OccupyUtrecht

Tijd
zaterdag 15 oktober om 12:00 – 31 december om 23:30

Locatie

Gemaakt door:

Meer informatie
Bezetting domplein Utrecht vanaf 15 oktober -12:00

Het tijdstip is aangebroken. Wij de 99%, pikken het niet meer.

THIS IS AN ONGOING EVENT !

Please check our website http://www.occupyutrecht.nl/ > Assemblies for updates.

————————–—————–

Voor degene die willen helpen met een grotere opzet na 15 Oktober. Stuur een mail naar occupyutrecht@gmail.com

INET > http://www.occupyutrecht.nl/

MAIL > occupyutrecht@gmail.com

TWITTER > http://twitter.com/#!/OccupyUtrecht

IRC > chat.indymedia.org #occupyutrecht

HYVES > http://occupyutrecht.hyves.nl/

FACEBOOK > http://www.facebook.com/groups/143372925762086/

————————–—————–

We zagen eerder de #occupywallstreet demonstraties ontstaan op 17 September. Zij demonstreren voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen en kijken daarbij naar Wall Street. Iedereen dient niet alleen een eerlijke toegang te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben. Niet slechts enkelen!
Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

Occupy Utrecht is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupywallstreet demonstraties. Wij willen door een vreedzame demonstratie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

Occupy Utrecht heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie namens en voor iedereen. Help dus mee en deel dit event met iedereen om samen een toekomst te bieden aan onze maatschappij.

In solidariteit met http://occupywallst.org/ zullen we Utrecht 15 oktober gaan bewonen.

Doelen:

We zijn solidair met Occupy Wall Street & de Global Change beweging.
We geven politici & banken één duidelijke boodschap/kans:
Wakker Worden! Verdiep u en neem verantwoordelijkheid!
We zijn voor ware democratie.
We zijn voor een andere, eerlijkere samenleving.
We nodigen mensen uit om mee te denken over verandering, een andere, eerlijke samenleving en ware democratie..
We vragen de 99% (ja, jou!) om initiatief te tonen en te ontwikkelen naar eigen vermogen en wil.
Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn sleutelwoorden.

English:

Occupy Utrecht Domplein from 15 October 12:00

The time has come. The 99% has woken.

After months of protests in Spain and recently WallStreet. The dutch squares will also be taken by the people. At 12:00 Occupy Utrecht will organise a kick-off event towards Amsterdam or The Hague.

Untill 13:30 there will be several speakers and open debate. Afterwards we will goto Amsterdam or The Hague (thats up to you).

————————–——————

If you would like to help and make this event larger after the 15th of October please contact us.

INET > http://www.occupyutrecht.nl/

MAIL > occupyutrecht@gmail.com

TWITTER > http://twitter.com/#!/OccupyUtrecht

IRC > chat.indymedia.org #occupyutrecht

HYVES > http://occupyutrecht.hyves.nl/

FACEBOOK > http://www.facebook.com/groups/143372925762086/

————————–——————

We have seen the #occupywallstreet protests emerging on September 17. They are protesting for freedom and justice for the 99%, focussing on the Wall Street. The 99% should not only receive an equal share of their wealth but also an equal right to make decisions.
Electing representatives that do not live up to their promises is NOT a democracy. A country in debt, resulting from the monopoly of banks to print money is NOT a free country.

Occupy Utrecht is an action in collaboration with #globalchange and #occupytogether. By means of a peaceful protest we want to direct attention to these topics.

We invite everybody to help us in the search for solutions and to join us in creating positive change. Progress, collaboration and awareness are the keywords of these protests.

Occupy Utrecht has no leaders of representatives. This is an action in the name of everyone.

In solidarity with http://occupywallst.org/ Utrecht will be occupied on the 15th of october.

Goals

We stand in solidarity with the Occupy Wall Street and the Global Change Movement.
We are sending a clear message to politics and banks: Wake up! Accept your responsibilities!
We stand for true democracy.
We stand for a transparent society.
We invite people to think about true democracy and change.
We ask the 99% (yes, you!) to take initiative and develop own power and will.
Progress, collaboration and awareness are the key words.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.