Niet alleen Wilders bezigt oorlogsretoriek

De Pers stuurt oorlogverslaggever Arnold Karskens op reis door Nederland om sensationele verhalen te schrijven

Sinds de verschrikkelijke moordpartijen in Noorwegen is de discussie breed op gang gekomen in hoeverre Geert Wilders een verantwoordelijkheid draagt voor dit drama. Iedereen begrijpt dat hij in juridische zin geen verantwoordelijke kán zijn. Maar wél is hij verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat van haat en angst, een voedingsbodem waaruit een individu al snel tot verkeerde ideeën en handelingen kan komen. De oorlogsretoriek die Wilders al enkele jaren dag in dag uit bezigt in de Tweede Kamer, op de televisie, in de krant en op twitter kan niet los worden gezien van de oorlogshandelingen die door een ander begaan worden.

De suggestie dat Wilders echter in zijn eentje verantwoordelijk is voor het ontstane klimaat is absurd. Het is een samenspel tussen sommige politici, sommige opiniemakers, sommige ‘wetenschappers’ en zeker ook sommige media. Bij het gratis dagblad De Pers nemen ze de taak om oorlogsretoriek te bezigen wel héél letterlijk. Zij sturen oorlogverslaggever Arnold Karskens op reis door Nederland om sensationele verhalen te schrijven. Je kan een journalist wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een journalist?

Zo schrijft Karskens deze week in De Pers over de wijk Binnenstad Oost in Helmond. In deze wijk zijn inderdaad de nodige spanningen en een aantal problemen schreeuwen om oplossingen. Volgens Karskens doet de wijk hem denken “aan bezoeken in Syrië of Birma”. Hij wil zijn bronnen anoniem houden, “net als in een echte oorlog”. En dat allemaal door de overlast van Marokkanen. Karskens beschrijft dat er een Moskee is, Turkse en Marokkaanse winkels en dat de situatie is doorgeslagen naar ware terreur. De buurtbewoners overwegen volgens hem het formeren van een knokploeg. Als hij door de straat moet lopen, kijkt Karskens eerst of “de kust veilig is”.

Na zo’n artikel denk je als lezer inderdaad dat er sprake is van een kleine oorlog in Helmond. Niemand is meer veilig. De politie doet niets. De gemeente doet niets. Er is een Moskee, Turkse en Marokkaanse winkels, Marokkaanse jongeren en nu gaan we allemaal dood. Hoewel ik het volledig afkeur, kan ik begrijpen dat sommige lezers na zo’n bericht op z’n minst overwegen het recht in eigen hand te nemen. Het zou mij in ieder geval niet verbazen.

En gelijk komt Geert Wilders weer ten tonele. Hij heeft inmiddels via twitter aangekondigd dat hij Helmond wil bezoeken “om bewoners te steunen” na het lezen van het verslag over “Marokkaanse straatterreur”.

Wat Karskens echter niet vertelt is dat de geïnterviewden niet de heersende mening van de buurtbewoners verkondigen; hij belicht enkel de excessen. Hij verzuimt hoor-en-wederhoor toe te passen en spreekt niemand uit de Marokkaanse gemeenschap. Hij vertelt niet dat er vanuit juist Islamitische jongeren een project is gestart – met steun vanuit de Moskee – waarbij zij in groepen dagelijks de straat op gaan om hun leeftijdsgenoten aan te spreken op hun gedrag. Hij vertelt niet dat de imam  tijdens het vrijdagmiddaggebed het onderwerp van overlastgevende jongeren bespreekt. Hij vertelt niet dat er o.a. door de SWH-werkgroep ‘Salaam’ een bijeenkomst met alle betrokken partijen is georganiseerd met als thema ‘van overlast naar respect’. Dat er in plaats van een knokploeg juist een buurtinitiatief wordt gestart. Dat de Marokkaanse en Islamitische bewoners werken aan een beter Helmond. Dat past allemaal niet in het beeld van een oorlog waarin wij van Karskens moeten geloven.

Moet je kunnen schrijven over de problemen in de wijk? Natuurlijk! Sterker nog: het moet! Maar de keuze om een oorlogsverslaggever dergelijke artikelen te laten schrijven is verkeerd. De keuze van Karskens om zo expliciete verwijzingen naar oorlogen te maken is verkeerd. De volledig eenzijdige berichtgeving is verkeerd. Het totaal niet benoemen van initiatieven vanuit de Moskee, vanuit de Turkse en Marokkaanse middenstand, vanuit de Marokkaanse jongeren én vanuit de positief ingestelde buurtbewoners is verkeerd. Zo vergroot je de problemen. Zo voedt je de angst en vooroordelen. Zo bewandel je de weg naar escalatie.

Natuurlijk zijn Arnold Karskens en De Pers niet verantwoordelijk als iemand het heft in eigen hand neemt. Maar zij zouden wél de verantwoordelijkheid moeten voelen om zuivere journalistiek te bedrijven. Om er niet bewust voor te kiezen de voedingsbodem te willen zijn voor die ene individu die wél letterlijk neemt wat er wordt geschreven en daar naar handelt.

(www.joop.nl / 10.08.2011)

Leak of a 70 page Criminal NATO Plan to Occupy Libya

A 70-page plan detailing Western designs for the occupation of post-Gadhafi Libya, and apparently signed off on by the political leadership of the rebel Transitional Council in East Libya has been leaked, and paints a grim picture of the new regime NATO is planning on installing after the war.

The plan includes keeping large portions of the Gadhafian security apparatus intact, with a number of the leaders of the brutal regime’s crackdown left in position on condition of loyalty to the new, pro-West regime.

Even more controversial will be the “Tripoli task force,” a 15,000-man force operated by the United Arab Emirates which will, after Gadhafi is out of power, occupy the capital city of Tripoli and conduct mass arrests of Gadhafi’s top supporters.

The arrests won’t stop there, as of course they never do for a regime looking to stifle dissent. Indeed the plan also includes discussion of a new state radio network that will broadcast orders to the public to support the new government, and warning anti-Gadhafi factions that haven’t endorsed the new regime to stand down. The assumption in the report is that these factions, termed a “fifth column,” would also be arrested. The new state media will of course be necessitated all the more by the NATO attacks on the existing media.

The Transitional Council confirmed the authenticity of the report, and while the rebel ambassador to the UAE expressed “regret” that the truth had come out he said it was “important that the general public knows there is an advance plan.” It is a plan that likely won’t sit well with the protesters who were demanding democratic reform, nor those NATO members who acquiesced to the war on the assumption that it was doing something other than swapping brutal regimes in Libya.

(globalresearch.ca / 10.08.2011)

Latest Update on Gaza | #Gaza #GazaBlackOut

Article 19 of the ICCPR states that “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of (their) choice.” This right requires that all governments meet their responsibility to ensure that no one is silenced or excluded simply because they lack access to communication technology.

AAAS Scientific Responsibility, Human Rights and Law Program

And Thank God Gaza is back….. Please keep spreading the news, for the structural cuts of electricity, water, communications (all human rights) need to stop definitly and soon. Due to electricity cuts many people lost their lives due to lack of possible treatments like dialysis etc, people in need not able to call ambulances or doctors, and for years now increasingly, 90% of the water is polluted and Gaza is not able to repair the systems because of the blockade and restrictions of import of required materials for repairs. Which causes many water born diseases.

So please stay spreading the news and the call for lifting of the siege from land AND sea as well as an immediate stop on restricting communications, water, food, electrictity and all basic neccessities!

It is quite clear, Israel, which has been successful for 63 years in hiding it’s atrocities is exposed and thus now threatening even openly by social media. But in increasing way, also is silencing those who try to bring truth out. That is, if they get in the country. All are aware of the latest attempts of (Air)flotilla’s and more. Not that ships or suitcases cannot be searched. It is all about not getting in so you cannot recall to another when you get HOME!

Than we saw this:

Israeli Soldier: “We follow you at Twitter!” (at 2:47 min) – video http://t.co/jEgdESv

Which clearly indicates, Israel feels the need of defending its myths by following tweeps who exercise their humanright of relating their experiences in their town  via internet to others. But it went on:

IOF even confiscated and hijacked @Abou_Charlie ‘s telephone to “transmit lies & propaganda” http://t.co/v9sGayM 

And besides the blackout in Gaza, in the West Bank Today:

And also today at Walajeh in the West Bank, 2 tweeps got arrested at a social justice demo:
http://flic.kr/p/abK4Nh
https://twitter.com/#!/ibnezra/status/101247985270263809
https://twitter.com/#!/ibnezra/status/101247209395331072

The last tweet of @almagdela said:

“11 detained in #walajeh are forced to turn off their phones now”

In the meanwhile also Samer Allawi , correspondent of Al-Jazeera  was arrested by Israel today on his way to Jordan. Attacks on Palestinians and international press, journalists as well as photographers are increasingly reported as well.

Beside the physicial siege and blockade of all related, these new “tricks” disguised as “accident” “cablebreaks” and more, not allowing phonecompanies to repair without permits, are posing a mental siege and severe pschological stress on all those inside world’s largest open air prison, whos ways “out” only are … telecommunition. This can NOT BE. While attacking and detaining or even preventing press, social networking activists take over where the mainstream media on the ground is not present. It’s a right to inform your friends and all those interested in a person’s tweets, posts, mails etc. So we ask to spread this appeal very widely and foreward it to your representatives:

There is a RIGHT ON COMMUNICATION.
There is a RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION.
We ask your help to ensure it is also a right for Palestine. What restricting it does to people from Gaza… read it here:

(occupiedpalestine.wordpress.com / 10.08.2011)

Assad: hervormingen begin 2012 voltooid

De Syrische president Bashar al-Assad heeft vandaag tegenover een VN-delegatie gezegd dat de hervorming van de grondwet in februari of maart volgend jaar moet zijn afgerond.

Hij benadrukte zijn ’toewijding aan het hervormingsproces dat moet leiden tot een meerpartijendemocratie’, aldus een verklaring van delegatieleden Brazilië, India en Zuid-Afrika.

Verder erkende Assad opnieuw dat er ‘wat fouten’ zijn gemaakt door zijn veiligheidstroepen in het begin van de opstand. Er wordt aan gewerkt om herhaling te voorkomen, voegde hij eraan toe.

(www.parool.nl / 10.08.2011)

With The Poor

The Prophet (SAWS) actually feared for his nation from surplus more than he feared from poverty, “By Allah, it is not the poverty about which I fear in regard to you but I am afraid in your case that (the worldly) riches may be given to you as were given to those who had gone before you and you begin to vie with one another for them as they vied for them, and they may destroy you as they destroyed them .”

Yet, he realized that poverty is quite a great trial.  Therefore, he used to supplicate to Allah (SWT) saying, “O Allah, I seek refuge in Thee from disbelief and poverty.”He also used to say, “Steady us in our faith, and protect us from poverty.”

Because the Prophet (SAWS) realized the severity of the crisis of poverty and its attenuating impact on people, he supported the poor and even lived amongst them.

His life was not that different from the lives of the poor.  Lady Aisha (RA) narrated, “The family of Muhammad did not eat their fill for three successive days till he died.”

He treated the poor with mercy and kindness, and he used to give them whatever he could, although he, himself, was poor.  He also used to teach his companions to have mercy upon the poor as well.  Consider his kind, sweet words, “O son of Adam! It is better for you if you spend your surplus (wealth), but if you withhold it, it is evil for you. There is (however) no reproach for you (if you withhold the essentials) for a living. And begin (charity) with your dependants; and the upper hand is better than the lower hand.”

He also said, “If anyone gives as Sadaqa the equivalent of a date from that (earning) earned honestly, for Allah accepts that which is lawful, the Lord would accept it with His Right Hand, and even if it is a date, it would foster in the Hand of the lord, as one of you fosters his colt, till it becomes bigger than a mountain.”

And he said, “Nothing is more delighting to me than this that Uhud should be of gold for me, and no dinar is left with me out of it before three nights pass except a dinar which I would set aside for the repayment of debt upon me.”

These are many more examples of the same attitude.

The Madinan society was generally poor, and therefore, to list all incidences and narrations that demonstrate the Prophet’s (SAWS) mercy is impossible.  Yet, we are trying to clarify the picture by giving examples, and those who seek more detail can refer to the sunnah..

Consider what the Prophet (SAWS) had taught abu-Dharr (RA), although abu-Dharr was very poor, “Abu-Dharr, when you prepare the broth, add water to it and invite your neighbor over.”

He also used to teach women to give their neighbors when he said, “O Muslim women, none of you should consider even a sheep’s trotter too insignificant to give to her neighbor.”

He wanted every individual in the society to care for the others and to help them as much as they could afford.

One day, Jabir ibn-Abdullah (RA) invited the Prophet (SAWS) to eat with him at his house.  Although the Prophet (SAWS) was starving, he did not want to go alone.  He took some of the Muhajireen (immigrants from Makkah) and the Ansar (residents of Madinah) along with him, and miracously, the little amount of food available at Jabir’s house became enough to satisfy all those who attended

Abu-Talha (RA) also invited the Prophet (SAWS) to eat and the Prophet (SAWS) did the same thing. He took along all the people present in the mosque at the time, and again, a miracle happened and everyone was satisfied.

Jareer ibn-Abdullah (RA) narrated, “Some desert Arabs clad in wool clothes came to Allah’s Messenger. He saw them in sad plight as they had been hard pressed by need. He (the Prophet) exhorted people to give charity, but they showed some reluctance until (signs) of anger were seen on his face. Then a person from the Ansar came with a purse containing silver. Then came another person and then other persons followed them in succession until signs of happiness were seen on his face. Thereupon Allah’s Messenger said: He who introduced some good practice in Islam which would be followed after him (by people) he would be assured of reward like one who followed it, without their rewards being diminished in any respect. And he who introduced some evil practice in Islam which would be followed subsequently (by others), he would be required to bear the burden like that of the one who followed this (evil practice) without their being diminished in any respect.”

The Prophet (SAWS) was always keen to help the poor by giving them what he had, and when he could not find anything, he would ask his companions to help, not to leave a poor man without help.

Abu-Huraira (RA) narrated, “A person came to Allah’s Messenger (SAWS) and said, ‘I am hard pressed by hunger.’ The Prophet (SAWS) sent message to one of his wives (to procure food for him) but she said, ‘By Him Who has sent you with Truth, there is nothing with me (to serve him) but only water.’ He then sent the (same) message to another, and she gave the same reply, until all of them gave the same reply. The Prophet then said, ‘Allah would show mercy to him who will entertain this guest tonight’ A person from the Ansar stood up and said, ‘Messenger of Allah, I am ready to entertain.’ He took him to his house and said to his wife, ‘Is there anything with you (to serve the guest)?’ She said, ‘No, but only sustenance for our children.’ He said, ‘Distract their attention with something, and when the guest enters extinguish the lamp and give him the impression that we are eating.’ So they sat down, and the guest had his meal. When it was morning he went to Allah’s Messenger (SAWS) who said, ‘Allah was well pleased with what you both did for your guest this night.’”

This was how mercy was so evident in Madinah at the time of the Prophet (SAWS)!

The Prophet (SAWS) never stopped giving despite his continuous suffering.

Sahl ibn-Saad narrated, “A woman brought a woven Burda (sheet) having edging (border) to the Prophet. Then Sahl asked them whether they knew what is Burda, they said that Burda is a cloak and Sahl confirmed their reply. Then the woman said, ‘I have woven it with my own hands and I have brought it so that you may wear it.’ The Prophet accepted it, and at that time he was in need of it. So he came out wearing it as his waist-sheet. A man praised it and said, ‘Will you give it to me? How nice it is!’ The other people said, ‘You have not done the right thing as the Prophet is in need of it and you have asked for it when you know that he never turns down anybody’s request.’ The man replied, ‘By Allah, I have not asked for it to wear it but to make it my shroud.’ Later it was his shroud.”

The Prophet (SAWS) always considered giving to be better than keeping, and consequently, he continuously gave. Among the best descriptions of his merciful attitude is what Lady Aisha (RA) narrated, “We slaughtered a sheep and gave away most of it. I told the Prophet (SAWS) only a small piece was left. He then said in all his wisdom, ‘All of it is remaining (through charity) but that piece’”

Such was his life and his mercy!

I would like to conclude this chapter by mentioning this special incident that has great educational value.  It should not be perceived that by the Prophet’s giving and encouraging his companions to give would mean that he would accept that the poor may continue to ask for help for the rest of their lives.  On the contrary, the Prophet (SAWS) was keen on teaching the poor the importance of working to fulfill one’s own needs.  He wanted them to avoid the disgrace of asking and begging and enjoy the sweetness of giving.

Anas ibn-Malek (RA) narrated, “A man from the Ansar came to ask the Prophet (SAWS) for charity. The Prophet asked about what he has at home, and the man said that he has some fabric which they use to wear sometimes and other times to sit on. The Prophet instructed him to bring it over. Then he asked if any of his companions would like to purchase the fabric. A man offered to buy it for one Dirham. The Prophet asked for a higher price, until a man offered two Dirhams for it. The Prophet took the money and gave it to the poor man. The Prophet told him to buy food for his family with one Dirham and to use the other to buy and axe-head and bring it back to him. The Prophet then tied a hand to the axe-head and asked the man to use it in cutting wood, then selling it. And so the man went to cut wood and began to sell it. He collected ten Dirhams which he used for food and clothes. The Prophet (SAWS) said to the man, ‘This is better than asking for charity which you will be asked about on the Day of Judgment. Asking charity is permissible for only three cases; extreme poverty, paying off a large fine, or for paying blood-money in case of killing someone by mistake.’”]

The Prophet’s (SAWS) mercy upon the poor was for their good and welfare and to help them attain true happiness.  He did not only aim to feed them temporarily, but also to teach them, raise their spirits, and broaden their minds.  He wanted their welfare in this worldly life and in the hereafter.

His approach was truly balanced and comprehensive. A sign of a true Prophet!

It was the Prophet’s humility, mercy and kindness that Allah spoke about when He said what can be translated as,

“And in no way have We sent you except as a mercy to the worlds.”  (TMQ, 21:107).

(en.islamstory.com / 10.08.2011)

AIPAC: The Israeli Lobby

AIPAC - The Israeli LobbyThe United States supports Israel in a variety of ways. We give them all sorts of military and economic support, roughly 3 billion dollars a year. Israel, despite the fact, it is a relatively rich country, receives more foreign aid than any other other country in the world. We veto resolutions in the United Nations all the time that are critical to Israel. Is one allowed to question that reality, or is the pro-Israel lobby so strong, financially and politically, that the relationship with Israel is taboo and therefore unmentionable? And what happens to those who dare expose the unmentionable?

In March 2006 the American political scientists John Mearsheimer (University of Chicago) and Steve Walt (Harvard) published the controversial article ‘The Israel Lobby and US foreign policy’. In it they state that it is not, or no longer, expedient for the US to support and protect present-day Israel. Together with the power shifts in Congress and the increasing doubts about the current Middle-East policy, this could become the fuse in the powder keg. Backlight talks to the people concerned in this ‘new realism’ debate.

The documentary sheds light on both parties involved in the discussion: those who wish to maintain the strong tie between the US and Israel (Neocon Richard Perle, televangelist John Hagee, and lobby organization AIPAC), and those who were critical of it and not infrequently became ‘victims’ of the lobby. Member of Congress Earl Hilliard from Alabama advocated a rapprochement with the Arab world and was promptly ousted by a political adversary who had the support of Aipac money. Historian Tony Judt, who tried to maintain that Israel was becoming a belligerent and intolerant ethno-state, driven by religion, found a lecture cancelled at the last minute. And Human Rights Watch director Kenneth Roth was personally attacked after he had criticised the violence Israel had used in the mini-war against Lebanon last summer.

Finally the question arises to what extend the pro-Israel lobby ultimately determines the military and political importance of Israel itself. Colonel Lawrence Wilkerson (Colin Powell’s ex chief-of-staff) explains how the lobby’s influence affects the decision-making structure in the White House. The lobby, Congress, the White House and Israel itself seem to have ended up in a suffocating embrace: will it ever change and how could it?Tony Judt and Richard Perle conclude by raising the crucial matters: what is the alternative? And what other friends can Israel count on?

See the fil on the website (Red.)

(topdocumentaryfilms.com / 10.08.2011)

Iran invites head of Arab League to Palestine conference

Nabil El-Arabi, secretary-general of the Arab League, has received an official invitation from Iran’s Parliamentary Speaker Ali Larijani to attend the Fifth International Palestine Conference to be held in Iran in early October. Alaeddin Boroujerdi, head of the Iranian Parliament’s National Security and Foreign Policy Commission, passed on Larijani’s invitation at a meeting with El-Arabi Tuesday in the Arab League headquarters in Cairo.
Boroujerdi stressed the importance of the conference, citing the importance of the Palestinian cause to Iran and saying that all countries must unite in support of Palestine, the reason for the conference.

He added that talks with El-Arabi itook in the significant historic stage that Egypt is undergoing, expressions of his support for Egypt and stressing that the outcome will serve the Palestinian cause. Boroujerdi expressed his hopes that Egypt goes on to hold presidential and legislative elections.

Iran and Egypt are important countries, said Boroujerdi, and close ties between them must be established which would have a large impact on the region and the world. Iran anticipates such ties and is waiting for the Egyptian government’s decisions concerning the issue, he said.

Boroujerdi went on to express his concern with the situation in Syria, saying that Iran expects that the United States – after losing Egypt in its regional balance – is now playing in the Syrian arena to make up for the loss of Egypt.

He said: “Thus, we must help Syria so as not to allow the United States of America to interfere in regional issues and find itself another base to attain this goal,” asserting that the US wants to break resistance in the region and realise its interests “to open the road ahead of the Zionist entity which continues settlement activity in the occupied lands.”

Boroujerdi called for the support of the Syrian government in ending the current situation in Syria, mentioning what El-Arabi had stressed as the need to continue to exert effort with the Syrian government to find resolutions for the unrest.

(www.revonews.com / 10.08.2011)

Hebron, isreaeli forces detained 4 palestinian teenagers

Hebron, (Pal Telegraph) – Israeli forces detained 4Palestinian teenagers overnight Tuesday in the West Bank town of Beit Ummar, locals said.

Soldiers detained Ahmad Jawabreh, 15, and Muhammad Eqtet, 16, after raiding their homes, popular committee spokesman Muhammad Awad told Ma’an.

Awad said a Molotov cocktail had been thrown at an army watchtower at the entrance to the town but caused no injuries.

A military spokeswoman said there were no arrests in Beit Ummar overnight.

She said three Palestinians were detained in Idhna, west of Hebron.

Meanwhile Yousef Abu Maria, a member of the national committee to resist the wall and settlements, said Israeli forces raided the Al-Mantara area. Soldiers fired stun grenades before entering homes, she added.

(www.revonews.com / 10.08.2011)

Pechtold, over ‘Noorwegen’: Wilders voedt de frustraties

‘Noorwegen’ doet het islamdebat hevig oplaaien. Van Wilders kan links ‘de boom in’, Pechtold kaatst de bal terug. En het wordt tijd dat ook Rutte eens afstand neemt.

De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. PVV-leider Geert Wilders reageerde maandag via De Telegraaf woedend op zijn politieke tegenstanders.

Die vinden dat hij het zich moet aantrekken dat Breivik zich in zijn manifest een aanhanger toont van het PVV-gedachtengoed. Wilders, als door een wesp gestoken: ‘Links grijpt dit aan om te proberen af te rekenen met de PVV en demoniseert er flink op los met een bijna ziekelijke gretigheid. Maar tevergeefs (…) Ze kunnen de boom in. Allemaal.’

Verbaasde, meewarige reacties waren gisteren zijn deel. ‘Er is een brute aanslag gepleegd op 70 linkse jongeren, maar de PVV komt niet verder dan links kan de boom in, aldus het Kamerlid Sadet Karabulut (SP). En VVD-hoofdbestuurslid Mark Verheijen:  ‘Ach arme Geertje. Wat nou 77 doden? Waren we toch bijna vergeten dat HIJ natuurlijk het grootste slachtoffer is van Breivik.’ Later op de dag nam Verheijen zijn woorden alweer terug, geschrokken van de vele woedende reacties die hem via Twitter bereikten.

Verbazing

D66-leider Alexander Pechtold hield zich tot nu toe op de vlakte, maar wil zijn verbazing niet langer voor zich houden. ‘Wilders probeert zich een slachtofferrol aan te meten die hem niet past. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij de tsunami van islamisering aankondigde. Sindsdien heeft hij aan de lopende band oorlogsretoriek en doemscenario’s over ons uitgestort.

‘Hij wil schieten op de benen van hooligans, spreekt over zijn fractie als een knokploeg namens miljoenen, heeft het over de multiculturalistische elite die een totale oorlog uitvecht met de bevolking, stelt dat de moslims met miljoenen Europa uit moeten worden gezet, en ga zo maar door. Natuurlijk hoeft hij zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen.

‘Hij moet beseffen wat hij aanricht met het eeuwige doemdenken en de zwart-witbeelden. Als je voortdurend een apocalyptische sfeer schept, draag je bij aan een wereld zonder toekomstbeeld, zonder perspectief. Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. Dát is zijn verantwoordelijkheid.’

Wat verwacht u van hem?

‘Dat hij zijn rol erkent en open staat voor het debat daarover. Een politicus heeft in Nederland een enorm bereik. Dan kun je niet alleen wat bommetjes plaatsen en daarna weglopen  voor elke vorm van uitleg en argumentatie. Dat wil ik tegen Wilders zeggen: vertel nou ook eens hoe jij de samenleving voor je ziet. Kom nou zelf eens met oplossingen.

‘Je moet er als politicus ook voor zorgen dat mensen als Breivik je niet kunnen misbruiken, bijvoorbeeld door het achterwege laten van die geweldsretoriek. Wij mogen Wilders daarop aanspreken want dat doet hij zelf ook bij anderen. Hij is degene die iedereen met een moslimachtergrond steeds betrekt bij de aanslagen van Al Qaida. En hij houdt mij nota bene verantwoordelijk voor het klimaat waarin hij wordt bedreigd.’

Pechtold pakt Wilders’ citaat uit 2009 er even bij: ‘Als er ooit wat gewelddadigs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers, dan weet iedereen vanaf nu dat Eberhard van der Laan en Alexander Pechtold hebben bijgedragen aan een klimaat waarin dat voor sommige gekken gerechtvaardigd leek.’

Pechtold: ‘Maar hij wil zelf nergens op worden aangesproken! Sterker nog: hij doet er nu nog een schepje bovenop. In zijn reactie spreekt hij over moskeeën als haatpaleizen. Dat is de tweede keer sinds het aantreden van het kabinet. Eerst het islamitisch stemvee, nu dit. Het is je reinste discriminerende retoriek. Daarom is het ook tijd dat we dit breder gaan trekken: een reactie van Wilders verwacht ik eigenlijk al niet meer, maar waar is de minister-president?

Afhankelijk

‘Je kunt niet dag in dag uit politiek afhankelijk zijn van iemand zonder dat je in de scherpste bewoordingen afstand neemt van dit soort uitspraken. Rutte kan niet blijven zeggen: het is maar de gedoogpartner en verder heb ik er niets mee te maken. Dan vraag ik me zo langzamerhand af wie wie aan het gedogen is.’

Het antwoord van Wilders kent u in elk geval al: u kunt de boom in.
‘Ja. En het wordt tijd dat hij eens onder zijn palmboom vandaan komt en zich nader verklaart. Ik snap best dat je schrikt als je naam dertig keer wordt genoemd in zo’n manifest. Dat is afschuwelijk. Maar juist daarom verwacht ik een inhoudelijke reactie.

‘Voorlopig lijkt het erop dat hij er niets van begrepen heeft. Misschien moeten we hem zo zoetjes aan maar eens wat minder serieus gaan nemen.’

(www.volkskrant.nl / 10.08.2011)