Afghaans meisje Sahar mag blijven

Het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar mag in Nederland blijven. Minister Leers heeft besloten haar en haar familie een verblijfsvergunning te geven.

Volgens Leers kun je ‘in bepaalde omstandigheden’ niet verlangen van verwesterse Afghaanse meisjes om terug te keren naar Afghanistan, omdat ze zo verwesterd zijn, dat je jezelf alleen maar in problemen kan brengen.

De vraag is, zei Leers: waar leg je de grens? Wat hem betreft moet gekeken worden naar de leeftijd. Als je 2 jaar oud bent, kun je volgens Leers niet spreken van verwestering. Maar zo rond de leeftijd van 10 jaar tot een jaar of 18 beschouwt Leers Afghaanse meisjes als verwesterd. Zij kunnen niet teruggestuurd worden, als ze minimaal 8 jaar in Nederland zijn verbleven. Dat verblijf moet volgens Leers niet bestaan uit het frustreren van terugkeer. Het meisje Sahar voldoet aan de criteria van Leers, en mag dus blijven.

Daarbij ziet Leers ook een rol voor de familie weggelegd: in hoeverre dat gezin nog banden heeft met Afghanistan, of bijvoorbeeld ook ‘verwesterd’ is.

Druk

Leers zei de afgelopen weken ‘intensief nagedacht’ te hebben over de situatie van verwesterde Afghaanse meisjes in Nederland. Zijn kijk op de zaak is vooral veranderd na een ambtsbericht van afgelopen 29 maart, waaruit zou blijken dat op met name  verwesterse vrouwen en meisjes grote ‘psychosociale druk’ wordt uitgeoefend.

Eerder maakte Leers bekend dat er ongeveer 400 meisjes zoals Sahar in Nederland wonen. Daarvan zijn er zo’n 110 nog bezig met de asielprocedure. Hij benadrukte dat al deze meisjes per geval beoordeeld zullen worden, maar hij verwacht dat er zo’n 40 à 50 meisjes mogen zullen blijven.

Uitstel

Leers had gevraagd een eerdere zitting uitstellen omdat hij wilde wachten op nieuwe informatie over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. De minister wilde eerst onderzoeken of aan de informatie consequenties moeten worden verbonden in de zaak van de familie Hbrahimgel, laat de Raad van State weten.

Leers ging in januari in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter in Den Bosch in de zaak van het meisje Sahar. Volgens de rechter mogen Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie en haar familie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan.

(www.volkskrant.nl / 08.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.