De hoofdkenmerken van de Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Islam is de godsdienst van monotheïsme (Tawheed).
Geloven in het bestaan van één Schepper van de wereld is een feit waar elk nadenkend verstand van overtuigd is. Deze Schepper is de God die het alléén waard is om aanbeden te worden. Vormen van aanbidding zijn bijvoorbeeld: het brengen van offers, aanwijdingen doen (Nadr) en vooral de aanroeping (Du’aa).

De Profeet (saws) heeft gezegd
De aanroeping is de aanbidding.
(Goed en betrouwbaar, overgeleverd door Tirmidhi)

Het is dus niet toegestaan om ook maar iets van deze vormen van aanbidding aan een ander (of iets anders) dan Allah te richten.

2. De Islam verenigt en verdeelt niet: de Islam gelooft in alle profeten die Allah heeft gestuurd om de mensen te leiden en om hun leven te ordenen. De laatste van deze profeten is Mohammed vrede zij met hem, wiens religie, met Allah‘s bevel, alle voorgaande religies ongeldig heeft gemaakt. Allah heeft hem naar alle mensen gestuurd om hen te redden uit het onrecht van de vervalste religies, naar het recht van de behouden Islam.

3. De Islamitische voorschriften zijn makkelijk, duidelijk en begrijpelijk. De Islam staat geen fabels, valse geloven en ingewikkelde filosofieën toe. De Islam is te allen tijde en op elke plaats toepasbaar.

4. De Islam maakt geen compleet onderscheid tussen het materiële en spirituele. De Islam kijkt naar het leven als eenheid die beide aspecten omvat, zonder nadruk te leggen op het ene aspect om het andere te verwaarlozen.

5. De Islam benadrukt de geest van gelijkheid en broederschap tussen de moslims. De Islam veroordeelt dus regionale en raciale discriminatie.Allah heeft gezegd

{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }
Zeker de meest eerbare van jullie bij Allah is degene die het meest (Allah) vreest. [49: 13]

6. De Islam kent geen priesterlijke macht die het ‘gewone’ volk uitsluit van het geloof. De Islam kent ook geen abstracte gedachten die moeilijk zijn te geloven. Ieder mens kan het Boek van Allah en de overleveringen van de Profeet (Ahadith) lezen, volgens het begrip van de Vrome voorvaderen (Salaf-us-Salih).
Vervolgens richt de mens zijn leven in volgens de Koran en de Hadith.

(moslim.net / 08.07.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *