Halal vlees is nog geen halal als er halal op staat

Eén miljoen Nederlandse moslims eten, zonder dat ze dat weten, vlees dat eigenlijk niet halal is. Halal vlees komt vrijwel altijd uit de gangbare vee-industrie en het welzijn van de dieren en de manier van slachten zijn vaak in strijd met de voorschriften uit de islamitische geschriften. Alleen biologisch vlees kan volgens islamdeskundigen halal zijn, maar in de praktijk is dat inzicht nog niet doorgedrongen. Dier & Recht roept de één miljoen Nederlandse moslims op halal vlees uit de gangbare veehouderij (en dat is vrijwel al het halal vlees) te mijden.


Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden op tal van plaatsen dat dieren beschermd moeten worden. Zo is het verboden jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct bij de moeder weggehaald. De Koran bepaalt ook dat dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. Maar in de (leg)kippenindustrie worden miljoenen haantjes gedood, alleen omdat ze niet bruikbaar zijn als productiedier. Dieren mogen volgens de islam niet opgesloten worden en dat is in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering. Alleen de manier waarop schapen en in mindere mate lammeren en koeien gehouden worden, zou vanuit islamitisch standpunt acceptabel genoemd kunnen worden. Daarnaast weten maar weinig mensen dat de manier waarop (pluim)vee geslacht wordt, in de praktijk niet aan de eisen van de traditie voldoet.

Om deze redenen zouden moslims het grootste deel van het vlees, dat in Nederland als halal verkocht wordt, niet mogen eten. Dat geldt voor de kip bij KFC,  voor halal vlees van AH en Jumbo – maar ook voor het meeste vlees van de “islamitische slager”. Eigenlijk voldoet alleen biologisch vlees aan de voorschriften.

Dier&Recht onderzocht waarom moslims halal vlees (ver)kopen dat niet aan de eisen voldoet. Onwetendheid is een belangrijke factor. De meeste moslims denken dat halal voor wat betreft vlees alleen inhoudt dat dieren ritueel geslacht zijn. Die onwetendheid geldt voor de hele keten; ook slagers, slachterijen en zelfs de instanties die halal certificaten uitreiken, denken dat halal alleen betrekking heeft op het onverdoofd slachten. In ons onderzoek hoorden we van een kippenslachterij waar niet een moslim de bij de slacht verplichte tekst “bismillah” roept, maar waar voor een wel heel pragmatische oplossing was gekozen: de tekst stond op een bandje en kwam uit een speaker. Bij een andere kippenslachterij wordt alleen de eerste kip ritueel geslacht en de volgende duizenden kippen gaan ‘gewoon’, net als bij reguliere slachterijen, via de lopende band.
Veel moslims denken bovendien dat halal betekent, dat de dieren goed behandeld worden.

Supermarktketen Jumbo hanteert geen definitie van halal en verwijst naar haar leverancier, die verwijst naar vijf certificeringsinstanties, waarvan er drie suggereren dat halal vlees een soort biologisch vlees is. Aangezien er vrijwel geen biologisch halal bestaat, is dit onmogelijk. De andere twee geven alleen aan dat de dieren ritueel geslacht zijn en zeggen niets over het leven van de dieren.

Het komt er op neer dat vrijwel niemand weet wat halal vlees inhoudt, en dat wat nu voor halal vlees doorgaat dat niet is omdat er geen rekening wordt gehouden met de leefomstandigheden van de dieren.

Dier&Recht beoogt met deze campagne moslims bewust te maken en hoopt dat ze daardoor  diervriendelijker vlees gaan eten; vlees dat in overeenstemming is met hun geloof. De Koran benadert dieren op een positieve wijze. Als één miljoen moslims bewuster vlees eten, scheelt dat enorm veel dierenleed.

Het volledige rapport van Dier&Recht met verwijzingen naar teksten uit de Koran en andere geschriften, met interviews met deskundigen, resultaten van onderzoek onder slagers, slachterijen en certificerende instanties en een enquête onder moslims is op te vragen via info@dierenenrecht.org.

(dierenrecht.org / 17.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.