Gadhafi’s son floats possibility of elections

Elections watched by international observers could take place in Libya within three months, one of Libyan leader Moammar Gadhafi’s sons says in a published interview.

The European Union, the African Union, the United Nations or NATO could be present to ensure transparency, Saif Gadhafi told the Italian newspaper Corriere Della Sera.

“The important thing is that the election is clean, there is no suspicion of fraud,” he said in the interview published Wednesday and updated online Thursday.

The 38-year-old, who has stood by his father in the regime’s violent crackdown on a rebellion that spiraled into a civil war, also said the vote would be carried out “at the most at the end of the year.”

Libya’s foreign minister, meanwhile, called for a ceasefire and said talks could begin afterward, according to a Russian envoy who arrived in Libya on Thursday.

Foreign Minister Abdul Ati al-Obeidi “called for an immediate ceasefire and the launch of a broad dialogue about the future of the country,” Mikhail Margelov said.

The talks could take place on neutral territory, such as in Malta, Cairo or Tunisia, with the African Union playing the “parimary role in settlement efforts,” Margelov said Libyan leadership told him.

Margelov also said he was told Gadhafi is not ready to step down from power.

Before leaving on his trip, Margelov said there was “a possible option where Gadhafi continues living in Libya as a private individual with his people and his tribe but relinquishes power and his family stays away from taking economic decisions,” according to Russia’s Itar-Tass news agency.

Margelov said last week that the rebel Transitional National Council did not need “Gadhafi’s head, and no one is going to scalp him and nail it to the wall in his office,” the agency reported.

Margelov has talked to the opposition in Benghazi, the de facto rebel capital, and consulted with Ahmed Gaddafi al-Dam, a cousin of Gadhafi’s, in Cairo, he said.

The comments came amid continued fighting in parts of Libya.

Several explosions rattled Tripoli on Thursday morning as Libyan state television reported bombardments in Sirte, east of Tripoli, and other areas.

Rebel forces said they have made progress in recent days in the fight against Gadhafi’s forces. They’ve taken control of the mountainous Jebel Nafusa region southwest of Tripoli, said Ahmed Bani, an officer with the rebel forces.

Rebels have also made gains in the western city of Zlitan, Bani said.

As the fighting continues, critics in the United States have raised more questions about U.S. involvement in the civil war.

A bipartisan group of 10 House members filed a lawsuit Wednesday, challenging U.S. participation in the Libya mission.

The lawmakers have accused President Barack Obama of taking illegal action by committing the country to military action in Libya without proper consultation with Congress, as required by the War Powers Resolution.

“We are intending through our presence and through this lawsuit to correct an imbalance which exists today, to correct a deficiency in the separation of powers … and to firmly establish that Congress is a co-equal branch of government and that the founders made it unmistakably clear they did not intend for the war power to be placed in the hands of an executive,” said Rep. Dennis Kucinich, D-Ohio.

The White House released a report defending the legality and costs of U.S. military action in Libya, saying the president has constitutional authority “to address such limited military operations abroad.”

The U.S. military began action in Libya in March following a U.N. Security Council vote to impose a no-fly zone and take “all necessary measures” to protect civilians. Several days later, NATO agreed to take command of the mission.

NATO said Thursday that it has carried out 11,241 sorties since March 31.

House Minority Leader Nancy Pelosi, D-California, said Thursday that she believes Obama had the authority to engage U.S. forces in the Libya mission.

Pelosi said the War Powers Resolution is a “controversial initiative in the first place,” adding: “Usually, Congress puts more stock in it than the White House.”

Pelosi said polls show that more Americans support the mission than oppose it.

Congress members feel the White House has failed to adequately communicate with them about the mission, Pelosi said. She likened it to a marriage, saying “you can always do more.”

“You might think you’re doing enough, but if the other party doesn’t think so, you’re not doing enough.”

(edition.cnn.com / 16.06.2011)

Nieuwe moskee in Roermond

Met de bouw van de nieuwe moskee in Roermond hoopt de stichting haar activiteiten, met de Wil van Allah, te kunnen uitbreiden en plaats te bieden aan het alsmaar groeiende aantal bezoekers. Als start van de stichting staat de bouw van onze nieuwe moskee centraal. Hiermee worden de 2 moskees in Roermond onder 1 dak verenigd.

Donaties

Om dit grootse project te realiseren hebben wij jullie financiële steun hard nodig. Immers buiten Allah er is niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen dan onze geliefde broeders en zusters. Wij roepen jullie daarom allemaal op om ons bij te staan en ons de helpende hand te bieden.

(www.tawhied.nl / 16.06.2011)

Bekende niet-moslims over de voortreffelijkheid van de Islamitische beschaving en haar invloed

Bekende niet-moslims over de voortreffelijkheid van de Islamitische beschaving en haar invloed op de moderne westerse beschaving

Laten wij, in een tijd waarin door onbeduidende personen allerlei beledigende uitingen worden gedaan richting de beschaving van de Islam, kijken naar wat bekende en eerlijke niet-moslims hebben gezegd over de Islamitische beschaving en haar invloed op de moderne westerse wereld. Merk op dat westerse schrijvers vaak de woorden ‘Arabieren’ of ‘Mohammedanen’ gebruikt hebben voor moslims en ‘Arabische beschaving’ voor Islamitische beschaving. In andere gevallen werden de woorden ‘Saracenen’ en ‘Moren’ gebruikt voor moslims (zowel Arabieren als niet-Arabieren) uit verschillende delen van Europa, Afrika, Arabië en Azië.

John William Draper in “The Intellectual Development of Europe”

“Ik moet de systematische wijze betreuren waarop de literatuur van Europa zonder ophouden onze verplichtingen aan de Mohammedanen uit het zicht heeft gehouden. Zeker kunnen zij niet veel langer verborgen blijven gehouden. De onrechtvaardigheid gebaseerd op religieuze vijandschap en nationale verwaandheid kan niet eindeloos worden voortgezet. De Arabier heeft zijn intellectuele indruk achtergelaten op Europa. Hij heeft het onuitwisbaar in de hemelen geschreven, zoals eenieder kan zien die de namen van de sterren op een normaal hemellichaam leest.”
Robert Briffault in “The Making of Humanity”

“Het was onder de invloed van de Arabieren en de Moorse (d.w.z. de Spaans Islamitische) herleving van cultuur en niet in de 15e eeuw, dat een werkelijke renaissance plaatsvond. Spanje, en niet Italië, was de wieg van de hergeboorte van Europa. Nadat West Europa aanhoudend lager en lager in barbarisme was gezonken, had het de donkerste diepten van onwetendheid en vernedering bereikt, terwijl steden van de Saraceense wereld, Bagdad, Cairo, Cordoba en Toledo groeiende centra van beschaving en intellectuele activiteit waren. Het was daar dat het nieuwe leven ontstond welke zou groeien in een nieuwe fase van menselijke evolutie. Vanaf de tijd dat de invloed van hun cultuur zichzelf liet voelen, begon de beweging van nieuw leven.”

“Het was onder hun (d.w.z. de moslims in Spanje) volgelingen aan de Oxford School dat Roger Bacon Arabisch en Arabische wetenschappen leerde. Noch Roger Bacon, noch zijn latere naamgenoot kan enige eer gegeven worden van het introduceren van de experimentele methode. Roger Bacon was niet meer dan één van de leerlingen van de moslimwetenschap en -methode aan het christelijk Europa. Hij was het nooit beu te verklaren dat de kennis van het Arabisch en de Arabische wetenschappen de enige weg naar ware kennis was voor zijn tijdgenoten. Discussie over wie de uitvinder van de experimentele methode was … behoren tot de kolossale misinterpretatie van de oorsprong van de Europese beschaving. De experimentele methode van de Arabieren was in de tijd van Bacon wijdverspreid en werd begerig onderwezen in heel Europa.”

“Wetenschap is de meest belangrijke bijdrage van de Arabische beschaving aan de moderne wereld, maar haar vruchten waren traag in het rijpen. Pas lange tijd nadat de Moorse cultuur was teruggezonken in de duisternis, begon de reus (d.w.z. modern Europa) – waaraan zij (d.w.z. de Arabische oftewel Islamitische beschaving) geboorte had gegeven – te rijzen in zijn macht. Het was niet alleen wetenschap die Europa terug tot leven bracht. Vele andere invloeden van de beschaving van de Islam gaven hun eerste gloed aan het Europese leven.

Hoewel er geen enkel aspect is van de Europese groei waarin de besliste invloed van de Islamitische cultuur niet te vinden is, is deze nergens zo duidelijk en gewichtig als in het ontstaan van die macht die de permanente kracht van de moderne wereld en de voortreffelijke bron van zijn overwinning, natuurlijke wetenschap en de wetenschappelijke geest bevat.”

“De schuld van onze wetenschap aan die van de Arabieren bestaat niet uit verrassende ontdekkingen of revolutionaire theorieën. De wetenschap heeft veel meer te danken aan de Arabische cultuur, zij heeft haar bestaan eraan te danken. De astronomie en wiskunde van de Grieken waren een vreemde invoer die nooit grondig geacclimatiseerd waren in de Griekse cultuur. De Grieken systematiseerden, generaliseerden en theoretiseerden, maar de geduldige manieren van onderzoek, de verzameling van positieve kennis, de zeer nauwkeurige wetenschappelijke methode, gedetailleerde en aanhoudende observatie en experimentele inlichtingenverwerving waren in alle opzichten vreemd voor de Griekse aard. Alleen in het Hellenistische Alexandrië was enige opzet van wetenschappelijk werk gevoerd in de oude klassieke wereld. Wat wij wetenschap noemen, ontstond in Europa als het resultaat van nieuwe ijver voor onderzoek, nieuwe methodes van experimenten, observatie, meting en de ontwikkeling van wiskunde, in een vorm die voor de Grieken onbekend was. Deze ijver en deze methodes waren in de Europese wereld geïntroduceerd door de Arabieren.

“Het is hoogstwaarschijnlijk dat zonder de Arabieren, de moderne Europese beschaving nooit zou zijn ontstaan. Het is absoluut zeker dat zonder hen, zij niet dat karakter zou aannemen welke haar in staat heeft gesteld om alle voorgaande fases van evolutie te overtreffen.”

Bertrand Russel in “History of Western Philosophy”, Londen, 1948, blz. 419

“Ons gebruik van de term ‘De Duistere Eeuwen’ om de periode van 699 tot 1000 te bedekken, duidt onze onterechte concentratie op West Europa aan…”

Van India tot Spanje floreerde de briljante beschaving van de Islam. Wat verloren was aan het christendom in deze tijd was niet verloren aan de beschaving, maar het tegendeel is waar…”

“Voor ons lijkt het dat de West Europese beschaving beschaving is, maar dit is een smalle blik.”

Arnold en Guillaume in “Legacy of Islam”

“Als wij terug kijken, kunnen wij zeggen dat de Islamitische geneeskunde en wetenschap het licht van de Hellenistische zon reflecteerden, toen haar dag om was, en dat zij schenen als een maan en de donkerste nacht van de Europese middeleeuwen verlichtten. Sommige schitterende sterren verleenden hun eigen licht en zowel de maan als de sterren verdwenen bij het aanbreken van een nieuwe dag: de Renaissance. Aangezien zij hun aandeel hadden in het sturen en introduceren van die geweldige beweging, kan er gerust gezegd worden dat zij nog steeds met ons zijn.

George Sarton in “The Introduction to the History of Science”

“Wij hebben reden om te geloven dat toen Europa – gedurende de kruistochten – eindelijk ziekenhuizen begon te vestigen, zij geïnspireerd waren door de Arabieren van het nabije oosten… Het eerste ziekenhuis in Parijs, Les Quinze-vingt, was gesticht door Louis IX na zijn terugkeer van de kruistochten 1254-1260.”

Phillip Hitti in “Short History of the Arabs”

Gedurende het gehele eerste deel van de middeleeuwen leverde geen ander volk zo een belangrijke bijdrage aan de menselijke vooruitgang als de Arabieren, als wij deze term gebruiken voor al degenen wiens moedertaal Arabisch was en niet enkel degenen die leefden in het Arabische schiereiland. Eeuwenlang was het Arabisch de taal van wetenschap, cultuur en intellectuele vooruitgang voor de hele beschaafde wereld met uitzondering van het verre oosten. Van de 9e tot de 12e eeuw waren er meer filosofische, medische, historische, religieuze, astronomische en geografische werken geschreven in het Arabisch dan in enig andere menselijke taal.”

Marcel Clerget in “La Turquie, Passe et Present”, Paris, 1938

“Vele bewijzen van het hoge culturele niveau van het Ottomaanse Rijk tijdens de heerschappij van Suleiman de Geweldige kunnen gevonden worden in de ontwikkeling van de wetenschap en wet; in de bloei van literaire werken in het Arabisch, Perzisch en Turks; in de eigentijdse monumenten in Istanbul, Bursa en Edirne; in de explosie van luxueuze industrieën; in het weelderige leven van het hof en de hoge waardigheidsbekleders; en niet te vergeten in zijn religieuze tolerantie.”

(www.soennah.com / 16.06.2011)

French flotilla ship won’t sail

French flotilla ship won’t sailMembers of Jewish community in France band together, send 500 letters of protest against Gaza flotilla, effectively preventing ship bought by organizers for €530,000 from docking in Marseille. ‘Many battles left until September,’ says one


One of the ships slated to participate in the flotilla to Gaza later this month will not set sail, Ynet has learned, less than a day after the Turkish IHH organization announced it was reconsidering its participation in the flotilla as well.

The ship was to set sail from the port of Marseille, but a lengthy battle by the French Jewish community has apparently succeeded in preventing it.

Organizers of the flotilla issued a statement thanking participants Wednesday and urging them to seek other transportation, such as on ships departing from Greece and Turkey.

The French ship – one of 15 participating in the flotilla – was intended to carry a few dozen activists. Organizers bought the vessel for €530,000. Ynet learned Wednesday that the ship was being prevented from docking in France thanks to pressure applied by parliament members and organizations on insurance local companies and authorities. The vessel is currently anchored in waters outside of Marseille, where it has been for the past four days.

“It’s fantastic. Even we didn’t believe this battle would lead to victory,” a member of the French Jewish community told Ynet. He said he and other Jewish representatives had decided to join together to try to prevent the flotilla, and subsequently wrote letters of protest to 500 MPs and organizations.

“We acted fast, sent letters and warned all of the communities. We used social media and the internet, sent mail, set meetings, and made phone calls,” he said. “We enlisted 15 non-Jewish organizations to support the battle, and together we warned all of the political parties with no ties to Israel about the consequences.”

On Tuesday the battle came to a hilt when Jewish MP Jacques-Alain Bénisti but a query to French Foreign Minister Alain Juppe, asking to learn France’s official position on the flotilla. The move was said to have put pressure on local insurance companies and helped to cancel the French ship’s participation.

“We feel great joy, but we know that this is just a small battle in a larger war. There are many battles left until September. We must not claim victory, only rejoice in the united front we have presented and move on,” a source from the Jewish community said.

“The next goal is to take control of the online field, appeal to youths, explain to them our position, and offer incentives to work with us.”

Earlier Wednesday, Turkish newspaper Hurriyet reported that the IHH is considering canceling the flotilla following developments in the region, particularly in Syria. “We think we can achieve our goals regardless of whether we send the Marmara ship to Gaza or not. We shall make a final decision by the end of the week,” the IHH spokesman said.

IHH senior official Hussein Uruç confirmed the report saying the group is rethinking the departure date but that preparations are still underway. “Tomorrow we shall make a final decision on the matter, but right now there is still one date and there are no problems with the flotilla,” he said.

(gazatvnews.com / 16.06.2011)