Mauro’s vrienden: “toekennen van verblijf aan Mauro enige optie”

ARGUMENTEN VAN MINISTER LEERS WEERLEGD :

1) AANWEZIGHEID BIOLOGISCHE MOEDER: Mauro heeft geen noemenswaardig contact met haar daarom heeft het NIDOS (jeugdzorgasielzoekers) na herhaalde pogingen besloten dat contact niet mogelijk is, daarna is geïnvesteerd in verstevigen band met pleegouders.

2) VERWIJT MAURO NIET TE HEBBEN VOORBEREID OP TERUGKEER:
De Nederlandse overheid, het NIDOS, heeft de pleegouders gevraagd Mauro op te vangen. Mauro en het gezin hebben altijd aan alle afspraken en verzoeken voldaan.
De voogd van het NIDOS valt ook niet te verwijten, hij heeft vastgesteld dat de band met de moeder niet meer goed was en terugkeer onacceptabel, hij meent dat de band voor Mauro niet meer te herstellen is. De voogd heeft in zijn beslissingen gehandeld overeenkomstig hetInternationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK).
Voor Nederlandse kinderen wordt de regel gehanteerd dat een kind dat 2-3 jaar elders geworteld is, niet meer verplaatst wordt. Deze regel wordt ten aanzien van Mauro niet toegepast, hij wordt zelfs na 8 jaar niet als geworteld beschouwt als het aan de minister ligt. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen kinderen
Mauro heeft het recht op “family life” opgebouwd en het recht moet worden toegepast in het beste belang! van het kind.

3) PRECEDENTWERKING: het verhaal van Mauro is uniek, we hebben noch namen noch aantallen gehoord van de minister wat betreft andere pleegkinderen die wachten op verblijf.Mauro’s situatie is uniek:
a) op zeer jonge leeftijd hierheen gekomen
b) als alleenstaande minderjarige vreemdeling
c) langdurig verblijf in Nederland (ruim 8 jaar)
d) gehecht geraakt en gebleven aan pleeggezinDeze unieke situatie maakt dat minister Leers ook zijn discretionaire bevoegdheid kan gebruiken. In voorgaande jaren is ongeveer 160 keer per jaar deze speciale bevoegdheid toegepast om zeer schrijnende gevallen toch toe te laten.
Minister Leers heeft deze bevoegdheid pas iets meer dan 40 keer gebruikt.Als Mauro’s Vrienden menen wij dat minister Leers in gegeven omstandigheden zijn bevoegdheid moet gebruiken om aan Mauro een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te geven.
ALS MAURO’S VRIENDEN MENEN WIJ DAT MAURO ZONDER MEER RECHT OP VERBLIJF HEEFT VOLGENS DE TOEPASSING VAN HET IVRK, HETGEEN OVEREENKOMSTIG IS MET DE EERDERE POSITIEVE BESLISSING VAN DE VREEMDELINGENRECHTER. NU DE MINISTER OM POLITIEKE REDENEN HET BESLUIT VAN DE RECHTERS, DUS HET RECHT!, NAAST ZICH NEERLEGT, IS HET TOEPASSEN VAN DE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID DE ENIGE OPTIE
(poli2020.com / 26.10.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *