Handelsmissie naar Marokko voor bedrijven en instellingen uit de Nederlandse afvalsector

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert het Handels- en InvesteringsCentrum (HIC) Marokko van 24 t/m 28 oktober 2011 een handelsmissie voor maximaal 12 bedrijven naar Marokko. De reis concentreert zich op de omgeving  Casablanca en Rabat . Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven en instellingen uit de milieusector te ondersteunen bij hun oriëntatie op de kansrijke Marokkaanse afval(verwerking)-, milieu- en afvalwatersector en hen in contact te brengen met relevante Marokkaanse partijen en potentiële handelspartners. De EVD financiert deze activiteit in het kader van het programma Collectieve Promotionele Activiteiten CPA.

Ontwikkelingen en kansen voor Nederlandse bedrijven
Vanuit de Marokkaanse overheid is er een programma opgezet om het proces van afvalbeheer te verbeteren. Hiermee doet de Marokkaanse overheid een belangrijke stap in de ontwikkeling van de milieusector. In vergelijking met Nederland, is deze sector in Marokko ver onderontwikkeld. Zo kampt Marokko al jaren met problemen op het gebied van afval, wat weer leidt tot waterproblematiek zoals verontreiniging. Met een bevolkingstoename van 2.85% per jaar neemt de problematiek van afval alleen maar toe. Momenteel produceert Marokko ongeveer 4,7 miljoen ton  afval per jaar. Dit kan in 2020 zelfs oplopen tot 6.2 miljoen ton. De Marokkaanse overheid vond het dermate belangrijk dat er een plan opgezet moest worden om het proces van afvalbeheer goed te laten verlopen. Ook wateroverlast is een terugkerend problematiek. De huidige aanleg van de riolering en het distributienetwerk vergt verdere ontwikkeling en verbetering. Met de verkregen financiële middelen  van de World Bank staat water hoog op de agenda in Marokko.

Gezien de ontwikkelingen is er in Marokko behoefte aan kennis op het gebied van afvalinzameling, de aanleg van (gecontroleerde en duurzame/veilige) stortplaatsen, het rehabiliteren en afsluiten van de circa 300 open dump-sites en kennis op het gebied van afval scheiden, recyclen en valoriseren.
Water en afvalmanagement zijn twee onafscheidbare onderdelen binnen de milieusector. Daarom zal de focus tijdens deze handelsmissie liggen op deze twee onderdelen.

(HIC Marokko Nieuwsbrief / 03.08.2011)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *