Mondiale Marshallhulp Palestina

De aanvraag voor erkenning van de soevereine staat Palestina is lopende en overal hoort men de voor- en de nadelen, voor-  en de tegenstanders. Wat men niet hoort, zijn
de mensen op straat in Palestina, die het moeilijk hebben, want er is weinigtot geen werk en dus weinig tot helemaal geen geld. En dit alles gebeurt in de grootst opgezette gevangenis in de wereld. Wekelijks komen er vragen voor hulp, zowel financieel als fysiek, binnen bij de redactie.

Palestina heeft geld nodig, maar hoe moet dat?

Belangrijk is dat er gewerkt wordt aan de opbouw van het land, opbouw van de toekomst voor de Palestijnen. De toekomst van het Palestijnse volk moet weer gezond en zonnig worden, waarbij men kan leven in vrijheid, vrede en vriendschap.  Hierbij
is het noodzakelijk dat er groots ingezet wordt op de opbouw van het land, door
middel van educatie (‘jongeren zijn onze toekomst’) , er moet werkplekken
worden geschapen (‘werk voor geld’), zorg (‘zorg voor de mensen die het nodig
hebben’) en toerisme (‘geld in het laatje’).

Jongeren zijn onze toekomst is een gezegde, die in Nederland gebruikt wordt, maar geldt voor meerdere landen, speciaal voor Arabische landen, waar de werkeloosheid onder jongeren erg hoog is, speciaal in Palestina. Belangrijk is dat er wat gedaan wordt aan de opleidingen die resulteren in een baan. Het kan toch niet zo zijn dat voor de jongeren het leven uitzichtloos is en blijft en dat ze op alle mogelijke manieren het land willen ontvluchten. De toekomst van dit mooie land ligt in de handen van deze jongeren en hier moet wat mee gedaan worden. De wereldgemeenschap moet zich bewust zijn van de verantwoording die ze hebben t.o.v. een volk wat jarenlang onder het bezettende juk van Israël leeft. Het is nu tijd om dit te accepteren, toe te staan dat het
Palestijnse volk een eigen soevereine staat krijgt en dat ze financiële en fysieke hulp nodig heeft.

Om de Palestijnen te helpen is werk voor geld nodig en dat kan vooral door te investeren in grote industrie, kleinschalige industrie en toerisme. Mondiale grote concerns moeten de mogelijkheid onderzoeken om een bedrijf te starten op het grondgebied van Palestina, waarbij de concerns natuurlijk werken aan winst, maar wel werken met lokale mensen. Hierbij valt te denken aan ICT-bedrijven, medische bedrijven, maar ook bedrijven die kunnen werken aan de opbouw van de infrastructuur van het land en huizen, hotels, transport. Daarnaast moet de opzet gemaakt worden van industrie op kleinere schaal, hierbij valt te denken, aan olijfolie, Palestijnse producten en keffiyah.
Deze laatste industrie, micro-krediet industrie, moet op manier opgezet worden, zodat de Palestijnse man of vrouw er aan verdient en niet de kredietverstrekker in eerste instantie.

Kortom, er is hulp nodig voor het land dat door vele landen wordt vergeten, voor de mensen die al jaren leven in bezet gebied. Het is nu tijd voor een moderne Marshallhulp om dit mooie land weer op te bouwen.

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *