Nakba, herdenking aan de Catastrofe van 1948

Op 15 mei 1948 beëindigde de Britten het mandaat over Palestina en riep het Joods Agentschap de staat Israel uit. Tegelijkertijd trokken Arabische legers het gebied binnen om de Arabische bevolking te beschermen.

Dit alles gebeurde nadat de Britse regering na jaren van onlusten tussen de Arabische en de Joodse bevolking van Palestina, de toekomst van het land voorlegde aan de Verenigde Naties. Deze organisatie besloot in al haar wijsheid op 27 november 1947 met resolutie 181 de opdeling in een Arabische staat en een Joodse staat. De Arabische bevolking heeft deze resolutie afgewezen. Nadat de resolutie bekend werd, brak er weer een burgeroorlog in Palestina uit.

In de vroege ochtend van 9 april 1948 vielen commando’s van de Irgun (onder leiding van Menachem Begin) en de Stern Gang het dorp Deir Yassin aan. Het dorp met 750 Palestijnse ingezetenen, lag buiten het gebied dat volgens de VN bij de Joodse staat zou horen en had een vreedzame reputatie. Echter Deir Yassin lag op een belangrijke plaats tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Tijdens de aanval werden meer dan 100 mannen, vrouwen en kinderen systematisch afgeslacht. Drieënvijftig kinderen die plotseling wees waren geworden, werden aan hun lot over gelaten en gedumpt bij de muur van de oude stad.

In de tijd van 2 april tot 14 mei 1948 voerden de Joodse strijdkrachten plan Dalet uit om het in het Verdelingsplan aan de Joodse staat toegewezen gebied alsmede de Joodse concentraties aan mensen daarbuiten veilig te stellen, met daarbij het verdrijven van zoveel mogelijk (vijandige) Arabieren. Ongeveer 250.000 Arabieren vertrokken vrijwillig of werden verdreven. Doordat er in de jaren 1948 – 1949 er een oorlog ontstond, zwelde de stroom aan Arabische-Palestijnse vluchtelingen tot 750.000. Meer dan 400 Arabische dorpen werden ontvolkt en afgebroken.

Zondag 15 mei 2011 was in een aantal plaatsen ter wereld de 63e herdenking van deze catastrofe, zo ook in de Palestijnse gebieden. En wat deed Israel bij een herdenking zo belangrijk als deze voor het Palestijnse volk? Het schoot met scherp op demonstranten die te dicht bij “haar belangrijke verdedigingswerk” kwamen. Het resultaat was tientallen doden en honderden gewonden.

Bij de grens met Libanon werden minstens 4 Palestijnse demonstranten dood geschoten en vielen honderden gewonden. In de Golan hoogvlakten zijn minimaal 10 personen vermoord en een honderdtal gewonden gevallen. Shujaiyeh sprak over 1 dode en tientallen gewonden. Niet alle doden zijn bevestigd, maar we gaan er van uit dat er meerdere doden zijn gevallen en vele honderden gewonden.

Nakba is een dag van herdenking voor de Palestijnen over het feit dat hun voorouders en / of ouders zijn verdreven of uit eigen beweging, om het vege lijf te redden, zijn weggegaan van het land waar ze thuishoren, nl. Palestina.

Ondertussen – na 1948 – heeft Israel geen moment ongemoeid gelaten om haar grondgebied uit te breiden, zelfs tot de laatste dagen voor de herdenking van deze Nakba in 2011.

Te beginnen met de bouw van de  650 km lange muur die diep in het gebied van de West Bank is gebouwd en loopt zigzag door 10 van de 11 districten van de West Bank. Op sommige plaatsen is de muur 16 km diep het gebied van de West Bank in gebouwd, en zeker niet op de Groene Lijn van 1967. De muur is niet bedoeld als bescherming maar meer als pure landpikkerij van de Palestijnse bevolking.

Een ander onderwerp: Jeruzalem. In deze stad heeft Israel 35% meer land en eigendommen sinds 1967 in ‘bezit’ genomen, m.a.w. Palestijns gebieden onteigend. En dit blijft maar doorgaan. Er schijnt zelfs een plan te zijn om 386 huizen te bouwen in Oost Jeruzalem voor Joodse kolonisten.

Op 5 mei jl. gingen Israëlische troepen te keer in Hebron, vernielden huizen en tenten, en ontwortelden honderden bomen in Khirbet Um Nir.

Een hoge militair van Israel heeft ruiterlijk toegegeven dat ze Gaza gebruiken om wapens te testen. Wapens testen moet dan gebeuren op de Palestijnse bevolking. In 2008 en 2009 zijn zeker 1400 Palestijnen op deze manier vermoord door het Israëlisch testen van wapens.

Zo kan dit artikel wel doorgaan, maar laat het duidelijk zijn, de Nederlandse media en de Nederlandse politici zijn niet bezig met de bevolking van Palestina, sterker nog, “ we moeten werken aan de versteviging van de band met Israel”. Dat schijnt het toverwoord van dit kabinet te zijn en wordt overal uitgedragen. Dat er nog een bevolking in Palestina bestaat, wordt voor het gemak maar vergeten. Tenslotte heeft Nederland nooit Palestina geaccepteerd en met deze regering zal dat ook niet snel gebeuren. Er wordt niet gesproken over het feit dat Israel mensen systematisch vermoord, mannen, vrouwen, kinderen, dat ze een gehele bevolking in een open gevangenis houdt, dat Gaza van de buitenwereld is afgesloten en dat ze tegenstanders die spreken over Palestina laat vermoorden, de arm van de Mossad is lang.

In het westen worden de doden op 4 mei herdacht, m.n. van de Tweede Wereldoorlog, maar we hebben geen goed woord over als in Palestina op 15 mei de doden en verdrevenen worden herdacht van de Catastrofe van 1948.

In de Tweede Wereldoorlog hebben we in het westen gevochten tegen de bezetters van onze landen, maar als de Palestijnen vechten tegen de bezetter van hun land, zijn het terroristen. Wie heeft er boter op het hoofd?

Misschien is het goed voor het westen om eens lering te trekken uit de eigen geschiedenis, zodat we begrip kunnen hebben voor mensen die nu nog in dezelfde situatie zitten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.