Onderzoek niet gestelde vraag

Behalve wanneer het Palestijnse volk zich tracht te verdedigen tegen de inhumane aanvallen van Israël, hoor je niets in de westerse media over Palestina. Daarentegen staan de kranten vol  over de landen waar de Arabische Lente of Jasmijnrevolutie de kop opsteekt. Waar niets over geschreven of gehoord  wordt,  niet in het westen, maar ook niet in de Islamitische landen, is hoe zit het met de Islam en de revolutie. Vanuit het westelijke beeld is dit mogelijk wel te begrijpen daar de westerse opiniemakers en media niet de kennis hebben, niet geïnteresseerd zijn of denken vanuit de alom bekende westerse normen van democratie. Maar waarom is het zo stil vanuit de Islamitische landen? Hebben de dictatoriale leiders niets op met de Islam en zijn ze alleen maar bezig met geld, macht en eigen gewin? Het heeft er alle schijn van, gezien de stuiptrekkingen van Khadaffi, Assad en Salah.

Het onderzoek naar de niet gestelde vraag

De Qur’an erop naslaand, dan kan in Surah al-Baqarah 2: 256 worden gelezen:

“Laat er geen dwang zijn in religie”.

Dit houdt dat een niet-moslim niet gedwongen kan worden om moslim te zijn of de islamitische wet te volgen in een islamitische staat. Hoe is het mogelijk als de wet van Allah niet geldt voor iedereen, dat een dictator dan zijn wet op kan leggen op iedereen in het islamitische land door militaire macht? In de tijd van de vier kaliefen was het ondenkbaar dat iemand aan de macht kwam via een militair ingrijpen of macht. In die dagen was het gewoon dat de zaken geregeld werden via publieke inspraak (Shura of raadpleging), zoals te lezen is in Surah Al Shurah 42:38:

“… hun gemeenschappelijke zaken werden geregeld door wederzijds overleg.”

Natuurlijk verschilt een westerse democratie van een Islamitische gemeenschap, daar in de eerste de mensen hun eigen wetten en
grondwet maken en in de laatste de wetten en grondwet zijn gebaseerd op de Goddelijke leiding. Echter dat betekent niet dat de wil en wensen van het volk in een Islamitische staat minder zouden gelden dan die in een westerse democratie, aangezien de Islamitische staat gevormd is volgens het koranische principe: “Er is geen dwang in religie”, wat dus inhoudt dat het alleen via vrije keuze en de wil van het volk of de maatschappij haar wetten en grondwet ontleent van de leiding van God.  Dit houdt in dat het volk aangeeft via Shura wie de leiding krijgt van een maatschappij of land, dus in overeenstemming met de wil van het volk. Tevens heeft deze democratische regel tot gevolg, dat dictators die eerst met militair geweld de macht grijpen om via een schijn Shura of via een gecontroleerde vorm van democratie om de grillen van de dictator uit te voeren, totaal geen basis vinden in de Islam.

Duidelijk is dus dat een dictator in een Islamitisch land nooit zijn status uit de Islam gehaald kan hebben en alleen maar uit is op eigen gewin (zoals elke dictator), meestal over het hoofd van het volk; de laatste weken kan dit beter vertaald worden als over de lijken van het volk.

Maar heeft dan het volk van de Islamitische staat het recht om op te staan tegen de agressor van het land?

In Surah An Nisaa 4:59 kan de volgende tekst  gevonden worden:

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben.”

Met deze tekst in de hand zegt een aantal moslims dat men niet mag demonstreren of betogen tegen de heerser, want dit is in opstand komen tegen die heerser. In opstand komen tegen een heerser kan fitna veroorzaken, in zin van chaos en wanorde (en rellen om te plunderen). In feite geldt dit ook in de westerse democratie, kijk maar eens naar de demonstraties in Engeland.

Echter via de overlevering (Moeslim) is de volgende tekst bekend geworden: “Leiders zullen over jullie worden benoemd, en jullie zullen vinden dat zij zowel goede als slechte daden verrichten. Wie hun slechte daden haat worden ontheven van schuld. Wie hun slechte daden afkeurt is veilig. Maar wie hun slechte daden goedkeurt en hen imiteert (is zondig).” Hieruit kan geconcludeerd worden dat een moslim in opstand mag komen tegen de heerser, nl. om te gebieden van het goede en het verbieden van het kwade. En dat is de plicht van elke moslim. Sterker nog de Boodschapper van Allah (saw) heeft aan een demonstratie mee gedaan n.a.v.  Surah Al Hidjr 15: 94 – 96)

“Verkondig daarom openlijk hetgeen u is bevolen en wend u van de afgodendienaren af. Wij zijn u zeker
toereikend tegen degenen die bespotten, Die andere goden met Allahvereenzelvigen; maar zij zullen het weldra te weten komen.”

Na de openbaring van dit vers stelde een van de moslims een demonstratie voor, die geaccordeerd werd door de Boodschapper van Allah (saw).

Tenslotte een fundamenteel punt: het is niet correct te zeggen, dat alles wat de Boodschapper van Allah (saw) niet heeft gedaan, is verboden. De moslim heeft de plicht om zich elke dag bezig te houden met lezen, leren en te begrijpen. Hierbij moet zeker gedacht worden aan het gebieden van het goede en het verbieden van het kwaad. Elke moslim is elke dag bezig om deze afwegingen te maken, zowel in zichzelf, als buiten hem zelf (dit is de feitelijke Jihad). Als een moslim inziet dat de heerser verkeerd bezig is, heeft hij de plicht om dit kenbaar te maken.

©KhamakarPress

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *