een stem voor een nieuwe vertegenwoordiging van de Moslims van België

Tijd
zondag 1 januari 2012 · 15:30 – 18:30

Locatie
Belgie

Gemaakt door:

Waar zijn onze moslims gebleven die opkomen voor hun rechten.

Waar zijn onze moslims gebleven die tegen onrecht zijn.

Waar zijn onze moslims gebleven die hun verantwoordelijkheid opnemen.

Waar zijn onze moslims gebleven die ons met bekwaamheid en een zuivere intentie vertegenwoordigen.

Eerst en vooral tonen we ons respect aan diegene die wel hun best hebben gedaan binnen het EMB maar geen steun kregen van de meerderheid om hun ideeën te kunnen waarmaken.

Speciaal respect aan Nourdine Taouil die slachtoffer werd van intimidatie en broodroof omwille van zijn strijd tegen onrecht en hierbij geen steun kreeg van het EMB terwijl hij zelf lid is van de algemene vergadering van het EMB

DIT ZIJN ONZE EISEN

We eisen een onmiddellijke ontbinding van het huidige executief van de Moslims van België

We eisen een nieuwe vertegenwoordiging die gebaseerd is op transparantie

We eisen een orgaan waarbij de bestuursleden verkozen worden door de moslims en dit zonder inmenging van de overheid

We eisen een orgaan waarbij de bestuursleden een taal en bekwaamheidstest moeten ondergaan

We eisen een duidelijke scheiding der machten bij de aanstelling van deze bestuursleden

We eisen dat elke moslim die voldoet aan de eisen ook kan deelnemen aan de verkiezingen

We eisen een orgaan die waar kan maken wat de moslims willen.

We eisen een orgaan die zijn verantwoordelijkheid neemt wanneer de vrijheid van godsdienst in het gedrang komt

We eisen een effectieve erkenningsprocedure voor de moskeeën en Imams, een professionele aanpak van aalmoezeniers in gevangenissen, ziekenhuizen en jeugddetentiecentra

We eisen een Raad van theologen die gehoor geeft aan de vragen van de moslims

We eisen geen inmenging van buitenlandse instanties ten koste van de Moslims hier

We eisen dat er een zero tolerantie komt voor wat betreft corruptie en andere schandalen

We eisen een beleid die in dialoog treedt en de Islamofobie bestrijdt

We eisen een sterk beleid rond islamonderwijs met de nodige competenties

We eisen een professionele aanpak van de Moslimomroep

We eisen een zero tolerantie voor etnische conflicten binnen het bestuur en de algemene vergadering.

We roepen de Moslims op om hun verantwoordelijkheid te nemen en mee te helpen aan een betere toekomst voor de moslims in België

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.