Palestine Link

De kwestie Palestina: een onoplosbaar en complex conflict dat al jaren sleept en waaraan weinig valt te doen. Nederland denkt geen part en deel te hebben aan wat daar gebeurd. Men kent de feiten niet, maar heeft wel een mening. Echter, Nederland speelt wel degelijk een rol in het voortduren van het gewapend conflict en de bezetting van Palestina door Israël. Nederland kiest partij, tegen mensen die zij niet kent, de Palestijnen.

Juist vanwege de betrokkenheid van Nederland in dit militair conflict, is het van belang dat Nederlanders Palestijnen leren kennen zoals ze zijn, slachtoffers van de Europese geschiedenis, maar vooral mensen met een eigen geschiedenis cultuur en vreedzame aspirarties voor een betere toekomst.

Palestine Link wil de mythes en sterotypes over de Palestijnen doorbreken – de ontmenselijking en demonisering van een heel volk tegengaan. Palestine Link wil de Palestijnse geschiedenis heroveren op de gangbare geschiedsschrijving en media. Wij willen dat u de Palestijnen en Palestina buiten het raamwerk van het geweld van ‘het conflict’ leert kennen – met hun culturele en politieke diversiteit, ondernemerszin en gastvrijheid.

Aanleiding

Iedereen heeft wel een mening over “Israël en de Palestijnen”. Het debat is sterk gepolariseerd. De Nederlandse regering geeft onvoorwaardelijke steun aan de partij die de oorspronkelijke bevolking militair bezet houdt. Schijnbaar ongeremd door internationale afspraken en mensenrechtenovereenkomsten lijkt de Nederlandse politiek haar lot te hebben verbonden aan het militaristische denken van Israël.
Zelfs de huidige omwentelingen in de omringde Arabische landen zijn geen aanleiding om haar kijk op de Israëlische bezetting van Palestina te herzien. Hoewel de laatste jaren ook pleitbezorgers van de Palestijnse zaak van zich laten horen, voeren de Israël aanhangers, hoewel langzaam in de minderheid, in het publiek debat nog steeds de boventoon. Opvallend is dat er mensen spreken voor, namens en over de Palestijnen, maar dat Palestijnen in Nederland nauwelijk deelnemen aan het debat. In de cruciale discussies ontbreekt hun visie en inbreng.

Doel

Palestine Link komt op voor de Palestijnse nationale en mensenrechten, en Palestijnse belangen. Daar en in Nederland. We willen een eerlijk beeld geven van het land en haar bevolking, zoals het was, nu is en wat het kan worden. Palestine Link slaat een brug voor mensen die elkaar daadwerkelijk willen ontmoeten.

Uitvoering

Palestine Link wil haar doel bereiken door een authentiek, sterke en onafhankelijke Palestijnse stem te laten horen, alsmede een professionele informatie- en dienstverlening aan te bieden middels:.

Het raamwerk van de discourse over Palestina te herijken
Palestine Link wil de vast geroeste paradigma’s die gebezigd worden door de media, de politiek en publieke discussies uitdagen. Palestine Link wil het adres worden waar men terecht kan voor feiten en cijfers, achtergrond informatie over diverse aspecten van de Palestijnse samenleving.

Palestina agenderen
Palestine Link wil pro-activief de relevante politieke agenda’s beinvloeden, zowel op Nederlands als op Europees niveau. Palestine Link doet dit door een juridische benadering van de Palestijnse zaak te promoten, en politici en maatschappelijke organisaties daarin te betrekken.

Branding Palestine
Palestine Link geeft een postief beeld van Palestina en de Palestijnen in strijd met de huidige negatieve stereotypen en mythes. Ontmoetingen van Nederlanders en Palestijnen Palestine Link is een vraagbaak en makelaar voor academici, studenten, onderzoekers, zakenmensen, spirituele leiders, toeristen, professionals en andere groepen die geinteresseerd zijn hun collega’s te ontmoeten in Palestina, en vise versa.

Extra

Wist u dat Nederland op verschillende wijze deel neemt aan de bezetting van Palestina, dat Nederland Israel legitimiteit verschaft om van alle voordelen van de EU mee te profiteren, het land een speciale status heeft op Schiphol (ook voor wapendoorvoer), Nederlanders dienen in het Israëlische leger, een Nederlandse-Israëlische nationaliteit geen thema is, Israëliers geen visum nodig hebben om Nederland binnen te komen, dat daarentegen de slachtoffers van Israëlsche verdrukking zelfs met een Nederlands paspoort Israël niet inkomen en de Nederlandse overheid dan niet voor hen opkomt, dat Palestijnen zelfs met familie in Nederland de grootste moeite hebben een visum te krijgen, dat elke vorm van steun aan Palestijnen in Nederland wordt gezien als iets dat eigenlijk niet kan, of op z’n minst bijzonder is, dat een Palestijn nooit iets kan zeggen in de media zonder dat een joodse (Israëlische) tegenstem moet worden gehoord, dat men doet alsof dit een conflict is tussen twee militair aan elkaar gewaagde partijen, dat een Palestijn moet liegen wanneer hij/zij zich ergens laten registreren in Nederlandomdat zij/haar geboorteland niet in het Nederlands register staat, , dat Nederland verdient aan militaire handelsberekkingen met Israël, dat Israëlische verdachten van oorlogsmisdaden Nederland zonder risiko’s in en uit lopen, dat wij in Nederland van Palestijnen het onmogelijke vragen, namelijk hun land, geschiedenis, aspiraties, rechten en de toekomst van hun kinderen, kortweg hun eigewaarde op te geven… ………
Dit wil Palestine Link laten zien … door:

– op te komen voor de rechten van Palestijnen ook in Nederland – ontmoetingen tussen Nederlanders en Palestijnen te faciliteren
– alternative informatie te vertrekken
– te laten zien dat Palestijnen deel uit maken van en een bijdrage leveren aan Nederland
– Nederlanders en Palestijnen te helpen samen te werken

(www.voordewereldvanmorgen.nl / 05.09.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *