Spreekbuis

Was het u al opgevallen dat de Telegraaf tegenwoordig het officiële persorgaan van de PVV is? Ik wist het ook nog niet, totdat ik probeerde de bronnen te vinden achter het artikel ‘Sharia al in Nederland‘ (Telegraaf, 11 april 2011). Wat blijkt nu? Die bronnen zijn helemaal niet te vinden. Zonder enige verwijzing naar een persconferentie, interview of bijeenkomst waar Wilders zijn uitspraken dan wel zou hebben gedaan, worden hier de meningen en argumenten van de grote leider over de oprukkende shariaficering van de Nederlandse rechtspraak opgetekend:

    “In Hollandse rechtbanken bij zaken als echtscheiding, erkenning van kinderen of verdeling van erfenissen, worden steeds vaker regels uit moslimlanden toegepast, meent de PVV. PVV-leider Geert Wilders luidt, na eigen onderzoek van de partij, de noodklok.”

‘Na eigen onderzoek van de partij’. Aha! Is dat onderzoek dan soms ergens gepresenteerd? Nope. Put de Telegraaf dan wellicht uit een persbericht? Op de PVV-site valt dit bewuste bericht echter in geen velden of wegen te bekennen. De enige kamervragen over Sharia-rechtspraak dateren van 2009 en gaan over praktijken binnen de moskee, niet over wat er gangbaar is in de Nederlandse rechtbank.

Partijkrantje

Ik ben bijzonder geïnteresseerd in dat ‘onderzoek’ van de PVV en het precieze karakter daarvan (Google onderzoek, Havo-werkstukje, academisch paper?) Temeer zelfs, omdat het Telegraafartikel nergens vermeldt waar de vonnissen die Wilders als voorbeelden bij zijn stelling aanvoert, dan wel te vinden zouden zijn.

Dus ik zoeken op de PVV-site. Wat schetst mijn verbazing dat het enige bericht aldaar over het toepassen van de sjaria door Nederlandse rechters een simpele doorverwijzing is naar het artikel in de Telegraaf zelf.

Zie ik dat nu goed? Wilders wil wat opinies kwijt, en hij belt daarvoor een bevriende Telegraafjournalist, die ze braaf voor hem optekent en publiceert, waarna de PVV de geïnteresseerde lezer voor meer informatie verwijst naar… de Telegraaf? Is ‘de krant van Wakker Nederland’ vandaag de dag al wat de Tribune is voor de SP?

Niet erg, maar zeg dat er dan even bij. Dan weten de lezers óók waar ze aan toe zijn.

De waarheid

Omdat de Telegraaf geen nadere bronnen vermeldt, en de PVV ter nadere informatie slechts verwijst naar het artikel op de Telegraafsite, valt voor de geïnteresseerde lezer nauwelijks na te gaan in hoeverre wat Wilders hier beweert over de Nederlandse rechtspraktijk ook daadwerkelijk klopt. Die informatie is echter bepaald geen overbodige luxe.

Enig speurwerk maakt namelijk duidelijk dat Wilders slechts de korte samenvattingen heeft gelezen van de arresten waar hij over spreekt, en de zaak ofwel totaal niet heeft begrepen (LJN: BK1042), danwel het vonnis moedwillig selectief weergeeft (LJN BN6767); danwel ‘vergeet’ te vermelden dat de rechter niet anders doet dan het toepassen van het Nederlands conflictenrecht t.a.v. het huwelijksvermogensregime (LJN AZ8421).

Wilders’ voorbeelden

Wilders komt in het artikel in de Telegraaf met drie afschuwwekkende voorbeelden, maar die blijken geen van drieën hout te snijden.

1. In het geval van de Somalische vader die – volgens Wilders – het kind van zijn ex-vrouw niet wilde erkennen, blijkt niet de man maar de vrouw de eiser te zijn. Zij wenst dat de rechter een vonnis uitschrijft dat haar kinderen niet van haar ex-echtgenoot zijn zodat ze die op naam van haar huidige vriend kan schrijven. Omdat het huwelijk in Somalië is gesloten is Somalisch recht van toepassing, en dat biedt enige uitkomst, want ook volgens die wetgeving zou in ieder geval haar tweede kind, waarvan haar huidige vriend de verwekker is, onwettig zijn. Kwestie van geboorteakte corrigeren dus, oordeelt de rechter. (LJN: BK1042)

2. In het geval van het Marokkaans-Nederlandse echtpaar dat volgens Wilders door de Nederlandse rechtbank wordt opgedragen eerst een verzoeningspoging te ondernemen omdat de Mudawwana dat voorschrijft, voert de Nederlandse rechter gewoon de Nederlandse Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed uit, zij het met een twist. De verzoeningspoging kan wat de rechter betreft plaatsvinden in briefvorm. Beide partners moeten in een schrijven aan de rechter hun visie uiteenzetten op de mogelijkheid van een eventuele verzoening. Ziet één van beide partners daar geen heil in, of verzuimt een van hen beide überhaupt een brief te sturen, dan zal de rechter, zo kondigt hij in het vonnis aan, daaruit concluderen dat het huwelijk niet meer te redden is en de echtscheiding toekennen. (LJN BN6767)

3. In het geval van de vrouw die in Teheran was getrouwd, en een paar jaar later naar Nederland is geëmigreerd, om er na bijna dertig jaar verblijf in Nederland achter te komen, dat de Iraanse vermogensregels nog altijd van kracht zijn (LJN AZ8421), laat Wilders gewiekst na te vertellen dat de Nederlandse rechter eenvoudig de Nederlandse jurisprudentie toepast t.a.v. met elkaar conflicterende regelgeving over de verdeling van de boedel. Het is waar dat het vonnis uitermate lullig uitpakt voor de vrouw, maar als je de wetgeving zou willen veranderen, doe je dat niet zozeer ten opzichte van de geldigheid van de sjaria – zoals Wilders suggereert – maar heel in het algemeen over de vraag na hoeveel jaar verblijf in Nederland Nederlands echtscheidingsrecht voorrang zou moeten krijgen.

Uit andere voorbeelden blijkt voorts, dat de Nederlandse rechtbank het islamitisch recht eenvoudig wegwuift, indien dit in strijd is het het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals in het geval van de vrouw die buiten haar wil en medeweten om op grond van haar paspoort was uitgehuwelijkt aan haar neef (zie 5.5. LJN BD9278).

Het ‘eigen onderzoek’ van de PVV is dan ook net zo weinig waard als de opinies van ‘hoofdonderwijzer’ Richard de Mos over klimaatverandering. Als de Telegraaf journalistiek zou bedrijven in plaats van perscommuniqué’s van de PVV optekenen, zouden ze dat zelf hebben achterhaald. Maar hé, waar heb je anders bloggers voor?

(sargasso.nl / 12.04.2011)

How to build a Effective Free Palestine movement in Parliament

On the evening of the National Lobby of Parliament for Palestine on the 11th of May,  FOA will be hosting a meeting in a committee room in Parliament at 6:30pm to discuss how to build an effective Free Palestine movement in Parliament.

What: How to build an Effective Free Palestine movement in Parliament

When: 6:30pm, 11th May 2011 (after the Lobby of Parliament for Palestine)

Where: Grand Committee Room, House of Commons, London , SW1A 0AA

To register your place, please email your name to arif@aqsa.org.uk with the title:  ‘Parliament Meeting

To get involved with the Lobby of Paliament for Palestine click here

War Clouds Back Over Gaza

RAMALLAH, Apr 12, 2011 (IPS) – After several days of intense violence, during which 19 Palestinians were killed and one Israeli wounded, a fragile calm has returned to Gaza. But political commentators argue that this could well be a precursor to Israel’s next war on the coastal territory.

During the last week the Israel Defence Forces (IDF) launched a series of attacks following a rocket attack from Gaza which hit an Israeli school bus, seriously injuring a 16-year-old pupil.

Palestinians countered that Israel’s assassination of three Hamas commanders a week before the latest bloody confrontations was the spark. Israel blamed elements in Gaza that it says were planning the kidnapping of Israelis in the Sinai.

Following Israel’s strike, resistance fighters from a variety of factions in Gaza retaliated by launching dozens of rockets and missiles at Israel.

Many of those killed in Gaza were Palestinian resistance fighters but civilians were among the dead and injured. The precise figure of civilian casualties is being disputed by Israeli and Palestinian officials.

Israeli intelligence has argued for a number of years that Israeli soldiers were the targets of potential kidnappings. Every year during the Jewish Passover, Israel’s domestic intelligence agency, the Shin Bet, warns Israelis not to travel to the Sinai due to a stated risk of kidnapping. There has been none to date.

This has raised questions about Israel’s timing of the killing of the Hamas commanders. Many are asking whether Israel intends to follow up with another brutal military assault along the lines of Operation Cast Lead, the previous war on Gaza at the end of 2008 and beginning of 2009, which left over 1,400 Palestinians dead, most of them civilian, including 300 children.

“The goal that we have settled on, of seeking a return to calm, is a grave error because it will allow Hamas to reinforce along the lines of Hezbollah,” Israel’s outspoken foreign minister Avigdor Lieberman told Israeli Army Radio.

“The objective must be to force Hamas out of power. To return to calm accepts a war of attrition in which Hamas can determine when there is a lull and when the front is heating up,” he said.

Lieberman’s controversial comments provided a peak into the thinking of the Israeli cabinet which met Tuesday to discuss the flare-up on the country’s southern border with Gaza. Military sources were quoted in Israeli media as saying that the truce would be followed by an even wider-scale confrontation.

“Hamas has been busy rebuilding its forces for the past two years, and this can only mean we’re facing an all-out clash,” a senior IDF officer told Israeli media.

An Israeli cabinet member told the Israeli daily ‘Y-Net’ that “in any event, it is not in our interest to launch an extensive operation until after Independence Day, so for now we seek to calm things down. However, if the rocket fire is resumed and Israel hit, there’s no telling what will happen.”

For the time being Israeli analysts argue that both sides are interested in a temporary truce despite the heated rhetoric and the chest-thumping because both sides have something to lose.

Hamas can hold a significant section of Israel’s population in the south hostage in their underground bunkers as code-red warnings continually warn of incoming rocket barrages. Israel on the other hand can wreak such devastation on Gaza’s civilian population and infrastructure as to set the territory back decades, not to mention the huge death toll.

Dr Samir Awad from Birzeit University near Ramallah says that not only will the Israelis attack but the timing and agenda of another full-scale war is reliant purely on Israeli dictates.

“Hamas and the other Palestinian factions are in a weak position. They can threaten Israel all they like but Israel has superior military power. It also controls Gaza’s coast, airspace, border-crossings and has the entire strip under lockdown so there is very little Hamas can do in reality,” Awad told IPS.

“One of the reasons behind the timing of the assassination of the three Hamas commanders was the prospect of Fatah-Hamas unity talks resulting in some concrete and positive developments as the two sides met recently,” added Awad.

“Israel greatly fears a united Palestinian front. Now there is tension and chaos again in Gaza and unity talks are once again on the backburner. Furthermore, Israel has also taken advantage of the confusion and unrest sweeping the Arab world when Hamas is weakened by a disaffected public in Gaza and is struggling to control the smaller factions.”

Prof Moshe Ma’oz from Jerusalem’s Hebrew University believes that if Israel does attack it would have to consider the complications and consequences on the ground. “In order to keep control of Gaza the IDF would have to reoccupy it. This would be costly and a military drain. What would the follow-up plan for dealing with 1.5 million people be and has this been thought through?

“However, one thing is for sure. Should Hamas hit another civilian target like a school bus and cause a high number of deaths, Israel would strike with an iron fist and the consequences would be very bloody.”

(uruknet.info / 12.04.2011)

New UN report assesses progress on Palestinian State-building efforts

A Palestinian woman draws water from a cistern in the West Bank

12 April 2011 – A new United Nations report highlights progress made by the Palestinian Authority in building institutions necessary for a functioning State, while stressing the need for Israel to roll back “measures of occupation” and for an urgent resumption of negotiations between the two sides.

“In the limited territory under its control and within the constraints on the ground imposed by unresolved political issues, the PA has accelerated progress in improving its governmental functions,” states the report, entitled “Palestinian State-building: A Decisive Period.”

Prepared by the office of the UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), the report notes that in the six areas where the UN is most engaged, governmental functions are now sufficient for a functioning government of a State.

These are governance, rule of law and human rights; livelihoods and productive sectors; education and culture; health; social protection; and infrastructure and water. In each sector, the report provides a detailed assessment of progress to date in light of strong Palestinian reform efforts and donor engagement. It notes Israeli measures to facilitate movement and access which have also supported economic activity.

The report was prepared for tomorrow’s meeting in Brussels of the Ad Hoc Liaison Committee, the 12-member body that serves as the principal policy-level coordination mechanism for development assistance to the Palestinian people.

The meeting is the last expected gathering of the committee before the September 2011 target date for completion of institutional readiness for statehood set by the Palestinian Authority and supported by the diplomatic grouping known as the Quartet – which comprises the UN, European Union, Russia and the United States.

UN Special Coordinator Robert Serry commended the progress achieved by President Mahmoud Abbas and Prime Minister Salam Fayyad.

“This is a decisive period, as we approach the September 2011 target for the PA’s institutions to be ready for statehood. It is also the target set by the parties to reach a negotiated permanent status agreement to create a Palestinian State at peace with Israel,” he said.

While the Palestinian Authority is clearly “on track,” said Mr. Serry, “the institutional achievements of the State-building agenda are approaching their limits within the political and physical space currently available, precisely at the time when it is approaching its target date for completion.

“No one should underestimate what is at stake now. What we urgently need are further steps on the ground that can enable a broadening of this progress,” he added.

“I believe Israel needs to roll back measures of occupation to match the PA’s achievements. I also stress the urgent need for Israeli-Palestinian peace negotiations on a two-State solution to resume, if the State-building and political tracks are to come together by September.”

Senior UN officials have been calling for months now for an end to the impasse in Israeli-Palestinian negotiations, which have been stalled since late September following Israel’s refusal to extend a 10-month freeze on settlement activity in the occupied Palestinian territory.

That decision prompted Mr. Abbas to withdraw from direct talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, which had only resumed a few weeks earlier after a two-year hiatus.

The report also cites the need to more fully address the socio-economic situation in Gaza, including as Mr. Serry stated, the need for further approval of UN projects, a streamlining of coordination procedures, and the liberalization of the import of construction materials.

“The people of Gaza need this, and it would send an important signal,” he stated.

The report also voices concern about the lack of the presence of the Palestinian Authority in Gaza – which was taken over by Hamas in June 2007 – resulting in a “disconnect” between Gazans and many Palestinian institutions.

(www.un.org/ 12.04.2011)

Syrian soldiers shot for refusing to fire on protesters

Syrian soldiers have been shot by security forces after refusing to fire on protesters, witnesses said, as a crackdown on anti-government demonstrations intensified.

Witnesses told al-Jazeera and the BBC that some soldiers had refused to shoot after the army moved into Banias in the wake of intense protests on Friday.

Human rights monitors named Mourad Hejjo, a conscript from Madaya village, as one of those shot by security snipers. “His family and town are saying he refused to shoot at his people,” said Wassim Tarif, a local human rights monitor.

Footage on YouTube shows an injured soldier saying he was shot in the back by security forces, while another video shows the funeral of Muhammad Awad Qunbar, who sources said was killed for refusing to fire on protesters. Signs of defections will be worrying to Syria’s regime. State media reported a different version of events, claiming nine soldiers had been killed in an ambush by an armed group in Banias.

Activists said not all soldiers reported dead or injured were shot after refusing to fire. “We are investigating reports that some people have personal weapons and used them in self-defence,” said Tarif.

The reports came as a leading Syrian opposition figure said pro-government gunmen had attacked two villages close to Banias, 25 miles south of Latakia, which has become the latest focus of violence since protests on Friday. Haitham al-Maleh told AP attackers were using automatic rifles in Bayda and Beit Jnad.

Human rights organisations said at least five protesters in Banias had been killed since Sunday including one on Tuesday. In Bayda witnesses reported that security thugs had beaten up men in the central square, and rights groups said hundreds of people had been arrested, including students who took part in an unprecedented rally at Damascus University on Monday.

Violence in the port cities of Banias and Latakia has become increasingly messy as locals report the involvement of pro-government thugs and private militias. One witness, who spoke on condition of anonymity, said “shabiha” (pro-government thugs) had attacked in cars decorated with photos of the president, Bashar al-Assad, on Sunday. Residents of Banias said there was a shortage of bread, and electricity and communications were intermittent.

Syria’s leading pro-democracy group, the Damascus Declaration, urged the Arab League to impose sanctions on the regime and said the death toll from more than three weeks of unrest had topped 200.

Tens of thousands of people have taken to the streets to protest against Assad’s authoritarian rule. Assad blames the violence on armed gangs and has vowed to crush unrest. He has made a series of overtures to appease anger, including sacking officials and granting Syrian nationality to thousands of Kurds, a long-ostracised minority. But the gestures have failed to satisfy protesters, who demand political freedoms and an end to the decades-old emergency laws that allow the regime to arrest people without charge.

On Tuesday Human Rights Watch condemned security forces for barring access to medical care. UK citizens were warned against “all but essential” travel to Syria and all travel to Banias, where residents are now holding a three-day strike.

(www.guardian.co.uk / 12.04.2011)

Former Egyptian President Mubarak hospitalized

Former Egyptian President Hosni Mubarak was admitted to a hospital Tuesday, according to a spokesman for the Egyptian military.

Egyptian state television reported Mubarak suffered a heart attack during questioning over possible corruption charges. When contacted by CNN, however, the prosecutor’s office denied any reports Mubarak had been questioned by authorities Tuesday.

Mubarak was hospitalized at Sharm el-Sheikh International Hospital, state media reported.

Mubarak had back surgery in Germany in 2004, and returned there in 2010 to have his gall bladder removed. He had largely withdrawn from public view in recent years, until this year’s uprising prompted him to make televised speeches.

Mubarak stepped down February 11 and handed over power to the military, his nearly three decades of iron rule ended by a groundswell of popular protests that began January 25.

(edition.cnn.com / 12.04.2011)

Near-total blockade of Gaza hits seventh day

GAZA CITY (Ma’an) — With a truce holding and calm restored in southern Israel and the Gaza Strip, Israeli forces informed Gaza crossings officials that terminals would remain closed, citing only “security reasons.”

Palestinian liaison official Raed Fattouh said he was not told when goods transport would resume for Gaza, adding that the closure meant no goods had entered Gaza for a week.

Crossings were closed two days ahead of an escalation in confrontations along the Gaza border area, cutting off access to supplies including aid and humanitarian goods.

On Monday, officials warned of a crisis in the cooking gas supply, saying reserves were being depleted rapidly.

(www.maannews.net / 12.04.2011)

Netherlands: Amsterdam, Rotterdam join forces on ethnic policies

Amsterdam and Rotterdam are to join forces in the fight against ethnic divisions in Dutch society and the promotion of the integration of migrants. Newspaper de Volkskrant reports that senior civil servants and politicians from the two cities have held a closed meeting in Rotterdam.

The collaboration between the two cities comes as a surprise, as the two cities chose radically different approaches to the issue of integration in the wake of the assassinations of politician Pim Fortuyn in 2002 and film maker Theo van Gogh in 2004. Under the leadership of local interests party Leefbaar Rotterdam (Liveable Rotterdam) the port city adopted a zero-tolerance policy including ethnic registration of problem youths. Then Amsterdam mayor and prominent Labour Party politician Job Cohen was both praised and vilified for his policy of ‘accommodation’ and ‘drinking tea’ with representatives of ethnic minorities.

(islamineurope.blogspot.com / 12.04.2011)

Poland: Grand Mufti declares suicide bombings ‘haram’, offers to mediate in Pakistan

I think this is the first time that a European Muslim says radicalism and terrorism in the Muslim world should be dealt with since they reflect back on European Muslims. Or in other words, that Muslim terrorism is cause for ‘Islamophobia’.

Via the News International:

Mufti Tomasz Miskiewicz, head of the Muslim Religious Union (MRU) in Poland, visited Pakistan from April 4-10. The Mufti, who graduated from the Institute of Teaching Arabic Language for Foreigners and studied Theology at Islamic University of Madina in Saudi Arabia, met Pakistani officials and delivered lectures at the International Islamic University and Quaid-i-Azam University in Islamabad during his stay.

He was accompanied by his wife, who is the project manager of the MRU and accompanies him on his official visits.

She speaks fluent English and was charming and friendly, answering questions and giving information that was very helpful in getting to know the Muslim community in her country.

After being introduced by Dr. Andrezej Ananicz, the new ambassador of Poland, briefing media persons about the visit of Mufti Miskiewicz, said he had a fruitful visit and exchanged views with various scholars and heads of religious institutions. In reply to questions by media persons, he said suicide bombings were ‘haram’ because suicide was forbidden in Islam and killing innocent persons a crime.

He said he has offered to play the role of a mediator between religious extremists and authorities in Pakistan. He believes extremist violence in Pakistan is giving a bad name to Muslim minorities in Europe.

(Islamineurope.blogspot.com / 12.04.2011)

PvdA-vrouwen: hoofddoekje had nut in de oertijd

De gedachte achter de hoofddoek past niet bij de PvdA en de partij moet meer doen voor vrouwen die zich onder dwang bedekken, vindt de PvdA Vrouwenorganisatie.

‘Wij kunnen niets maar dan ook niets hebben met mannen of vaders of ooms die meisjes en vrouwen verplicht een hoofddoekje op laten doen’, zegt voorzitter Keklik Yücel van de PvdA Vrouwenorganisatie. ‘We moeten onze ogen er niet voor sluiten dat er een groep is die de hoofddoek draagt onder religieuze, sociale of culturele druk. Daar wordt te weinig debat over gevoerd. Als sociaal-democraten – en als vrouwen – in een samenleving waarin we gelijkheid van man en vrouw hoog achten, moeten we meisjes en vrouwen die zich willen bevrijden, een toegestoken hand bieden. Helpen hen van onvrijheid naar vrijheid brengen.’

De vrouwenorganisatie is onlangs opgericht, een fusie van eerdere vrouwennetwerken in de PvdA. De nieuwe voorzitter Yücel, oud-partijbestuurslid en korte tijd Kamerlid geweest, heeft ten minste één duidelijk ?voornemen: ‘De PvdA is met haar emancipatieverhaal een beetje op de achtergrond geraakt als het gaat om nieuwe vraagstukken. Dat moeten we veel sterker naar voren brengen. De partij reageert te veel op anderen en bepaalt te weinig de agenda.’

Voor de vrouwenorganisatie is de hoofddoek geen futiel onderwerp. ‘Voor mij gaat de hoofddoekjesdiscussie over emancipatie en onvrijheid.’ Yücel, zelf gemeenteambtenaar in Deventer, wil niet tornen aan het recht om een hoofddoek te dragen. ‘We leven in een vrije samenleving, met vrijheid van geloof. Als iemand vrijwillig een doekje om haar hoofd wil, moet dat mogen, behalve bij de politie en in de rechtspraak. De motieven verschillen ook, soms is het meer een statement.’

Seksuele gevoelens
Maar dwang is voor Yücel uit den boze. Ze begrijpt de Belgische schooldirectrice wel die een hoofddoekjesverbod op haar school afkondigde omdat meisjes elkaar meesleurden in een wedloop: wie is het zedigst bedekt? ‘Als je daar niets tegen doet, faciliteer je onvrijheid van meisjes.’

En óók als vrouwen de hoofddoek zelf willen dragen, vindt zij dat je daar nog steeds het debat over moet aangaan. ‘De oorsprong vanuit de islam is wél – en daar heb ik moeite mee – de gedachte dat als je je hoofd niet bedekt, mannen seksuele gevoelens over jou kunnen hebben die alleen je echtgenoot toekomen. Dat had in de oertijd misschien een functie. Maar kom op zeg, 2011 in een westerse samenleving: de gelijkheid van man en vrouw is zó’n fundament, daar is voor mij geen compromis op mogelijk. Ik zeg: toon jezelf als vrouw in je schoonheid en je onvolmaaktheid in álle vrijheid. Als een man daar een probleem mee heeft, ligt dat bij hem. Het is met de hoofddoek net alsof je bezit bent. Sta nooit toe dat je bezit bent van een ander, je bent vrij!’

Yücel zelf is geboren in Turkije en kwam als klein kind naar Nederland. Ze komt uit de relatief vrijzinnige Alevitische stroming van de islam en is niet gelovig meer. Het valt haar ?op dat over de hoofddoek ‘nooit mannelijke moslims het debat voeren’.

‘Die kunnen óók laten zien: het is in deze tijd niet meer nodig, dat had misschien een functie in de oertijd. Ik roep ze op tot dat debat. Ik denk dat het uitblijft omdat het gaat om hun verworven machtspositie, in de islamitische mannencultuur. Dat is moeilijk loslaten. Maar ik vind niet dat we stil moeten zijn.’

‘De PvdA zou debatbijeenkomsten kunnen organiseren. Ahmed Marcouch, nu Kamerlid, heeft dat eerder als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart gedaan over acceptatie van homoseksualiteit in de islam. Dit is ook belangrijk. Wij kunnen daar als vrouwenorganisatie ook initiatief in nemen. En van Job Cohen als partijleider verwacht ik dat hij flink met onze emancipatie-idealen aan de weg gaat timmeren. Ik ga ervan uit dat hij natuurlijk ook tegen die sociale, religieuze en culturele druk is. Hij tamboereert er niet op, misschien omdat hij het vanzelfsprekend vindt. Ik vind wel dat we vanuit de PvdA moeten roepen dat wij achter de Fatima’s staan die de vrijheid opzoeken.’

(www.depers.nl / 12.04.2011)