Reisadvies Palestijnse gebieden

PALESTIJNSE GEBIEDEN

Actualiteiten
Alle reizen naar Gaza worden ontraden
.

Met uitzondering van Ramallah, Jericho en Bethlehem, waar u waakzaamheid dient te betrachten, dient men zich bij reizen elders op de Westelijke Jordaanoever voor vertrek en tijdens uw verblijf van de laatste veiligheidssituatie op de hoogte te stellen bij de lokale autoriteiten of de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah.

Ondanks de verbetering van de veiligheidssituatie in de stedelijke gebieden rondom Jeruzalem, vooral in Ramallah, Jericho en Bethlehem, is de veiligheidsituatie in de Palestijnse Gebieden instabiel.
De kolonisten die in de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever  wonen organiseren op regelmatige basis demonstraties op en rond het wegennet. Deze zijn soms gewelddadig. Het is voorgekomen dat kolonisten stenen gooien naar passerende Palestijnse en internationale voertuigen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van een van deze nederzettingen, met inbegrip van de heuvels rond Nablus en Hebron.
Er zijn regelmatig demonstraties op verschillende locaties tegen de bezetting en het tracé van de veiligheidsbarrière, waaronder de dorpen van Bil’in, Ni’ilin, Jayyous, en Al Mas’ara. Deze demonstraties zijn regelmatig gewelddadig en hierbij zijn al gewonden en doden gevallen. Gezien de militaire presentie wordt het afgeraden om deze demonstraties bij te wonen.

De Israëlische autoriteiten, waaronder het leger, controleren reizigers bij ‘externe’ controleposten die toegang tot de Westelijke Jordaanoever verschaffen. Deze controles kunnen oponthoud geven. Het is mogelijk dat reizigers zonder opgaaf van redenen voor onbepaalde tijd de doorgang van of naar de Westelijke Jordaanoever wordt geweigerd. Daarnaast zijn er ook een aantal interne controleposten op de Westelijke Jordaanoever. Bij deze posten worden toeristenbussen vrijwel nooit gecontroleerd.

De Israëlische autoriteiten ontmoedigen bezoeken aan Gaza waardoor het verkrijgen van een permit doorgaans grote moeilijkheden oplevert. Ook in (relatief) rustige periodes wordt de enige voor personen beschikbare grensovergang “Erez” regelmatig afgesloten. Er is geen permanente Nederlandse vertegenwoordiging in Gaza, waardoor het verlenen van consulaire hulp zelfs in geval van nood uiterst moeizaam is.

Tussen Egypte en Gaza is grensverkeer moeizaam en onberekenbaar. De grensovergang Rafah wordt voornamelijk door Gazanen gebruikt die niet via Erez de Gazastrook kunnen verlaten. Reizigers worden afgeraden van deze grensovergang gebruik te maken, die een grote mate van willekeur kent.

Algemeen
Een enkele keer kan het voorkomen dat individuele reizigers (met geldige reis- en verblijfsdocumenten) de toegang tot Israël of de Palestijnse Gebieden zonder opgaaf van redenen wordt geweigerd. Bij inkomende vliegreizen via Ben Gurion International Airport of over land via de King Hussein Bridge / Allenby Bridge tussen Jordanië en Israel kan het voorkomen dat de reiziger de toegang tot Israël wordt ontzegd en wordt teruggestuurd naar de luchthaven van vertrek. Doorreizen naar de Palestijnse Gebieden is dan dus niet mogelijk. Ook kan reizigers uitreizen via Ben Gurion worden ontzegd en dient dit via Allenby te geschieden. Dit geldt  voornamelijk in het geval van een dubbele cq Palestijnse nationaliteit.

De Israëlische autoriteiten leggen ook op gezette tijden een volledige beperking van beweging in en uit de Westelijke Jordaanoever op, hetzij op de Joodse Hoge Feestdagen of als gevolg van een veiligheidsincident. Normaal gezien hoeft dit niet meteen gevolgen te hebben voor toeristen, maar kan van invloed zijn op de reisbewegingen van dubbel paspoorthouders (Palestijns/Nederlands) Verder dienen Nederlanders, die ook in het bezit zijn van een Israëlisch staatsburgerschap, rekening te houden met het feit dat Israëlische wetgeving hun onderdanen verbied om zich in de zogenoemde A-zones van de Palestijnse Gebieden te begeven.

De veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever is zichtbaar verbeterd in het afgelopen jaar. In toenemende mate bezoeken toeristen en zakelijke reizigers zonder incidenten de steden Bethlehem, Ramallah en Jericho op de Westelijke Jordaanoever. Echter, de situatie blijft fragiel en waakzaamheid dient te worden betracht.

Toestemming om te reizen naar Gaza dient vooraf bij de Israëlische autoriteiten aangevraagd te worden.

Bij het sluiten van een reisverzekering is het raadzaam na te gaan of deze van toepassing is in Israël en/of de Palestijnse Gebieden.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in de Palestijnse gebieden wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in de Palestijnse Gebieden seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van de Palestijnse Gebieden kennen een zeer strikt vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in de Palestijnse Gebieden geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Palestijnse gebieden wordt u verwezen naar de website van het Nederlandse vertegenwoordiging te Ramallah

www.holland-pal.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Ondanks de verbetering in de veiligheidssituatie blijft er een algemene dreiging van terrorisme. Aanvallen kunnen niet worden uitgesloten ook in plaatsen die worden bezocht door expats en buitenlandse reizigers.

Er is een grote dreiging van terrorisme in de Gazastrook. Aanvallen vinden willekeurig plaats, ook in plaatsen die worden bezocht door expats en buitenlandse reizigers, m.n. in Gaza en het grensgebied van Israel. Er is een risico van ontvoering in de Gazastrook door extremistische islamitische groeperingen. Daarnaast hebben er een aantal gewelddadige confrontaties tussen Hamas en andere extremistische groeperingen in de Gazastrook plaatsgevonden, met onschuldige omstanders onder de slachtoffers.

Onveilige gebieden

Ondanks de verbeterde veiligheidssituatie in Ramallah, Jericho, Bethlehem, Nablus en Jenin blijft raadzaam om een bezoek af te stemmen met iemand die bekend is met de lokale situatie. De Palestijnse wijken van Hebron zijn relatief veilig, echter, in de gesloten militaire zone in Hebron, te weten de H2 zone rond Ash-Shuhada Street en de Ibrahimi moskee / Graf van de Patriarchen, loopt men het risico op een vijandige reactie van de leden van kolonistengroeperingen.

Periodiek is er sprake van geweld door kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Het valt sterk aan te raden zich van te voren van de lokale situatie op de hoogte te (laten) stellen en te reizen onder begeleiding op de Westelijke Jordaanoever.

Verder zijn er veiligheidsrisico’s in de omgeving van nederzettingen en op de verbindingswegen, alsook de controleposten. Het wordt ontraden na zonsondergang van de verbindingswegen gebruik te maken.

De veiligheidssituatie in Gaza is in hoge mate onvoorspelbaar en reizen naar en in Gaza wordt ontraden.

(www.minbuza.nl / 13.07.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *