Halal slachten

Raadsleden Khalid Ramdani ( PVDE) , Aissa Meziani (GroenLinks) en Mostaf Abbou ( Eindhoven NU en Brabant NU), gesteund door verschillende raadsleden uit Limburg en Brabant stappen naar de rechter. Het wetsvoorstel dat Moslims en Joden verbiedt te slachten op de manier waarop hun religie voorschrijft heeft voor veel onrust en onbegrip gezorgd. Moslims in het hele land zijn met name verbaasd over de houding van hun vertegenwoordigers in de tweedekamer en vinden het onbegrijpelijk dat landelijke partijen waarop moslims massaal hebben gestemd hun op deze manier in de kou laten staan. Godsdienstvrijheid geldt voor iedereen, dus ook moslims.

Wij gaan dit recht aanvechten en nemen advocaat Birrou uit Roermond in handen die ons hierin gaat bijstaan.

Volgens advocaat Birrou wordt een van de belangrijkste fundamenten van de grondwet, namelijk recht op godsdienstvrijheid, verloochend door het ritueel slachten te verbieden. Het effectief verbod zal bovendien geen garantie geven op de naleving van de wet. Men dreigt zelfs om door deze wet het slachten naar de illegaliteit te verbannen.

Khalid Ramdani ( Partij voor de Eenheid te Roermond) , Aissa Meziani ( GroenLinks te Venlo) en Mostafa Abbou ( Eindhoven NU) geven aan dat de Islamitische gemeenschap in Limburg zich op dit moment een speelbal van de regering voelt. De discussie rond het ritueel slachten woedt bovendien al jaren. In 1940 werd, door de nazi’s nota bene, een verbod ingevoerd op het onverdoofd ritueel slachten. Dit gold uiteraard als anti-Joodse maatregel. Na de komst van de –overwegend Islamitische- gastarbeiders werd het halal slachten toegestaan bij wet. Hierdoor werden zowel joden als moslims in de benarde positie gebracht waardoor dit aspect binnen de godsdienst, tot vervelends toe, verdedigd moest worden. Deze huidige politieke klimaat is niet gunstig voor religieuze minderheden. Het gevoel van afwijzing wordt versterkt door dit soort wetsvoorstellen.

Advocaat Birrou vindt het investeren in een erkende kwalitatief hoogstaande opleiding tot ‘ritueel slachter’ een betere oplossing. Een dergelijke opleiding is een constructieve oplossing waarbij godsdienstvrijheid wordt gewaarborgd en het belang van de dieren niet wordt miskend. Den Haag kan en mag niet ontkennen dat het verbieden van ritueel slachten en godsdienstvrijheid niet hand in hand kunnen samengaan.

Een ander punt van discussie is de eventuele handel in ritueel geslacht vlees. Het voorstel is een vorm van ‘schijndiervriendelijkheid’. Hoe ver zal men hier in gaan? Wordt straks de import op halal en/of koosjer vlees verboden? Wordt, als straf, hoge belastingen geïnd op het consumeren van dit bepaald soort vlees? Op dit moment zijn er nog heel veel onbeantwoorde vragen. De terechte vrees is dat ,wederom. de gewone religieuze burger benadeeld wordt.

heb je dit gelezen? help ons, steun ons, geef dit door.

wij moeten voor ons rechten blijven vechten, ieder steun is van harte welkom!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *