MASHA ALLAH MOOI VERWOORD:D

Ibn ‘Oemar verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Een moslim is de broeder van een moslim; hij doet hem geen onrecht aan en hij geeft hem niet over aan de vijand. Wie zich bezighoudt met het bevredigen van de behoefte van een broeder, zal ondervinden dat Allah zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie (de tekortkomingen van een) moslim verbergt, (zijn tekortkomingen) zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Soebhaan Allaah, dus alles wat jij voor een zuster doet; het bevredigen van haar behoeften, haar tegenspoed laten verdwijnen en haar tekortkomingen verbergen, zal Allah de Verhevene ook voor jou doen! Laat eens echt tot je doordringen hoe mooi dit is!

En het kan zo eenvoudig zijn. Wanneer je weet dat een zuster je hulp kan gebruiken, aarzel dan niet en biedt haar je hulp aan, zelfs al ken je haar niet goed of helemaal niet. Ze zal dit zeker waarderen. En wanneer je merkt dat een zuster haar zwakke kanten heeft, zoals wij allemaal, en ze wel eens dingen doet die niet goed zijn; houdt je mond erover en vertel het aan niemand. Op deze manier zal Allah de Verhevene jouw zonden, en we hebben er heel wat, verborgen houden, terwijl Hij beter dan wie ook weet wat wij openlijk en verborgen doen.

En alle tegenspoed die we in deze Doenya, dit wereldse leven ondervinden, valt in het niet bij de tegenspoed die wij, Allah verhoede het, zullen ondervinden op Yaum al-Qiyama, de Dag der Opstanding en omwille van onze zusterliefde zal Allah de Verhevene ons beschermen.

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Het is eer genoeg voor degenen die van elkaar houden omwille van Allah, zowel mannen als vrouwen, om te weten dat hun Almachtige Rabb voor hen zal zorgen op de Dag des Oordeels. Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschermen in Mijn schaduw, vandaag is er geen schaduw behalve Mijn schaduw.’”

Soebhaan Allaah! Kun je je voorstellen dat op Yaum al-Qiyamah je Allah’s Stem zult horen en jij op moet staan om je beloning in ontvangst te nemen? Een beloning die op die Dag enorm groot is, namelijk het mogen vertoeven in Zijn Schaduw wanneer er een allesverzengende hitte heerst en dorst iedereen kwelt! Je zit daar dan met al die anderen waar jij van houdt en die van jou houden enkel omwille van Allah de Verhevene! Dit betekent dat wanneer onze zusterband sterk genoeg is, we elkaar met Allah’s toestemming in het Hiernamaals weer zullen tegen komen in aangename omstandigheden. Ya Rabb, laat ons oprecht van elkaar houden omwille van U en geef ons bescherming in Uw Schaduw op een dag dat er geen schaduw is dan bij U! Amien.

Om deze Doe’a (smeekbede) werkelijkheid te laten worden, is er slechts een voorwaarde waar we aan moeten voldoen en dat is dat onze liefde voor elkaar enkel en alleen omwille van Allah de Verhevene is.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allah’s boodschapper(Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Een man ging op bezoek bij zijn broeder in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’ De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst verleend?’ (Hij bedoelde: kom je je beloning halen?) Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah.’ De engel vertelde hem: ‘Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij de Verhevene van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem.’” (Overgeleverd door Moeslim)

Je kunt iemand mogen omdat het een vriendelijke vrouw is en dit is mooi, maar valt niet onder zusterschap.

Zusterschap is de liefde die je voor iemand voelt omdat deze moslim is, omdat deze persoon tot dezelfde Oemmah (gemeenschap) als jij behoort en getuigt dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Zelfs al ligt deze persoon je niet en zelfs al heb je heel veel aan te merken op haar praktiseren van Islaam, dan zet de zusterband je aan haar te adviseren, vriendelijk met haar om te gaan en haar te wijzen op een zo goed mogelijke manier op haar tekortkomingen ten opzichte van haar Rabb.

Deze zusterband maakt ook dat je niet snel ruzie met iemand krijgt en niet lang boos op iemand kunt blijven; de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Twee mensen die van elkaar houden vanwege Allah of vanwege de Islaam, laten kleine beledigingen van een van hen niet tussen hen in komen.” (Overgeleverd door Boekhaarie)

En verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Het is voor een moslim niet toegestaan zijn moslimbroeder te verlaten (niet tegen hem te spreken) voor meer dan drie dagen. Als zij elkaar ontmoeten en de een wendt zijn hoofd naar een kant af en de ander wendt zijn hoofd naar de andere kant; de betere van de twee is degene die begint met de Salaam (de Islamitische groet: Salaam Aleikoem – vrede zij met jullie) te geven.” (Overgeleverd door Boekhaarie).

Dus koppigheid of langslepende ruzies waar dan programma’s als “het spijt me” of “het familiediner” aan te pas moeten komen, kunnen niet bestaan tussen moslims die zich aan de Soennah houden. En zoals uit de voorgaande Hadith blijkt; wanneer jij als eerste groet met de Salaam, zijn de Hasanaat (beloningen) voor jou; wat de ander doet, is dan eigenlijk niet belangrijk meer.

Een van de veelgenoemde namen van Allah de Verhevene is Ar-Rahiem, de Meest Vergevingsgezinde. Hoewel wij geen van Allah’s Eigenschappen kunnen evenaren, kunnen we wel sommige van Zijn eigenschappen op ons menselijk niveau proberen toe te passen.

Het kunnen vergeven van je zusters wordt in de Islaam als een heel nobele karaktereigenschap gezien. Zo staat in de Qor-aan (Soerah 3:134): “Zij (de Moettaqoen, de godvrezenden) zijn het die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de Moehsinien (weldoeners).”

Het hoogste niveau van Imaan, van geloof, is Ihsaan. Men kan een moslim zijn, iemand die getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper. Men kan een Moe-emin zijn, iemand die de geboden van Allah de Verhevene naleeft en Zijn Verboden nalaat. En men kan een Moehsin zijn, en al het voorgaande doen met het altijd aanwezige besef dat Allah hem ziet. En Allah de Verhevene zegt in de voorgaande aayah dat Hij van de Moehsinien houdt en dat een van de kenmerken van de Moehsinien is dat zij hun woede inhouden en anderen vergeven.

Vaak staat onze trots ons in de weg; we vinden echt dat wij gelijk hebben en dat de ander fout zit. We verlagen onszelf niet door toe te geven dat wij zelf fout zaten of nog erger, door aan de ander toe te geven terwijl wij wel gelijk hadden!

Maar weet lieve zusters, dat het jezelf verlagen voor Allah de Verhevene, je in status verhoogt bij Allah de Verhevene!

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Als Zijn dienaar (iemand) vergeeft, dan zal Allah zijn eer juist laten toenemen. Niemand is nederig vanwege Allah zonder dat Allah zijn status verhoogt.” (Overgeleverd door Moeslim)

En ook hier geldt dat je dit doet omwille van Allah de Verhevene en misschien, en zelfs waarschijnlijk, niet eens omwille van die ander. Je zult zien dat Allah de Verhevene Zijn belofte nakomt in dit leven en in het Hiernamaals. Want wanneer je je trots inslikt en de ander vergeeft, wordt jouw hart en dat van de ander zachter en het geeft de zusterschap weer een kans. En het versterken van de zusterschap en van de gehele Oemmah is een groot goed in deze tijd waarin zoveel Fitna (beproevingen) en verdeeldheid heerst.

Het van elkaar houden omwille van Allah de Verhevene is niet zomaar iets moois dat je kunt nastreven of niet; het is een voorwaarde voor Imaan en voor het betreden van het Paradijs. Luister goed lieve zusters; zonder liefde voor elkaar heb je geen kans op het Paradijs, het houden van elkaar omwille van Allah de Verhevene is een VOORWAARDE om in al-Djennah te komen!

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem): “Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden…” (Overgeleverd door Moeslim)

Het elkaar groeten met de groet van de Islaam, de groet van de Hemelse Vrede, is een eerste stap om tot zusterschap te komen.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Bij Allah, in Wiens Handen mijn leven is, jullie zullen al-Djennah niet binnengaan totdat jullie geloven (in al-Islaam) en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de Salaam tussen jullie.” (Overgeleverd door Moeslim)

En verhaald door Abdoellah ibn `Amr (moge Allah tevreden met hem zijn): “Een man vroeg de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem): ‘Welke Islamitische werken zijn het beste?’ De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: ‘Geef eten aan de mensen en geef Salaam aan degenen die je kent en aan degenen die je niet kent.’” (Overgeleverd door Boekhaarie).

Dit geeft weer dat de liefde omwille van Allah de Verhevene zich uitstrekt over de hele wereld. Niet alleen de zusters in je nabije omgeving zijn zusters, ook de zusters in andere delen van de stad, van het land, van de wereld, zijn je zusters. Dit is waarom wij huilend voor de tv zitten bij de beelden van Palestina, waarom we, Inshaa-e ‘Allaah, van binnen de drang voelen om iets te doen voor de onderdrukte moslims; omdat wij broeders en zusters zijn. En ook al zijn wij als moslims tegen iedere vorm van onderdrukking en uitbuiting, en voelen wij verdriet bij ieder menselijk drama; de loyaliteit en het gevoel gaat dieper bij onze broeders en zusters omdat Allah de Verhevene liefde in onze harten heeft geplaatst voor hen die net als wij van Hem houden.

En nog mooier; Allah de Verhevene zegt van ons te zullen houden als wij van elkaar houden omwille van Hem.

(Facebook / Fikria Oulad / 10.07.2011) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *