ICCO wijzigt beleid niet na gesprek met Uri Rosenthal

ICCO wijzigt beleid niet na gesprek minister Rosenthal!!!

ICCO sprak vanochtend met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over de financiering door ICCO van de website Electronic Intifada. Het was een pittig en openhartig gesprek, maar ICCO ziet geen reden om haar beleid te wijzigen. Voor haar werk is het internationaal recht de belangrijkste leidraad.

Die site biedt volgens de minister een platform aan de oproep voor een boycot van Israël. Het steunen van deze site staat hiermee volgens de minister diametraal tegenover het Nederlands buitenlands beleid. ICCO verschilt hierover van mening met de minister.

Sinds 2005 roepen meer dan 170 Palestijnse en enkele Israëlische organisaties op tot boycot, desinvestering en sancties tegen het Israëlische beleid. Doel is dat Israël zich houdt aan het internationaal recht en de mensenrechten. Omdat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden voortduurt, is deze druk gerechtvaardigd. Het is een vreedzame en legale manier om de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden te beëindigen en te komen tot een vreedzame en rechtvaardige oplossing.

Achtergronden

In 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat de door Israel gebouwde muur illegaal is, omdat die voor het grootste deel gebouwd is op Palestijns grondgebied. Het Hof bevestigde verder de illegaliteit van de Israëlische nederzettingen. Het hof riep staten op zich te onthouden van steun aan de bouw van de muur. Deze uitspraak is bevestigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UN General Assembly resolution A/RES/ES-10/15 of 20 July 2004). Nederland heeft hier vóór gestemd.

Ondanks de uitspraak van het hof en vele VN-resoluties, zet Israël de bouw van de muur en nederzettingen door.

ICCO

ICCO heeft deze oproep tot boycot niet zelf ondertekend. Wel hebben vrijwel alle maatschappelijke Palestijnse organisaties, en sommige Israëlische, die oproep ondertekend, onder wie organisaties die steun ontvangen van ICCO, maar ook van andere Nederlandse organisaties en het ministerie zelf. ICCO steunt het Kairos-document, waarin Palestijnse christenen oproepen om meer druk uit te oefenen tegen het Israëlische beleid.

Voor ICCO zijn internationaal recht en internationale humanitaire verdragen de belangrijkste leidraad. Ook artikel 90 van de Nederlandse grondwet stelt: ,,De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”

ICCO maakt zich sterk voor mensenrechten en internationaal recht in alle landen waar ze werkt, of dat nou Soedan, Congo, Guatemala of het Midden-Oosten is. ICCO roept dan ook zowel de Palestijnse als Israëlische autoriteiten op de mensenrechten te respecteren. ICCO streeft samen met haar Palestijnse en Israëlische partners naar een duurzame en rechtvaardige vrede voor iedereen: Palestijnen en Israëliërs.

Het is in Nederland goed gebruik dat maatschappelijke organisaties zelfstandig hun beslissingen nemen. ICCO ziet dan ook geen reden haar beleid te wijzigen.

(Facebook / J. Jansen / 31.07.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *