Woorden van Wilders zijn daden geworden

De feiten op een rij. Wilders’ woorden zijn daden geworden. Daarom moet de rechtbank een grens trekken. Tot hier en niet verder!

In de strafzaak tegen Wilders is een principiële vraag aan de orde. Het antwoord van de rechtbank zal van diepgaande betekenis zijn voor de rechtstatelijke ordening van onze samenleving en de omgangsvormen tussen burgers daarin. Moet Wilders – juist als politicus – rekening houden met het recht van moslims om, als burgers van Nederland, niet gediscrimineerd te worden, en gelijk behandeld te worden?

Wilders wordt verdacht van het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims, niet-westerse allochtonen en Marokkanen. Een aantal minderhedenorganisaties, waaronder het Landelijk Beraad Marokkanen, vragen in deze zaak een symbolische schadevergoeding van 1 euro van de PVV-leider vanwege de gevolgen die allochtonen en moslims ondervinden van zijn discriminerende uitspraken. Ruim 2.000 mensen tekenden onlangs een steunverklaring voor de minderhedenorganisaties om deze eis in de strafzaak te ondersteunen.

Superioriteit

De omvang van de schade die de moslims lijden als gevolg van de uitspraken van Wilders wordt zichtbaar als we kijken naar hoe de beoogde samenleving van Wilders eruit ziet.

Hij wil dat Artikel 1 van de grondwet wordt veranderd om daarin de superioriteit van de westerse cultuur boven die van de moslims te verankeren. Dus om discriminatie grondwettelijk te verankeren. Wilders wil bijvoorbeeld geen burgers met een dubbele nationaliteit in de regering en bepaalde overheidsfuncties. Hij wil dat de bouw van moskeeën wordt stopgezet. De islamitische scholen worden gesloten maar de christelijke en joodse scholen blijven bestaan. In de samenleving van Wilders worden de burgers – vooral de moslims en Antillianen – etnisch geregistreerd. En het dragen van een hoofddoek wordt verboden in de zorg, het onderwijs en bij de overheid.

Voortplanten

Als Wilders het voor het zeggen krijgt wordt Nederland een racistische samenleving op basis van etnische en religieuze gronden. Wilders ontmenselijkt daarbij moslims. Hij praat over de moslims als zijn het dieren, die zich ‘voortplanten’ in ons land. Hij spreekt over een kopvoddentax: de insinuatie is overduidelijk. En recent sprak hij in de Kamer nog over “islamitisch stemvee”. Daar komt bij dat Wilders in 2009 op de Deense televisie zei dat eenderde van de moslims Europa moet verlaten. Tientallen miljoenen moslims moeten volgens Wilders worden uitgezet.

Racisme

Vroeger was racisme terecht een taboe. Men schaamde zich voor zijn racistische gedachten. Onder invloed van Wilders is racist zijn bijna een geuzennaam geworden. Uit een onderzoek van de organisatie Motivaction blijkt dat nu 10% van de Nederlandse bevolking zelf zegt openlijk racistisch te zijn. Hetzelfde onderzoek (maart 2006) geeft aan dat 50% van de autochtone Nederlanders een afkeer heeft van moslims. 80% erkent dat het racisme op grote schaal voorkomt.

Een voorbeeld: Een dag na de gemeenteraadsverkiezingen, stapten twee autochtone vrouwen in Almere een bus in waarin ook een Nederlander van Marokkaanse afkomst zat. Zegt de ene vrouw tegen de chauffeur: “We hebben nu de macht in Almere!”, en kijkend naar de Marokkaanse buspassagier vervolgde ze: “Nu zullen we ze laten voelen dat we de baas zijn!”

Dreigteksten

Maar het blijft niet bij opmerkingen. Uit alle rapportages over racistisch geweld in de afgelopen jaren (ondermeer van de Anne Frank Stichting en KLPD) blijkt dat het geweld tegen moslims voortdurend aan de orde is. Sinds 2004 gaat het om tientallen voorvallen van brandstichting en vernieling. Waarbij de ideologie van Wilders in aantal gevallen duidelijk herkenbaar is. In juni 2009 werd bijvoorbeeld een Turks verenigingsgebouw en moskee beklad met hakenkruizen en leuzen als ‘Sieg Heil’ en ‘Geert Wilders’. En het Parool meldt dat in november 2010 moskeeën in pamfletten in de bus kregen met dreigteksten. “Wilders verlost ons van jullie”, staat in één van de pamfletten. Deze pamfletten zijn over het hele land rondgestuurd naar diverse gebedshuizen.

Van kwaad tot erger op de werkvloer

Maar het zijn niet alleen de gewelddadige incidenten die minderheden schaden. Ook in het dagelijks leven zijn de gevolgen van Wilders uitspraken zichtbaar. De permanente hetze van Wilders tegen de moslims schaadt ook hun positie op de arbeidsmarkt. Uit een onderzoek van de universiteit van Tilburg in 2010 onder drie grote overheidsinstellingen blijkt dat “Allochtonen moeilijker carrière maken door de negatieve uitspraken van politici als Wilders en Verdonk”. “Deze uitspraken worden herhaald door collega’s op de werkvloer”, volgens onderzoeker Hans Sieber. Dit wordt bevestigd door voorzitter Henk van der Kolk van FNV-Bondgenoten, in het boek Benoemen en Bouwen: “Als we eerlijk zijn, moeten we
toegeven dat het op de werkvloer door de opkomst van Wilders van kwaad tot erger gaat.”

Bang op school

Eenzelfde patroon is te zien in het onderwijs. Volgens de rapportage van Art1(Landelijke organisatie racismebestrijding) in 2006 zegt 53% van de docenten één of meer keren per maand te maken te hebben met discriminatie; 36% zegt zelfs één of meer keren per dag te maken te hebben met discriminatie in de klas. Deze discriminatie is verklaarbaar als we weten dat de partij van Wilders bij scholierenverkiezingen de grootste partij is onder middelbare scholieren. Bij het Marokkaans Meldpunt tegen discriminatie kwam bijvoorbeeld een klacht binnen over een vmbo-school in Amsterdam. Twee autochtone leerlingen roepen naar een Marokkaanse meisje: “Wilders heeft gelijk, Turken en Marokkanen moeten oprotten”. Het meisje wendt zich tot de leerkracht om zich hierover te beklagen, maar die reageert met de onverwachte uitspraak “Wilders heeft gelijk”. Na een ingediende klacht erkenden zowel het bestuur, de directie als ook de leerkracht, dat deze laatste fout handelde.

Jonge kinderen lopen ook rechtstreeks immateriële schade op. In het TV-programma Pauw & Witteman in november 2010 rapporteert Trudy Coenen, leraar van het jaar, uit een gesprek met haar allochtone leerlingen na de grote winst van Wilders bij de Tweede Kamer. Ze zei:

“Na de verkiezingen hebben we in de klas gesproken over Wilders en de gedoogsteun. De kinderen zijn bang. Ze zijn bang voor uitzetting. Ze vragen me: juf, worden we allemaal teruggestuurd? Ja, de sfeer op school is er zeker angstiger door geworden.”

‘Terugkeren’

Het blijkt ook dat jonge hoogopgeleide Marokkanen en Turken in Nederland ‘terugkeren’ naar het land van herkomst, als gevolg van groeiende onverdraagzaamheid en intolerantie. In onderzoek uitgevoerd door regioplan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gesteld “dat de verharding van sociaal en politieke klimaat in Nederland inderdaad een rol speelt in de hedendaagse emigratie van deze groepen.”

Overheid verzaakt haar plicht

Al met al kan geconcludeerd worden dat moslims en allochtonen momenteel in de verdomde hoek in de Nederlandse samenleving zitten. Sinds het opkomen van de partij van Wilders en zijn agressieve en continue aanvallen op hen, hebben wij het gevoel een dagelijkse schietschijf te zijn geworden voor alle xenofoben en racisten in de samenleving. Dit gevoel is des te sterker daar de Nederlandse overheid die – op grond van de internationale en Europese richtlijnen de taak heeft om minderheden te beschermen – volledig afwezig is. De overheid die conform haar eigen beleid en richtlijnen de plicht heeft om “de samenleving te beschermen tegen discriminatie” en “een wezenlijke bijdrage te leveren aan de markering van de wettelijke norm” verzaakt haar plicht om zich “actief op te stellen” in de bescherming van de moslims en niet-westerse allochtonen.

De schade die moslims en allochtonen van Wilders uitspraken ondervinden is niet alleen maar een gevoel; de schade is gebaseerd op concrete feiten: Woorden zijn feiten, daden geworden. Daarom moet de rechtbank een grens trekken. Tot hier en niet verder. Hopelijk komen wij met een correctie door de rechtbank terug naar een respectvolle samenleving.

Mohamed Rabbae Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

(www.joop.nl / 28.05.2011)

One thought on “Woorden van Wilders zijn daden geworden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *