PVV verdeeld over ritueel slachten

Binnen de fractie van de PVV is een conflict ontstaan over het initiatiefvoorstel van PvdD-Kamerlid Thieme, waardoor er mogelijk een verbod komt op het onverdoofd slachten van dieren.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, mag de Joodse gemeenschap straks dieren niet langer op traditionele wijze slachten.

Voor moslims is Thiemes voorstel geen bedreiging. In islamitische slachthuizen wordt tachtig procent van de ritueel geslachte dieren al bedwelmd gedood. Voor orthodoxe Joden geldt deze uitwijkmogelijkheid echter niet, omdat hun religieuze voorschriften dit ten strengste verbieden. Jaarlijks komen zo’n 2500 runderen, lammeren en kalveren aan hun eind door een directe halssnede door orthodoxe slagers.

Niet voorzien

Dat het voorstel van de Partij voor de Dieren vooral de Joodse gemeenschap raakt, valt volkomen verkeerd bij een handvol PVV’ers. Binnen de partij staan daardoor twee stromingen recht tegenover elkaar: die van de dierenvrienden en die van de ’vrienden van Israël’.

De kwestie ligt binnen de PVV zeer gevoelig. De eerste anti-Joodse maatregel die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd ingevoerd, was een verbod voor Joden om hun vee ritueel te slachten. „Zo’n voorstel kan ik dus echt niet steunen”, aldus een PVV’er, die voet bij stuk zegt te houden.

Als het huidige wetsvoorstel ter stemming komt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de PVV als één blok zal stemmen. Er zal een hoofdelijke stemming worden aangevraagd, waarbij niet ieder lid zich zal houden aan het fractiestandpunt. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) ziet nog wel een dilemma. „Dat er sprake is van substantieel lijden, staat voor mij wel vast. Het gaat om vele dieren per jaar. Maar hoe weeg je een geworteld principe als dierenwelzijn tegen een even geworteld grondrecht als godsdienstvrijheid?”

PVV-Kamerlid Graus: „De vriendschap met de Joodse gemeenschap is ons veel waard en de vrijheid van geloof vinden wij belangrijk. Maar die vrijheid mag niet leiden tot onderdrukking van de vrouw of de mishandeling van dieren. Daarom wil de PVV een totaalverbod op ritueel slachten en een verbod op de import van ritueel geslachte dieren.”

(www.telegraaf.nl / 14.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.