Euro Ilim Instituut Conferentie Islamofobie tijdens Multifestijn 2011

Tijd
vrijdag 3 juni · 15:00 – 18:00

Locatie
Conferentiezaal Brabanthallen, Den Bosch

Gemaakt door:

Op vrijdag 3 juni 2011 tussen 15.00 uur – 18.00 uur organiseert het Euro Ilim Instituut van de SICN een conferentie: Islamofobie, illusie of werkelijkheid?

Deze conferentie wordt gehouden tijdens het Multifestijn ( 2 t/m 5 juni 2011) in de Brabanthallen in Den Bosch.

Sprekers

Prof. Dr. Bülent Senay – is hoogleraar geschiedenis van religie en
Islamitische Studies, en voorzitter van ISN Diyanet Nederland. Hij heeft een uitgesproken mening over Islamofobie en multiculturalisme in de Europese context en stelt dat Islamofobie een vorm van cultureel (psychologisch) terrorisme is.

Prof.dr. Thijl Sunier- is hoogleraar Islam in Europese gemeenschappen, verbonden aan VISOR, Vrije Universiteit Amsterdam.

Dhr. Abdulwahid van Bommel- is docent geestelijk verzorger, expert op het gebied van islam in Nederland, schrijver en vertaler.

Dhr. Metin Celik, Tweede Kamerlid voor de PvdA

Programma

Vrijdag 3 juni 2011, Brabanthallen Den Bosch

Vanaf 13.30 is er gelegenheid tot het verrichten van het vrijdaggebed op locatie.

15.00 Inloop, registratie, koffie/thee

15.30 Opening door dagvoorzitter
15.40 Welkomstwoord organisatoren
15.45 Speech Bülent Senay, (Engels)
16.15 Speech Thijl Sunier (Nederlands)
16.40 Pauze
16.50 Speech Abdulwahid van Bommel (Nederlands)

17.15 Inleiding Metin Celik, aansluitend Paneldiscussie
17.50 Dankwoord en afsluiting

Graag zou ik u willen verwijzen naar de bijlage met uitgebreide informatie over het conferentie programma en de inhoud.

Aanmelding

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
conferentie@euroilim.com. Vermeldt u s.v.p. in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer van (eventueel) uw organisatie.

Wij verwelkomen u graag op 3 juni in Den Bosch!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep conferenties Euro Ilim instituut

www.euroilim.com conferentie@euroilim.com

Telefoon: 020-7373842

Mobiel: 06-26763012

Euro Ilim Instituut
Het Euro Ilim Instituut ( Europees Instituut voor islamitische
wetenschappen) is een vanuit de SICN ontstane organisatie, gericht op het bieden van opleidingsprogramma’s op het gebied van islamitische wetenschappen, het verrichten van onderzoek, maatschappelijke- en sociale ontwikkeling, kennisuitwisseling en (jongeren) begeleiding. Het Instituut draagt bij aan kennisontwikkeling en organiseert workshops, lezingen,
conferenties en andere programma’s. Euro Ilim heeft als doel een brugfunctie te vervullen tussen de Europese cultuur en de moslimcultuur.

Introductie op het conferentie thema

In de publieke opinie is de Islam steeds vaker onderwerp van discussie. Hoewel in de beginjaren van de migrantenstroom naar Nederland de doorsnee Nederlander enthousiasme, tolerantie en interesse toonde tegenover deze mensen, zie je dat deze houding thans is veranderd in onvrede, afkeer en zelfs haat of angst. Deze mensen, veelal moslims, moeten nu voortdurend hun religieuze identiteit verantwoorden en worden daar ook op aangesproken.
Critici verwijten moslims dat zij afwijken van de Nederlandse collectieve identiteit en niet voldoende meedoen.

Wat heeft ervoor gezorgd dat zowel de publieke opinie als het
saamhorigheidsgevoel zo zorgwekkend zijn geworden? Waar komt deze angst voor de ander vandaan? Is deze angst gegrond en wat kunnen wij eraan doen?

In veel Europese landen maken intellectuelen zich zorgen over het gemak waarmee mensen, soms aangestuurd door politici, andere groepen proberen uit te sluiten. Het lijkt erop dat de grondrechten van burgers met een islamitische overtuiging steeds openlijker ter discussie worden gesteld.
Hierbij valt te denken aan moeite hebben met hoofddoekjes, confessionele scholen, tegenwerking met moskeebouw, halal slachten, enzovoorts.

Op welke manier is deze angst te overwinnen, en wat moet er gebeuren om de islamitische identiteit onderdeel te maken van de Nederlandse identiteit?
Wat is het ultieme recept voor vreedzaam samenleven, waarin iedereen elkaar accepteert, en waar iedereen zijn verantwoordelijkheden kent. Hoe kunnen wij weer leren samenleven?

In deze conferentie gaan drie deskundigen het thema islamangst behandelen vanuit hun eigen deskundigheid en invalshoek, en gaat men in debat met elkaar en met de zaal.

Het Euro Ilim instituut organiseerde vorig jaar ook een programma met als thema: Onbehagen over de islam, kwestie van falend leiderschap of burgerschap?
U kunt een verslag van deze conferentie lezen op
www.euroilim.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *