Albayrak wees op de afglijdende trend in de Tweede Kamer met betrekking tot het bevorderen van de internationale rechtsorde. Dat is treffend opgemerkt. Maar, ook uit háár mond, niets over het doorlopend politieke falen om Israël aan de internationale rechtsorde te houden.

De nadrukkelijke veroordeling door VVD-woordvoerder Ten Broeke van de jongste uitbreiding van Israëlische nederzettingen werd door hem niet gemotiveerd met de schending van het internationale recht, maar met het argument dat de bouw politiek niet opportuun was. De Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Lady Ashton, doet dat toch een stuk beter. In haar verklaringen en ook in die van de Europese Ministerraad wordt steevast gewezen op de onwettigheid naar internationaal recht van álle nederzettingenactiviteit in álle bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en inclusief natuurlijke groei. Ten Broeke veroordeelt alleen nederzettingenactiviteit in “bezette” gebieden, niet in “de bezette” gebieden. Mogen we daaruit afleiden dat Israël van de VVD op sommige locaties ongehinderd Palestijns land mag stelen? In de VVD-veroordeling werd bovendien met geen woord gerept over het cumulatieve effect van de Israëlische bouwbesluiten in 2011. Lady Ashton deed dit wel. Al met al stak de VVD-veroordeling zwak af bij die van de EU.

CDA-woordvoerder Van Ormel hamerde op het belang dat hij hecht aan typische christelijke waarden in het buitenlands beleid, zoals rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Maar helaas, uitgerekend op het historische moment dat de Palestijnse Autoriteit een beroep doet op de wereld om haar in het ongelijke krachtenveld met Israël een verhoging van de VN-status toe te kennen, stemt het CDA hiertegen. Waarom? Net als de VVD is het CDA tegen unilaterale stappen, die directe vredesonderhandelingen tussen de partijen in dit conflict bemoeilijken. Een nobel standpunt. Maar waarom sanctioneren beide regeringspartijen wel de unilaterale stap van de Palestijnen, maar niet die van Israël? Wél een Nederlandse stem tegen een Palestijns lidmaatschap van de UNESCO, maar géén sanctie tegen het zoveelste nieuwe Israëlische bouwbesluit dit jaar? Met alle respect, de verbale veroordeling door de heer Ten Broeke is geen sanctie. De zoveelste verbale veroordeling door Lady Ashton natuurlijk ook niet.

Dit meten met twee maten schept natuurlijk een geloofwaardigheidsprobleem. Met zijn nadruk op christelijke waarden als rechtvaardigheid en waardigheid zou het CDA hier als eerste een gewetensprobleem mee moeten hebben. Voor de VVD gelden de christelijke waarden wat minder, maar een inconsistente opstelling is toch niet fraai. Die zal een buitenlandwoordvoerder keer op keer voor de voeten geworpen kunnen krijgen. Zoals bekend koos ook Minister Rosenthal uitsluitend voor een sanctie tegen de unilaterale stap van de Palestijnen. In het Kamerdebat noemde hij dat een evenwichtig beleid.

Geen enkele buitenlandwoordvoerder stond ook maar ’n ogenblik stil bij de officiële EU standpunten inzake het vredesproces. De EU posities worden woord voor woord uitonderhandeld. Dan zou je verwachten dat die teksten ook een rol spelen in Kamerdebatten over de consistentie en effectiviteit van ons buitenlands beleid. Men had zo alert kunnen zijn om te controleren of datgene wat de minister in de Kamer zegt hetzelfde is als waar hij in Brussel mee heeft ingestemd.

Zo wordt door de Europese Ministerraad het standpunt uitgedragen dat Jeruzalem de gedeelde hoofdstad dient te worden van Israël en de toekomstige Palestijnse staat. Bij de begrotingsbehandeling bezigde onze Minister van Buitenlandse Zaken een beduidend vagere formulering. Geen enkele buitenlandwoordvoerder sprak hem hier op aan.

Het Kamerdebat maakte gelukkig duidelijk dat we inmiddels af zijn van de primaire discussie of sancties tegen derde landen überhaupt zinvol en effectief kunnen zijn. Met name aan de politieke rechterzijde werd nogal eens beweerd dat economische sancties niet werken, en vaak zelfs contraproductief zijn. Nu zagen we VVD-woordvoerder Ten Broeke juichen over het feit dat Nederland voorop loopt met sancties tegen Syrië en Europa met sancties tegen Iran.

Niemand in de Kamer bleek moeite te hebben met de inzet van het sanctiewapen. Dat is winst. Maar, niet te vroeg gejuicht. Het jaar in jaar uit negeren van Nederlandse, Europese en VN oproepen aan Israël om te stoppen met de illegale bouw van nederzettingen, is voor de VVD, CDA en PvdA kennelijk niet erg genoeg om aan strafmaatregelen te denken. Ten Broeke wees weliswaar op de bevriezing van de “upgrading” van de bilaterale EU relatie met Israël. Maar, wie beter geïnformeerd is weet dat van een echte bevriezing geen sprake is. Hoeveel langer moet het illegale Israëlische nederzettingenbeleid en de onmenselijke opsluiting van 1,5 miljoen mensen in de Gazastrook doorgaan om Ten Broeke, Van Ormel en Albayrak daartegen in actie te zien komen?

Jules Hosman (VVD) is bestuurslid van stichting The Rights Forum, die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie.

De Nederlandse regering moet tot sancties overgaan indien Israël NIET stopt met de illegale bouw van nederzettingen.

(www.huisvanafgevaardigden.nl / 19.12.2011)

Germany: Israel settlement building ‘devastating’

Spokesman for Chancellor Angela Merkel Georg Streiter said Israel’s recent tenders for over 1,000 settlement houses was “devastating” for peace on Monday.
BERLIN (Ma’an) — The German government issued a rare condemnation of Israeli settlement building on occupied Palestinian land on Monday, news reports said.

Spokesman for Chancellor Angela Merkel Georg Streiter said Israel’s announcement on Sunday that it will market tenders for over 1,000 housing units in the West Bank was “a devastating message” for the peace process, Associated Press reported.

Streiter said Germany “urgently calls on the Israeli government to refrain from inviting bids for the apartments.”

Germany has strong ties to Israel and historically shied from overt criticism of its government, but under Merkel has adopted a more outspoken stance against settlement construction.

The European nation voted in favor of a resolution at the UN slamming settlement building in February.

In a joint statement at the UN meeting, France, Britain and Germany said the Jewish-only communities in the West Bank and East Jerusalem “are illegal under international law, an obstacle to peace and constitute a threat to a two-state solution.”

(www.maannews.net / 19.12.2011)

What Palestinian Membership Means for UNESCO and the Rest of the United Nations

Brett D. Schaefer December 19th 2011

The Heritage Foundation

 

UN Topics - Palestinian Flag and UNESCO Flag
Palestinian Flag alongside a U.N. Flag at UNESCO ceremony

 

 

Earlier this year, president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, announced that he would seek Palestinian membership in the United Nations as “Palestine.” Under the U.N. Charter, a recommendation from the U.N. Security Council is required before the General Assembly may admit a new member. The U.S. has a veto in the Security Council and the U.S. has the power to unilaterally block the Palestinian membership bid. As President Barack Obama made clear in his May 19 speech on Middle East policy, the U.S. does not believe that the U.N. is an appropriate venue for addressing the Palestinian statehood issue:

 

For the Palestinians, efforts to delegitimize Israel will end in failure. Symbolic actions to isolate Israel at the United Nations in September won’t create an independent state. Palestinian leaders will not achieve peace or prosperity if Hamas insists on a path of terror and rejection. And Palestinians will never realize their independence by denying the right of Israel to exist.

This statement was widely interpreted as a threat by President Obama to use America’s veto in the U.N. Security Council to block the Palestinian membership request.

This implicit threat was made explicit by Wendy Sherman, the Administration’s nominee for Undersecretary of State, in early September 2011 when, in response to a question on the issue, she stated that the U.S. would indeed block the proposal for Palestinian membership in the U.N. by using its veto in the Security Council. This position was later confirmed by the State Department.

The Obama Administration has taken this position because it correctly perceives the Palestinian push for statehood absent a negotiated agreement with Israel as an attempt to isolate Israel, which would deal a major setback to Israeli–Palestinian peace prospects. Specifically, a unilateral declaration of Palestinian statehood would undermine all internationally accepted frameworks for peace, including U.N. Security Council Resolution 242 and the U.N.-sponsored Road Map for Peace, as well as other U.N. statements that call for a Palestinian state and delineation of borders through a negotiated mutual agreement with Israel. This effort threatens both U.S. and Israeli interests, and the Administration is right to oppose it.

Despite the U.S. veto threat, Abbas submitted a letter requesting U.N. membership to Secretary-General Ban Ki-moon before making the case for Palestinian membership in his speech to the U.N. General Assembly on September 23. Shortly after formally receiving the request from the Secretary-General, the Security Council referred Abbas’s application to its Committee on the Admission of New Members. The resulting committee report was unable to make a unanimous recommendation to the Security Council on the Palestinian membership request, instead presenting three broad views—representing those who support the request, those who oppose it, and those who question whether the Palestinians met the requirements for U.N. membership. Because of this discord, the Palestinians fell short of the nine “yes” votes necessary for a resolution to pass the Security Council recommending that “Palestine” be granted U.N. membership, and are expected to continue to fall short, at least for the foreseeable future. This means that the U.S. likely will not be forced to veto the Palestinians’ membership bid in order to block their membership in the U.N. General Assembly.

It is not certain if the Palestinians will press forward on a vote in the Security Council without nine affirmative votes, or whether they will opt to defer their effort until the Security Council membership shifts in a direction that bolsters support for their membership. Regardless, U.N. membership will be unattainable as long as the U.S. is prepared to use its veto. However, the Palestinians have known this throughout the process and clearly see rhetorical value or political advantage in pressing for U.N. membership and forcing the U.S. to expend effort in opposing their bid. The Palestinians are unlikely to abandon this tactic as long as they believe that it may eventually succeed or that it provides a political advantage to them or a disadvantage to the U.S. and Israel.

The Palestinian Two-Step

While awaiting Security Council consideration of its U.N. membership request, the Palestinians sought to advance their cause in other U.N. organizations. There are 17 U.N. specialized agencies and related organizations (including the International Atomic Energy Agency, the International Monetary Fund, the World Bank Group, and the World Trade Organization) that, while considered part of the U.N. system, are effectively autonomous and have their own procedures for admitting member states.

The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) is one of these U.N. specialized agencies and its membership is not restricted to the member states of the U.N. General Assembly. Under the UNESCO constitution, “states not members of the United Nations Organization may be admitted to membership of the Organization, upon recommendation of the Executive Board, by a two-thirds majority vote [of members present and voting] of the General Conference.” Most decisions by UNESCO’s executive board, including recommendations on membership, require only a simple majority vote. The United States does not have a veto at its disposal to block Palestinian membership in UNESCO. Thus, while the U.S. is a member of UNESCO’s 58-member executive board (and was just re-elected to a new term that expires in 2015), and wields influence as the organization’s largest financial contributor, the U.S. cannot block Palestinian membership in UNESCO unilaterally.

By circumstance, the 36th session of UNESCO’s General Conference was scheduled from October 25 to November 10, 2011. With U.N. membership hung up in the Security Council, the Palestinians seized the opportunity to advance their cause by requesting membership in UNESCO. Despite intense diplomatic engagement by the U.S. delegation, UNESCO’s executive board voted 40-to-4, with 14 abstentions, on October 5 to recommend Palestinian membership in UNESCO. On October 31, UNESCO’s General Conference officially approved Palestinian membership with a vote of 107 in favor, 14 against, and 52 abstentions.

Immediately following their successful bid to become a UNESCO member state, the Palestinians announced that they would immediately focus on gaining membership in 16 other U.N. organizations. Presumably, the Palestinians were referring to the 14 U.N. specialized agencies (excluding UNESCO) and two other related organizations whose membership is not contingent on status in the U.N. General Assembly.

Days later, however, Abbas reversed course and instructed his representatives not to apply for membership in any other U.N. agencies, stating that “Our official position is to only focus at the time being on our bid to win full membership in the UN. All other memberships will come automatically after that.” Abbas characterized the UNESCO bid as unrelated to a U.N. membership application, since the Palestinians had initially sought UNESCO membership 22 years ago. Abbas did not explain why the Palestinians were not seeking membership in the World Health Organization, which it had sought in 1989 along with UNESCO membership.

The U.S. Leverage Point: Financial Contributions

The reason for the Palestinian reversal was the U.S. State Department’s announcement after UNESCO accepted “Palestine” as a member, that the U.S. would withhold all funding to UNESCO:

Today’s vote by the member states of UNESCO to admit Palestine as a member is regrettable, premature, and undermines our shared goal of a comprehensive, just, and lasting peace in the Middle East. The United States remains steadfast in its support for the establishment of an independent and sovereign Palestinian state, but such a state can only be realized through direct negotiations between the Israelis and Palestinians…. Palestinian membership as a state in UNESCO triggers longstanding legislative restrictions which will compel the United States to refrain from making contributions to UNESCO.

This decision should have been expected. Current U.S. law contains two restrictions that prohibit U.S. funds from going to international organizations that admit Palestine as a member state. U.S. Code Title 22, Section 287e, states:

 • “No funds authorized to be appropriated by this Act or any other Act shall be available for the United Nations or any specialized agency thereof which accords the Palestine Liberation Organization the same standing as member states.” (Adopted as Public Law 101-246 in 1990.)
 • “The United States shall not make any voluntary or assessed contribution: (1) to any affiliated organization of the United Nations which grants full membership as a state to any organization or group that does not have the internationally recognized attributes of statehood, or (2) to the United Nations, if the United Nations grants full membership as a state in the United Nations to any organization or group that does not have the internationally recognized attributes of statehood, during any period in which such membership is effective.” (Adopted as Public Law 103-236 in 1994.)

The language in these provisions is clear and provides no discretion for the Obama Administration. However, leading up to the UNESCO vote, U.S. officials had been ambiguous about the consequences of granting the Palestinians membership in UNESCO and implied that the Obama Administration would find a way to overturn or circumvent the funding prohibition. Indeed, even after the vote, America’s ambassador to UNESCO, David Killion, stated, “We pledge to continue our efforts to find ways to support and strengthen the important work of this vital organization.”

The U.S. statement that all funding of UNESCO would be immediately and indefinitely suspended communicated clearly that the Obama Administration could not find a loophole to continue funding UNESCO. In addition, statements by both Republican and Democratic Members of Congress clearly indicated that there is little congressional interest in changing the law.

The financial implications for UNESCO are significant. The U.S. had been UNESCO’s largest contributor, providing the organization with more than $84 million in 2010. The White House has already announced a suspension of an anticipated payment of $60 million this year. The mandated funding prohibition will likely compel significant budgetary adjustments in UNESCO programs and staff.

By removing any ambiguity about the financial consequences of UNESCO’s action, the White House let the U.N. member states and officials know that, regardless of its own preferences, it had no choice but to withhold U.S. funding, and that the financial consequences of admitting Palestine to the U.N. or to other U.N. specialized agencies would be real and immediate. Faced with the prospect of losing U.S. funding, the more responsible U.N. member states and the leadership of the U.N. specialized agencies quickly lost enthusiasm for Palestinian membership and communicated that message to the Palestinians.

Next Steps for the Palestinians

Although frustrated by the twin threats of U.S. financial withholding and its veto in the Security Council, the Palestinians’ membership effort is unlikely to stop at UNESCO. There are two likely paths for them to pursue, specifically a General Assembly resolution granting them enhanced status in the body, albeit short of full U.N. membership, and seeking to gain membership in U.N. bodies that are not restricted to member states of the General Assembly even though those organizations would lose U.S. funding if they granted the Palestinians membership.

Without a Security Council recommendation for U.N. membership, a General Assembly resolution is non-binding, regardless of how many countries vote for it, and cannot grant U.N. membership. However, the Palestinians have hinted that they would push for General Assembly recognition of “Palestine” as a state through an elevation of the Palestinian delegation to the U.N. General Assembly from a permanent observer “entity” to that of a “non-member state” permanent observer, a status currently accorded the Holy See. Such an elevation in status would be mostly symbolic in that the resolution would convey few additional privileges to the Palestinians than they currently possess in the U.N. General Assembly.

Significantly, the lack of full U.N. membership would bar the Palestinians from full membership in most U.N. funds and programs. U.N. funds and programs, unlike the specialized agencies that have separate legal instruments establishing them as autonomous organizations, are typically established through a U.N. General Assembly resolution and are considered subsidiary organs of the General Assembly. As such, unless specified otherwise, their membership is generally the same as the membership of the U.N. General Assembly. The U.S. veto stands in the way of Palestinian membership in the U.N. General Assembly and, thereby, Palestinian membership in nearly all of U.N. funds and programs.

A notable exception to this standard is the U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD). The U.N. resolution establishing UNCTAD is unusual in specifying that the “members of the United Nations Conference on Trade and Development…shall be those States which are Members of the United Nations or members of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.” Thus, the Palestinian membership in UNESCO presumably opens the door to Palestinian membership in UNCTAD should the Palestinians seek it. However, beyond UNCTAD, and possibly the International Trade Center, there appears to be little likelihood that the Palestinians will gain full membership in other U.N. funds and programs.

This is not the case for the U.N.’s specialized agencies, which have individualized processes for admitting new members. If they are successful, the Palestinians would undoubtedly exploit an elevation to “non-member state” permanent observer status in the General Assembly to argue that Palestine is a sovereign state deserving of membership in international organizations in a manner consistent with other non-U.N. member states. Considering that the Holy See, which enjoys that status, is currently a member of a handful of U.N. specialized agencies and related bodies, and is a non-member state observer of several more, it is easy to see how the Palestinians could argue that, as a non-member state permanent observer in the U.N. General Assembly, they should be accorded the same status as the Holy See in those organizations.

In the end, however, it is up to the individual organizations to decide whether to grant membership to the Palestinians, taking into account their various rules and procedures. The membership procedures for the autonomous U.N. specialized agencies and related organizations (excluding UNESCO) are:

 1. Food and Agriculture Organization (FAO). Under the FAO constitution, the Conference “may by a two-thirds majority of the votes cast, provided that a majority of the Member Nations of the Organization is present, decide to admit as an additional Member of the Organization any nation which has submitted an application for membership and a declaration made in a formal instrument that it will accept the obligations of the Constitution as in force at the time of admission.”
 2. International Atomic Energy Agency (IAEA). Membership in the IAEA is open to U.N. member states or member states of any of the specialized agencies that signed the IAEA statute within 90 days after it was opened for signature and ratified the treaty. “Other members of the Agency shall be those States, whether or not Members of the United Nations or of any of the specialized agencies, which deposit an instrument of acceptance of this Statute after their membership has been approved by the General Conference upon the recommendation of the Board of Governors.” These decisions are made by majority vote provided a quorum is present. When considering a state for membership, the member states are instructed to give “due consideration to its ability and willingness to act in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.”
 3. International Civil Aviation Organization (ICAO). Membership in ICAO is defined by “contracting parties,” states that have ratified the Convention on International Civil Aviation, which is “open for adherence by members of the United Nations and States associated with them, and States which remained neutral during [World War II]”; other states “may . . . be admitted to participation in this Convention by means of a four-fifths vote of the Assembly [requiring a quorum of a majority of contracting states] and on such conditions as the Assembly may prescribe: provided that in each case the assent of any State invaded or attacked during the present war by the State seeking admission shall be necessary.”
 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD). IFAD is “open to any State member of the United Nations or any of its specialized agencies, or of the International Atomic Energy Agency.” Other states can become IFAD members if approved by the Governing Council and depositing an instrument of accession. Approval of the Governing Council requires a majority of total votes.
 5. International Labor Organization (ILO). The ILO’s constitution states that membership in the organization is open to U.N. member states and the ILO General Conference “may also admit Members to the Organisation by a vote concurred in by two-thirds of the delegates attending the session, including two-thirds of the Government delegates present and voting.”
 6. International Maritime Organization (IMO). Membership in the IMO is open to “all states” that are U.N. members or attended the 1948 U.N. Maritime Conference. Other states “may apply through the Secretary-General of the Organization to become a Member and shall be admitted as a Member upon its becoming a party to the Convention…provided that, upon the recommendation of the Council, its application has been approved by two-thirds of the Members other than Associate Members.”
 7. International Monetary Fund (IMF). Membership in the IMF is “open to other countries at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Board of Governors.” Each member of the IMF is assigned a quota, which “determines its maximum financial commitment to the IMF, its voting power, and has a bearing on its access to IMF financing.” Any adjustment in IMF quotas requires approval of 85 percent of the total voting power.
 8. International Telecommunication Union (ITU). Membership is open to all U.N. member states; non-member states must apply and be approved by two-thirds of the current members of the organization, and must be acceding to the ITU Constitution and Convention.
 9. U.N. Industrial Development Organization (UNIDO). The constitution of UNIDO maintains that membership is “open to all States which associate themselves with the objectives and principles of the Organization” and are “State members of the United Nations or of a specialized agency or of the International Atomic Energy Agency” and have ratified or acceded to the Constitution. States that are not members of the above organizations can become members of UNIDO if they are “approved by the Conference, by a two-thirds majority of the Members present and voting, upon recommendation of the Board [requiring a majority of members present and voting].” The U.S. is not a member of UNIDO.
 10. U.N. World Tourism Organization (UNWTO). World Tourism Organization membership is “open to all sovereign States.” States that were members of the International Union of Official Travel Organizations at the time the statutes of the UNWTO were adopted by that body “shall have the right to become Full Members of the Organization, without requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership.” Other states must apply for membership and be approved by the UNWTO General Assembly by a majority of two-thirds of the “Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.” The U.S. is not a member of the UNWTO.
 11. Universal Postal Union (UPU). Any member country of the United Nations may become a member of the UPU. Any non-member country of the United Nations may become a UPU member provided that its request is approved by at least two-thirds of the member countries of the UPU.
 12. World Bank Group. Membership in the International Bank for Reconstruction and Development is open to members of the IMF “at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Bank.” Membership in the other organizations in the World Bank Group (the International Development Association, the International Finance Corporation, the Multilateral Investment Guarantee Agency, and the International Centre for Settlement of Investment Disputes) is based on membership in the IBRD.
 13. World Health Organization (WHO). WHO membership is “open to all States.” U.N. members or those states whose governments were invited to the 1946 International Health Conference can join by ratifying the WHO constitution. Other countries “may apply to become Members and shall be admitted as Members when their application has been approved by a simple majority vote of the Health Assembly.”
 14. World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO’s convention provides membership to any state that “is a member of the United Nations, or of any of the United Nations’ Specialized Agencies, or of the International Atomic Energy Agency, or that is a party to the Statute of the International Court of Justice.” States that are not members of the above organizations can become members of WIPO if they are “a member of the Paris Union for the Protection of Industrial Property, or of the Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works,” or are “invited by the WIPO General Assembly to become a Member State of the Organization.”
 15. World Meteorological Organization (WMO). WMO membership is open to states originally participating in the WMO conference and any U.N. member state “having a Meteorological Service” and any “trust territory or group of trust territories maintaining its own Meteorological Service, and administered by the United Nations” for which the U.N requests membership. Non-U.N. member states or territories not administered by the U.N. can also gain membership if they maintain their own meteorological service and are approved by two-thirds of the WMO membership.
 16. World Trade Organization (WTO). Membership in the WTO is open to any “state or customs territory having full autonomy in the conduct of its trade policies” that accedes to the Agreement Establishing the World Trade Organization, which includes other agreements listed in Annexes like the General Agreement on Tariffs and Trade and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Critically, WTO members must agree on the terms of admitting any new member, including mutually acceptable bilateral trade commitments that must apply to all WTO member states non-discriminately.

Prospects for Palestinian Membership in the Specialized Agencies

Because individual procedures for membership in each U.N. specialized agency are not consistent, the potential path for Palestinian membership ranges from relatively easy to very difficult. The more involved the process, the more opportunity for the U.S., other countries, or key actors in the leadership of the U.N. specialized agencies to delay or influence the membership about the implications of Palestinian membership.

The easiest membership targets for the Palestinians are IFAD, UNIDO, WIPO, UNCTAD, and UNWTO. Under the provisions for membership in the founding documents of the first four of these organizations, which declare their membership open to members of other U.N. specialized agencies, the Palestinians could presumably gain membership automatically if they choose to seek it by virtue of already being a member state of a U.N. specialized agency (UNESCO). However, even in these cases, the potential for bureaucratic or procedural delay exists because the organizations are largely autonomous.

The path to membership for the Palestinians would be made easier in the case of UNIDO and the UNWTO (where the Palestinians would have to be granted membership by a two-thirds vote of the membership, provided a majority of the membership votes) because the U.S. is not a member state of those organizations and, therefore, the prospect of U.S. financial withholding is a non-factor.

On the opposite end of the spectrum, the U.S. is in a position to block or indefinitely delay Palestinian membership in the IMF and the World Bank. Upon becoming a member of the IMF, each country is assigned a quota “based broadly on its relative position in the world economy [which] determines its maximum financial commitment to the IMF, its voting power, and has a bearing on its access to IMF financing.” Under IMF rules, any change in quotas, which is necessary for admitting new members, requires approval of at least 85 percent of the total voting power in the organization. Currently, the United States controls 16.8 percent of IMF votes and can block any change in quotas. This percentage is scheduled to fall to 16.5 percent by late 2012, but the U.S. will retain its effective veto over changes in IMF quotas for the foreseeable future, and is, therefore, in a position to block Palestinian attempts at joining the IMF. By extension, this effective U.S. veto would also block Palestinian membership in the World Bank, for which IMF membership is a prerequisite.

Likewise, a Palestinian effort to gain membership in the World Trade Organization is likely to fail. The Palestinian leadership can hardly claim to have “full autonomy in the conduct of its trade policies” when it does not even control all of its territory. Moreover, the WTO membership process is highly detailed. The U.S. and Israel could delay Palestinian WTO membership through extended negotiations over the terms of admission indefinitely.

In most cases, U.N. specialized agencies admit new members by a two-thirds majority of the member states that are present and voting, which is the same requirement as for UNESCO. Membership in the WHO is easier, requiring a simple majority of the membership. Membership in the ICAO is more difficult to achieve than in most of the specialized agencies, requiring approval of four-fifths of the 190 member states.

The success of Palestinian membership efforts in these organizations depends in large part on U.S. diplomacy and whether the members of these organizations—and their bureaucratic leadership—are willing to risk losing U.S. financial support as did UNESCO. Should the specialized agencies want to find excuses to ignore or defer consideration of the Palestinian membership request, they certainly could. History provides a ready example: The Palestinian Liberation Organization (PLO) applied for membership in the World Health Organization in 1989; the WHO voted to postpone action on the application and deferred its decision indefinitely because the U.S. threatened to withhold its contribution to the WHO should the PLO be admitted as a member state.

There are also technicalities that could be used to defer consideration of Palestinian membership. For instance, a number of specialized agencies have provisions that distinguish between “states” and “territories” on matters of membership. The FAO constitution distinguishes between a “nation,” which may apply for full membership, and a “territory…which is not responsible for the conduct of its international relations” and is eligible for associate membership without the power to vote. For organizations whose founding documents make this distinction, the Palestinian request for membership could be sidelined indefinitely, pending a formal legal opinion on its status as a state. The UNESCO decision would influence this process, but would not be necessarily determinative. If they wanted to avoid the issue, the organizations could base this decision on the Palestinian’s lack of full member state status in the U.N. General Assembly.

Moreover, many of the specialized agencies require a prospective member to ratify or accede to the constitution, convention, agreement, or other document establishing the organization prior to being granted formal membership. In these cases, objections could be raised over the legality or legitimacy of Palestinian ratification or accession because the Palestinian presidential and parliamentary elections have been postponed indefinitely and the terms for Abbas and the Palestinian parliamentarians have expired.

Another potential impediment could be whether the Palestinians meet individualized membership requirements, such as maintaining their own meteorological service of sufficient sophistication to meet WMO requirements. This determination could be drawn out as long as the member states decide. At the IAEA, member states could legitimately ask whether the Palestinians are fit for membership due to their refusal to recognize the right of Israel, a U.N. member, to exist. After all, IAEA members are instructed to give due consideration to prospective members’ “ability and willingness to act in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.”

In the end, if the U.N. specialized agencies wish to delay consideration of Palestinian membership there are a number of reasons, real or manufactured, that could be seized upon to slow down the process. The prospect of losing U.S. funding gives the membership and leadership of the organizations ample reason to exploit these options.

Withholding Funds to UNESCO: Minimal Impact on U.S. Interests

After the UNESCO vote and the U.S. decision to withhold funding, there were dire predictions that, unless U.S. laws were changed, there would be a “massive U.S. withdrawal from international organizations” as the Palestinians expanded their membership to other U.N. bodies. Instead, the opposite has occurred. The U.S. withholding decision has led the Palestinians, at least for the moment, to halt their membership bid in the U.N. specialized agencies whose leadership and member states fear a loss of U.S. funding. For instance, even though Secretary-General Ban Ki-moon had previously called the Palestinian membership bid “understandable,” after the U.S. announced it would withhold funding to UNESCO, he warned that piecemeal efforts by the Palestinians to join U.N. specialized agencies were “not beneficial for Palestine and not beneficial for anybody,” and that he was concerned that the loss of American financial support would adversely affect “millions and millions of people.” Thus, the U.S. prohibition on funding is fulfilling the purpose intended when enacted by slowing or halting the Palestinians’ campaign to join U.N. specialized agencies.

Nonetheless, the U.S. Department of State remains intent on amending U.S. law to allow U.S. funding to UNESCO and other U.N. organizations that grant membership to the Palestinians. In a memo to Congress, the State Department urged it to restore funding for UNESCO arguing that

UNESCO programs are serving to sustain the democratic spirit of the Arab Spring, promote peace and nation-building in south Sudan, support democratic reforms in Iraq and Afghanistan, and encourage Holocaust Education in the Middle East and Africa. U.S. contributions to UNESCO leverage funding from other donors for programs that promote media freedom, democratic institution-building, peace and stability, and disaster response and prevention.

In fact, the impact of prohibiting U.S. funding of UNESCO on U.S. interests is minimal. The U.S. withdrew from UNESCO in 1984 to protest the agency’s growing politicization, anti-Western bias, rampant mismanagement, and advocacy of policies that undermine freedom of the press and free markets. The U.S. rejoined UNESCO in 2003 as a signal of approval after the organization had implemented management reforms and abandoned its objectionable support of government constraints on the press and markets. Core U.S. interests were not damaged by America’s long absence from UNESCO, and would not be harmed by ending U.S. financial support of the organization now.

The projects identified by the State Department as potentially suffering from the U.S. funding prohibition are currently funded through voluntary (extra-budgetary) funding, not UNESCO’s core budget, of which 22 percent is paid by the U.S. Moreover, in these projects, UNESCO serves, at most, as a manager; in many situations UNESCO is merely a facilitator or advisor for national authorities. Afghan police and citizen literacy programs, for instance, are funded by Japanese voluntary contributions and are managed by UNESCO in coordination with the Afghan government, particularly the ministries of education and interior. It is only this management and support function that would be impacted by U.S. withholding to UNESCO.

Even then, since UNESCO is losing 22 percent, not all, of its funding, the agency could easily prioritize this project and maintain current funding in lieu of lower-priority projects. The State Department memo admits as much by stating that the U.S. funding prohibition would “weaken” UNESCO’s ability to take on and manage such projects and programs, but does not say that it would compel the organization to end those projects. It is up to UNESCO to prioritize. Moreover, if UNESCO does choose to end its management of those projects, there are management alternatives, including giving full management authority to the Afghan government, or shifting UNESCO’s responsibilities to the U.S. Agency for International Development, Japan’s International Cooperation Agency, or another U.N. organization, such as the U.N. Development Program.

Overall, the implication that U.S. withholding would prevent UNESCO from continuing to work on its stated goals—promoting education, free exchange of ideas and knowledge, and “to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms”—is absurd. To the extent that UNESCO has contributed to those goals, it can continue to do so, albeit with a smaller budget.

Meanwhile, regardless of whether the U.S. maintains membership in UNESCO, the U.S. will continue to provide significant bilateral and multilateral assistance to a multitude of countries to improve literacy and education, and to support exchange of ideas, the rule of law, and human rights. A prohibition of U.S. funding to UNESCO will not cripple or even significantly affect America’s effort to promote its interests in advancing the goals espoused by UNESCO. Quite simply, UNESCO is not the only option, either within the U.N. system or outside it, for financing these activities.

These same arguments apply to the other U.N. specialized agencies and organizations most likely to admit the Palestinians as members in the near term: IFAD, UNCTAD, UNIDO, UNWTO, and WIPO.

 • IFAD is focused on “eradicating rural poverty in developing countries…[by] increasing rural poor peoples’ access to financial services, markets, technology, land and other natural resources.” These objectives are shared in whole or part by many U.S. aid programs, as well as by other multilateral organizations, including the FAO, the World Bank, and regional development banks. According to the Office of Management and Budget (OMB), the U.S. provided $30 million to IFAD in 2010. If the U.S. decided to do so, this funding could easily be shifted to support similar U.S. bilateral aid projects or those overseen by other international organizations.
 • UNCTAD was created to assist developing countries in integrating into the global economy. UNCTAD is, for the most part, an organization whose mission has been overtaken by events. Now that 153 countries are part of the WTO, including many developing countries, UNCTAD has lost much of its original purpose and now serves as a forum for discussions, source of research, data collection, and trade-related technical assistance for developing countries. Other bilateral, multilateral, and non-governmental organizations are capable of providing research, data, and assistance on trade-related matters. UNCTAD receives the bulk of its funding through the U.N. regular budget. Under the current two-year regular budget for 2010–2011, UNCTAD received $136.6 million, and is projected to receive a similar amount for 2012–2013. The U.S. provides 22 percent of the U.N. regular budget. Should “Palestine” become a member of UNCTAD, U.S. law would likely require the U.S. to withhold its share of UNCTAD’s budget—22 percent (about $15 million per year)—from its contribution to the regular U.N. budget. The U.S. should propose terminating this program and shifting responsibility for its few unique contributions to other organizations like the WTO.
 • UNIDO and its activities are not considered worth supporting by the U.S. Indeed, the U.S. withdrew from UNIDO in 1996 at the direction of President Bill Clinton, whose Administration concluded that “UNIDO has not been able to define its purpose and function very well, much less become effective in its programmatic activities.” U.S. withdrawal from UNIDO deprived the agency of U.S. contributions, which were 25 percent of its budget. The agency claims that the U.S. owes arrears to UNIDO, which the U.S. does not acknowledge. The U.S. currently provides little, if any, direct funding to UNIDO although U.S. funds may indirectly support UNIDO projects that are jointly funded through partnership with other U.N. bodies like the U.N. Environment Program.
 • UNWTO “serves as a ‎global forum for tourism policy issues and a practical source of tourism know-how…[and] plays a central and decisive role in promoting the development of responsible, ‎sustainable and universally accessible tourism, paying particular attention to the ‎interests of developing countries.‎” The U.S. is not and never has been a member of the UNWTO, provides it with little, if any, direct funding, and has discouraged the U.N. from creating bodies focused on specific industries.
 • WIPO is “dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property (IP) system, which rewards creativity, stimulates innovation and contributes to economic development while safeguarding the public interest.” This is a laudable goal deserving of U.S. support. However, the U.S. State Department grossly exaggerates the potential impact of withholding U.S. contributions to WIPO on U.S. interests should the Palestinians gain membership. Specifically, the State Department argued that because the United States is a “leading global voice on issues related to patent, copyright, and trademark matters” and since WIPO “supports the global IPR infrastructure and helps U.S. companies protect their intellectual property around the world,” that “should the U.S. be unable to provide its contributions to WIPO, the impact of that voice could be significantly diminished.”

WIPO administers 24 treaties establishing standards for patent, copyright, and trademark matters. The U.S. rightly supports most, if not all, of these treaties and WIPO’s efforts to enhance protection of intellectual property. But the ability of the U.S. government and American businesses and individuals to benefit from these standards is not based on U.S. membership in WIPO or U.S. contributions to that body; it is based on the individual treaties administered by WIPO.

Specifically, WIPO arbitration, mediation, and dispute resolution are not restricted to WIPO member states; they are open to nationals of any state based on well-established procedures and financed through individual charges and fees. Moreover, the benefits arising from U.S. ratification of the treaties administered by WIPO would remain unaffected by the status of U.S. membership in or contributions to WIPO states that are not members of WIPO—and the businesses and individuals from those states—can avail themselves of WIPO services (such as those provided for under the Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods and the Madrid Protocol or the Patent Cooperation Treaty) as long as they are parties to those agreements. Conversely, if they are not party to the treaties, they cannot utilize the treaty-based services regardless of WIPO membership.

Nor would ending U.S. contributions to WIPO have a major financial impact on the organization. WIPO relies on individual fees and payments, not member state contributions, for the overwhelming majority of its budget. In 2010, the U.S. provided only $1.1 million to WIPO. As WIPO proudly states:

WIPO is unusual among the family of UN organizations in that it is largely self-financing. Over 90 percent of the Organization’s budgeted expenditure of 618.8 million Swiss francs, for the 2010–2011 biennium, comes from revenue from WIPO’s global IP services (the PCT, Madrid, Hague and Lisbon systems). The remainder is primarily made up of revenue from WIPO’s arbitration and mediation services, plus contributions from member states. These contributions are relatively small, with the five largest contributing countries each donating about one-half percent of the Organization’s budget.

American citizens and businesses could avail themselves of WIPO services and arbitration and, unlike the U.S. government, could pay WIPO for these services even if the Palestinians are granted membership.

Finally, contrary to the State Department’s argument, America’s voice would not be “significantly diminished” if it were not a member of WIPO. WIPO operates as a consensus-building organization seeking to promote protection of intellectual property. Non-member states are welcome to participate in its deliberations as observers. Even if the U.S. government could no longer provide funding to WIPO or chose to end its membership in WIPO, the organization would be foolish to ignore the opinions of the U.S., which is one of the world’s largest trading nations and a key source of new technology and innovation. Nor would the U.S. likely ratify any treaty arising from WIPO discussions that failed to take its concerns into account.

WIPO is a useful organization and deserving of U.S. support. Indeed, by basing its budget primarily on service-based fees that are clearly in demand rather than through mandatory assessments from member states, in many ways WIPO should be a model for how other U.N. organizations should operate. However, U.S. interests and those of American citizens and businesses would not be significantly compromised if the U.S. was forced to end financial contributions to WIPO.

The bottom line is that the U.S. supports these organizations due to historical precedent, to demonstrate support of their goals and objectives, or out of convenience. U.S. contributions to these organizations are not critical to U.S. interests and, generally, alternative bilateral or multilateral options exist for supporting the activities conducted by those bodies.

What the U.S. Should Do

In order to maximize pressure on U.N. organizations to resist Palestinian membership efforts, the U.S. should:

 • Oppose Palestinian membership in the U.N. General Assembly and all U.N. organizations. The membership request is clearly an attempt by the Palestinians to isolate Israel. Diplomatically and rhetorically, the Palestinians will portray any U.N. membership as validation of its unilateral declaration of statehood and use it to circumvent bilateral negotiations with Israel. Such an action would reflect poorly on those member states willing to misuse the U.N. in this fashion and, more broadly, damage the credibility of the U.N. in a manner reminiscent of the “Zionism is racism” resolution adopted by the U.N. General Assembly in the 1970s.
 • Enforce the prohibition on funding for U.N. bodies that grant Palestinian membership. In the late 1980s, the Palestinians sought membership in UNESCO and the World Health Organization, to bolster their claims of statehood. The U.S. blocked that effort by making a credible threat to withhold contributions to any U.N. organization that admitted the PLO as a member state and later codified that policy through laws enacted in 1990 and 1994. The Palestinians’ successful 2011 membership bid to UNESCO was abetted by a perception that the Obama Administration would try to maintain U.S. funding for UNESCO even if the Palestinians were admitted as a member state.
 • Since the U.S. announced that all funding would be withheld to UNESCO in compliance with U.S. law, the Palestinians have reversed their previously stated intent to gain membership in 16 other U.N. specialized agencies. Clearly, the threat of U.S. withholding, made credible by the UNESCO decision, led these other U.N. organizations and member states to dissuade the Palestinians from pursuing membership in those bodies right away. The most effective means for preventing future Palestinian membership in U.N. organizations and maintaining U.S. participation in and support for these programs are to maintain and enforce the current funding prohibitions under U.S. law.
 • Refuse to amend the law to permit a presidential waiver of the funding prohibition or preemptively insert exemptions to the law. As is the case for UNESCO, the U.N. specialized agencies and related organizations that are open to Palestinian membership without a vote, or are the most likely membership targets for the Palestinians, are not critical to U.S. interests. However, U.S. interests are more directly supported by U.N. specialized agencies and related organizations like the IAEA, the WHO, the ICAO, and the IMO. It is uncertain when, if ever, the Palestinians will seek membership in these organizations. In the wake of the UNESCO vote, the U.S. funding prohibition has led these organizations and their member states to tell the Palestinians that their membership is not welcome at this time. The Palestinians may eventually gain membership in these institutions, and the U.S. will have to decide how to react, but preemptively exempting these or other U.N. bodies from the funding prohibition or amending current law to allow the President to waive these prohibitions would effectively be a green light encouraging them to grant membership to the Palestinians.

Conclusion

Diplomatically and rhetorically, the Palestinians will portray membership in any U.N. organization as validation of their unilateral declaration of statehood and use it to circumvent bilateral negotiations with Israel. Although U.N. membership will be unattainable as long as the U.S. is prepared to use its Security Council veto, the Palestinians are unlikely to abandon their efforts to gain membership in the U.N. or U.N. specialized agencies and related organizations as long as they believe that they may eventually succeed or that the effort provides an advantage to them or a disadvantage to the U.S. or Israel. The U.S. was unable to block Palestinian membership in UNESCO, but it should make every effort to prevent other U.N. organizations from granting them similar status because Palestinian membership in the U.N. and other U.N. specialized agencies and related organizations would further encourage the Palestinians to erroneously believe that their objectives can be achieved without direct negotiations with Israel, gravely damaging the long-term prospects for a negotiated Israeli–Palestinian peace.

Moreover, the Palestinian Authority could also use membership in these organizations to launch diplomatic, political, and legal challenges to Israel. In 2009 the Palestinians asked the International Criminal Court (ICC) to extend its jurisdiction to the Palestinian territories and investigate crimes allegedly committed by Israel. The ICC has yet to decide on that request. In another example, the Palestinians have previously sought to register Jewish and Christian holy sites as Palestinian “World Heritage” sites under the UNESCO program, including the towns of Hebron and Bethlehem, and the Church of the Nativity. The Palestinians have already announced that one of their first actions after gaining UNESCO membership would be to resubmit these World Heritage requests.

The most influential means available to the U.S. to convince the U.N.’s specialized agencies and other bodies to eschew Palestinian membership is the threat of ending U.S. financial support. If the U.S. eliminates, modifies, or otherwise weakens its own laws to allow U.S. contributions despite Palestinian membership, the U.S. would effectively encourage these organizations to admit the Palestinians as a member.

(www.thecuttingedgenews.com / 1912.2011)

Geen visum voor omstreden Marokkaanse imam

Imam Mohamed Al-Maghraoui tijdens een bijeenkomst in Marrakech.

Het ziet ernaar uit dat de omstreden Marokkaanse imam Mohamed al-Maghraoui deze week niet naar Nederland komt. Hij heeft nog geen visum aangevraagd. Als hij dat alsnog zou doen, is het praktisch niet meer mogelijk dit document op tijd te verstrekken.

Bovendien zijn er redenen om hem een visum te weigeren, schreef minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken maandag aan de Tweede Kamer. De As Soennahmoskee in Den Haag had de imam uitgenodigd om te komen spreken op een bijeenkomst over ‘standvastigheid en verleiding’ op 23 december.

Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen de komst van de geestelijke, die onder meer voorstander zou zijn van het uithuwelijken van kleine meisjes. PvdA-Kamerlid Khadija Arib had het kabinet gevraagd voor vrijdag duidelijkheid te geven over het al dan niet verlenen van een visum aan de imam.

(www.parool.nl / 19.12.2011)