Sanctioneert Rosenthal nu de blokkade van Gaza??

woensdag 27 april 2011

Minister Uri Rosenthal van buitenlandse zaken is naar buiten gekomen met een standpunt dat de nodige vraagtekens doet rijzen over het regeringsstandpunt inzake de blokkade van Gaza.
De Tweede Kamer houdt  donderdag op aanvraag van Joël Voordewind (CU) een spoeddebat over de deelname van Nederlandse organisaties aan de ´Freedom Flotilla 2´. Die Flotilla wil eind mei, een jaar na de Freedom Flotilla 1 die door Israel werd gestopt waarbij negen mensen werden gedood, met een groot aantal boten richting Gaza afvaren om de blokkade te breken en hulpgoederen af te leveren. Nederlandse organisaties die deelnemen zijn onder meer Stop de Bezetting, Stichting Palestina, het Nederlandse Palestina Komité en Een Ander Joods Geluid.
Rosenthal heeft deze organisaties gevraagd om niet mee te doen. Hij schreef de Kamer voorafgaand aan het debat van donderdag een brief, waarin hij namens de regering-Rutte uitlegt dat deze Flotilla ‘allerminst een bijdrage (levert) aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict’, maar dat hij de deelname van Nederlandse organisatie niet kan tegenhouden. Hulpverlening aan Gaza is, volgens Rosenthal in zijn brief, het meest effectief als dat gebeurt via de reguliere grensovergangen tussen Israel en Gaza. Hij schreef dat Nederland er al jaren op aandringt die grenzen verder open te stellen.
Een merkwaardig standpunt, al was dit misschien te verwachten van deze minister. Ausgerechnet nog binnen een week na het overlijden van zijn illustere voorganger Max van der Stoel die het destijds opnam tegen het Griekse kolonelsbewind, en die het Nederlandse ijveren voor mensenrechten tot ver over de grenzen een begrip maakte, komt Rosenthal met een standpunt dat ongeveer het tegendeel inhoudt van ijveren voor de mensenrechten. Wat Rosenthal natuurlijk had móeten zeggen in zijn brief, is dat Nederland niet gekant is tegen pogingen om de Israelische regering aan het verstand te brengen dat de Israelische blokkade van Gaza in strijd is met het international recht. Immers, Israel mag dan in 2005 wel haar troepen hebben teruggetrokken uit Gaza, maar zij beheerst het gebied nog wel in alle opzichten. En die overheersing staat, zoals een studie van de menserechtenorganisatie Gisha vaststelt, (op zijn minst ten dele) gelijk aan een bezetting. Wat weer betekent dat de bezettende mogendheid – Israel dus – onder het internationaal recht de verplichting heeft goed voor de noden van de bevolking te zorgen. (Pikant punt: de Gisha-studie kwam destijds, in 2007, met onder meer steun van de Nederlandse regering tot stand).
Door te stellen dat de Flotilla ´allerminst´´ een bijdrage zal leveren aan de oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict wekt Rosenthal ´op zijn minst´ de indruk dat hij niet tegen de Israelische blokkade is. Een indruk die nog wordt versterkt doordat hij de deelnemende Nederlandse organisaties niet aanraadt om bij voorbeeld via bemiddeling van zijn eigen ministerie in gesprek te gaan met Israel om hun ongenoegen over de blokkade duidelijk te maken en een garantie te bedingen dat de goederen op een andere manier in Gaza worden bezorgd. – Of zoiets.
Nee niet deze minister, die eerder, onder meer in een radio interview al duidelijk maakte dat hij niet veel opheeft met het opkomen opkomen voor de mensenrechten en dat maar ´gratuit´ vindt. Rosenthal is behalve dat ook nog eens pro-Israel zoals voor hem nog geen Nederlandse minister ooit is geweest – wat blijkbaar inhoudt dat hij kritisch kijken naar de gedragingen van deze meest rechtse Israelische regering uit de geschiedenis niet tot zijn taakomschrijving vindt te behoren  Vandaar waarschijnlijk ook dat hij zich ´ontzet´ toonde toen in maart in Jeruzalem een bom afging bij een bushalte waardoor één persoon wordt gedood en zei dat ´voor een dergelijke afschuwelijke daad van terroristisch geweld tegen burgers geen enkele rechtvaardiging mogelijk is´, terwijl hij zijn mond hield toen nauwelijks een maand later Israel lukraak in Gaza bombardementsacties uitvoerde  waarbij 20 mensen werden gedood en tientallen gewond raakten.

Als ik Kamerlid was zou ik het dus wel weten in dat spoeddebat, donderdag. Ik zou Rosenthal vragen sinds wanneer de Nederlandse regering de blokkade van Gaza is gaan steunen, of  hoe het toch komt dat die indruk nu zo sterk wordt gewekt. En waarom hij niet bij de Israelische regering stappen overweegt en wel aan de deelnemers aan de Flotilla 2 vraagt om van hun voornemen af te zien. Terwijl de Israelische regering toch opereert in strijd met de internationale wetten (de Conventie van Den Haag en de Vierde Geneefse Conventie), en de blokkadebrekers geheel opereren conform de wet.
Enfin, ik ben benieuwd, Harry van Bommel en Martijn van Dam.

(abu-pessoptimist.blogspot.com / 30.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.