Open brief aan minister president M. Rutte

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Met stomme verbazing en een grote mate van schaamte kon ik gisteren vernemen dat de PVV gewonnen heeft van de VVD, of wel het boerka verbod wordt besproken en waarschijnlijk ingevoerd.

Gaarne wil ik u wat gedachten meegeven en verzoeken goed na te denken voordat u deze grote stap (voor een deel van de Nederlandse maatschappij)  gaat nemen.

Nederland heeft ongeveer zestien miljoen inwoners, waarvan – gisteren werd het nogmaals gemeld op de Nederlandse tv – 150 dames een boerka dragen. Omgerekend is het erg weinig en dus stel ik u de vraag, waarom moet dit verbod komen, ondanks het feit dat er grotere problemen zijn, zoals de bezuinigingen, de financiële crisis en de crisis om Griekenland, de crisis om Europa en het geweld, waarbij mensen de straat opgaan met pistolen, geweren, messen en wat al niet meer.

In deze tijd weet de PVV u te verleiden om het boerkaverbod in te voeren, in het kader van het stoppen van de islamisering van Nederland.

Meneer Rutte, waar is dit verbod nu op gestoeld? Wilt u de vrouwen werkelijk beschermen tegen de (volgens sommige islambashers  bestaande) druk op vrouwen van m.n. mannelijke familieleden? Of gaat het u echter om de veiligheid op straat? Bij deze verzoek ik u  de officiële cijfers kenbaar te maken van geregistreerde druk binnen families die op vrouwen worden gelegd om
een boerka te dragen. Daarnaast vraag ik bij deze de officiële cijfers op van de aanslagen die in Nederland zijn gepleegd door vrouwen die een boerka dragen en tevens de cijfers waarop u baseert dat het dragen van een boerka een substantiële bedreiging is voor de veiligheid in Nederland.

Tenslotte wil ik u wijzen op twee punten die van belang zijn voor de vrouw die een boerka draagt, nl. de vrijheid van kiezen en haar
religie. Hierbij wil ik u de tekst nog eens laten lezen van artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden  (Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod):

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Indien het boerkaverbod gaat komen en u kunt de gevraagde cijfers niet openbaar maken, dan bent u bezig met discriminatie van vrouwen die wegens hun godsdienst, levensovertuiging of vrije wil een boerka willen dragen en volgens bovenstaande tekst uit de Grondwet is dit niet toegestaan.

Nogmaals doe ik een dringend beroep op uw verstand van liberale normen en waarden om af te zien van het boerkaverbod.

Als dit verbod er toch gaat komen – ik hoop dat de advocatuur dit zal oppakken – in het kader om de islamisering van Nederland
tegen te gaan, wat zal dan uw volgende stap worden? Een verbod op de foularah (hoofddoekje) van de moslima of een verbod van mijn keffiyah (Palestijnse sjaal)die ikelke dag draag?  Tenslotte kunnen beide ook gebruikt worden om het gezicht voor een groot gedeelte te bedekken.

Meneer Rutte, beste Mark, u heeft steeds aangegeven de minister president van alle Nederlanders te willen zijn, laat dat dan ook zien en toon u een man en ga eens met een moslima met een boerka praten en vraag waarom ze dat doet. Overtuig uzelf dat ze geen bedreiging voor de veiligheid van Nederland is. Werp die juk van de PVV af  – stoppen van de islamisering van Nederland – werp deze verre van u.

Henny A.J. Kreeft
Voorzitter Nederlandse Moslim Partij

@ KhamakarPress

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *