HEMA!! Waarom een boycot van Israël? Hema verkoopt wijnen uit Israël!!!!!!Foei!!!!

Waarom een boycot van Israël? Hema verkoopt wijnen uit Israël!!!!!!Foei!!!!

Normaal maken Israëlische bedrijven geen onderscheid en stoppen ze producten uit Israël en uit bezette gebieden in dezelfde dozen…In dit geval zijn het ook de druiven.

Wij willen dat Israël daadwerkelijk onder druk wordt gezet om de VN-resoluties uit te voeren,meer dan 130, de mensenrechten te respecteren en gelijke rechten te geven aan al haar inwoners. Aangezien onze politici alleen gratuite verklaringen afleggen, willen we als bezorgde burgers zelf het heft in handen nemen. We kopen geen Israëlische producten meer en doen dat zolang het onrecht voortduurt. Met een boycot geven we een signaal aan Nederlandse en Europese politici en aan de Israëlische regering dat er een einde moet worden gemaakt aan de bezetting en het onrecht. Ook universiteiten, sportorganisaties en bedrijven kunnen de samenwerking met Israël stopzetten.

De wereldwijde boycotcampagne tegen de Apartheid speelde een grote rol in de ontmanteling van de racistische regering van Zuid-Afrika . Om dezelfde redenen moet ook een wereldwijde campagne tegen de criminele Apartheids- en bezettingspolitiek de Israëlische regering doen zwichten. Net zoals in Zuid-Afrika streven we naar een vreedzaam samenleven van beide volken en rechtvaardigheid voor iedereen ongeacht religie of afkomst.

Klaar en duidelijk: we veroordelen uitdrukkelijk elke vorm van racisme, dus zowel racisme tegen de Palestijnen, tegen de Joden als tegen om het even welk volk. Met onze boycot sluiten we aan bij een wereldwijde campagne, waar ook de Joodse organisatie Matzpun (Hebreeuws voor “geweten”) deel van uit maakt.

We zijn principiële tegenstanders van geweld en terreur tegen burgers, ongeacht hun ras of godsdienst. Maar het kan ook niet anders dat het geweld en de terreur van de Israëlische bezetting en kolonisatie allerlei vormen van Palestijns verzet oproept. Het is juist omdat wij de bevrijding van Palestina zoveel mogelijk met vreedzame middelen willen realiseren, dat wij oproepen tot een omvattende boycot van het bezettende en koloniserende land Israël.

De door U aangeboden wijnen komen volgens de verpakking uit Israël.De druiven

komen uit de Jordaanvallei, een deel van de bezette Palestijnse gebieden. een groot stuk van de Jordaanvallei is ingenomen door joodse kolonisten. Palestijnen hebben geen toegang tot grond die volgens het internationaal recht aan hen toebehoort. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en een bezetter mag op die gronden geen economische activiteiten ontplooien.

Wij ondersteunen het vreedzame verzet tegen de Israëlische apartheid door middel van boycot, desinvesteren en sancties. De BDS campagne is gestart als antwoord op de oproep van 173 maatschappelijke organisaties in de bezette Palestijnse gebieden en in Israel in 2005 opriepen. De oproep werd wereldwijd beantwoord: door consumenten, en mensenrechtenorganisaties maar ook door bedrijven, banken en pensioenfondsen die hun belangen terugtrokken uit bedrijven die profiteren van de bezetting.

Doel van de boycot is Israël ertoe te bewegen het internationaal recht na te leven en de bezetting van Gaza en de Westelijke Jordaanoever te beëindigen, de muur die op Palestijns grondgebied staat af te breken, de blokkade van Gaza op te heffen en de vluchtelingen hun in het internationaal recht verankerde recht op terugkeer te geven.

Het is een strijd tegen koloniale expansie en vóór het internationaal recht. Internationale bepalingen waaraan ook Israël zijn bestaansrecht ontleent, en die door alle landen en dus ook door Israël moeten worden nageleefd.

Het zou U als grote winkelketen sieren als U in de toekomst besluit géén produkten uit Israël meer te verkopen!

Hopende dat U deze email ter harte zult nemen en wij als klanten trots kunnen zijn op de besluitvorming van de Hema om géén produkten meer uit Israel te verkopen.

Met vriendelijke groet,

Ans Jansen-Meurs

(Facebook / 11.08.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *