Etnische voorkeuren bij provinciale verkiezingen

Stemgedrag van allochtonen en autochtonen

Op welke partijen hebben allochtonen (en autochtonen) gestemd bij de provinciale statenverkiezingen van 2 maart 2011 en hebben deze stemmers zich bij hun keuze laten leiden door de etnische herkomst van kandidaten op de stemlijsten? Op verzoek van FORUM heeft bureau Veldkamp op de dag van de verkiezingen een online onderzoek gedaan onder allochtonen en autochtonen. 

De PvdA trekt de meeste stemmen van allochtonen. De etnische herkomst van kandidaten blijkt weinig invloed te hebben op het stemgedrag van allochtonen, met uitzondering van de Turkse Nederlanders. 

De PvdA is met voorsprong de populairste partij onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Onder autochtone Nederlanders zijn, naast de PvdA, vooral de VVD en PVV populaire partijen. Turkse Nederlanders stemmen opvallend vaak D66. De partijkeuze van de eerste en tweede generatie allochtone kiezers is zeer verschillend, met uitzondering van de Turkse Nederlanders. De partijkeuze van de eerste en tweede generatie kiezers van Turkse herkomst verschilt slechts weinig van elkaar.

De etnische herkomst van verkiesbare politici bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft weinig invloed op het stemgedrag van Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Voor de meerderheid van deze groepen kiezers is de kwaliteit en politieke stellingname van de kandidaat belangrijker dan zijn of haar etnische herkomst. Turkse Nederlanders hebben bij de verkiezingen vaker dan de andere onderzochte groepen op een kandidaat van dezelfde etnische herkomst gestemd. Doordat de vertegenwoordiging van allochtone politici echter niet in alle provincies even groot is, kan het etnische stemgedrag van de Turkse Nederlanders dus ook te maken hebben met een betere vertegenwoordiging van Turkse politici.

Intergenerationeel zijn er duidelijke verschillen in voorkeur voor etnische kandidaten. Van de eerste generatie Turkse Nederlanders heeft iets meer dan de helft op een kandidaat van dezelfde etniciteit gestemd, tegenover een derde van de tweede generatie. Bij Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zien we het omgekeerde patroon: hier stemmen juist de tweede generaties vaker dan de eerste generaties op een kandidaat met dezelfde etnische herkomst.

De opkomst is bij alle etnische groepen hoger bij de tweede generatie dan bij de eerste generatie.

(www.forum.nl / 30.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *