Terminologie in de wetsleer

Wetsleer

Wetsleer (Al-Fiqh) betekent in het Arabisch letterlijk ‘het begrip.’ Technisch (islamitisch) betekent het: begrip voor de leer van islamitische wetten/oordelen die uit de gedetailleerde bewijzen/bronnen zijn afgeleid. In deze leer bevinden zich de manieren van aanbiddingen die de moslimdienaar hoort te verrichten en de wetten die te maken hebben met zijn algemene handelingen.

Aanbiddingen en algemene handelingen

Aanbiddingen zijn verboden totdat er een geldig bewijs komt dat de aanbidding voorschrijft. Ook is elke manier van aanbidding verboden totdat er een bewijs komt dat deze manier voorschrijft.

Algemene handelingen zijn toegestaan totdat er een bewijs komt dat het verboden is. Ook zijn de manieren waarop de algemene handelingen worden verricht toegestaan, totdat er een bewijs komt dat deze manieren verbiedt.

Voorwaarden en pilaren

De voorwaarde is een essentieel aspect dat zich vóór een zaak bevindt; als het aanwezig is, hoeft de zaak niet aanwezig te zijn en als dit aspect niet aanwezig is, is de zaak ook niet aanwezig. Een voorbeeld is de wassing. Dit is namelijk een voorwaarde voor het gebed.

De pilaar is een essentieel aspect dat zich in een zaak bevindt; als dit aspect aanwezig is, hoeft de zaak niet aanwezig te zijn en als het niet aanwezig is, is de zaak ook niet aanwezig. Zo is bijvoorbeeld het reciteren van soerat Al-Faatihah een pilaar van het gebed.

Hadieth en Athar

Hadieth is hetgeen wat overgeleverd is van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en waarin zijn uitspraken, handelingen en acceptaties verhaald worden.

Athar is hetgeen wat overgeleverd is van de metgezel van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) en waarin zijn (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) uitspraken en handelingen verhaald worden.

Een hadieth en een athar bestaan uit twee onderdelen, te weten:

Assanad (Keten)

Een keten is een reeks van geleerden die een hadieth van elkaar overgeleverd hebben die het van een metgezel overgeleverd hebben gekregen die het op zijn beurt weer van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft verhaald.

Al-Matn (Inhoud)

De inhoud van een hadieth is hetgeen dat door de metgezel van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) verhaald is.

Een hadieth heeft verschillende oordelen ten aanzien van de authenticiteit ervan, de drie belangrijkste zijn:

Sahieh (authentiek)

Wanneer een hadieth sahieh wordt verklaard door een geleerde, betekent het dat de keten en de inhoud van deze hadieth authentiek zijn verklaard. De geleerden in dit vakgebied geven het oordeel ‘sahieh’ wanneer degenen die de hadieth overgeleverd hebben een stabiel geheugen hebben, betrouwbaar zijn (dat wil zeggen dat ze bij de mensen bekend staan als goede moslims) en de keten qua verbondenheid intact is. Het laatstgenoemde houdt in dat de geleerden die naar elkaar overleveren elkaar gekend moeten hebben. Zij hebben dus in dezelfde periode geleefd moeten hebben en/of elkaar gezien hebben.
De inhoud van de overleveringen (ahaadieth) van dit niveau wordt geaccepteerd en dient als bewijs gebruikt te worden.

Hasan

Dit niveau is een niveau lager dan ‘sahieh’ en wordt toegekend wanneer de overleveraarsketen niet meer intact is doordat bijvoorbeeld één van de overleveraars geen sterk of stabiel geheugen had. De inhoud van de overleveringen van dit niveau wordt ook geaccepteerd en dient ook als bewijs gebruikt te worden.

Dacief (zwak)

Wanneer een hadieth dacief wordt verklaard door een geleerde, betekent het dat de keten van deze hadieth niet authentiek is verklaard aangezien de overleveraarsketen niet meer intact is, doordat bijvoorbeeld één van de overleveraars een slecht geheugen bezit, de betrouwbaarheid beschadigd is of de keten qua verbondenheid niet intact is. De inhoud van deze hadieth mag niet als bewijs worden gehanteerd.

(www.al-iemaan.com/nl  / 08.05.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *