Wat doet een Israelische politieke partij als Likoed Nederland in Nederland!!

Likoed Nederland is in 1990 – met onder meer de Federatie Nederlandse Zionisten – ontstaan uit de Nederlandse Zionistenbond. Die is in 1899 opgericht om het zionisme in Nederland te bevorderen.

De doelstellingen van Likoed Nederland zijn:

 1. Het propageren en verwezenlijken van de doelstellingen van de Likoed wereldorganisatie (Likud Olami).

  De belangrijkste is: vrede én veiligheid voor Israël.

 2. Het verwezenlijken van de doelstellingen van het zionisme. Op het oprichtingscongres van de Wereld Zionisten Organisatie in 1897 te Bazel is dat als volgt gedefinieerd: “Het zionisme streeft naar een publiekrechtelijke gewaarborgde eigen woonplaats voor het Joodse volk in Palestina.”Later is dat uitgewerkt in het zogenaamde ‘Jeruzalemmer Programma’ van zionisme, dat stelt dat het zionisme streeft naar:
  • de eenheid van het joodse volk en het centraal stellen van Israël in het Joodse leven,
  • het verzamelen van het Joodse volk in zijn historisch vaderland – Erets Jisraeel – door alijah (immigratie) uit alle landen,
  • het versterken van de staat Israël, welke gegrondvest is op de profetische visie van rechtvaardigheid en vrede,
  • het bewaren van de identiteit van het joodse volk door het bevorderen van Joodse en Hebreeuwse opvoeding en van Joodse geestelijke en culturele waarden,
  • de bescherming van Joodse rechten waar ook ter wereld.

Activiteiten

Likoed Nederland houdt zich bezig met het kenbaar maken van onze politieke ideeën middels:

 • het publiceren in de Nederlandse pers, op radio en televisie,
 • het stelling nemen tegen foutieve berichtgeving over Israel en de Likoed in de media en elders,
 • het onderhouden van contacten met de Nederlandse politiek,
 • het organiseren van voordrachten,
 • het medebesturen van de Federatie Nederlandse Zionisten,
 • het vertegenwoordigen van joods Nederland in de Wereld Zionisten Organisatie en in de Likoed Wereld Organisatie (Likud Olami),
 • deze internet-site, die onze politieke ideeen wil presenteren en die aandacht wil vragen voor het tegen Joden en Israel gerichte Arabisch extremisme.

Likoed Nederland is aangesloten bij:

 • Federatie Nederlandse Zionisten, een overkoepelend orgaan voor zionistische organisaties in Nederland.

  Hierbij zijn verder aangesloten:

  • Arza (liberaal-religieuze zionisten),
  • BONZ, Bond van Onafhankelijke Zionisten,
  • Mizrachi (orthodox-joodse zionisten),
  • Poale Zion (progressieve zionisten),
  • Bne Akiwa (orthodox-joodse zionistische jeugdvereniging),
  • Haboniem (socialistische zionistische jeugdvereniging),
  • Ijar (zionistische jongerenvereniging),
  • Stichting Tarboet (iwriet onderwijs),
 • Likud Olami (Likoed Wereld Organisatie),
 • World Zionist Organisation. (Wereld Zionisten Organistie)

(Facebook / JJ /07.07.2011)

3 thoughts on “Wat doet een Israelische politieke partij als Likoed Nederland in Nederland!!

 1. Likoed Partij Nederland kan niet als politieke partij worden ingeschreven als Partij wel als Vereniging bij de Kamer van Koophandel.Ik begrijp niet dat we dit allemaal toestaan,een zionistische groep die de meest onnozele commentaren geeft in onze media! Weg ermee! Laten we maar eens vragen laten stellen in de 2e kamer!

 2. U wil af van het Nederlandse recht van vereniging?

  Overigens is Likoed Nederland bij de Belastingdienst, op basis van haar doelstelling zoals vastgelegd in onze statuten geregistreerd als ANBI, algemeen nut beogende instellingen, en zijn donaties dus fiscaal aftrekbaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *