Nederlands standpunt

Uw kenmerk is [##REFNUMMER##]

Geachte heer,

Hieronder volgt een reactie op uw eerdere e-mail, waarin u aangeeft dat u een ‘gepaste reactie’ verwacht van ‘Den Haag’ op eventueel geweld van Israël tegenover de Flotilla 2, die naar Gaza gaat proberen te varen. U geeft aan dat het zou passen bij de reputatie van Den Haag als wereldhoofdstad van het internationaal recht. Daarnaast uit u uw ongenoegen over Israël.

Namens de minister van Buitenlandse Zaken kunnen wij u nu van het volgende op de hoogte stellen.

 

De Nederlandse regering staat achter het standpunt dat Israël binnen de grenzen van het internationaal recht het recht heeft de “Freedom Flotilla” tegen te houden.

Nederland is van mening dat de flottielje een negatief effect heeft op het vredesproces en niet bijdraagt aan een oplossing. Hulpverlening aan Gaza is het meest effectief via de reguliere grensovergangen van Gaza. Israël heeft in dit kader medewerking toegezegd.

Om de hierbovengenoemde reden, en vanwege het feit dat reizen van en naar Gaza wordt ontraden (zie reisadvies Israël en Palestijnse Gebieden) keurt de Nederlandse regering het uitvaren van de flottielje af en roept de regering Nederlanders op om niet deel te nemen.

De Griekse minister van Burgerbescherming heeft op 1 juli besloten dat schepen die willen deelnemen aan de flottielje niet mogen uitvaren. Dit verbod wordt gehandhaafd door de Griekse kustwacht. Griekenland heeft aangeboden hulpgoederen voor Gaza met eigen schepen te transporteren.

Nederlanders in het buitenland kunnen een beroep doen op consulaire hulp.

(Facebook / 13.07.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.