De helft van geduld is Imaan

Imaan bestaat uit twee delen: één helft is geduld (sabr) en de andere helft is dankbaarheid (shukr). Daarom heeft Allah geduld en dankbaarheid naast elkaar genoemd.

– Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is. [Ibrahim 14:5]

– Voorzeker daarin zijn tekenen voor een ieder, die geduldig en dankbaar is.[Luqman 31:31]

– Daarin zijn zeker tekenen voor een ieder die geduldig en dankbaar is.

[Saba’34:19]

– Daarin zijn voorzeker tekenen voor elk geduldig, dankbaar (mens). [Ash-Shura 42:33]

De redenen waarom de ene helft van imaan geduld is en de andere helft dankbaarheid, zijn:

1. Imaan is een term die woorden, daden en intenties omvat, die allemaal gebaseerd zijn op handeling of onthouding.
Handeling verwijst naar het verrichten van daden in overeenstemming met de instructies van Allah, wat de werkelijkheid van dankbaarheid is.

Onthouding, als in het wegblijven van verkeerde handelingen, vereist geduld.
De gehele religie wordt in deze twee dingen opgenomen: uitvoeren wat Allah opgedragen heeft en wegblijven van wat Allah verboden heeft.

2. Imaan is gebaseerd op twee pilaren, yaqin (overtuiging) en geduld, waar naar verwezen wordt in de volgende ayah:

En Wij stelden onder hen leiders aan die de leiding gaven volgens Ons bevel toen zij geduldig waren. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd. [as-Sajdah 32:34]

Door geloof kennen we de werkelijkheid van Allah’s geboden en verboden, of beloning en bestraffing en door geduld voeren we Zijn instructies uit en weerhouden ons van wat Hij verboden heeft. Men kan niet gaan geloven in Allah’s geboden en verboden, beloning en bestraffing, behalve door middel van geloof, en dat komt van Allah.
En we kunnen Allah’s instructies niet uitvoeren en wegblijven van wat Hij verboden heeft, behalve door geduld. Daarom is geduld de helft van iman, en de andere helft is dankbaarheid.

3. De mens heeft twee krachten die zijn gedrag beheersen, de kracht om te doen en de kracht om te laten. Een persoon doet dus wat hij leuk vindt en weerhoudt zich van wat hij niet leuk vindt. De gehele religie is doen of laten, de instructies van Allah uitvoeren of wegblijven van wat Hij verboden heeft en geen van beiden kan verwezenlijkt worden zonder geduld.

4. De gehele religie is hoop en vrees en de ware gelovige is degene die zowel hoopvol als bevreesd is. Allah heeft gezegd:

Zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons. [al-Anbiya’ 21:90]

De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“O Allah, ik heb mijn ziel aan U overgegeven en mijn gezicht naar U gekeerd.
Mijn (eigen) zaak wijd ik toe aan Allah en ik zoek Uw bescherming, hopend op U en vrezend voor U.” (al-Bukhari)

De gelovige is dus degene die zowel hoopvol als bevreesd is, maar hoop en vrees kunnen alleen gebaseerd zijn op het fundament van geduld:
vrees zou de gelovige geduldig moeten maken en zijn hoop zou tot dankbaarheid moeten leiden.

5. Elke daad die door de mens wordt verricht is ofwel profijtvol of schadelijk voor hem in deze wereld en in de volgende, en anders is het profijtvol voor hem in deze wereld en schadelijk voor hem in de andere. De beste weg voor de mens is te doen wat profijtvol voor hem is in het Hiernamaals en weg te blijven van datgene wat schadelijk voor hem is in het Hiernamaals.

Dit is de realiteit van iman: doen wat goed voor hem is, en dat is dankbaarheid; en wegblijven van wat hem schaadt, en dat is geduld.

6. De mens bevindt zich altijd in een situatie waarin hij een instructie van Allah uit moet voeren of iets moet vermijden wat Allah verboden heeft of iets accepteren wat Allah voorbestemd heeft. In alle gevallen moet hij de situatie met geduld en dankbaarheid onder ogen zien. Het uitvoeren van Allah’s instructies is dankbaarheid en wegblijven van verboden zaken en tevreden zijn met de voorbeschikking van Allah vormt geduld.

7. De mens wordt constant in twee tegengestelde richtingen getrokken: moet hij reageren op het lokmiddel van deze wereld van verlangens en pleziertjes, of moet hij beantwoorden aan roep van Allah en het hiernamaals met het eeuwige Paradijs dat Allah voor Zijn vriend (wali) heeft voorbereid? Tegen de roep van grillen en verlangens ingaan is geduld en beantwoorden aan de roep van Allah en het Hiernamaals is dankbaarheid.

8. Religie is gebaseerd op twee principes: wilskracht en volharding (geduld), waar naar verwezen wordt in de du’a van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam):

“O Allah, ik vraag U om volharding in al mijn zaken en ik vraag U om de wilskracht om op het rechte en smalle pad te blijven.”

9. Religie is gebaseerd op waarheid (haqq) en geduld, waar naar verwezen wordt in de ayah:

…en elkander tot waarheid, en geduld aansporen. [al-‘Asr 103:3]

De mens moet volgens de waarheid te werk gaan, zowel alleen als met anderen, wat de realiteit van dankbaarheid is.
Dit kan hij echter niet doen zonder geduld, daarom is geduld de helft van iman. En Allah weet het het beste.

(Facebook / 13.06.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *