Strooi met zwarte balkjes en zwijg

Hoe de PVV ‘linkse kerkgangers’ op de korrel neemt, en dan weer oorverdovend stil blijft.

‘Wat de PVV drie seconden kostte om te zeggen, kostte ons drie dagen om recht te zetten met persberichten.’ Maurits Berger baalt. In een blog zet de bekende arabist bijna wanhopig uiteen hoe hij en de Universiteit Leiden onder vuur kwamen te liggen, toen ze een conferentie over de sharia in het Westen organiseerden.

Wat, sharia? Kaboem, Kamervragen van Joram van Klaveren van de partij van Wilders: of de vraagstelling van het congres niet tekenend is voor ‘de voortgaande islamisering van het onderwijs’?

Onmiddellijk stond Bergers telefoon roodgloeiend. Want media, aldus de arabist, bellen altijd de beschuldigde, omdat ze weten dat de PVV toch nooit een toelichting geeft. ‘Dat non-responsbeleid van de PVV is heel effectief, want het zorgde voor de wonderlijke situatie dat journalisten ons vroegen wat wij dachten dat de PVV ‘misschien kon bedoelen’ met haar leugenachtige dan wel onbegrijpelijke vragen.’

Een kansloze missie. De wetenschapper legde uit dat de moslimbroeders van sjeik Al-Qaradawi helemaal geen medeorganisator waren, hij nodigde Van Klaveren uit om het congres zelf bij te wonen: allemaal vergeefs. Die kwam niet. En trok zijn woorden niet in. En dus blijft die oorspronkelijke beschuldiging toch een beetje rondzwerven.

Berger: ‘Het is alsof je iemand op de radio een hoerenloper noemt, en daarna elk commentaar weigert.’

Bijbels

Klinkt bekend. Het is een beproefde strategie, waar de PVV het patent op lijkt te hebben. Je maakt een persoon of organisatie verdacht, door ze te beschuldigen van ‘islamisering’ of ‘multicul’ – om er daarna het zwijgen toe te doen. Uiteraard hebben ze soms een punt. Maar ook als de tegenpartij met een gefundeerd weerwoord komt, herroepen ze niets.

De lijst van ‘slachtoffers’ is lang. Om te beginnen alles wat naar islam riekt. Onlangs nog kreeg Museumpark Orientalis ervan langs. Prinses Máxima opende daar eind juni een ‘Huis van de Islam’, opgezet met subsidie van Oman.

Tot woede van de PVV, die meteen aan de bel trok bij de minister van Binnenlandse Zaken en die van Cultuur. Of het klopte dat er ook een moskee kwam in het museum, eentje waarover het Sultanaat Oman advies heeft uitgebracht?

‘Dit speelt al sinds 2008‘, legt directeur Peter Berns van Orientalis (het voormalige Bijbels Openluchtmuseum) uit. ‘Toen hebben ze ook Kamervragen gesteld, wat voor veel aandacht in de pers zorgde.’

Terwijl er best een genuanceerd verhaal te vertellen is. ‘We willen al sinds de jaren negentig onze doelstelling verbreden’, vertelt Berns. ‘Door niet alleen aandacht te geven aan het christendom, maar ook aan andere wereldgodsdiensten. De islam, maar op termijn ook boeddhisme, hindoeïsme en spiritualiteit.’

Het contact met Oman was snel gelegd, en dat land bleek bereid ‘zeer ruimhartig’ bij te dragen aan een expositie over de islam. ‘Daar zit ook een museummoskee bij, ja. Maar dat is uitdrukkelijk géén gebedshuis, het heeft puur een educatieve functie.’

Berns was dit keer dus niet verrast, en stelt schertsend dat ze Wilders ‘dankbaar’ zijn voor de aandacht die de politicus genereert. Maar, zo concludeert hij ook: ‘De enige reden dat ze die vragen stellen is om in de media te komen.’

Want volgens hem was er bij de gewraakte opening van het ‘Bait Al Islam doodleuk ‘een PVV’ er uit Provinciale Staten’ aanwezig, al kan of wil hij niet zeggen wie. Terwijl diens Haagse partijgenoten schamperden dat Máxima met haar presentie ‘een land dat de barbaarse sharia kent’ (lees: Oman) legitimeerde.

Of Berns nog wat gehoord heeft van die aanwezige PVV’er? ‘Nee.’

Andere doelwitten? Het KNMI, want daar zitten allemaal ‘klimaatalarmisten’. Koos Spee, de officier van justitie die waarschuwt dat 130 kilometer per uur tot meer verkeersdoden kan leiden: ‘notoire paniekzaaier’.

Ontwikkelingsorganisatie ICCO, die het predikaat ‘extremistische actiegroep’ kreeg omdat ze subsidie geeft aan Electronic Intifada – een website die pro-Palestijns is, maar niet extreem of gewelddadig.

Wereldvreemd

En natuurlijk iedereen die te slap is in de integratiediscussie. Meest recente voorbeeld is de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, die ervoor pleitte om de Nederlandse taal niet te verplichten voor migranten. ?‘Wereldvreemde schrijfkamergeleerden’, schold de PVV.

Die aanval kwam centraal te staan in de pers. ‘Daar gebeurde iets heel merkwaardigs’, zegt bestuurskundige Paul Frissen, een van de opstellers. ‘Want als je ons advies goed leest, kun je dat juist gebruiken om een strenge migratiepolitiek te formuleren.’

Want de RMO stelt voorop dat migranten economisch zelfredzaam moeten zijn. Frissen: ‘Dat advies is een beetje onder tafel verdwenen. Zo werkt het nu eenmaal in de media. De beschuldiging wordt altijd makkelijker opgepakt dan de repliek.’

Soundbites

Dat komt soms hard aan. Maurits Berger onthult dat een collega gestopt is met het schrijven van opiniestukken over de islam, omdat de PVV Kamervragen stelde. Berger werpt de vraag op hoe je het dan wél moet aanpakken. Frissen: ‘Als je als wetenschapper mee wil doen in het publieke debat, moet je voorbereid zijn. Op de camera, op soundbites – anders moet je er niet aan beginnen.’

Zelf is hij niet op zijn mondje gevallen. Hij haalde ooit in een boek uit naar de PVV. ‘Maar ik heb nooit signalen gekregen dat dit een rol zou spelen. Sterker nog, ik heb daarna iets gedaan voor de Limburgse Gedeputeerde Staten, daar zit de PVV ook in. Dat was geen enkel probleem.’

En dat past ook wel weer in een patroon. Zwarte balkjes rondslingeren, en het daarbij laten. Zolang de boodschap maar blijft hangen.

(www.depers.nl / 22.07.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *