25 Tips voor de Moslims tijdens de maand Ramadaan.

Uit het boek, “Khulaasatul Kalaam” door Shaykh Jaarullah.
Vertaald door ‘Abdul-Aziz Ezhar.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Vast de maand Ramadaan oprecht en met de intentie, verlangend naar de beloning van Allah (Subhana wa Ta’ala) zodat Hij jou voorgaande zonden vergeeft.
2. Kijk uit dat je niet je vasten verbreekt tijdens de dagen van de Ramadaan zonder een geldig islamitisch excuus, omdat het één van de grote zonden is.
3. Doe de Taraweeh gebeden en het nachtgebed in de nachten van de Ramadaan en vooral op Laylatul-Qadr (gebaseerd op oprechtheid en met de intentie verlangend naar de beloning van Allah (Subhana wa Ta’ala) zodat Hij jou voorgaande zonden vergeeft.)
4. Zorg ervoor dat jouw eten, jouw drinken en jouw kleding Halal is (eerlijk verkregen), zodat jouw daden geaccepteerd worden, en jouw smeekgebed verhoord wordt. Kijk uit voor het onthouden van het Haram terwijl je aan het vasten bent en het verbreken van het vasten met het niet toegestane (Haram).
5. Geef voedsel aan de vastende (bij het verbreken van het vasten) om een beloning te ontvangen, hetzelfde als degene aan wie je het voedsel geeft.
6. Doe je vijf gebeden op tijd en in gemeenschap om de beloning te ontvangen en Allah (Subhana wa Ta’ala) Zijn bescherming.
7. Geef veel liefdadigheid want de beste liefdadigheid is deze die gegeven wordt in de Ramadaan.
8. Kijk uit voor het verspillen van tijd zonder het doen van oprechte goede daden, want je bent verantwoordelijk en alles wordt opgeschreven wat je doet met jouw tijd.
9. Ga op ‘Umrah tijdens de Ramadaan want ‘Umrah in de Ramadaan is gelijk aan Hajj.
10. Belangrijk is het eten van de Sahoor maaltijd in de laatste gedeelte van de nacht net voor het Fajr-tijdstip.
11. Haast je met het verbreken van het vasten nadat de zon ondergaat om de liefde van Allah (Subhana wa Ta’ala) te verkrijgen.
12. Doe Ghusl (de grote wassing) voor Fajr en als je weer Wudu moet doen, stel het dan niet uit zodat je de gehele dag in staat bent van reinheid zodat je daden van aanbidding kan doen in staat van reinheid.
13. Wees blij dat je een Ramadaan kan meemaken en spendeer je tijd in hetgeen dat geopenbaard is – door middel van het reciteren uit de Heilige Qur’an en denk na over de betekenis zodat het een bewijs is en de Qur’an een bemiddelaar wordt op de Dag des Oordeels.
14. Houd je tong onder controle, ga niet liegen, roddelen en slechte woorden uitspreken want dat vermindert de beloning van het vasten.
15. Laat je niet door het vasten negatief beïnvloeden door het snel boos worden, in plaats daarvan is het vasten juist de rust die moet uitstralen en kalmte in jouw ziel. Het mooiste is dat je bij een vastende niet kan zien dat hij aan het vasten is.
16. Wees altijd in staat van Taqwa, en weet dat Allah (Subhana wa Ta’ala) jou altijd ziet, en wees gehoorzaam aan Allah (Subhana wa Ta’ala) door het doen wat Hij heeft bevolen en blijf weg van hetgeen Hij heeft verboden.
17. Probeer zoveel mogelijk Allah (Subhana wa Ta’ala) te gedenken, zoekend naar vergeving, en vragend naar het Paradijs en bescherming zoekend tegen het Vuur, vooral tijdens het vasten, en tijdens het verbreken van het vasten en tijdens de Suhoor, want deze daden zijn één van de grootste oorzaken om Allah (Subhana wa Ta’ala) Zijn vergeving te verkrijgen.
18. Doe zoveel mogelijk smeekgebeden voor jezelf, jouw ouders, en broeders en zusters, deze Ayah in Surah al-Baqarah staat tussen twee Ayahs die over Ramadaan gaan: En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” (2:186.)
19. Vraag oprecht om vergeving bij Allah (Subhana wa Ta’ala) voor alle voorgaande zonden, en heb spijt van deze zonden en wees vastberaden om niet meer terug te keren naar deze zonden, want Allah (Subhana wa Ta’ala) vergeeft degene die om vergeving vraagt.
20. Vast de zes dagen van Shawwal, want degene die de Ramadaan vast en dan zes dagen van de maand Shawwal vast is alsof hij een heel jaar heeft gevast.
21. Vast op de dag van ‘Arafah, de 9de van Dhul Hijjah, om succes te verkrijgen door het vergeven worden van de zonden van het afgelopen jaar en het aankomend jaar.
22. Vast op de dag van ‘Aashuraa, de 10de van Muharram, samen met de 9de, om succes te verkrijgen door het vergeven worden van de zonden van het afgelopen jaar.
23. Blijf in de staat van Imaan en Taqwa en verricht goede daden na de Ramadaan en de rest van je leven: “En aanbid uw Heer totdat de dood u bereikt.” (15:99.)
24. Doe kennis op en blijf kennis opdoen, het eerste dat geopenbaard werd was het woordje “Iqraa”; lees, leer, bestudeer etc.
25. Vraag aan Allah (Subhana wa Ta’ala) om veel vrede en zegeningen voor de Boodschapper van Allah (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) en zijn metgezellen (radya Allahu ‘anhum) en allen die hem volgen tot de Dag des Oordeels.

En Allah (Subhana wa Ta’ala) weet het best.

(forum.risala.nl / 06.08.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *