De Qur’aan over de menselijke embryologische ontwikkeling


In de Edele Qur’aan spreekt Allaah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia (Nederlandse uitleg): (Qur’aan,23:12-14) En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten…. 1
Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen: (1) bloedzuiger, (2) opgehangen ding en (3) bloedklomp.
Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen deze twee 2, zoals we in figuur 1 kunnen zien. In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt 3.
A. Humaan embryo doorgesneden zijde van amnion (binnenste vruchtvlies) (voorste hersen gedeelte, hart en dwarsdoorsnede van amnion) B. Bloedzuiger
Figuur 1: De bovenstaande tekeningen illustreren de uitwendige gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het `alaqah stadium. (De tekening van de bloedzuiger is uit “Human development as described in the Qur’an and sunnah”, Moore en anderen p.37, gewijzigd overgenomen uit “Integrated principles of zoology”, Hickman en anderen. De tekening van het embryo is uit “The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed, p.73.)
De tweede betekenis van het woord `alaqah is “opgehangen ding”. Dat is wat we zien in figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.
Figuur 2: In dit figuur kunnen we de ophanging van een embryo in de baarmoeder (uterus) zien tijdens het `alaqah stadium, uit”The developing human” (Moore en Persaud, 5th ed., p.66) (cytotrofoblastische omhulsel; tertiaire villus (placenta vlok); intervillaire ruimte; moederlijk bloed; moederlijke sinusoid)
Figuur 3: In dit fotomicroscopische figuur zien we de ophanging van een embryo (met pijl B aangegeven) tijdens het `alaqah stadium in de baarmoeder (ongeveer 15 dagen oud). De ware grootte van het embryo is ongeveer 0.6 mm, (uit “The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed., p.66, enigszins gewijzigd overgenomen uit “Histology”, Leeson and Leeson, p. 479.)
De derde betekenis van het woord `alaqah is “bloedklomp”. We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo 4 (zie figuur 4). Ook tijdens dit stadium, circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo 5. Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.
Figuur 4: Tekening van het pre-stadium van het cardiovasculaire systeem in een embryo tijdens het `alaqah stadium. De uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen lijkt op die van een bloedklomp, dankzij de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed in het embryo. (“The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed., p.65)
Dus de drie betekenissen van het woord `alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.
Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium. Het Arabische woord mudghah betekent “iets dat op een gekauwde substantie lijkt”. Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenissen vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie 6 (zie figuren 5 en 6).
Figuur 5: Foto van een embryo in het mudghah stadium (28 dagen oud). Het embryo in dit stadium vertoont de uiterlijke gelijkenis met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie. De ware grootte van het embryo is 4 mm. (“The developing human”) Moore and Persaud, 5th ed., p.82. (De foto is van Professor Hideo Nishimura, Kyoto University, Kyoto, Japan)
Figuur 6: Als we de uiterlijke kenmerken van een embryo in het mudghah stadium met een stuk kauwgum waarop gekauwd is vergelijken, vinden we een gelijkenis tussen de twee.
A. Tekening van een embryo in het mudghah stadium. We zien hier de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg die erg veel lijken op de tandafdrukken (in een gekauwde substantie). (The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.79)
B. Foto van een stuk kauwgum waarop gekauwd is.
Hoe had de Profeet Muhammad dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde wetenschappelijke instrumenten, waaronder erg verfijnde microscopen, die in die tijd niet bestonden? Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen (spermatozoa) hebben waargenomen met een verbeterde microscoop (meer dan duizend jaar na de Profeet Muhammad ). Ten onrechte dachten ze dat de spermacel een miniatuur voorgevormde mens bevatte dat pas tot groei kwam als het in het geslachtsorgaan van een vrouw werd gedeponeerd 7.
Professor Emeritus Keith Moore is één van de meest prominente wetenschappers van de wereld op het gebied van anatomie en embryologie en is de auteur van het boek, getiteld “The developing human”, wat naar acht talen is vertaald. Dit boek wordt als een wetenschappelijke naslagwerk
beschouwd en werd door een speciale commissie in de Verenigde Staten gekozen als het beste boek dat geschreven is door één persoon (op dat gebied). Dr. Keith Moore is Professor Emeritus in anatomie en celbiologie op de Universiteit van Toronto (Canada). Hij was daar vice decaan van de Fundamentele Wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde en hij was tevens acht jaar de voorzitter van de afdeling Anatomie. In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, de hoogste onderscheiding, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada. Hij heeft vele Internationale associaties geleid, zoals “Canadian and American Association of Anatomists” en “Council of the Union of Biological Sciences”.
In 1981, tijdens de Zevende Medische Conferentie in Dammam, Saudi Arabië, zei Prof. Moore: “Het was voor mij een groot genoegen, om te helpen bij het verduidelijken van verklaringen in de Qur’aan over de menselijke ontwikkeling. Het is mij duidelijk, dat deze verklaringen van God (Allaah) moeten zijn gekomen, geopenbaard aan Muhammad, omdat bijna al deze kennis pas vele eeuwen later is ontdekt. Dit is voor mij het bewijs, dat Muhammad een boodschapper van God (Allaah) moet zijn geweest.” 8
Daarop volgend werd Professor Moore de volgende vraag gesteld: “Betekent dit, dat u gelooft dat de Qur’aan het Woord van God is?”. Hij antwoordde: “Ik heb geen bezwaar om dit te accepteren.”
Tijdens één conferentie, verklaarde Professor Moore: “… Omdat de ontwikkeling van menselijke embryo’s (in stadia) complex is, welke toe te schrijven is aan het continue veranderingsproces tijdens zijn ontwikkeling, is er voorgesteld om te kijken of het mogelijk is om een nieuw classificatie systeem te ontwikkelen met gebruikmaking van de termen die in de Qur’aan en Sunnah (hetgeen de profeet Muhammad zei, deed of goedkeurde) worden genoemd. Het voorstel is eenvoudig, veelomvattend en in overeenstemming met de hedendaagse embryologische kennis. De intensieve studies van de Qur’aan en ahadieth (overgeleverde, betrouwbare berichten van de metgezellen van de Profeet Muhammad , van wat hij zei, deed of goedkeurde) van de afgelopen vier jaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, dat verbazingwekkend is, daar het al in de zevende eeuw n.C. was opgesteld. Uit de studies die Aristotles, de grondlegger van embryologie, met kippeneieren deed in de vierde eeuw v.C., weten we dat hij zich wel realiseerde dat kippen embryo’s zich in stadia ontwikkelden, maar hij gaf geen enkele detail over deze stadia. Voor zover bekend is uit de historische embryologie, is er weinig bekendheid over de opeenvolgende stadiale ontwikkeling en classificatie van menselijke embryos. Dit is pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan de beschrijving van het menselijke embryo in de Qur’aan niet gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis uit de zevende eeuw. De enige redelijke conclusie is, dat deze beschrijvingen aan Muhammad geopenbaard zijn door God. Hij had zulke details niet kunnen weten, omdat hij een ongeletterde man was met absoluut geen wetenschappelijke opleiding 9.
Voetnoten:
1. In dit werk zijn slechts de betekenissen van de Qur’anische verzen in het Nederlands weergegeven. Het is niet de Qur’aan zelf, immers de originele Qur’aan is in het Arabisch.
2. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.8.
3. Human development as described in the Qur’an and sunnah, Moore and others, p.36
4. Human development as described in the Qur’an and sunnah, Moore and others, p.37-38
5. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.65
6. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.8
7. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.9
8. De verwijzing voor deze woorden is “This is the truth (Dit is de Waarheid) (video band). Voor een kopie van deze video band, kunt u contact opnemen met één van de op bladzijde 69 opgesomde organisaties.
9. This is the Truth (video band)

(zonder fig. / http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennismaking.pdf / 17.04.2011)

The Ramallah miracle: Is Palestine ready for independence?

From the top of the soon-to-be-completed Palestine Trade Tower, you can see right across Israel, past Tel Aviv to the Mediterranean Sea. It’s a spectacular view and quite unexpected.

How did the Palestinians, a struggling nation under occupation, manage to build a 29-storey luxury office and hotel tower? This one, with façades of Omani and Chinese marble, a three-floor shopping mall and four levels of underground parking, looks as if it could be in Toronto or Dubai, but not in the occupied West Bank.

More related to this story

  • Was democracy theorist Francis Fukuyama right all along?
  • Israel considering annexing West Bank settlements
  • Israel, Palestine ‘make progress’ on debate over West Bank construction ban

Algérie : 20 militaires tués en 48 heures

Vingt militaires ont été tués vendredi soir et dimanche matin dans trois attaques à l’est d’Alger, une région où Al-Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi) a revendiqué tous les attentats contre les forces de sécurité algériennes.

Cinq soldats sont morts dimanche lorsque les deux véhicules à bord desquels ils circulaient ont sauté sur des bombes près d’Ammal (70 km à l’est d’Alger), chutant dans un ravin, a indiqué à l’AFP une source sécuritaire.

Cette attaque constitue “un coup médiatique des groupes terroristes” contre un “poste avancé de l’armée”, a dénonce dimanche le ministre de l’Intérieur, Dahou Ould Kablia, cité par le quotidien El Khabar. Ces attentats surviennent près de deux mois après la levée de l’état d’urgence instauré en 1992 pour endiguer une insurrection islamiste. Malgré cette mesure, l’armée continue de conduire la lutte anti-terroriste.

(www.algerie-focus.com / 17.04.2011)

Halal vlees is nog geen halal als er halal op staat

Eén miljoen Nederlandse moslims eten, zonder dat ze dat weten, vlees dat eigenlijk niet halal is. Halal vlees komt vrijwel altijd uit de gangbare vee-industrie en het welzijn van de dieren en de manier van slachten zijn vaak in strijd met de voorschriften uit de islamitische geschriften. Alleen biologisch vlees kan volgens islamdeskundigen halal zijn, maar in de praktijk is dat inzicht nog niet doorgedrongen. Dier & Recht roept de één miljoen Nederlandse moslims op halal vlees uit de gangbare veehouderij (en dat is vrijwel al het halal vlees) te mijden.


Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden op tal van plaatsen dat dieren beschermd moeten worden. Zo is het verboden jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct bij de moeder weggehaald. De Koran bepaalt ook dat dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. Maar in de (leg)kippenindustrie worden miljoenen haantjes gedood, alleen omdat ze niet bruikbaar zijn als productiedier. Dieren mogen volgens de islam niet opgesloten worden en dat is in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering. Alleen de manier waarop schapen en in mindere mate lammeren en koeien gehouden worden, zou vanuit islamitisch standpunt acceptabel genoemd kunnen worden. Daarnaast weten maar weinig mensen dat de manier waarop (pluim)vee geslacht wordt, in de praktijk niet aan de eisen van de traditie voldoet.

Om deze redenen zouden moslims het grootste deel van het vlees, dat in Nederland als halal verkocht wordt, niet mogen eten. Dat geldt voor de kip bij KFC,  voor halal vlees van AH en Jumbo – maar ook voor het meeste vlees van de “islamitische slager”. Eigenlijk voldoet alleen biologisch vlees aan de voorschriften.

Dier&Recht onderzocht waarom moslims halal vlees (ver)kopen dat niet aan de eisen voldoet. Onwetendheid is een belangrijke factor. De meeste moslims denken dat halal voor wat betreft vlees alleen inhoudt dat dieren ritueel geslacht zijn. Die onwetendheid geldt voor de hele keten; ook slagers, slachterijen en zelfs de instanties die halal certificaten uitreiken, denken dat halal alleen betrekking heeft op het onverdoofd slachten. In ons onderzoek hoorden we van een kippenslachterij waar niet een moslim de bij de slacht verplichte tekst “bismillah” roept, maar waar voor een wel heel pragmatische oplossing was gekozen: de tekst stond op een bandje en kwam uit een speaker. Bij een andere kippenslachterij wordt alleen de eerste kip ritueel geslacht en de volgende duizenden kippen gaan ‘gewoon’, net als bij reguliere slachterijen, via de lopende band.
Veel moslims denken bovendien dat halal betekent, dat de dieren goed behandeld worden.

Supermarktketen Jumbo hanteert geen definitie van halal en verwijst naar haar leverancier, die verwijst naar vijf certificeringsinstanties, waarvan er drie suggereren dat halal vlees een soort biologisch vlees is. Aangezien er vrijwel geen biologisch halal bestaat, is dit onmogelijk. De andere twee geven alleen aan dat de dieren ritueel geslacht zijn en zeggen niets over het leven van de dieren.

Het komt er op neer dat vrijwel niemand weet wat halal vlees inhoudt, en dat wat nu voor halal vlees doorgaat dat niet is omdat er geen rekening wordt gehouden met de leefomstandigheden van de dieren.

Dier&Recht beoogt met deze campagne moslims bewust te maken en hoopt dat ze daardoor  diervriendelijker vlees gaan eten; vlees dat in overeenstemming is met hun geloof. De Koran benadert dieren op een positieve wijze. Als één miljoen moslims bewuster vlees eten, scheelt dat enorm veel dierenleed.

Het volledige rapport van Dier&Recht met verwijzingen naar teksten uit de Koran en andere geschriften, met interviews met deskundigen, resultaten van onderzoek onder slagers, slachterijen en certificerende instanties en een enquête onder moslims is op te vragen via info@dierenenrecht.org.

(dierenrecht.org / 17.04.2011)

Oman komt met geld betogers tegemoet

Sultan Qaboos bin Said. ANP
Sultan Qaboos bin Said.

Oman is van plan om omgerekend 1,8 miljard euro uit te geven om de eisen van de demonstranten te bevredigen. Dat meldde de staatstelevisie zondag op gezag van het kantoor van sultan Qaboos bin Said.

In het doorgaans rustige en stabiele land wordt sinds twee maanden gedemonstreerd voor meer banen en politieke hervormingen. De betogingen zijn in vergelijking met andere landen in de Arabische regio relatief klein.

Waar het geld precies aan wordt besteed, maakte het kantoor van de sultan niet bekend. Eerder ontsloeg Qaboos al twaalf ministers, stelde een werkloosheidsuitkering in en verhoogde de lonen van ambtenaren.

(www.parool.nl / 17.04.2011)

Waarom de ‘boerkawet’ haar doel voorbijschiet

Het MR-wetsvoorstel dat het dragen van kledij die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt, werd op 30 maart opnieuw goedgekeurd in de Kamercommissie. Het parlement zal zich na Pasen over deze materie buigen. Enkele kanttekeningen bij een wet die haar doel voorbijschiet.
  • DeWereldMorgen.be -
    Boerkaverbod is contraproductief
  • DeWereldMorgen.be -

Dat dit wetsvoorstel door iedereen, de media voorop, gelijkgesteld wordt met een ‘boerkaverbod’ laat er geen twijfel over bestaan dat het hier niet gaat om carnavalsmaskers, maar om de islamitische gezichtsbedekkende sluier, niqab of om de boerka.

Wij zien een meervoudig probleem met dit wetsvoorstel: (1) er is geen nood aan een nieuwe wet om de veiligheid te verzekeren, (2) een verbod op gezichtsbedekkende sluiers is een nodeloze inperking van de godsdienstvrijheid en keuzevrijheid van vrouwen, (3) de focus op een in ons land amper bestaande praktijk gekoppeld aan een amalgaam van gezichtsbedekkende sluiers onder de beladen term ‘boerka’ heeft als belangrijkste effect de stigmatisering van een minderheidsgodsdienst, de islam, en  ten slotte (4) de achteruitstelling van de geviseerde vrouwen.

Een wet die het bedekken van het gezicht verbiedt is overbodig. De bestaande wettelijke voorzieningen volstaan om tegemoet te komen aan de vereisten van het bewaren van openbare veiligheid met respect van de godsdienstvrijheid.

Het komt er op neer bij politiereglement vast te leggen dat in welbepaalde omstandigheden wegens identificatievereisten de vraag om het gezicht momentaan te ontsluieren gerechtvaardigd is.

Het initiatief ‘neutraliteit.be’, een denktank die een begrip van “neutraliteit van de staat” promoot dat erop gericht is pluralisme te vrijwaren en niet in te perken, toonde aan dat er geen wettelijke lacuna bestaat.

De zogenaamde antiboerkawet is in strijd met de godsdienstvrijheid. Als er voor deze wet geen dwingende redenen van veiligheid zijn, betekent dit een nodeloze inperking van de godsdienstvrijheid, een principe dat tot nader bericht in onze grondwet is opgenomen.

Erger, onder het mom van een neutrale regel dat gezichtsbedekking in de openbare ruimte te allen tijde verboden is, worden in feite mensen van een bepaalde godsdienstige overtuiging gediscrimineerd.

Dat heet indirecte discriminatie en dat is wettelijk verboden. Ons uitgangspunt blijft dat de vrouw baas is over eigen hoofd (buik, lichaam..) en dus vrij is om te dragen wat zij zelf wil. Het algemeen devies “opleggen noch verbieden” geldt ook voor de minderheidspositie die het dragen van een gezichtssluier is.

Om alle misverstanden te vermijden: wij willen met ons standpunt de soevereiniteit van de overheid niet aantasten door het principe van mogelijke (minimale) ‘inmengingen’ in religieuze zaken in vraag te stellen.

Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (artikel 9 § 2) geeft de overheid precies dat recht. Maar, indien we de zaak bekijken vanuit het recht op godsdienstvrijheid – en dat is even noodzakelijk – moeten we formeel zijn: er zijn geen voldoende redenen om de boerkawet de fundamentele vrijheid van burgers (vrouwen) te laten inperken in de keuze van het dragen van bepaalde kledij.

Voor de zogenaamde antiboerkawet worden oneigenlijke argumenten ingeroepen. Ten eerste wordt vaak geargumenteerd dat gezichtssluiers niet horen binnen de grenzen van onze seculiere staat en zijn waarden en normen. Alsof de enkele vrouwen in België met gezichtssluiers hiervoor een bedreiging zouden vormen.

Met deze verdediging van het wetsvoorstel schept men echter de indruk dat er dringend maatschappelijk moet worden ingegrepen om de verspreiding van de ‘boerka’, die nota bene hier te lande nooit is gesignaleerd, tegen te gaan en dus ook de opmars van de radicale islam in Europa en, bij uitbreiding, de bedreiging van de islam in het algemeen voor de westerse waarden af te wenden. Zo stigmatiseert de wetgever de moslimgemeenschap als een ‘gevaar’.

Ten tweede is er de klassieker van een argument dat eerst in de strijd werd gegooid voor een hoofddoekverbod en deze keer opnieuw, namelijk het tegengaan van vrouwenonderdrukking. Het lijkt ons een eigenaardige aanpak om vrouwenonderdrukking te bestrijden met de inperking van een fundamentele vrijheid, namelijk de godsdienstvrijheid.

Wat met een vrouw die haar vrijheid opeist om te kiezen voor een gezichtsbedekkende sluier? De voorstanders van een verbod gaan er al te gemakkelijk van uit dat zo’n keuze nooit vrij kan zijn, terwijl huidige studies er juist op wijzen dat sommige vrouwen net tegen de wil van de familie in een gezichtssluier gaan dragen. Dit is ongetwijfeld een gelegitimeerd voorwerp van debat, maar nog zo’n oneigenlijk argument voor een algemeen wettelijk verbod.

Een dergelijke wet schiet zijn doel voorbij. Er wordt haast met blindheid gekeken naar het werkelijke effect van deze wet op de vrouwen die ze claimt te willen helpen.

Zijn vrouwen die wel onder dwang staan een gezichtsbedekkende sluier te dragen, gebaat bij een algemeen wettelijk verbod op het dragen van zo’n sluier in het openbaar?

Het resultaat zal veeleer zijn dat vrouwen die onder dwang staan voortaan niet meer buiten zullen komen. Naast de sociale en/of privédwang komt de dwang van de overheid. Deze vrouwen worden in realiteit gestraft met dit wetsvoorstel. Het argument van de strijd tegen vrouwenonderdrukking schiet zo grandioos zijn doel voorbij.

We willen allerminst ontkennen dat er in radicale milieus druk op vrouwen bestaat om zich te bedekken, maar deze wet lijkt ons hier bijgevolg niets ten goede aan te veranderen. Het bestraffen van de vrouwen zelf, het gebruik van oneigenlijke argumenten en de bredere maatschappelijke – islamofobische – context die deze argumenten oproepen, suggereren dat het voorstel nog weinig met vrouwenemancipatie van doen heeft.

Het schermen met ‘vrouwenrechten’ en de ‘seculiere staat’ om een wet goedgekeurd te krijgen die juridisch en sociaal gezien overbodig is, wijst slechts op het aanwezige anti-islamsentiment in België en elders in Europa.

Echt emancipatiebeleid. Om het maken van eigen keuzes door deze vrouwen te bevorderen, zijn andere middelen nodig dan een ‘boerkawet’, zoals (1) vanwege de overheid een emancipatorisch minderheden- en inburgeringsbeleid, en (2) vanwege het moslimmiddenveld een zoeken naar meer ondersteuning en kansen om bij te dragen tot debat en discussie rond de belangrijke vragen die leven in de (religieuze) gemeenschap (vb. islambeleving, vrouwenrechten), (3) en last but not least de emancipatiestrijd van vrouwen zelf, ook als ze een hoofddoek of zelfs een gezichtssluier dragen.

Hierbij mag het duidelijk zijn dat die emancipatiestrijd niet gaat om de promotie van hoofddoek of sluier, maar precies om het vrijwaren van de vrije keuze van vrouwen om er al dan niet een te dragen.

Wij willen graag wijzen op de vele feministen, activisten en organisaties (onder moslims en niet-moslims) die nu reeds uitstekend werk verrichten op het terrein van gelijkheid van vrouwen en mannen.

De strijd die wij tegen religieus radicalisme en vrouwenonderdrukking aangaan, moet er daarom een zijn van solidariteit onder gemeenschappen en van voortbouwen op bestaande positieve bewegingen en krachten. Wetten volstaan niet om een samenleving gezond te maken.

Intussen mogen we niet vergeten dat er velerlei vormen bestaan van druk en psychisch of fysiek geweld tegen vrouwen in de samenleving zoals prostitutie en vrouwenhandel en huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen.

Als de beleidsmakers graag ‘vrouwen willen helpen’, pakken ze beter met evenveel enthousiasme alle deze vormen van geweld aan, zonder onderscheid naar gemeenschap of religie waarin deze plaatsvinden.

An Van Raemdonck, Thierry Limpens en Ginnette Bauwens

Deze opinietekst werd mede ondertekend door volgende mensen:

Herman De Ley (UGent), Yasmina Akhandaf (lid BOEH), Kitty Roggeman (lid VOK), Eva Vergaelen (publiciste), Eric Hulsens (publicist), Samira Azabar (lid BOEH), Ida Dequeecker (lid BOEH, lid VOK), Saddie Choua (filmmaakster), Jolien Mattheeuws (FEL), Robin Van Royen (FEL), Hasna Ankal (studente journalistiek), Johny Lenaerts, Joris Van Hooydonc (ongeruste burger).

(www.dewereldmorgen.be / 17.04.2011)

Israeli tanks invade northern Gaza Strip

A number of Israeli tanks and three bulldozers invaded on Sunday the east of Beit Hanoun town in the northern Gaza Strip destroying agricultural lands and terrifying many citizens.

Local sources said that Israeli military forces advanced 150 meters inside the northern borders and opened heavy fire at farmers during their work. No injuries were reported.

Israeli navy opened fire today at Palestinian fishing boats near Gaza shore. Palestinian fishermen reportedly were forced to leave the sea in order not to be hurt by Israeli fire.

Israeli occupation forces along the borders regularly attack Palestinian farmers and fishermen despite ceasefire declaring by Palestinian factions in Gaza Strip.

(www.paltelegraph.com / 17.04.2011)

Gaza resistance group heads to Cairo for meetings

A delegation from Gaza’s National Resistance Brigades left for Gaza on Thursday, officials from the group told Ma’an, where they said meetings would take place with the new Egyptian leadership.

Secretary-General of the brigades Abu Qasem Dughmush, which act as the armed wing of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, said he and a delegation arrived in Cairo, on invitation from Egyptian officials.

Dughmush was lined up to discuss “the latest developments in the region,” with Egypt’s political leaders and other officials, brigades spokesman Kahlid Al-Azyat said, without specifying names or titles.

Al-Azyat said the issue of an Israeli attack on Gaza, and Palestinian reconciliation efforts, which Egypt has historically mediated.

It remains unclear what role the new Egyptian leadership will have in any unity talks, following the February ouster of former Egyptian President Hosni Mubarak and the replacing of most of his key staff.

Palestinians have also called on the new government to open the Rafah crossing, the sole border point between Gaza and Egypt, and the only terminal not controlled by Israel, and therefore subject to that country’s blockade.

(www.maannews.net / 17.04.2011)

Freedom in Islam

The discussion of freedom in Islam is a very long one requiring many volumes dealing with the different freedoms conferred by Islam. It will become clear to the reader that the freedom provided for by Islam is one hundred per cent so, whereas the freedom provided for in the so called free world is ten per cent or less than that.

The Limits of Freedom

Islam has given to mankind freedom of thought, freedom of speech, and freedom of action but within a correct and reasonable framework, (i.e. whereby one does not harm others or oneself), so that certain foods and drinks, which are very harmful, are not permissible because of the harm they cause to oneself.  Likewise slander and assault and the like are not permissible because of the harm they cause to others. In the same way, the overuse of natural resources is not allowed because it causes harm to forthcoming generations.

The Emissary of Allah (Peace be upon him) limited every thought, word and deed through the concept of non-harming when he said:

‘There should be no harming or accepting harm in Islam.’  in the case of Samra:

Samra Ibn Jondab had a date palm within the confines of a garden of one of the Ansaar whose house was in the middle of the garden.  Samra used to pass by the house on the way to his palm without asking permission. So the Ansaari told him to ask permission when he came but Samra refused. When this happened, the Ansaari went and complained to the Emissary of Allah who said to Samra: “If you wish to enter then seek permission” But he refused.  Then the Emissary of Allah bargained with him to reach an agreeable price but he refused to sell.  So he said (peace be upon him):”You will have for it a date palm in heaven” but he still refused. So the Emissary of Allah said to the Ansari: “Go and uproot it and throw it to him because there should be no harm or accepting harm.”

In another rendition related by Zararah from Abu Ja’far the Emissary of Allah said to the Ansaari “you are a man harmed and there should be no harm upon a believer” Then he gave his command so it was uprooted and thrown to him and the Emissary of Allah said to him: “go and plant it wherever you wish“.

Texts about Freedom

The discussion of freedom in the Qur’an, and in the traditions, and in Islamic jurisprudence occurs very frequently.

Allah states in the Qur’an:

‘ . . then (Oh Muhammad) remind, for you are one to remind, you are not their overlord.’ [1]

‘ . . . and you are not one to overawe them by force.’ [2]

‘ . . . and releases them from the burdens and the yokes that were upon them.’ [3]

 ‘There is no compulsion in religion, truth stands out clearly from error.’ [4]

‘ . . . to you your religion and to me mine.’ [5]

In a tradition related from Imam Amir-ol-Mo’meneen Ali Ibn Abi Talib:

‘Do not be a slave to another when Allah has made you free.’

In a well known line of poetry of Imam Hussein at Karbala:

‘Oh that I may not be killed but as a free man, even though I see death as a thing repulsive.’

Imam Hussein also said to Hurr Ibn Yazid al-Riyahiyy:

‘Your mother did not err when she named you Hurr (free) for you are free in this world and felicitous in the next.’

Islam would expect the one who does not believe in the absolute freedom in the hereafter to be free in this world.

Imam Hussein also said to those who came to fight him:

‘If you do not have a religion and don’t fear the next life then at least be free in this life.’

Ali Ibn Abi Talib used to say: “People are all free except one who, consciously, has admitted to being a slave -male or female- or he who has been proven to be a slave, whether as a youngster or an adult.’

(In a judgement)  Imam Ali peace be upon him ruled that: ‘people are all free except he who, as an adult, has admitted to being someone else’s slave or proven to be so.’

Freedom for other Religions

In traditions frequently related we see that Islam adopts for every people of religion that which they themselves follow, thereby confirming their freedom in their religion.  For example Imam Sadiq was asked about rulings’ (concerning everyday issues) and he replied, “what every people of religion permit is permissible”.  In another tradition Imam Redha said: ‘adopt for them what they themselves adopt.’  Related from Imam al-Sadiq (Peace be upon him) that he said: ‘Whatever people profess as a matter of religion will become obligatory as a law upon them.’

Hence we see that Islam does not raise objections that the Magian or similar marries his mother or sister because that is permissible in his religion, even though his religion is in reality false. This because Islam does not seek compulsion, because of the well-known principle ‘compulsion does not last’, but rather seeks to give freedom to every individual in the matter of acting according to his beliefs. Islam would rather confront him with a logical discussion. Hence we see in the Qur’an the words:

 ‘Invite to the way of your Lord with wisdom and fine preaching and argue with them in the ways that are the best.’ [6]

It is related in many traditions that ’the Magians inherit according to their creed, and that every people have their own marriage customs.’

Al-Koleini related, “A man insulted a Magian in front of Imam al-Sadiq who rebuked him.  The man said ‘but he marries his mother and sister‘ so al-Sadiq said ’that is the way of marriage in their religion.’”  In another incident a man cursed a Magian in the presence of al-Sadiq (Peace be upon him) who scolded him and forbade him.  The man then said ‘he has married his mother’ so al-Sadiq said ‘did you not know that that is the way of marriage in their religion?’  Al-Sadiq says in another tradition: It is not right or proper that a Muslim slanders a Jew or a Christian or a Magian in matters where he has no knowledge.  He also said ‘The easiest thing to happen in this case is that he will be a liar.’  In another tradition from Al-Sadiq is that he said to one of his followers: ‘what has the object of your slander done?  He is the son of the bad woman (whore).  So Al-Sadiq gave him a hard stare so the man said he is a Magian who has married his sister.  Imam Sadiq said; ‘Is that not the way of marriage in their religion?’

There is no compulsion in confessions

We also see that in Islamic law the ruler has no right to compel anyone to confess or even to speak.

Ibn Shahr Ashoob has related in Al-Manaqib: ’that ‘Omeir Ibn Wai’l Al-Thaqafi was ordered by Handhala Ibn Abi Sufyan to make a claim against ‘Ali (Peace be upon him) of eighty measures of gold deposited with the Emissary of Allah who subsequently migrated from Mecca and that ‘Ali was his agent, and that if ‘Ali asked for the evidence of witnesses then the Quraysh would bear witness against him.  So he came and made a claim against ‘Ali who assayed all the deposits and saw the names of their owners upon them and found no trace of what ‘Omeir had mentioned.  So ‘Ali counselled him at length but he said ’there are those who will testify to this namely Abu Jahl, ‘Akrama, ‘Aqabah Ibn Abi Mo’it, Abu Sufyan and Handhala.’  ‘Ali said ’this is a ploy which will backfire on whoever planned it.’  Then he ordered the witnesses to sit in the Ka’bah and said to ‘Omeir: ’tell me now when was it that you deposited your sum with the Emissary of Allah, what time of day was it?’  He said ’the midmorning and he took it in his hand and gave it to his servant.’  Then ‘Ali summoned Abu Jahl and asked him the same question.  He said: ‘I don’t have to say that.’  Then he summoned Abu Sufyan and asked him and he said: ‘he (‘Umeir) paid it at sunset and he (the Prophet) took it from him and put it in his sleeve.  Then he summoned Handhala and asked him about that and he said: ‘it was when the sun reached its zenith and he (the Prophet) kept it in his hand until he left. Then ‘Ali summoned ‘Aqaba and asked him. He said: ‘he received it in his hand and put it immediately in his house and this was in the afternoon.’ Then he summoned ‘Akrama and asked him. He said:’ It was at dawn, he took it and put it at once in Fatima’s house.’  Then ‘Ali turned to ‘Omeir and said: ‘I see your face has yellowed and your condition has changed.’  ‘Omeir said;’ I will tell the truth, I did not have a deposit with the Emissary of Allah but they forced me to say so.’

(imamshirazi.com / 17.04.2011)