KAMERDEBAT 28 APRIL OVER PALESTINA, HULPVLOOT NAAR GAZA

Een PVV-motie roept de regering op “uit te spreken dat deze flotilla een provocatie is en terroristische organisaties tot nut strekt of kan strekken”. Deze motie werd aangenomen met steun van VVD, SGP, CU, CDA en PVV. Goed onthouden welke partijen c.q. politici wanneer en hoe de term provocatie hanteerden inzake Palestina-Israel. Lees hierna de reactie van Nederland-Gaza, de Nederlandse Gazavloot-organisatie.

In reactie hier het persbericht van het Nederlandse initiatief en hierna. 

PERSBERICHT – 28 april 2011

“Zonder blokkade zou Gazavloot niet nodig zijn”
Met zijn advies tegen deelname aan de Freedom Flotilla 2 sanctioneert minister Uri Rosenthal in feite de onwettige afsluiting van de Gazastrook door Israël. Met zijn uitlatingen gaat hij voorbij aan de aanleiding voor het vertrek van de Gazavloot, en het werkelijke probleem in de regio: de blokkade. Stichting Nederland-Gaza is verbaasd over de uitlatingen van de minister, aangezien de vloot als vorm van geweldloos verzet niet in strijd is met het internationale recht.

Door de jarenlange afsluiting door Israël is er in het gebied een groot tekort aan medicijnen, bouwmaterialen en andere goederen. De Freedom Flotilla 2 wil op geweldloze wijze de blokkade doorbreken en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen.

Daarnaast heeft de blokkade de economie nagenoeg lamgelegd en het gebied tot een openluchtgevangenis gemaakt. Export van (landbouw)goederen uit de Gazastrook en vrij verkeer van personen zijn verboden. Door de beperkte toegang tot de kustwateren worden circa 35.000 mensen die afhankelijk zijn van visvangst in hun bestaan bedreigd. De werkloosheid in de Gazastrook is ongeveer 45 procent. Tachtig procent van de inwoners is structureel afhankelijk van voedselhulp van de VN. De blokkade is een collectieve bestraffing van de burgerbevolking en daarom illegaal volgens Vierde Geneefse Conventie.

“Nederland is als medeondertekenaar van de conventie en, middels artikel 90 van de Grondwet gebonden aan het bevorderen van de internationale rechtsorde”, zegt Benji de Levie, woordvoerder van Stichting Nederland-Gaza, “maar laat na schendingen van internationaal recht door Israël aan de kaak te stellen. De Gazavloot komt op voor de positie van het internationaal recht, omdat Nederland dit niet doet. Zonder blokkade zou er geen Gazavloot nodig zijn.”

Dat de minister verwijst naar de Oslo-akkoorden, die onder meer Israël het recht zouden geven op bewaking op zee, is volgens de stichting Nederland-Gaza een voorbeeld van selectief winkelen. “De Levie: ” Ik hoor de minister nooit over schendingen van andere bepalingen. Want na het sluiten van de akkoorden is Israël bijvoorbeeld doorgegaan met de bouw van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. ‘Oslo’ mag Israël het recht geven, binnen de grenzen van het internationaal recht schepen te doorzoeken op verdachte lading, ‘Oslo’ verschaft Israël absoluut geen recht de bevolking van Gaza op te sluiten, naar willekeur te bestoken en een menswaardig bestaan te onthouden.”

Beweren dat deze vloot ‘alleen maar bedoeld is als een provocatie van Israël’, is in strijd met de feiten en zelfs een aperte omdraaiing van de werkelijkheid: de echte provocatie, namelijk die van het internationaal recht, is de afsluiting en de blokkade van Gaza door Israël.

(www.palestina-komitee.nl / 30.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.