Faillissement van het PVV gedachtengoed I

De PVV doet halsstarrige pogingen om haar gedachtengoed vast te houden, maar hier blijken toch kleine barstjes in te komen. Een belangrijk bespreekpunt  is altijd het dubbele paspoort / nationaliteit geweest voor deze eenmans partij.

De voorman van de PVV, G. Wilders, heeft steeds aangegeven dat hij tegen twee
paspoorten en nationaliteiten was en is, maar zelf heeft hij nog steeds geen openheid
gegeven over de status van mevrouw Wilders, die uit Hongarije is gekomen.  In 2010 heeft Alexander Pechtold hier reeds vragen over gesteld.  De PVV is van mening dat
iemand met twee paspoorten minder loyaal zouden zijn aan Nederland.

In oktober 2010 kon G. Wilders weer de barricaden op toen hij er achter kwam dat de staatssecretaris van volksgezondheidszorg, Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een Zweeds paspoort had.  Meneer Wilders kwam tot een motie waarin werd opgeroepen dat de staatssecretaris haar tweede paspoort in zou leveren; de motie heeft geen meerderheid gehaald.

De minister van buitenlandse zaken, Uri Rosenthal, is geboren uit joodse ouders en gehuwd met een vrouw uit Israël. Dit hoeft niet te betekenen dat beiden dubbele nationaliteiten hebben, maar men zou er een vraagteken bij kunnen zetten. Echter de PVV heeft hier geen vragen over gesteld. Misschien is het van minder belang geworden, onder belang van het gedogen, misschien zal de PVV geen vragen meer stellen over dubbele paspoorten.

Nu blijkt dat een statenlid van de PVV in Gelderland, Petra Kouwenberg, die aangekondigd werd in de media als het multiculti gezicht van de PVV, nog steeds een dubbele nationaliteit te hebben. Mevrouw Kouwenberg heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook een Turks paspoort. Van de laatste heeft ze afstand willen doen, maar dat is – tot nu toe – niet gelukt.

Haar partijleider heeft echter geen consequenties verbonden aan de tweede nationaliteit voor het statenlid, ook geen afspraak vooraf gemaakt dat mevrouw geen statenlid kon worden als ze het tweede paspoort niet had laten schrappen.  Het is geen punt van belang meer voor G. Wilders en de PVV reageert er ook niet meer op … alleen nog wat geblaat in de marge op het moment als er een boerkaverbod wordt
afgekondigd  ….  “de-islamisering”  heet het dan.

Het gevecht tegen de dubbele nationaliteit is verstomd en niet meer van belang voor de PVV, mogelijk al uit het partijprogramma geschrapt … wat volgt?

© KhamakarPress

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *