Is bescheiden kleding genoeg? Over de jilbaab; de verplichting en de kenmerken

Een van de dingen die de islam kenmerkt zijn de islamitische kledingsvoorschriften. Voor zowel mannen als vrouwen gelden er regels betreffende de awrah, het gedeelte van het lichaam dat bedekt moet worden. Het bedekken van de awrah voorkomt niet alleen het opwekken van lust en verlangens bij het andere geslacht, maar dit voorkomt bijvoorbeeld ook ongewenste gevoelens bij het vrouwelijk geslacht, zoals jaloezie of onzekerheid.

De hikma (wijsheid) van bedekking van de vrouw blijkt dus niet alleen uit de islamitische bronnen, maar ook uit de toestand van de maatschappij van tegenwoordig. Men ziet al dat de media gedomineerd wordt door seksueel getinte beelden, maar ook de meeste maatschappelijke problemen zijn van seksuele aard.

Zie bijvoorbeeld ongewenste zwangerschappen en de veelvuldige verkrachtingen van de vrouw.Met name de bedekking van de vrouw is een vreemd concept in het westen en wordt daarom veelvuldig hevig onder vuur gezet. Voor velen staat de bedekking van de vrouw namelijk voor onderdrukking, een symbool van een mannencultuur en een gedwongen keuze. Discussies omtrent de islamitische vrouwelijke bedekking betreffen echter vaak de hoofd- of gezichtsbedekking, niet beseffende dat de bedekking van de vrouw verder gaat dan dit. De term jilbaab klinkt bij velen bekend in de oren, maar het is zelden bekend dat dit tevens een verplicht onderdeel is van de vrouwelijke lichaamsbedekking. Doorgaans wordt er zelf invulling gegeven aan de manier waarop de moslima zich hoort te kleden. Men moet echter in hoofd houden dat hetgeen wat geschikt en acceptabel is als kleding voor de moslima niet voort komt uit het menselijke logica, maar uit de Shari’a teksten. In feite heeft dit onderwerp geen diepe studie nodig, noch is het onderwerp van een wetgevende of sociale discussie binnen islam. De correcte manier waarop de moslima aan de kledingsvoorschriften kan voldoen, is duidelijk gedefinieerd in de Shari’a teksten.

De jilbaab: Verplicht of aangeraden?
De islam schrijft de vrouw voor om zich vroom te kleden en te gedragen en om hun awrah te bedekken wanneer er niet-mahram mannen bij haar in de buurt zijn. Voor de vrouw is de manier waarop zij zich moet bedekken gespecificeerd, terwijl het voor de man niet specifiek is. Dit wil zeggen dat er specifieke kledij is voor de vrouw om haar lichaam te bedekken, terwijl de man vrij is om te kiezen op wat voor manier hij zijn awrah bedekt. Hetzij met een broek, hetzij met iets anders, zolang hij de vrouw niet imiteert en zolang hij geen zijde of goud draagt. Islam heeft voor de vrouw echter specifieke kleding voorgeschreven, hierbij is het van belang om onderscheid te maken tussen privé aangelegenheden en openbare (of publieke) aangelegenheden. Hoe de vrouw haar awrah bedekt in het privé leven verschilt namelijk fundamenteel met de manier waarop zij zich moet kleden in het openbaar. Er zijn een aantal criteria waaraan de kleding van de vrouw moet voldoen in beide gevallen:
•    Het moet los zitten
•    Het mag niet doorzichtig zijn
•    Het mag niet aantrekkelijk zijn (tabarruj)
•    Het mag niet lijken op de kleding van mannen

Deze condities zijn bekend en worden door vrijwel iedereen geaccepteerd, het is hierbij dus niet nodig om dieper op deze condities in te gaan. Voor meer uitleg kan men relevante jurisprudentie boeken er op naslaan.
In het privé leven is de moslima vrij om te kiezen op wat voor manier zij haar awrah bedekt. Hetzij met meerdere kledingstukken, hetzij met een enkel kledingstuk. Zolang de gehele auwrah bedekt is, op een correcte manier (zie bovenstaande criteria) dan voldoet zij aan de Shari’a. Dit is zo, omdat de kleding in het privé leven niet gespecificeerd is door de Shari’a.
Wat betreft de kleding tijdens openbare aangelegenheden, is er een extra criterium. In de Quraan zegt Allah (swt):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
O gij profeet zeg tot uw echtgenoten en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij iets van haar omslagdoeken (Jalabeeb) over zich laten hangen dat bevordert dat zij gekend worden zodat haar geen overlast wordt aangedaan. God is vergevend en barmhartig” (Surah Ahzaab, vers 59)

Hieruit wordt duidelijk dat de jilbaab een bevel is van Allah (swt). Ibn Kathir zegt in zijn boek Tafsir al-Quran al ‘Aziem dat uit deze vers blijkt dat ‘de Almachtige God (swt) zijn boodschapper Mohammed (saw) beveelt om de gelovige vrouwen om de jilbaab om hen heen te wikkelen, vooral zijn vrouwen en dochters’. Dat dit bevel specifiek is voor wanneer de vrouw het huis uit gaat blijkt onder andere uit de reden waarom dit vers is geopenbaard. In de tijd van jahiliyya (onwetendheid) gingen de vrije vrouwen en slavinnen zonder bedekking (d.w.z. zonder hun binnenkleding te bedekken) naar buiten. Op deze manier trokken zij mannen aan die slechte intenties met hen hadden en vervolgens waren zij slachtoffers van valse beschuldigingen. Daarom beval Allah (swt) de vrije vrouwen om zich te bedekken met een jilbaab wanneer zij naar buiten gaan (zie de tafsir van Fakhr ad-Din ar-Razi). Verder blijkt ook uit verscheidene ahadith dat de profeet (saw) het niet toestond dat de moslima zonder een jilbaab naar buiten ging.

Umm Atiyya verhaalt bijvoorbeeld:

“ We kregen de opdracht om onze menstruerende vrouwen en gesluierde vrouwen mee te brengen naar de religieuze bijeenkomsten en het aanroepen van de moslims op de twee Eid feesten. Deze menstruerende vrouwen waren niet toegestaan om de musallah (plek van gebed) te betreden. Een vrouw vroeg: “O boodschapper van Allah! Hoe zit het met iemand die niet beschikt over een jilbaab?“. Hij zei: “Laat haar een jilbaab lenen van haar metgezel.

Hieruit blijkt wederom dat de moslima verplicht is om een jilbaab te dragen wanneer zij naar buiten gaat. De profeet (saw) gebood de zuster om een jilbaab te lenen van een metgezel, wanneer zij zelf niet in het bezit is van een jilbaab; hij (saw) stond het dus niet toe dat zij het publieke domein betrad wanneer zij geen jilbaab droeg. Dit kan beschouwd worden als een qarina, oftewel een indicatie dat het tegenover gesteld niet toegestaan is, alhoewel hij dit niet in woorden heeft geuit.

Karakteristieken van de jilbaab
Nu het duidelijk is dat de jilbaab een verplicht kledingstuk is wanneer de moslimvrouw het publieke domein betreedt, moet men zich afvragen wat de vereisten zijn van een jilbaab. Als men zowel de linguïstische betekenis als de Shari’a betekenis bestudeert, dan ziet men dat in beide gevallen de jilbaab wordt beschreven als een kledingstuk, bestaande uit 1 stuk, die de thuiskleding bedekt van top tot teen. Er is een verschil in mening of de jilbaab vanaf de schouder of vanaf het hoofd gedragen moet worden, maar dit is een geheel aparte discussie die de gezichtsbedekking betreft.

Linguïstische betekenis.
Een van de manieren om er achter te komen wat er precies verstaan wordt onder de jilbaab, is door te bestuderen hoe de Arabieren in de tijd van de profeet (saw) de jilbaab beschouwden. Om er achter te komen wat zij hieronder verstonden, is het voldoende om de klassieke Arabische taal (Fusha) te bestuderen. Hieronder volgen een aantal definities van jilbaab uit klassiek Arabische woordenboeken.
In het woordenboek Lisaan al Arab van Ibn Mandhoor (d. 711), een islamitische geleerde en een linguïst van het hoogste niveau, wordt de jilbaab als volgt beschreven: “ de jilbaab is de bovenkleding, mantel of overjas. Het woord is afkomstig van het woord tajalbaba, wat ‘(aan)kleden’ betekent. De jilbaab is de buiten laag kledingstuk die een vrouw bovenop haar kleding draagt om haarzelf te bedekken van hoofd of schouders tot aan de voeten. Het verbergt haar lichaam compleet”. Dit woordenboek wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande woordenboeken om het Fusha Arabisch te begrijpen waarin de Quran is geopenbaard.

Een andere prominente woordenboek is geschreven door de Arabische lexicograaf Abu Nasr al Jawhari. In zijn woordenboek al Sihah wordt de jilbaab als volgt beschreven: “de jilbaab is de buitenkant en sommigen zeggen dat het een kleed is. Het wordt vernoemd in de ahadith met de betekenis dat het één kleed is, die de moslim vrouw over haar normale kleding moet dragen wanneer zij het publieke domein betreed” En zo zijn er meerdere woordenboeken die min of meer dezelfde betekenis geven van de jilbaab.

Tevens blijkt uit de uitspraken van islamitische geleerden dat de jilbaab een tweede kledingstuk is die over de normale kleding wordt gedragen.

Grotendeels van de geleerden zijn het eens over de uiterlijke kenmerken van de jilbaab, de verschillen zitten echter in het feit of de dit ook het gezicht moet bedekken of niet. De grote tafsir geleerde Al Qurtubi heeft over het desbetreffende vers (Sura Al Ahzaab, vers 59; zie boven) het volgende gezegd:
Jelabeeb is het meervoud van jilbaab en het is een kledingstuk langer dan een khimaar (hoofdbedekking). Het is verteld door Ibn ‘Abbas en Ibn Masud dat het een ridaa (een grote stuk kleed) is.

Er wordt ook gezegd dat het een qina (gezichtsbedekking) is, maar de correcte opinie is dat het een kleding stuk is die het gehele lichaam bedekt. In Sahih Muslim staat dat Oem ‘Atiyya verhaalt dat een vrouw vroeg: “O boodschapper van Allah! Hoe zit het met iemand die niet beschikt over een jilbaab?“. Hij zei: “Laat haar een jilbaab lenen van haar metgezel”.

An Nawawi, een prominente geleerde binnen de Shafi’i wetschool, heeft in zijn boek Al-Aajmu’ Sharh Al-Muhazzab gezegd: ‘Dit oordeel is uitgesproken door Shafi’i en de geleerden van deze wetschool zijn hiermee akkoord gegaan’ en daarna citeerde hij de opinie dat de jilbaab ‘een kleed is dat gedragen wordt over de kleding, dus dat het een buitenkleding is (een tweede laag). Deze opinie is correct en het is de opinie van Shafi’i’.

En ook Ibn Hazm heeft in zijn boek Al Muhalla gezegd: “In de Arabische taal van de Profeet (saw) is de jilbaab de bovenkleding die de gehele lichaam bedekt. Een kledingstuk die te klein is om de gehele lichaam te bedekken kan geen jilbaab genoemd worden.

Conclusie: kan de moslima zelf invullen wat de verplichting is?
Menig moslima zullen insha’ Allah zeggen dat zij zich al kuis en bescheiden kleden. Alhamdulillah moge Allah hen belonen voor deze karakteristieken. Vergeet echter niet dat het verplicht is om te kijken wat de Quran en de Sunnah zeggen over de invulling van een verplichting. Uit de voorgaande bewijzen blijkt dat het dus niet voldoende is als je meerdere kledingstukken over je normale kleding draagt (zoals een rok en een lange vest tot over de knieën) wanneer je het publieke domein betreedt, omdat Allah (swt) duidelijk is in zijn taalgebruik wat betreft de jilbaab en de karakteristieken hiervan. Verder is het ook niet zo dat het vers betreffende de jilbaab een ‘illah (reden) bevat, het is niet zo dat de jilbaab bedoeld is om een bepaald doel te bewerkstelligen, zoals deugdzaamheid of bescheidenheid. Men kan dus niet zeggen dat ‘zolang het doel van de jilbaab wordt bewerkstelligd, dan voldoet men aan de verplichting’. Het vers bevat weliswaar een beschrijving dat de vrouwen niet meer lastiggevallen zullen worden door de jilbaab te dragen, maar dit wordt echter beschouwd als een wijsheid (hikma) van Allah (swt) en wordt niet als een ‘illah beschouwd.

De islam is een totale manier van leven en heeft elk facet in het leven van de mens geordend. Zo is de kleding van de moslima ook vastgesteld door de Schepper (swt). De moslima zou zich nooit moeten laten dicteren door de mode of moeten kiezen voor het gemakkelijke. Zij zou moeten streven naar het vervullen van de wetten van Allah (swt), want de beloning voor het streven naar de Tevredenheid van Allah (swt) is groter dan wat dan ook.

Umm Dhul Fikar

(www.svalfurqanzusters.nl / 02.07.2011)

Gaza flotilla activists determined to set sail

Despite setbacks, sail organizers refuse to give up. ‘We are determined to reach Gaza one way or the other – This ain’t over,’ says passenger. Meanwhile, Foreign Ministry denies accusations that Israel sabotaged boats, calling them ‘ridiculous, paranoid’

Despite the mysterious sabotage, and Greece’s announcement that it will not allow ships to sail to the Gaza Strip from its ports, the flotilla activists are as determined as ever to break the naval blockade.

“We won’t stay here,” Dror Feiler, who plans to sail to the Palestinian enclave onboard the “Juliano” vessel that is docking in Greece, told Ynet on Saturday.

“We are determined to get to Gaza one way or the other. This ship is called the Audacity of Hope – this ain’t over yet,” added Free Gaza activist Greta Berlin.

On Friday, the “Audacity of Hope” set sail from the port in Greece en-route to Gaza, but was stopped shortly after by the Greek Coast Guard and diverted to a military dockyard.

Left-wing activist Yonatan Shapira, one of the ship’s crewmembers, told Ynet that while local authorities claim the ship was not fit to sail, “the Greek government has bigger bosses that were pressuring it.

Greek commandos take over ship

“I heard that someone called the Greek Embassy in the United States to protest the halting of the ship and was told by embassy employees that the Americans instructed them to do it,” said Shapira.

‘Yearning to sail’

The Greek authorities on Friday announced that “the departure of ships carrying Greek and foreign flags from ports in Greece to the waters surrounding Gaza has been banned.”

Hamas has denounced the decision, saying it was in contradiction with international law and customs, and urging the European Union to step in.

“We will do whatever we can to leave,” said Shapira, “I know everyone here are yearning for it to happen.”

Coast Guard escorting ship back to port

Commenting on the taking over of the ship, Shapira said, “Commando soldiers wearing masks and armed with automatic weapons encircled us on Coast Guard ships, aimed their weapons at us and told us it was for our own safety.

“It was one big farce,” he noted, adding that the activists continued to dance, play and talk to the commandos through the megaphone.

“I told them to think about the fact that the majority, if not the entire Greek nation supports us and wants us to sail to Gaza,” he said.

‘Greece sold its soul to Israel, US’

Meanwhile, Feiler said that repair work has been completed on the “Juliano” vessel, which according to the flotilla organizers was sabotaged by Israel.

“Today we’ll put it back in the water and continue our preparations,” he said, adding that he is not scared of clashing with the Greek army.

“I’m not afraid of the Israeli commando, so why would I be scared about the Greek commando? If they want to stop us, they can. We don’t have the capabilities of a state, we are not an army,” he added.

“Greece sold its body to the banks and its soul to Israel and the United States,” Feiler noted angrily, “I don’t think – I know that Israel and US pressure caused this.”

Feiler called on the government of Israel to allow the flotilla activists to reach Gaza. “We aren’t carrying any dangerous items,” he stressed. “Removing the blockade will help Israel stop the radicalization of the Palestinians and release the pressure cooker that is called the Gaza Strip,” he said.

On Saturday, Foreign Ministry Spokesperson Yigal Palmor denied claims according to which Israel sabotaged two of the Gaza-bound flotilla ships slated to sail from Turkey and Greece.

“These are ridiculous, paranoid accusations. The organizers didn’t do the minimum required in order to prove that there was indeed sabotage; they didn’t even file a complaint with the police. They live in a James Bond movie,” Palmor noted.

The Foreign Ministry spokesperson added that Israel was verifying reports claiming Israel’s ambassador to Ireland was called in for clarification at the Dublin Foreign Ministry following suspicion that Israel sabotaged the Irish ship “Saoirse.”

(www.ynetnews.com / 02.07.2011)

Wie zegt dat er geen Israëllobby bestaat?

Lucas Catherine beschrijft de sterk gewijzigde houding van de N-VA tegenover wat er in Gaza gebeurt en over de Gazavloot die nu vertrekkensklaar is. Catherine is auteur van o.m. De Israëllobby (uitgegeven bij EPO).

  •  De N-VA verspreidt Israëlische propaganda en gaat daarmee in tegen wat ze zelf vertelden drie jaar geleden

De Israëlische diplomatie zit tegenwoordig niet stil. Ze bereidt zich voor op de aanvraag tot UNO-lidmaatschap die de Palestijnen in september zullen indienen, en op de komst van de Gazavloot met hulpgoederen die nu in zijn vertrekfase is.

Je kan het ook in België merken, bij een partij waarvan het bijna exclusieve thema communautaire en ultraliberale hervormingen zijn, de N-VA.

In maart 2008 ging de partij de Palestijnse toer op. Een officieel standpunt op haar website begon met de zin: “De N-VA veroordeelt de harde aanval van Israël op de Gazastrook en betreurt de vele onschuldige slachtoffers”. En eindigde met dit statement: “Het partijbestuur van de N-VA onderschreef vanmorgen ook de oproep van het Actieplatform Palestina: ’60 jaar ontheemd, 40 jaar bezet!’ die moet uitmonden in een aantal acties tijdens de volgende maanden.”

Zo’n standpunt was de spreekbuis van Israël in Vlaanderen, Joods Actueel niet welgevallig. Bij de laatste verkiezingen schreven ze dan ook: “Een halfslachtig voorbeeld is de N-VA.”

Ze zouden er werk van maken. La Libre Belgique meldde dat Bart De Wever twee weken geleden bij de Israëlische ambassadeur was uitgenodigd op een werkdiner.

N-VA haalt uit in parlement
Een week later interpelleerde kamerlid Els Demol onze minister van Buitenlandse Zaken met onder meer deze vragen over de Belgen die deelnemen aan de huidige Gazaflotilla: “Wat was uw reactie op de vraag van Israël om het vertrek van deze missie te voorkomen?” En “Hebt u contact gehad met hen of hun organisaties? Indien ja, wat was uw boodschap en wat was hun reactie?” In haar interventie citeerde ze ook de Israëlische UNO-ambassadeur die het had over een actie van “extremistische en terroristische organisaties.”

Michaël Freilich van Joods Actueel was in zijn nopjes en schreef: “Met deze forse uithaal neemt de N-VA een duidelijk nieuw standpunt in. De partij volgt hiermee de conservatieve lijn van de Britse premier Cameron.”

Zoals ik in mijn pas verschenen boek De Israëllobby aantoon worden Belgische politieke partijen in hun standpunt over Israël nogal beïnvloed door de Europese partij waarvan ze lid zijn. Dit geldt bijvoorbeeld heel sterk voor de CD&V die zijn standpunten hierover ook laat leiden door wat Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi en José Aznar, partijgenoten in de EVP en zeer goede vrienden van Israël, voorstaan.

Zoals Freilich verder schrijft kan er ook een electoraal motief spelen: “Het (N-VA) probeert hiermee mogelijk wind uit de zeilen te halen van het Vlaams Belang”, dat al een paar jaar de zionistische toer op is.

De uithaal naar de Belgische deelnemers aan de Gazavloot was geen individueel standpunt van een N-VA-parlementslid, want Jan Jambon wist Joods Actueel te vertellen dat Els Demol hiermee ‘een partijstandpunt vertegenwoordigt’, en “Wij zien dergelijke actie als een vorm van terrorisme en veroordelen dit ten stelligste. We weten nog dat er vorig jaar terroristen aan boord zaten, daarom veroordelen wij dit initiatief.” Dat verhaal over terroristen aan boord is compleet onwaar en zuivere Israëlische propaganda van het ergste soort. Het werd zeer overtuigend ontmaskerd door de joods-Amerikaanse blogger Max Blumenthal (Huffington Post) en een Israëlisch journalist van Real News (een afdeling van Indymedia).

De Israëlische propaganda begon toen op YouTube met clips van het Israëlische leger over de aanval op de Mavi Marmara. De meest bekeken clip was de dropping van commando’s op het dek van het schip, die werd op 2 juni 2010 op het net gezet en had een dag later al 1,2 miljoen kijkers getrokken. Niet alleen was het filmpje onduidelijk, het was doorspekt met tussen- en ondertitels om het naar de hand van het leger te zetten, en er zaten nogal wat anomalieën in. Er was de tijdcode van de beelden die niet klopte. Die werd dan later snel verwijderd onder het voorwendsel dat het leger zijn camera’s slecht had afgesteld. Maar er was meer. De twee onderzoeksjournalisten stelden de woordvoerder van het Israëlische leger volgende pertinente vragen: “Kunnen jullie de authenticiteit bewijzen van wat jullie beweren:

– dat de passagiers op die boten contacten hadden met jihadorganisaties of Al Qaida?

– dat er een ex-marinier aan boord was die Hamas zou gaan trainen?

– dat de foto van de bebaarde man met scimitar (kort kromzwaard, nvdr) op het schip is genomen?

– dat de stem die te horen was op de radio van het schip en die onder meer tegen de soldaten zegt: “Ga terug naar Auschwitz en vergeet 11 september niet”, authentiek is?’

Kromzwaard
Het resultaat was ontluisterend. Op de twee eerste vragen moest het Israëlische leger toegeven dat ze daar geen bewijzen voor hadden. De man met het kromzwaard bleek na enig onderzoek een Jemenitisch parlementslid en de foto was genomen tijdens een persconferentie in Jemen. De fameuze stem zou volgens het leger die van Huwaida Arraf zijn, een Amerikaanse Palestijn, maar uit alle getuigenissen bleek dat de man nooit op de boot was geweest, en niet, zoals alle andere passagiers, door Israël was gearresteerd. De woordvoerder gaf ten slotte toe dat de stem edited was, gemanipuleerd dus.

Maar de N-VA verspreidt nu weer deze Israëlische propagandaversie en gaat daarmee in tegen wat ze zelf vertelden drie jaar geleden. Wie beweert weer dat er geen Israël lobby bestaat?

(www.demorgen.be / 02.07.2011)

Flotiila II 020711

BREAKING NEWS: ISRAELI ARMY SHELLS OUTSKIRTS OF SHIJAYA QUARTER HOME TO 200 THOUSAND PALESTINIANS.

Did you know 460,000 Palestinian refugees live in Syria? I REFUSE to ignore them. Truth is truth. #flotilla2

TWO SMALL SHELLS FIRED FROM GAZA INTO DESERTED ISRAEL AREAS AS SIEGE SUFFOCATES PEOPLE’S LIFE AND LIVING CONDITIONS

ISRAELIS STILL DENIES BASIC DEMOCRATIC AND SOCIAL RIGHTS FOR PALESTINIANS.

RADICAL JEWISH RABAIS ALLOWS THE KILLING OF ARAN AMD PALESTINIAN CHILDREN.

ISRAELI GOVERMENT EXPOILTS GAYS AGAINST PALESTINIANS.

BRITISH GOVERMENT LACKS BASIC INFORMATION ON PALESTINIAN ACTIVISTS. IT ONLY RELIES ON ISRAEL PROPOGANDA AND RUMERS.

OPEN BATTLE BETWEEN PRO ISRAEL AND PRO PALESTINIANS ON ALL LEVEL IN THE UK.

BREAKING NEWS: GREEK AUTHORITIES ARREST 15 ACTIVISTS OF FREEDOM FLOTILA AID CONVOY.

The @USBOATTOGAZA captain has been arrested & charged with 2 ‘felonies’ in Athens. His real ‘crime?’ Challenging the #Gaza siege. #Flotilla2

EXCLUSIVE: SOME GREEK AND EUROPEANS BANK TO SUPPORT GREEK GOVERMENT AS IT PREVENTED AID FLOTILA TO GAZA.

SO BIG ACTION ALERT ▶ To all tweeps: ALL HANDS ON DECK! █ IOA tries to stop boats, it can’t stop a digital tsunami, so RT all #Flotilla2 !

“Greece stands to gain nothing from joining the ‘lets bend over backwards for Israel and be complicit in.

Getting in bed with Israel has now made Greece morally bankrupt too

British activists on the Gaza Freedom Flotilla demand that David Cameron guarantee their safe …: For Immediat..

Shapiro: “This is essentially a complete outsourcing of the occupation to Greece… Our Greek comrades are baffled.” #flotilla2

No one can stop us from dreaming. we’ll dream and hope our dreams become reality one day! #Freedom #Rights

Multiculturele maatschappij mislukt? Bullshit

Onze politici willen ons doen geloven dat de multiculturele maatschappij mislukt is, natuurlijk met de rechtse en extreem rechtse politici voorop. In een programma van Knevel en Van den Brink – overigens dat steeds meer het uithangbord van de PVV aan het worden is – zat vice premier Verhagen aan de stamtafel.

Natuurlijk kwam de vraag weer over tafel over reljongeren en uitgedaagd door andere stamgasten, wist Mr. Verhagen te melden dat het Marokkanen waren. Wat een overtreffende trap van bullshit. Mr. Verhagen heeft nog steeds niet in de gaten dat jongeren die hier geboren zijn ook Nederlandse jongeren zijn, ondanks dat ze een Marokkaanse vader of moeder hebben. Marokkanen wonen in Marokko en die komen niet hier elke dag om rellen te trappen. Maar het komt goed uit om te ageren tegen deze groep jongeren, echter de manier waarop dit rechtse – rechtser – het meest rechtse – kabinet dit elke dag weer ten toon spreidt, geeft aan dat ze de hele groep mensen van Marokkaanse afkomst aan willen pakken. Want dat past weer zo goed in het straatje van een mislukte multiculturele maatschappij.

Mr. Rutte hoe verklaart u de mislukking van de multiculturele maatschappij? U loopt toch ook op de Haagse Pasar Malam rond. Dat Mr. Rutte, dat is dé multiculturele maatschappij. Mr. Verhagen als u moet overwerken , dan bestelt u toch ook een pizza, want dat is zo makkelijk. Mr. Verhagen dat is dé multiculturele maatschappij. Mr. Wilders toen u in Utrecht woonde, haalde u ook dat broodje op de Amsterdamsestraatweg, broodje Kebab. Mr. Wilders, dat is dé multiculturele maatschappij. Maar wat u bedoelt zijn de mensen die afkomstig zijn uit Arabische en moslimlanden; wat u bedoelt te zeggen, is dat deze hier niet welkom zijn, aangezien u alleen maar rekening houdt met de christelijke en joodse normen en waarden. Voor u bestaat het idee niet, dat er ook mensen in Nederland zijn, die ook willen bouwen aan de toekomst van dit land, die uitgaan van normen en waarden die niet vallen onder de eerdere. Echter deze normen en waarden verschillen niet veel van datgene wat u kent, maar u moet eens trachten te luisteren. Want dat Mr. Rutte is uw zwakste kant, u die zegt minister-president te willen zijn van alle Nederlanders. Probeer het eens, zou ik zo zeggen, en dan bedoel ik alle Nederlanders, want ook die mensen uit Arabische en moslimlanden die hier wonen, werken en ontspannen en in het bezit van Nederlandse paspoort, zijn Nederlanders.

Heren, u wilt dat de mensen uit het buitenland hier moeten inburgeren, echter in dit plan zijn zoveel gaten te gooien, dat het wel een visnet lijkt. U verzoekt alleen maar een speciale groep in te laten inburgeren, maar een inburgeringscursus was niet meer dan een handleiding hoe om te gaan met uitkeringsaanvragen, de weg naar de sociale dienst en naar dokter. U heeft dit zelf in de hand geholpen, u wist dat dit bestond, maar er niets aan gedaan. Op het moment dat een inburgeraar vraagt om een cursus Nederlands – die hij desnoods nog zelf wilt betalen – dan is er in het torentje niemand thuis, laat staan in een gemeentehuis.

Inburgeren, ja – volgens u – maar wel een speciale groep en dan nog zelf betalen. Om maar niet te spreken over het moeten zingen van het Wilhelmus. Hoeveel Nederlanders kunnen twee coupletten zingen? Hoeveel binnen uw eigen regering? En ik bedoel niet playback …

De Multiculturele Maatschappij mislukt? Als het al zo is, dan komt het omdat u deze multiculturele maatschappij wilt tegenhouden. Het kan toch niet zo zijn, dat de hardwerkende mensen uit Turkije en Marokko of Suriname of Ivoorkust hier niet kunnen wonen, werken en ontspannen en een leven opbouwen, met de cultuur van hun eigen land.

Ja geef mij maar Kebab, Couscous en muziek uit Arabische landen. Geef mij maar de producten uit Gaza, die door de Palestijnen zelf verkocht worden. Het is een verrijking voor Nederland dat dit allemaal kan gebeuren in ons land. Het wordt tijd dat u dit ook eens gaat inzien en de positieve dingen gaat vertellen over de Multiculturele Maatschappij. Dat zou spreken van groot leiderschap, dat zou spreken van minister-president voor alle Nederlanders, dat zou spreken van oor te hebben voor alle mensen in Nederland.

Alice Walker: Israel ‘is the greatest terrorist’ in the Middle East

Foreign Policy reached the author of The Color Purple in Greece, where she is preparing for her departure.

Foreign Policy: Why are you taking part in the flotilla mission?

Alice Walker: In 2009, I was in Gaza, just after Operation Cast Lead, and I saw the incredible damage and devastation. I have a good understanding of what’s on the ground there and how the water system was destroyed and the sewage system. I saw that the ministries had been bombed, and the hospitals had been bombed, and the schools. I sat for a good part of a morning in the rubble of the American school, and it just was so painful because we as Americans pay so much of our taxes for this kind of weaponry that was used. On a more sort of mature grandmotherly level I feel that as an elder it is up to me and others like me — other elders, other mature adults — to look at situations like this and bring to them whatever understanding and wisdom we might have gained in our fairly long lifetimes, witnessing and being a part of struggles against oppression.

FP: How long have you been involved in Palestinian activism? What drew you to it?

AW: It started with the Six Day War in 1967. That happened shortly after my wedding to a Jewish law student. And we were very happy because we thought Israel was right to try to defend itself by pre-emptively striking against Egypt. We didn’t realize any of the real history of that area. So, that was my beginning of being interested in what was going on and watching what was happening. Even at that time, I said to my young husband, well, they shouldn’t take that land, because it’s actually not their land. This just seemed so unjust to me. It just seemed so wrong. It’s really unjust because in America we think about Israel in mythical terms. And most of us have grown up with the Bible. So we think that we are sort of akin to these people and whatever they’re saying must be true — their God is giving them land and that is just the reality. But actually the land had people living on it. The people were in their own homes, their own towns and cities. So, the battle has been about them trying to reclaim what was taken from them. It’s important, when we have some new understanding — especially adults and mature adults — we must, I think, take some action so that younger people will have a better understanding of what they are seeing in the world.

FP: Is the goal of this mission, though, to just raise awareness, or is it to actually deliver supplies?

AW: Well, our boat is delivering letters. So what we’re trying to draw attention to is the fact that the blockade is still in effect. On the other boats there will probably be supplies. I haven’t checked but probably things like sewage supplies.

FP: But Egypt has partially reopened its border with Gaza. So, couldn’t you get supplies in through there?

AW: No, you can’t. You can get two suitcases. Not only that, they closed it. They opened it and then closed it. So, that has not been worked out. I know people like to rally around what they think is a positive thing, but it’s not that positive yet because it’s not firm. They limit the number of people. They close it. They say two suitcases. You can’t build a sewage system with two suitcases.

FP: Israel’s ambassador to the United Nations said the stated goal of “humanitarian assistance” was a false pretext for your mission — and it’s actually designed to serve an extremist political agenda, and that many of the groups participating in the mission maintain ties with extremist and terrorist organizations, including Hamas. Your reaction?

AW: I think Israel is the greatest terrorist in that part of the world. And I think in general, the United States and Israel are great terrorist organizations themselves. If you go to Gaza and see some of the bombs — what’s left of the bombs that were dropped — and the general destruction, you would have to say, yeah, it’s terrorism. When you terrorize people, when you make them so afraid of you that they are just mentally and psychologically wounded for life — that’s terrorism. So these countries are terrorist countries.

FP: How is the United States a terrorist country?

AW: It is. Absolutely, it is. It has terrorized people around the globe for a very long time. It has fought against countries that have tried to change their governments, that have tried to have democracies, and the United States has intervened and interfered, like in Guatemala or Chile. I feel that it is so unreasonable, and I don’t quite understand how they can claim everyone else is a terrorist and they are not when so many people right this minute are terrified of the drones, for instance, in the war in Afghanistan. The dropping of bombs on people — isn’t that terrorism?

FP: Of course Israel and the U.S. aren’t the only ones that use bombs. Hamas has fired rockets at Israel in the past.

AW: Yes. And I’m not for a minute saying anybody anywhere should fire rockets. I mean, I would never do it. Nor would I ever supply such a thing to anyone. But it’s extremely unequal. If people just acknowledge how absurdly unequal this is. This is David and Goliath, but Goliath is not the Palestinians. They are David. They are the ones with the slingshot. They are the ones with the rocks and relatively not-so-powerful rockets. Whereas the Israelis have these incredibly damaging missiles and rockets. When do you as a person of conscience speak and say enough is enough?

FP: Are you concerned at all that your trip could be used as a propaganda tool for Hamas?

AW: No, because we will never see those people. Why would we see them?

FP: You don’t think you’re going to see anyone from Hamas?

AW: No. I don’t think we would. If we manage to get through with our bundle of letters we will probably be met by a lot of NGOs, and women and children, and schoolteachers and nurses, and the occasional doctor, if anyone is left.

FP: But doesn’t Hamas control the security apparatus of Gaza?

AW: They may well control it, but we’re not going to see them. It’s like everyone who comes to D.C. doesn’t see the president.

FP: I have to ask, since the previous flotilla trip ended with an Israeli raid on one of the ships and nine people dead. Are you frightened?

AW: Sometimes I feel fear. And the feeling that this may be it. But I’m positive — I’m looking at it as a way to bring attention to these children and their mothers and their grandmothers, and their grandfathers and their fathers, who face this kind of thing every day. I grew up in the South under segregation. So, I know what terrorism feels like — when your father could be taken out in the middle of the night and lynched just because he didn’t look like he was in an obeying frame of mind when a white person said something he must do. I mean, that’s terrorism too. So, I know that feeling. And this is what they are living under. And so, if you ever lived under terrorism yourself — you know terrorism USA, Southern-style — then you understand that people don’t like it and they should not be subjected to it anywhere on the planet.

(abna.ir / 02.07.2011)

IOA decides to demolish Mohammed Al-Fateh Mosque

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC)– David Harari, the vice-mayor of the Zionist administration of Jerusalem municipality, has issued an order to stop all renovations made to the Mohammed Al-Fateh mosque and to demolish it altogether alleging the construction was illegal.

The Mosque stands only a short distance from the Aqsa Mosque which sends the message that the Israeli occupation has no respect for Muslim holy shrines, and that it could demolish mosques anytime it wishes, said Fakhri Abu Deyab, the chairman of the committee for the defense of Silwan town.

But Abu Deyab pledged to defend the mosque and to stop the Israeli decision with all available means and at all cost, saying that the Israeli society “Israel Land Fund” was behind the call to destroy the mosque alleging the renovations were illegal.

Last January, fanatic Israeli groups supported by Israeli soldiers assaulted the mosque to stop the renovation works with the pretext that workers from the West Bank were doing the renovations.

The society even accused the IOA of being “lenient” with calls to destroy the mosque that overlooks the old town in Jerusalem city although they seized vast areas of Muslim endowment land around the mosque and established a Jewish cemetery on it with the aim to distort Muslim identity of the area as part of the Judaization plan the IOA had been carrying out in the city for decades now.

(occupiedpalestine.wordpress.com / 02.07.2011)

United States puts Israel on its terror watch list

Department of Homeland Security says Israel one of 36 countries whose citizens might have terrorist ties; doesn’t reflect gov’t policy.

Israel is on a list compiled by US immigration authorities of countries that might harbor terrorists, it was reported this week.

The Department of Homeland Security list of 36 nations does not fault government policies and instead recognizes the likelihood that a suspect traveler from that country might have terrorist ties.

f a traveler from one of the countries is detained, the country’s inclusion on the list triggers a special check by the Immigration and Customs Enforcement division.

The list, attached to a May 10 document from the DHS Inspector General’s office, was first reported this week by CNS News, a Christian news service.

An ICE spokeswoman, Gillian Christensen, told CNS that appearance on the list did not suggest a country backs terrorism.

“The US does not and never has considered Israel to have links to terrorism, but rather they are a partner in our efforts to combat global terrorism,” Christensen said. “Countries may have been included on the list because of the backgrounds of arrestees, not because of the country’s government itself. The United States maintains close intelligence-sharing relationships with many of these countries in order to address security issues within their own borders and in our mutual pursuit of safety and security around the globe.”

The list includes a number of other close US allies, like Turkey, Bahrain, Morocco and Philippines, as well as nations beset by internal fighting, like Sudan and Somalia.

(www.jpost.com / 02.07.2011)

Moroccan voters approve constitutional changes

The changes, seeking to calm unrest, will curb some powers of King Mohammed VI, but he will remain in charge of security forces and of appointing the president. Some activists reject the changes as far short of a modern constitutional monarchy.

Voters in Morocco approved constitutional changes to curb the powers of the country’s 4-century-old monarchy, voting “yes” in a closely watched referendum Friday that was seen as an attempt to end months of protests demanding democratic reforms.

Officials announced that that more than 98% of those who voted in the referendum supported the measure, which broadens the powers of the country’s elected politicians, grants the judiciary more independence and gives official status to the Amazigh language of the country’s ethnic Berber population.

Many pro-democracy activists had urged a boycott of the referendum, saying the changes fell far short of their demands to transform the North African country into a modern constitutional monarchy. On social networking websites, they described the changes as “window dressing” meant to appease Western governments, cloak the king’s power and drain the passion from calls for reform. The near-unanimous result is sure to raise charges of vote-rigging from them.

Under the new constitution, King Mohammed VI will retain power over the security forces and religious institutions. He also will hand-pick the country’s president from among the leaders of the party that wins elections.

The democratic activists criticized a massive campaign by broadcasters, private firms and civil society groups allied with the king that urged Moroccans to back the changes.

“There was a lot of communication about it,” said Layal Rhanem, a journalist in Casablanca, the country’s commercial center. “Every NGO and company said they were saying ‘yes’ to the new constitution. The way it happened was strange.”

The country’s traditional opposition groups had praised the reforms, announced by the king in a June 17 televised address, and urged their supporters to vote “yes.”

The United States, European Union and United Nations also supported the changes in Morocco, which has strong ties to the West, as a step in the right direction.

About 72.5% of the 13.1 million eligible voters showed up at the polls, Associated Press reported. Morocco’s official news agency quoted an Interior Ministry official as saying that “no abnormal events or incidents” occurred, despite minor claims of voter fraud and intimidation by opposition activists urging the boycott.

Morocco’s protests have been driven by youths demanding a greater say over their future in a country dominated by a long-entrenched political and economic elite. Known as the Feb. 20 Movement, a loosely organized collection of youth-led groups, they have called for reform, not revolution, with few seeking an end to the monarchy.

The nation of 32 million suffers from severe unemployment, especially among the young, as well as a high rate of illiteracy and perceptions of a widening gap between haves and have-nots.

The 47-year-old king has significantly improved the country’s once-abysmal human rights record, but his regime has been criticized for using counter-terrorism laws to indefinitely jail Islamic activists and sometimes subject them to torture.

The question now is whether the referendum has lanced the pressure for reform, or whether activists can sustain the protest movement.

“I don’t think the protests will end, because those people behind the protests decided to boycott the referendum,” Rhanem said. “They made their choice.”

(www.latimes.com / 02.07.2011)

Even if Gaddafi is killed, NATO will not leave – ex-Belgian MP

Regime change is the real reason NATO is in Libya, Lode Vanoost, international consultant and former deputy speaker of the Belgian Parliament told RT. Even if Gaddafi is ousted, murdered or flees the country, NATO forces will not leave right away.

­According to Vanoost, there are more serious problems with the resolutions than it was possible to originally discern.

“The problem with resolutions is that they are not legal texts. Basically the interpretation of resolutions is a matter of ideology and power. France interpreted it the way they did just because they could! One shouldn’t forget they drafted these resolutions themselves. It just suits their interests,” stated Vanoost.

He also said a land operation could be interpreted as one means to protect civilians under the UN resolution.

“I am sure this is already on the table as a plan. But thankfully behind the scenes the NATO member countries are not of the same opinion on the issue, they cover it up. But basically one of the problems NATO has is its members don’t agree with each other. And that’s the only hope we have”.

“France and the UK for example have been saying long before the resolution that regime change is the issue. They are not going to change their mind all of a sudden. They want to take control over Libya,” explained Vanoost.

(rt.com / 02.07.2011)