Belgium to Gaza vaart mee op de internationale vloot eind juni

In de derde week van juni 2011 vertrekt de tweede ‘vrijheidsvloot‘ naar Gaza vanuit verschillende Europese havens. Met twaalf boten en delegaties uit minstens 24 landen wordt dit de grootste vloot ooit.

Ook België is van de partij; Belgium to Gaza is een platform van organisaties en individuen dat de bezetting van de Gazastrook wil aankaarten.

Belgium to Gaza heeft 30.000 € in gezameld voor de aankoop van een boot die gedeeld wordt met delegaties van Canada, Denemarken en Australië. Er varen minstens vier landgenoten mee op de boot die de naam ‘Tahrir‘, bevrijding, kreeg.

De internationale vloot zeilt naar Gaza om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechten en het schuldig stilzwijgen van onze regeringen aan te klagen. Het gaat om een directe, geweldloze actie van een breed platform van internationale en nationale organisaties tegen de illegale blokkade van de Gazastrook. De blokkade, die de economie nagenoeg heeft lamgelegd, is een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking. Een onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad heeft geoordeeld dat de Israëlische blokkade tegen Gaza illegaal is.

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft gezegd dat Israël de illegale afsluiting van Gaza moet stopzetten. Israël blijft evenwel het internationaal recht naast zich neerleggen en duidelijke internationale diplomatieke initiatieven tegen het embargo blijven uit. Vandaar dat activisten uit de hele wereld zich verplicht zien om met een duidelijke actie een einde te maken aan de illegale blokkade tegen Gaza.

Eind mei is het een jaar geleden dat Israël de wereld schokte door de eerste Vrijheidsvloot naar Gaza op een gewelddadige manier te enteren, waarbij negen activisten de dood vonden. Volgens de onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad onder leiding van rechter K. Hudson-Phillips vonden er ernstige schendingen van zowel het humanitair recht als van de mensenrechten plaats, zowel tijdens als na het incident. De commissie heeft onder meer aanwijzingen dat twee gewonde activisten zijn geëxecuteerd.

Israël dreigt er opnieuw mee om hard op te treden. Israëlische leiders voeren internationaal campagne tegen Freedom Flotilla II en bestoken de publieke opinie met vijandige en haatdragende boodschappen. Zoals dat ook in andere landen gebeurt, vraagt Belgium to Gaza onze regering om te reageren op de Israëlische intimidaties tegen vreedzame activisten. De stuurgroep van Belgium to Gaza zal een onderhoud vragen met de minister van Buitenlandse Zaken en aandringen om alles in het werk te stellen om de eigen burgers te beschermen.

Website: www.belgiumtogaza.com
Website internationale vloot: http://www.freedomflotilla.eu/
Contactpersonen:
Inge Neefs (Nederlands en Engels): 0486 18 33 91
Fatima Mourabiti (Frans en Arabisch): 0474 742 094

(www.belgiumtogaza.com / 30.05.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *