IND-STUKKEN LATEN ZIEN: LEERS MOET ZAAK MAURO OPNIEUW ONDERZOEKEN

29-10-2011 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil dat minister Leers de documentatie over Mauro Manuel opnieuw ‘in samenhang’ onderzoekt. Gesthuizen heeft van asieladvocaten stukken van de IND ontvangen, waarin staat dat bij een beroep op de discretionaire bevoegdheid ‘in elke zaak gekeken wordt naar het samenstel van de door de vreemdeling aangevoerde bijzondere en schrijnende omstandigheden’. Gesthuizen is van mening dat Leers enkel gekeken heeft naar afzonderlijke schrijnende omstandigheden maar niet naar de samenhang in die omstandigheden. Ze eist van Leers dat hij de zaak opnieuw bekijkt volgens de richtlijnen van de IND zelf.

Sharon GesthuizenGesthuizen: ‘Wat de minister deze week heeft gedaan klopt niet. De minister zegt steeds dat de omstandigheden afzonderlijk niet schrijnend genoeg zijn. Maar hij bekijkt het geheel niet in samenhang. Het feit dat Mauro al bijna 10 jaar in Nederland is, en een gezinsleven heeft opgebouwd met zijn pleegouders en pleegbroertje. Hij spreekt vloeiend Nederlands en volgt hier zijn ICT-opleiding. Het feit dat hij de taal niet meer spreekt van Angola, het land waar hij niemand kent en naar toe dreigt te worden gestuurd en waar hij bang voor is. Aan al die criteria voldoet Mauro gewoon. Dat de minister de afzonderlijke omstandigheden niet schrijnend genoeg vindt is onbegrijpelijk, maar in samenhang kán de minister niet anders dan vaststellen dat het een schrijnende situatie is. En dan is een hoop mogelijk. Gisteren bleek tijdens Nieuwsuur dat een jongen in een vergelijkbare situatie door voormalig staatssecretaris Albayrak is gered. Het kan dus gewoon binnen de regels, maar het lijkt er op dat de minister geen oplossing in deze zaak wil en er aan vast houdt een harde daad te stellen om de PVV te bedienen.’

Donderdag vergaderde de Tweede Kamer, in aanwezigheid van Mauro zelf, over de dreigende uitzetting van de jonge Limburger. Het voorstel van het CDA om een studievisum voor Mauro ‘met voortvarendheid’ te behandelen noemt Gesthuizen ‘valse hoop’. Namens SP, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie legde Gesthuizen donderdagnacht een stemverklaring af, waarin ze uitlegde waarom deze partijen de motie van het CDA niet konden steunen:

Moties betekenen heel simpel: kiezen voor of tegen. De keuze is nu echter moeilijk en ook oneerlijk. Ik heb het over de motie van het CDA betreffende het studievisum. Wij weten namelijk niet waarvoor wij kiezen als wij hiertegen ja zeggen. Niet alleen weigerde de minister vandaag op onze vragen over de procedure rond dat visum duidelijkheid te geven, waardoor wij, evenals degenen die het betreft, compleet in het duister tasten, maar het is ook een motie die de verantwoordelijkheid helemaal op de schouders van Mauro Manuel legt, en daarmee voor ons, die nu moeten kiezen, onduidelijk is. Wij weten niet of Mauro dit aankan. Waarvoor kiezen wij? Wij zouden hiermee stemmen voor een oplossing voor de minister, een uitweg, en niet voor maar eerder tegen een oplossing voor Mauro. Zoals gezegd, is de motie te vaag om een oplossing te bieden. Zij biedt valse hoop. Er is geen garantie dat Mauro zijn aanvraag in Nederland mag indienen. Er is geen garantie dat Mauro tijdens en na zijn studie mag blijven. Wat als hij het vereiste niveau niet haalt? De motie betekent voor zover alleen een uitstel van uitzetting naar Angola van de jonge Limburger. Daarom is deze motie voor SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren niet acceptabel en zullen wij tegenstemmen.’

(www.sp.nl / 26.10.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *