Soldiers Invade Hebron, Neabry Areas, Kidnap Three Children

Israeli soldiers kidnapped on Wednesday at dawn three children in the southern West Bank city of Hebron, and took them to an unknown destination. Troops installed roadblocks in the Hebron district, invaded several nearby villages and towns, broke into and searched several homes causing damage.

File - Soldiers invading Hebron - Image Paltoday.ps
The Palestine news and Info Agency, WAFA, reported that the army kidnapped Ata Abu Ramouz, 17, his brother Mohammad, 13, and Dia’ Ed-Deen Atiyya, 16.

Furthermore, soldiers invaded the nearby towns and villages of Ithna, Yatta and Beit Anoun, and installed roadblocks leading to Halhoul, Ithna and Beit Awwa in addition to the As-Sihla and Tal’at Abu Hadeed areas.

Also, soldiers invaded Beit Amra area, north of Yatta in the Hebron district, and imposed curfew before breaking into several homes and searching them causing damage to their property.

Resident, Ala’ Mohammad Deis, 25, said that soldiers violently attacked his 55-year-old father while searching his home and destroying its property.

Deis added that soldiers also destroyed some of the walls in his father’s home and the home of one of their relatives, and searched several nearby homes.

The army further handed residents Amer Deis and Fadel Deis military notices to head to the nearest security base for questioning.

Also, army stopped dozens of cars and searched them while checking the ID cards of the residents.

In related news, a Palestinian worker from Bethlehem suffered bruises and concussions after being violently attacked and beaten by Israeli soldiers and police officers as he was working at a construction site in East Jerusalem.

The resident, Eyad Obeyyat, 30, was working in Sur Baher village, east of Jerusalem, when the soldiers kidnapped him and took him to a different location where he was violently assaulted before he was released.

He was moved to the Beit Jala governmental hospital suffering serious injuries.

(imemc.org /  01.06.2011)

De wonderen van de koran

HOE HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN

Het ontstaan van het universum wordt in de Qoer’aan in het volgende vers beschreven:

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde.  (Qoer’aan 6:101)

Deze informatie gegeven in de Qoer’aan, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap. Zoals we al eerder gezegd hebben zijn astrofysici tegenwoordig tot de conclusie gekomen, dat het hele universum, samen met de dimensies van tijd en materie, zijn ontstaan door een grote explosie, die in een oogwenk heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘Big Bang’ en bewijst dat het universum uit het niets is geschapen als het resultaat van een explosie uit één enkel punt.
Voor de tijd van de Big Bang, bestond er niet zoiets als materie. Van een toestand van niet-bestaan, waarin noch materie, noch energie en zelfs geen tijd bestond, en wat slechts metafysisch beschreven kan worden, werden materie, tijd en energie, allen in een ogenblik geschapen. Dit feit, pas onlangs ontdekt door de moderne natuurkundigen, werd ons veertienhonderd jaar geleden in de Qoer’aan verteld.

DE EXPANSIE VAN HET UNIVERSUM

In de Qoer’aan die veertienhonderd jaar geleden geopenbaard werd, in een tijd waarin de wetenschap van de astronomie nog primitief was, wordt de expansie van het universum als volgt beschreven:

Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Qoer’aan 51:47)

Het woord ‘hemel’ dat in het bovenstaande vers gebruikt is, komt op verschillende plaatsen in de Qoer’aan voor, in de betekenis van ruimte en universum. Hier wordt het woord weer in die betekenis gebruikt, het zegt dat het universum ‘uitdijt’. En de hedendaagse wetenschap is nu juist tot deze conclusie gekomen!
Tot het begin van de twintigste eeuw, was de enige opvatting in de wetenschappelijke wereld dat ‘het universum een constante aard had en dat het sinds onmetelijke tijd bestond’. Het onderzoek, de observaties en berekeningen die door de moderne technologie werden uitgevoerd, hebben echter laten zien dat het universum eigenlijk een begin had, en dat het voortdurend ‘uitdijt’.
Aan het begin van de twintigste eeuw hebben de Russische natuurkundige Alexander Friedmann en de Belgische kosmoloog Georges Lemaitre theoretisch uitgerekend dat het universum voortdurend in beweging is en dat het uitdijt.
Dit feit werd door gegevens verkregen uit observaties in 1929 bevestigd. Terwijl Edwin Hubble, de Amerikaanse astronoom de hemel met zijn telescoop bekeek, ontdekte hij dat de sterren en melkwegstelsels voortdurend van elkaar af bewogen. In een universum waarin alles voortdurend van elkaar af beweegt, betekent dit een voortdurend uitdijend universum. De observaties die de volgende jaren uitgevoerd werden, bevestigden dat het universum voortdurend uitdijt. Dit feit was in de Qoer’aan uitgelegd, terwijl eigenlijk niemand het wist. Dit komt omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, de Schepper en de Heerser van het gehele universum.

HET SCHEIDEN VAN DE HEMELEN EN DE AARDE

Een ander vers over de schepping van de hemelen is het volgende:

Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheiden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(Qoer’aan 21:30)

Het woord ratq, vertaald als ‘samengevoegd’ wordt in Arabische woordenboeken vertaald als ‘met elkaar vermengd, één geworden’. Het verwijst meestal naar twee verschillende substanties die een geheel vormen. De zinsnede ‘Wij scheiden’ komt van het Arabische werkwoord fataqa wat inhoudt dat iets tot ontstaan komt door het verscheuren of vernietigen van de structuur van zaken die aan elkaar gehecht zijn. Het ontspruiten van een zaadje uit de aarde is één van die gebeurtenissen waar het werkwoord voor gebruikt wordt.
Laten we opnieuw naar het vers kijken met deze kennis in ons achterhoofd. In het vers zijn hemel en aarde eerst het onderwerp van de situatie van de ratq. Zij worden gescheiden (fataqa) als de ene uit de ander voortkomt. Geboeid denken wij aan de eerste momenten van de Big Bang, we zien dat alle materie van het universum op één enkel punt verzameld is. Met andere woorden, alles, de hemelen en de aarde inbegrepen, waren nog niet geschapen en waren in een vermengde onscheidbare toestand. Toen ontplofte dit punt krachtig, en zorgde ervoor dat de materie gescheiden werd.

DE RONDHEID VAN DE AARDE

Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Hij laat de nacht in de dag overgaan en laat de dag in de nacht overgaan. (Qoer’aan 39:5)

De woorden die in de Qoer’aan gebruikt worden om het universum te beschrijven, zijn echt opmerkelijk. In het bovenstaande vers wordt het Arabische woord Takwir gebruikt dat met “vouwen of overgaan” is vertaald. In het Nederlands betekent het: iets over een ander laten gaan, opvouwen als een kledingsstuk wat opzij wordt gelegd. (In een Arabisch woordenboek wordt dit woord gebruikt voor de actie waarin men iets om iets anders heen draait, bijvoorbeeld zoals bij een tulband gedaan wordt als die wordt opgezet.)
De informatie die in dit vers gegeven wordt over de dag en de nacht die in elkaar overgaan, bevat ook accurate informatie over de vorm van de wereld. Want dit kan alleen maar waar zijn als de aarde rond is. Dit houdt in dat in de Qoer’aan, die in de zevende eeuw geopenbaard is, al naar de rondheid van de wereld verwezen werd.
Men moet er wel bij stil staan dat in die tijd het begrip van astronomie en hoe de wereld gezien werd, anders was. Men dacht toen dat de aarde plat was en alle wetenschappelijke berekeningen en uitleg waren op dat geloof gebaseerd. Maar omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, werden de woorden gebruikt die het geschiktst waren toen het universum beschreven werd. De Qoer’aan verkondigde deze feiten veertienhonderd jaar geleden, de feiten die wij pas in onze eeuw konden achterhalen.

EEN BESCHERMEND DAK

In de Qoer’aan vestigt Allah onze aandacht op een belangrijke eigenschap van de hemel:

En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af. (Qoer’aan 21:32)

Deze eigenschap van de hemel is bewezen door wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in de 20ste eeuw.
De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen.
Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn. Het opvallendst van de atmosfeer is dat het alleen nuttige en onschadelijke straling, zoals zichtbaar licht, bijna ultraviolette straling en radiogolven, door laat gaan. Al deze straling is van levensbelang voor het leven. Straling die bijna ultraviolet is en die maar gedeeltelijk door de atmosfeer heen komt is erg belangrijk voor de fotosynthese van planten en voor de overleving van alle levende wezens. Het leeuwendeel van de intense ultraviolette straling, die door de zon wordt uitgestoten, wordt er door de ozonlaag van de atmosfeer uit gefilterd en slechts een beperkt en essentieel deel van het ultraviolette spectrum bereikt de aarde.
De beschermende functie van de atmosfeer eindigt hier niet. De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270° C is.
Maar het is niet alleen de atmosfeer die de aarde tegen schadelijke invloeden beschermt. Naast de atmosfeer legt de Van Allen gordel ook een magnetisch veld om de aarde, dit dient ook als een schild tegen de schadelijke straling die onze planeet bedreigt. Deze straling, die voortdurend door de zon en andere sterren wordt uitgestoten, is dodelijk voor levende wezens. Als de Gordel van Allen niet bestond, zou de enorme uitbarsting van energie, die zonnevlammen genoemd wordt en die vaak in de zon voorkomen, het leven op aarde vernietigen.
Dr. Hugh Ross zegt het volgende over het belang van de Van Allen gordel voor ons leven:
“Eigenlijk heeft de aarde de hoogste dichtheid van alle planeten van ons zonnestelsel. Deze grote kern van ijzer en nikkel is verantwoordelijk voor ons grote magnetische veld. Dit magnetisch veld vormt het Van Allen stralingsschild, dat de aarde tegen stralingsbombardementen beschermt. Als dat schild niet aanwezig zou zijn, zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. De enige andere rotsachtige planeet, die iets van een magnetisch veld heeft, is Mercurius – maar de kracht van dat veld is honderd maal minder dan die van de aarde. Zelfs Venus, onze zusterplaneet, heeft geen magnetisch veld. De Van Allen gordel, het stralingsschild, is een ontwerp dat uniek is voor de aarde.1
De energie, die door slechts één van deze uitbarstingen die in de afgelopen jaren ontdekt is, wordt berekend op de kracht die gelijkstaat aan 100 miljard atoombommen, vergelijkbaar met de bom die op Hiroshima gegooid is. Achtenvijftig uur na de uitbarsting, zag men dat de magnetische naalden van kompassen ongewone bewegingen vertoonden en 250 km boven de atmosfeer van de aarde, steeg de temperatuur opeens tot 2,500° C.
Kortom, hoog boven de aarde is een perfect systeem aan het werk. Het omringt onze wereld en beschermt het tegen bedreigingen van buitenaf. Eeuwen geleden heeft Allah ons al in de Qoer’aan verteld dat de atmosfeer van de wereld voor ons werkt als een beschermend schild.

DE HEMEL DIE TERUG STUURT

In vers 11 van Soera At-Tariq in de Qoer’aan wordt er verwezen naar de terug sturende functie van de hemel:

Bij de hemel en haar cyclische systemen
Dit woord dat in de Qoer’aan vertaling als cyclisch uitgelegd wordt, kan ook terugsturen of teruggeven betekenen.
Zoals we weten bestaat de atmosfeer om de aarde heen, uit vele lagen. Iedere laag dient een belangrijk doel ten bate van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagen ook de functie hebben om materiaal of straling waar ze bloot aan gesteld worden terug te stralen, de ruimte in of naar beneden naar de aarde. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken van deze ‘recycling’ functie van de lagen die de aarde omringen..
De troposfeer, 13 tot 15 km boven de aarde, stelt waterdamp in staat om van het aardoppervlakte op te stijgen, te condenseren en als regen terug te keren.
De ozonlaag, de onderste laag van de stratosfeer op een hoogte van 25 km boven de aarde, reflecteert schadelijke straling en ultraviolet licht dat uit de ruimte komt en straalt het terug de ruimte in.
De ionosfeer, reflecteert radiogolven die op aarde uitgezonden worden naar de verschillende delen van de wereld, net als een passieve communicatiesatelliet, en maakt dus draadloze communicatie, radio en televisie-uitzendingen, over lange afstanden mogelijk.
De laag van de magnetosfeer weerkaatst schadelijke radioactieve deeltjes die door de zon en andere sterren uitgestoten worden en stuurt deze terug de ruimte in, voordat deze de aarde kunnen bereiken.
Het feit dat deze eigenschap van de atmosferische lagen, die pas in het recente verleden is aangetoond, reeds eeuwen geleden in de Qoer’aan omschreven werd, laat weer opnieuw zien dat de Qoer’aan het woord van Allah is.

DE RELATIVITEIT VAN TIJD

Tegenwoordig is de relativiteit van tijd een bewezen wetenschappelijk feit. Dit werd door de relativiteitstheorie van Einstein, in het begin van de 20ste eeuw, duidelijk gemaakt. Tot dat moment wisten de mensen niet dat tijd een relatief concept was, en dat het afhankelijk van de omgeving, kon veranderen. Maar de vermaarde wetenschapper Albert Einstein heeft dit feit duidelijk in zijn relativiteitstheorie bewezen. Hij liet zien dat tijd afhankelijk is van massa en van snelheid. In de geschiedenis van de mensheid heeft niemand ooit eerder dit feit duidelijk uitgelegd.
Maar hier is één uitzondering op; de Qoer’aan omvat informatie over het feit dat tijd relatief is! Over dit onderwerp staat in enkele verzen:

En waarlijk, een dag met jullie Heer is als duizend jaren van jullie berekening. (Qoer’aan 22:47)

Hij regelt (alle) zaken van de hemelen en de aarde, dan zal het (de zaak) op een dag, die een duizend jaar van jullie berekening duurt naar Hem opstijgen. (Qoer’aan 32:5)

De engelen en de geest stijgen naar Hem op in een dag waarvan de tijd vijftigduizend jaren is. (Qoer’aan 70:4)

In een aantal verzen wordt er op gewezen dat mensen tijd verschillend ervaren en dat mensen een korte periode soms als een heel lange ervaren. Het volgende gevoerde gesprek van mensen tijdens hun oordeel in het hiernamaals, is hier een goed voorbeeld van.

Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen: “Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat maar wisten! (Qoer’aan 23:112-114)

Het feit dat de relativiteit van tijd zo duidelijk in de Qoer’aan, een boek waarvan de openbaring in 610 na chr. is begonnen, genoemd wordt, is een ander bewijs dat het een heilig boek is.

(www.risala.nl / 01.06.2011)

Israel’s Operational Plan to Attack the Freedom Flotilla to Gaza

Israel is involved in advanced preparations to attack the Freedom Flotilla to Gaza. The commando attack is scheduled to take place in international waters. A detailed operational plan to be implemented by the Israeli navy has been set in motion. The use of force is explicitly contemplated:

“The Israel Navy has been asked by the government to prepare an operational response to prevent the flotilla from breaking the sea blockade that Israel has imposed over the Gaza Strip. Under the blockade, Gazan fisherman are allowed to sail three kilometers off the coast of Gaza but no further. Ships are not allowed to enter waters that are twenty kilometers from the Gaza Strip. (JP, May 31, 2011)

“….[S]oldiers were under order to use force to neutralize armed danger and neutralize attackers if necessary, but that in general, the objective and the goal would be to take over the ship non-violently and without casualties on either side.” (Ibid)

According to the Israeli navy spokesman, a number of “surprises” await those who dare approach Gazan territorial waters:

“The senior Navy officer said that Israel was preparing a number of “surprises” for the ships that are expected to participate in the flotilla.” (Ibid)

The same commando unit Shayetet 13 which attacked the Marvi Marmara in May 2010 killing nine human rights activists is “undergoing specialized training” involving “mock raids aboard a vessel that simulate events aboard the Mavi Marmara”. (See People’s Daily, May 31, 2011)

The commandos are also to undergo “extensive training in hand-to-hand combat taught by experts from Israel’s Shin Bet security service”.

The commandos, this time, will be heavily armed:

“Navy sources said that despite assessments that most of the activists will engage in passive resistance, the troops that will board the next flotilla are going to carry heavier weapons than the paintball guns and semi-automatic pistols used in the last flotilla.” (Ibid)

Israeli Intervention in International Waters is “Legal”

The report in the Jerusalem Post claims that under international law, Israel’s navy commandos have the right to intercept ships and engage in what is tantamount to acts of piracy:

According to international maritime laws, however, Israel Navy is allowed to intercept and take control of a ship that declares its intentions to sail to Gaza even before it enters the waters that are under the blockade.”

The Marvi Marmara

The articles then proceeds to describe the circumstances of the Marvi Marmara, where nine Turkish human rights activists were killed in May 2010 by an Israeli commando.

Rrealities are turned upside down. The lie becomes the truth. The Israelis commandos are portrayed as the victims, attacked by Turkish “mercenaries”.

“On May 31 2010, the Israel Navy stopped a Turkish flotilla and when commandos boarded the Mavi Marmara they were attacked by a group of mercenaries.

In ensuing violence, nine of the mercenaries were killed, and a number of Israeli commandos were seriously wounded.

In addition to military preparation, the Foreign Ministry is leading Israeli efforts to convince other countries to use necessary means to prevent the flotilla from departing to Gaza” (JP, May 31, 2011)

The JP report does not explain how these “nine mercenaries” were killed and no casualties were reported on the Israeli side.

(www.globalresearch.ca / 01.06.2011)

Syrian opposition gathered in Antalya swiftly rejects Assad’s amnesty offer

The Syrian opposition gathered in Turkey for a conference has swiftly rejected President Bashar al-Assad’s offer of general amnesty for prisoners that includes those deemed to have committed political “crimes.”
Assad’s offer on Tuesday came as members of the Syrian opposition gathered in Turkey for a conference aimed at overcoming differences and bolstering the protesters who have endured a bloody crackdown that has killed more than 1,000 civilians. The opposition was quick to reject it, defining it as just another plot by the regime to gain time. “This shows weakness on the part of the regime,” Mohammad Abdullah, a Washington-based Syrian dissident who was attending the conference in Antalya, Turkey, said early Wednesday morning.

Abdullah, whose father, Ali Abdullah, is a well-known political prisoner, said the move would have been a good one had it come in the first week of the uprising, not after hundreds of protesters have been killed. “The opposition now will accept nothing less than regime change,” he said.

Khalaf Ali Khalaf, an organizer of the conference, said the amnesty, which has numerous exceptions, “comes too late to appease the street, like vague and halfhearted promises for reform that preceded it.”

The meeting of Syria’s exiled opposition in Turkey, which opened on Tuesday, is the first official gathering of activists since an uprising against Baathist rule erupted 10 weeks ago. The conference in the Mediterranean coastal city brings together a broad spectrum of opposition figures driven abroad over the last three decades, from Islamists crushed in the 1980s to Christians escaping repression.

Scores of delegates chanted slogans demanding the removal of Assad on Tuesday. “The objective is to come out with a road map to liberate Syria from oppression and support the revolution for freedom and democracy,” said Moulhem Droubi, a member of the leadership council of the Muslim Brotherhood.

He said the conference would not form a transitional council similar to that set up by Libyan rebels fighting Muammar Gaddafi, because of the dangers of naming dissidents who are active in Syria and have sent representatives to the meeting. Turkey, which shares an 800 kilometer border with Syria, has become increasingly critical of Assad as the bloody crackdown against demonstrators has worn on.

Unlike the West, Ankara has not taken action against Assad, who removed restrictions on Turkish imports in the last three years, resulting in billions of dollars of Turkish goods flowing to Syria. The two countries have also cooperated on security.

Delegates in Antalya raised the green, white and black Syrian flag that pre-dated Baathist rule. The Baath Party came to power in a 1963 coup, ushering in an era of repression during which tens of thousands of Syrians were killed, disappeared or were driven into exile around the world. However, delegates said they had formed early a consensus that outside intervention to topple Assad was not favored, because it would give the authorities an excuse to kill more protesters.

www.todayszaman.com / 01.06.2011)

Mubarak, sons to stand criminal trial 3 August

The Cairo Court of Appeals on Wednesday set 3 August as the date for the trial of former President Hosni Mubarak, his two sons, Alaa and Gamal, and businessman Hussein Salem.

They face charges of illegal acquisition of wealth and selling Egyptian natural gas to Israel at extremely low prices.

Attorney General Abdel Meguid Mahmoud referred Mubarak, his sons and Salem for criminal trial on 24 May.

Mahmoud accused the defendants of being involved in the gas exports to Israel deal, squandering state funds and illegally gaining financial benefits for themselves and others.

According to Mahmoud’s statement about the referral, the former president was involved, along with former Interior Minister Habib al-Adly and some senior police officers, in the killing and attempted murder of peaceful protesters during the revolution.

The referral decision also stated that Mubarak and Adly incited members of the police force to fire live ammunition at protesters and to run over them with vehicles, with the intent to disperse or kill them.

Mubarak exploited his influence with relevant authorities to gain illegal benefits for himself and his two sons, the statement said.

It said Mubarak allowed Salem to seize hundreds of thousands of acres of state-owned land in the most prestigious tourist areas of Sharm el-Sheikh, a resort city on the Red Sea.

Gamal and Alaa Mubarak are accused of abusing their influence as the president’s sons to facilitate Salem’s access to state land in exchange for real estate they received from Salem.

The prosecution said Mubarak, Salem, former Petroleum Minister Sameh Fahmi and other ministry officials were involved in enabling Salem to obtain illegal financial benefits exceeding US$2 billion by assigning Salem’s company the contract to sell Egyptian natural gas to Israel at low prices.

(www.almasryalyoum.com / 01.06.2011)

Political stunts not the way to end Gaza conflict

The new flotilla to Gaza is all about delivering provocation rather than aid, just like last year’s

IMAGINE THE house next door to yours was occupied by neighbours who announced that one of their most cherished goals was to drive you off your property and then proceeded to launch daily barrages of explosives into your yard, with no regard to whether these missiles exploded on the lawn, on your roof or in the faces of your children.

This scenario describes Israel’s current reality. In 2005, Israel implemented its “disengagement plan”, completely withdrawing both its military and civilian presence from the Gaza Strip.

While Israel hoped disengagement would serve as a springboard for improving relations with its neighbours, the opposite occurred: Hamas, an EU- and US- designated terrorist organisation, took control of Gaza and stepped up rocket attacks, firing more than 10,000 rockets and mortars at civilian targets within the internationally recognised borders of Israel proper – targets that have included kindergartens, schoolbuses and marketplaces.

The heavy armament used in these attacks is smuggled into Gaza via land and sea. One need not look any further than the March 2011 interception of the Victoria to appreciate the threat posed by maritime arms smuggling: on board the Victoria – an otherwise legitimate commercial vessel – 50 tons of advanced weaponry were unearthed, including land-to-sea missiles, originated in Iran and bound for Gaza.

Israel, as a democratic state, looks for legal tools to curb such smuggling and respond to Hamas’ terrorist attacks against its citizens, much as the Irish Government did when faced with maritime smuggling to paramilitaries in Northern Ireland. One of the recognised and legitimate tools available under international law in the context of an armed conflict is the naval blockade, which may be imposed on international waters. Indeed, naval blockades have been imposed throughout the 20th century in the context of both international and non-international conflicts, and the naval manuals of several western countries including the US and UK, and Germany, recognise the naval blockade as an effective, legal measure. When a blockade is in effect, any vessel that breaches or attempts to breach a blockade, irrespective of the cargo on board or of the vessel’s nature – whether enemy or neutral – may be subject to legal measures to enforce the blockade, including capture. Furthermore, these measures may be undertaken in international waters at a distance from the naval blockade, if there are reasonable grounds to believe that a vessel intends to violate the blockade.

Israel’s naval blockade stands the legal tests set forth in the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea (1994). In particular, Israel meets its humanitarian obligations towards the civilian population of Gaza. Since Israel liberalised its policies in June 2010, all civilian goods are allowed into Gaza via accepted land channels recognised by the UN and other major human rights groups.

At present 36,000 tons of goods are transferred weekly. Moreover, just this week, Egypt opened its border with the Gaza Strip. In this vein it should be stressed that the flotilla protesters, past and present, have been made aware that all humanitarian goods delivered to these land corridors will be transferred to Gaza.

In her article in yesterday’s edition “Flotilla aims to turn tide on Israel’s Gaza policies” on the opinion page, Claudia Saba maintained: “The Palestinians will accept nothing less than a total end to the illegal blockade and all forms of violence and discrimination against them.”

Israel, likewise, calls for a “total end” of the violence against its sovereign territory and civilian population and asks that its desire to protect its citizens from efforts to expand the armory of weapons intended for its destruction be respected. The need to stop maritime arms smuggling is the reason for the naval blockade.

Last year the Israeli blockade of Gaza was challenged by a flotilla of six vessels claiming to carry peace activists bringing humanitarian aid to Gaza. As these ships approached and were duly notified of the blockade by Israel, five of the vessels, including the Irish one, complied, and no violence of any kind ensued.

However, aboard the sixth vessel were some 40 members of the IHH, an Istanbul-based terrorist organisation with a history of providing material support to jihadi campaigns worldwide, including in Chechnya and Afghanistan. They initiated a violent attack against the Israeli soldiers undertaking legal blockade-enforcement actions, while shouting: “Go back to Auschwitz!”

The tragic outcome of their violence is well known. Contrary to what is asserted in Saba’s article, the events of last year’s incident were thoroughly investigated by a special public commission, which was headed by a former supreme court justice and included two foreign observers. Israel is also co-operating in an investigation of the flotilla incident being undertaken by the secretary general of the UN.

It should be noted that when these vessels purporting to deliver humanitarian aid were unloaded, two of the vessels – including the largest ship, the Mavi Marmara – carried no humanitarian aid whatsoever, while two-thirds of the medical “aid” found on board the other ships had expired prior to their voyage. These findings point to the fact that the goal of this flotilla was not the delivery of humanitarian aid but rather the delivery of a politically charged provocation.

Now, for the second year in a row, hundreds of activists are planning a protest flotilla to Hamas-controlled Gaza, and, once again, at the vanguard of this campaign is the IHH. The international community has recognised the pernicious nature of this activity, with the call, just a few days ago, by the UN secretary general to all relevant governments “to use their influence to discourage such flotillas”, pointing to their highly political and incendiary nature. Indeed flotilla protesters, past and present, have little real concern for the people of our region or for resolving the historic conflict. Their goals are entirely political – to cause a political provocation and to delegitimise Israel.

It is now up to responsible states to ensure that last year’s events are not repeated and that regional actors are not drawn into a political circus and pushed further apart, to the detriment of all those who live in the region.

This is the time for a mutually-negotiated end to our conflict, not for unconstructive, divisive and illegal political stunts at sea or on land.

RUTH ZAKH

(www.irishtimes.com / 01.06.2011)

De ambivalentie van moslims

De problematiek van moslims in Nederland komt door de ambivalentie van liefde voor en haat tegen het Westen.
Kortzichtige politici, betoogt Nausicaa Marbe (de Volkskrant, 27 mei), vergelijken graag de SGP met orthodoxe moslims. De laatste groep verschilt echter, volgens Marbe, van de eerste door een bij hen aanwezige Westenhaat.

Veel moslims die hier leven, hebben hier een beter leven dan in hun land van herkomst of in het land van herkomst van hun ouders. Dit is te danken aan westerse culturele verworvenheden als democratie en moderniteit. Dit levert een gevoel van welbevinden en sympathie voor het Westen op, die je ‘Westenliefde’ zou kunnen noemen.

Westenhaat
Vaak wordt betoogd dat er niet zoiets bestaat als ‘de’ islam. Dat is ongetwijfeld juist, de islam in Indonesië en Pakistan is anders dan bijvoorbeeld de islam in het Midden-Oosten. Daarnaast verschillen de soennieten en de sjiieten in hun interpretatie van de islam.

Wel is er zoiets als een veelal aanwezige beleving door moslims dat het Westen een oorlog voert tegen de islam, in Irak en Afghanistan. Dat het Westen een oorlog voert tegen dictators en terroristen kunnen zij slecht invoelen, ondanks de steun die het Westen heeft gegeven aan moslims in Kosovo en Bosnië.

Deze beleving zou je ‘Westenhaat’ kunnen noemen. Hiermee is niet gezegd dat elke individuele moslim het Westen haat, maar wel dat dat betrekkelijk veel voorkomt in de islamitische wereld.

Ambivalentie
De tegenstrijdigheid van Westenliefde en Westenhaat veroorzaakt ambivalentie. Ambivalentie is het gelijktijdig aanwezig zijn van aan elkaar tegengestelde strevingen, houdingen en gevoelens, bijvoorbeeld liefde en haat, in een relatie tot een en hetzelfde object.

Nu wordt het verschil met de SGP helder. De uitgangspunten van de SGP en van orthodoxe moslims zijn beide strijdig met de moderniteit, in hun houding tegenover de gelijkwaardigheid van vrouwen, homoseksuelen en de scheiding van kerk en staat. Maar bij de SGP ontbreekt de Westenhaat.

Velen menen dat de problematiek van de moslims in Nederland wordt veroorzaakt door de islam, maar dit is slechts ten dele waar. Het probleem wordt veroorzaakt door de ambivalentie.

Krenking
Waar komt die Westenhaat vandaan? De islamitische wereld is gekrenkt door de vernedering van het in 1923 ontbinden van het laatste kalifaat. De achteruitgang was echter al veel eerder ingezet. Een moment daarin was de verovering door Napoleon in 1798 van Egypte, dat onderdeel van het kalifaat was.

Sinds haar betere dagen is de ooit zo machtige islamitische wereld op werkelijk alle gebieden en van alle kanten ingehaald door het Westen. Dit doet pijn en veroorzaakt krenking.

Nu neigt elke groep en elke individu tot krenkingreductie. In onze tijd wordt deze krenkingreductie alleen voorgehouden door krachten die het Westen bestrijden. Deze zijn fundamentalistische islamitische groeperingen die als doel hebben de hegemonie van de islam en het kalifaat te herstichten.

Integratie
De gewone moslim kan zich niet identificeren met de dictators in het Midden-Oosten, of ze nu Kadhafi, Assad of Mubarrak heten en is daarom gevoelig voor sympathie jegens compromisloze groeperingen zoals Hamas en Hezbollah.

De ambivalentie tussen Westenliefde en Westenhaat heeft vergaande consequenties. Moslims die er onderhevig aan zijn, protesteren niet tegen de misstanden in Syrië, Jemen of Iran. Zij ervaren het westerse land waar ze wonen als vreemd, waardoor de integratie wordt bemoeilijkt.

Rob Kern is psychotherapeut.

Timon Dias is student psychologie/islamologie.

(opinie.volkskrant.nl / 01.06.2011)